Meditācija Augšupcelšanās Krēslā Salvingtona skolā

…Mēs paceļamies līdz Mihaēlam, Veidotājam un Radītājam. Mūsu grupa kā liels kristāls ir pacēlusies līdz šim augstumam. Mēs izgājām lokālās sistēmas līmeni, zvaigznāja līmeni un pacēlāmies uz Lokālo Visumu. Un pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs parādīsimies pie Mihaēla Troņa… Viņa klātbūtnē eņģeļi pieņem viesus, tieši tāpat, kā agrāk bija pieņemšanas pie karaļiem. Mums ir tāda pati klātbūtne pie augstā Troņa augstās personības. Jūs jūtat viņa maigās, mierīgās, mīkstās enerģijas.

Sajūtiet viņa daudzimensionalitāti – viņš ir gan augstāk, gan zemāk par šo līmeni. Un mēs arī esam atnākuši šurp savos augstajos aspektos. Lūk, Mihaēls ir padarījies tikpat mazs kā mēs. Viņš ir nostājies mūsu apļa centrā, tādā veidā viņš ir izdalījis savu daļu saziņai ar mums, un mēs varam viņu aiztikt, pieskarties viņam, apkampties, sarunāties, skatīties viņam acīs, just viņu ar visiem sava ķermeņa orgāniem. Viņš saka, ka šodien Natālijai ir neparasta diena, viņa pirmoreiz apzinās, ka viņa ir skolotājs mūsu līmenī, un mēs tagad visi virzīsimies uz to mācību iestādi, kur viņa pasniedz.

Mēs, priecīgi, mierīgi, laimīgi, dodamies nopakaļ Mihaēlam. Mēs ieejam ēkā, iepeldam patiesībā, kur daudz krēslu izvietoti kā amfiteātris, lejā ir katedra, kā senās universitātēs. Man ir daudz pulšu, lai vadītu dažādus kinoekrānus, citas kosmiskas tehniskas ierīces klausītāju apmācīšanai. Es, izrādās, stāvu pie pults lejā, sasveicinos ar visiem, sveicu, es it nemaz nemulstu, esmu par sevi pārliecināta, harmoniska. Iekšienē man ir lieliska noskaņa. Tieši pirmajā rindā manā priekšā sēž Mihaēls. Man attieksme pret viņu ir kā pret Debesu Tēvu, kā māceklim pret Skolotāju, kā meitai pret Tēvu. Es jūtu tikai viņa atbalstu. Man it nemaz nav šausmas uzstāties viņa priekšā, es nebaidos kļūdīties vai kaut kā samulst. Visas šīs bailes ir palikušas cilvēka ķermenī – sevis, savu zināšanu un savas pašcieņas pazemināšana. Šeit es gribu dalīties tajā, kas man ir. Un starp jums, starp tiem, kuri ir zālē, sēž tādi paši skolotāji, ne tikai mācekļi, bet arī skolotāji. Viņi ir atnākuši paklausīties to, ar ko varu dalīties, viņi paņems to apbruņojumā, pēc tam es atnākšu pie viņiem uz klasi, un mēs tādā veidā savienojamies, apmācām cits citu un kļūstam viedāki.

Šodien man ir mācība „Cilvēks daudzdimensionālais”. Mēs izpētīsim savus daudzimensionalitātes slāņus. Tagad mēs laižamies lejup, sākumā uz Zemi, pēc tam zem zemes pētīt savus blīvumus, savas saknes, savu tumšo daļu, kuru mēs tā arī saucam – saknes. Mēs laižamies lejup zem zemes un vienkārši vērojam tās būtības, kuras sastāda mūsu saknes pirmo līmeni. Uz ekrāna parādās šo tumšo būtību attēli; viņas ir šī līmeņa dievišķā hierarhija. Viņām ir savs apziņas līmenis, savi hierarhijas uzdevumi. Viņas pārstrādā pašu visgrūtāk pārstrādājamo enerģijas slāni, pašu pirmo. Lūk, rāda attēlu tuvplānā: viņas ir ar ragiem un astēm. Tā ir Mihaēla daļa, mūsu Lokālā Visuma daļa, pilnvērtīga, strādājoša. Mūsu attieksme pret viņām ir vienkārši kā pret daļu no tā, kas esmu es.

Tagad mēs paceļamies augstāk, uz nākamo vibrāciju plānu – cilvēku plānu. Mēs redzam, ka viņi pa lielākai daļai atrodas dzīvnieka stāvoklī, un jūs šajā līmenī varat ieraudzīt sevi, savu apkārtni un vispār visus planētas cilvēkus, tos, kas ir iemiesoti fiziskajos ķermeņos. Tā ir saknes virsotne. Taču, tā kā mēs šeit labi orientējamies, visu šeit lieliski zinām, tad mēs paceļamies augstāk, uz astrālo slāni.

Šeit ir daudz Skolotāju, Meistaru, daudz citu gaišu būtību, ļoti daudz gaismas, un es uz ekrāna rādu to skolotāju portretus, kuri mūs reiz veda, viņus visus mēs labi zinām, tie ir Augšupceltie Valdnieki.

Tagad mēs ceļamies vēl augstāk un augstāk, pārlecam mentālo plānu un paceļamies uz eņģeļu slāni. Tie ir mūsu Augstākie Es, viņu enerģija – tā ir viegla, viegla uguns, saulainas, gaišas enerģijas, šeit ir daudz prieka, daudz laimes, šeit ir pilnasinīga, pilnvērtīga harmonija, klusums, miers. Jūs varat šeit pakontaktēties ar savu ugunīgo eņģeli.

Pievērsiet uzmanību: šeit ir pilnīgs miers, pilna harmonija, ļoti daudz gaismas… Uz ekrāna mēs redzam mūsu dvēseles tempļus, mēs redzam eņģeļu mijiedarbību savā starpā. Mēs redzam, kā eņģeļi rada dvēseles matricas un iemieso šīs dvēseles uz dažādām planētām. Tagad mēs izsekosim ceļu vienai tāda dvēselei, jūsu dvēselei, kura tika radīta šajā līmenī, un viņa nolaidās uz planētu, lai dzīvotu blīvajā plānā. Viņa nolaidās tajā slānī, kur ir ļoti daudz kustības, kur enerģijas ir asas, blīvas, ja tur ir ugunīgums, tad viņš ir blīvs, ass… mēs redzam, kā apakšējais plāns, saknes velk un velk cilvēku uz leju. Tas ir viņu uzdevums – vilkt uz leju, bet pietiek tikai atzīt šo daļu, konsolidēties ar viņu, tad mēs varam saprast, ka viņa nav briesmīga, bet pilnvērtīga tava tumšā daļa, kura baro visu milzīgo daudzdimensionālo mehānismu, visus viņa ķermeņus. No šejienes pašas asākās un pašas spēcīgākās enerģijas viņas padod mums, cilvēkiem, bet mēs padodam tās augstāk, uz nākamajiem plāniem, katrā plānā pārstrādājot šo enerģiju, pārvēršot to pilnīgāka veida enerģijā, kristāliskākā.

Tagad es lieku priekšā paskatīties uz tiem ķermeņiem, kuros jūs atnācāt uz Salvingtonu, mūsu Lokālā Visuma galvaspilsētu. Salīdzinājumam jūs varat nolikt sevi mazo fizisko sev blakus, un jūs sapratīsiet savu lielumu, ugunīgumu, ieraudzīsiet citus savus ķermeņus.

Pašlaik Mihaēls iznāk katedrā, viņš pateicas man un saka: “Bet tagad mēs visa zāle celsimies vēl augstāk. Es vadīšu jūsu pacelšanos no šejienes augstāk. Tādēļ ir jāielūkojas savā sirdī.

Iztēlojieties savu sirdi par planētu Zeme. Tas ir jūsu sirds centrs. Piepildiet viņu ar savu mīlestību, atzinību, pateicību... Tagad jums katram no savas sirds ir jāizdala šis tēls manā sirds centrā, jums katram...”

Mēs visi pasniedzam Mihaēlam savu planētu Zeme un pārliekam viņa sirds centrā. Un kopā ar planētu Mihaēla sirdī, ar atvērtu sirdi mēs ceļamies arvien augstāk un augstāk...

Lucifera atnākšana

Pie mums tagad ir atnācis Lucifers, taču sievišķā aspektā. Viņš dažreiz nāk pie mums kā sievišķa būtība, tāpēc ka pašlaik sievišķās enerģijas sāk aktivizēties uz planētas, un Luciferā ir tikpat sievišķā, cik vīrišķā. Viņam arī ir maigums, tīrība, veselums, mīlestība, radošums. Pašlaik viņš ir atnācis pie mums ar sievišķo pusi, lai mēs sajustu. Cik viņš ir tīrs un maigs. Viņš saka:

Pasaulē viss ir skaists. Un eksistē daudz lietu, kuras jums pagaidām ir grūti saprast, tajā skaitā arī tumšās un gaišās puses savstarpējās attiecības. Jums liekas, ka tumšie jums uzbrūk, ka viņi būvē kaut kādas lamatas, aizžogojumus. Sapin jūs savos šķēršļos. Mēs vakar un aizvakar ļoti daudz strādājām ar to, tīrījāmies un vācām prom nevajadzīgo.

Patiesībā visums “ēvelē” jūs, slīpējot jūsu meistarību, mijiedarbību, saskaņu, harmoniju un pieņemšanu. Novilksim paralēli. Lūk, tagad es pie jums esmu atnācis maigās sievišķās enerģijās, es esmu atnācis gaismā, mīlestībā un priekā, visā, ko jūs saistāt ar jēdzienu “gaisma”. Bet, lūk, tagad es parādīšu jums savu tumšo pusi. Jūtat pavisam citas enerģijas?

Un patiešām, ir atnākušas asas enerģijas, Ko vēl par tām var teikt? Mīlestības, prieka trūkums, aukstums, tehnoloģiskas enerģijas, mašīnveidīgums, metāliskas enerģijas. Tas, kas nav bioloģisks. Sievišķās enerģijas mums atgādina mūsu māmiņas enerģijas. Tās ir bioloģiskas: siltums, prieks, māmiņas piens, siltums, gādība. Bet šeit ir iznīcināšana, aukstums, spriegums, smagums, tās ir blīvas enerģijas, no šejienes smagums un spriegums.

Mēs tagad harmonizēsim gaišo un tumšo, vīrišķo un sievišķo sevī. Mēs sapratīsim, ka mums ir minerālā pasaule, bāze, kura ar sevi simbolizē blīvās, tumšās enerģijas, un ir koka virszemes daļa, tā teiksim – gaisma, mīlestība, prieks, mūsu izaugsmes virziens – uz gaismu, pie Tēva, Dieva. Bet, kad mēs augam uz augšu, uz gaismu, aug koka augšējā daļa, un tajā pašā laikā aug arī saknes. Palielinot gaismas daudzumu, jūs tādā veidā audzējat arī tumsas daudzumu uz planētas.

Man ir jautājums – ko gan mums darīt?

Vienkārši pieņemt citus. Kā koka stumbrs pieņem savu sakni. Viņš taču nevar sacīt, ka bez saknes viņš dzīvotu labāk, viņš uzreiz ies bojā bez saknes. Man ļoti gribas, lai jūs iegaumētu šo paradigmu – gaismas un tumsas savienojumu savā telpā, savā sabiedrībā, uz planētas, tāpat, kā ir diena un nakts – un nekur no tā nespruksi, tieši tāpat, kā ir sakne un stumbrs, tieši tāpat ir gaišie un tumšie spēki – gandrīz puse uz pusi. Un mēs gribam, lai tumšie spēki jums nebūtu kaut kas satriecošs, kaut kāda katastrofa, kaut kas šausmīgs. Mācieties mijiedarboties ar šiem spēkiem, tāpat kā mēs mijiedarbojamies, savienojot sevī lieliskas tumšās daļas ar lieliskām gaišajām daļām. Cita lieta, ka jūsu uzdevums ir attīrīt šo tumsu, ņemt ārā no tās velnišķību, un tur jums palīdz mūsu gaišās hierarhijas, mūsu Ercenģeļi, kuri tagad tad arī ir atnākuši palīdzēt jums attīrīties no kaut kādām tumšām enerģijām, lai jūs kļūtu gaišāki, lai izietu uz smalkākām vibrācijām, salīdzinot ar to, kur jūs pašlaik atrodaties.

• Zināšanas sadala, Viedums un Dvēseles saprašana – apvieno.

Augšupcelšanās – tā ir saprāta un Dvēseles paplašināšana, pastāvīga pāriešana no viena paaugstinātas apziņas stāvokļa uz citu.

Ronna Germana

 

Pievienots 19.04.2011

http://www.sanatkumara.ru/stati/meditatsii-na-kresle-vozneseniya-v-shkole-salvingtona

Tulkoja Jānis Oppe