“Ēnoha Atslēgas[1]” par dvēseles evolūciju

(fragmenti)

207: 33,34 ...dvēsele uzzina, ka viņai ir dubultnieks, pazīstams kā Virspatība[2] (Надсамость), kurš var ar viņu komunicēt. Un, kad dvēsele pietiekami pierod pie Gaismas ainām, Virpsatība instruktora lomā rāda dvēselei, ka viņai ir daudz garīgu nesēju, kuri strādā ar dievišķajiem rakstiem, kas ir garīgo nesēju barība.

207: 44 ... dvēsele no zemes evolūcijas attīstās cauri daudzām telpas dimensijām, viņa maina savu valodu no skaņas vibrācijām līdz Gaismas Valodai, kura operē Gaismas augstākajā frekvencē.

207: 45 Tēva valoda ir aicinājums Mīļotajam, kā garīgā Gaisma, kura virzās pāri radījuma ūdeņiem. Un jūs esat šis radījums.

208: 3 Cilvēks kā zīdītāju evolūcijas līmeņa augstākais posms pašreizējā laikā ir pakļauts restrukturizācijai, lai no evolucionāra sabrukuma izietu jaunā viņa hromosomu ierīces organizējumā, kur viņš varētu funkcionēt kā multizīdītājs (мультимлекопитающая) Gaismas spēks.

208: 4 Šī jaunā rase tiks radīta saskaņā ar Elohimu un Gaismas Valdniekiem, lai dotu cilvēkam iespēju eksistēt daudzos materiāli-enerģētiskos ķermeņos vienlaicīgi.

208: 7 Cilvēks var funkcionēt kā trauks Elohimam, kad viņš iemieso daudz dažādu galaktisko nesēju, nevis tikai vienu augstāko es; “Viens” Gaismas Ķermenis, kurš paplašinās, būs centrēts daudzos inkarnācijas kanālos.

208: 8 Pašreizējā evolūcijas stadijā cilvēka ķermenis var aizņemt tikai vienu apziņas-laika šūnu. Taču cilvēkam, pateicoties saviem pieciem ķermeņiem, piemīt potenciāls attīstīt mentālo radniecību (сродство) un pasludināt līdzību (правдоподобие) savam galaktiskajam Elohimam kā Visuma Saprāta daļai.

208: 9 Šī līdzība var tikt sasniegta, kad piecu ķermeņu gaismas enerģija izrādīsies vīzēta ar Virspatības ķermeni caur Lei-u-eš[3] (Лей-у-эш) Gaismas pīlāru, kuram savukārt ir jābūt vīzētam ar Kristus Dzīvā Ķermeņa koherento lauku, lai Virspatība atbrīvotos no Saules Logosa. Kad Virspatība ir piestiprināta augstākajai Kristus Gaismas mantijai, tad Kristus Gaismas astotās un devītās čakras lauks ļauj Kristus Virspatībai funkcionēt veselās deviņās mūsu lokālā visuma dimensijās kā virssugas (супервидового) radījumam.

208: 13 …Ādams Kadmons[4] manto materiāli-enerģētisko ķermeni no B,nai Elohima[5].

208: 14 Kad būtība ierodas uz zvaigznes-planētas, viņa sāk attīstīt savu fizisko ķermeni…

208: 18 …visi atgriežas atpakaļ pie Virspatības radīšanas matricas… virsspektrālā (суперспектральный) veidā, kuru sauc par Zoharu[6]. Viņi ir Gaismas būtības, B,nai Elohima inkarnācijas, kuras spēj sūtīt lejup savus saprātīgos ķermeņus laika programmās, lai uzģērbtu daudz fizisko ķermeņu sava Instruktora, Elohim Gaimas Padomes viedo programmu pārvaldīšanai un vadīšanai.

208: 29 Kā Gaismas valoda materializējas būtībā, tā Gaismas viedums materializējas apziņas vibrācijās. Tādejādi, Mūžīgais emanē Galīgajā un kļūst EHIJE AŠER EHIJE (ЭХИЕ АШЕР ЭХИЕ), ES ESMU, KAS ESMU.

208: 31 …Cilvēka dvēsele pārvietojas uz jebkuru plānu, viņas ģenerētu ārpus Alfas-Omegas sfēras. Caur Brālību mācībām Elohim Valdnieku labās rokas pamata (укладные) funkcijas ļauj cilvēkam kļūt B,nai Elohimam, mācoties pareizas tehnikas, kā īsteni vīzēt viņa daudzos nesējus ar viņa garīgo dvēseli. Garīgajai dvēsele, kura veic visdiženāko darbu Tēvam, ir ļauts pieņemt hierarhiskas formas pieredzes daudzdimensionālajās gaismas sfērās. Zemietis drīz konstatēts, ka viņš ir ne tikai unikāls neatkarīgs radījums, bet viena no daudzajām saprāta formām, radītai no daudzdimensionālas Gaismas.

208: 32 Caur Gaismas atvērto kodu pētīšanu mūsu esības plāni iegūst papildus dimensijas, kuras nepieciešamas, lai izietu aiz materiālās pasaules, kurā mēs dzīvojam, ietvariem. Tie ir saistīti ar garīgās evolūcijas totālo ciklu, un šī iemesla dēļ tie operē kā virzošais spēks, lai Cilvēka apziņas radījumu izvestu aiz fiziskās elektromagnētiskās nulles zonas ietvariem...

208: 35 ...tā tiek pārprogrammētas augšupejošās dzīves enerģijas no zemāko debesu fiziskajām pasaulēm, par kurām tiek runāts visu Augšupcelto Skolotāju, kuri runā par Tēva Daudzo Mājokļu Pasauli, slavenajos tīstokļos.

204:6 Cilvēka sistēma iemanto astotās un devītās čakras papildus enerģētiskos laukus, kuri nepieciešami Dzīvās Gaismas ģeometriju saņemšanai un nosūtīšanai.

204:7 Biomagnētisko enerģētisko rezonanšu sērijas tiek balansētas ar astotās un devītās čakras līmeņiem, lai cilvēka vibrāciju lauku atvērtu ar pilnīgas enerģētiskās konversijas palīdzību. Caur gravitācijas plūsmas līnijām Augstākais Saprāts sasaista pirmo un astoto telpas vilni, kuri kontrolē elektrostatiskās spēka līnijas, un devīto telpas vilni, kurš kontrolē gravitācijas spēka līnijas, lai mēs varētu būt pietiekamā pakāpē alternatīvi (альтерированы) jebkurā no mūsu lokālā visuma deviņām dimensijām.

204:8 Šīs gaismas kodēšanas dēļ fiziskais ķermenis un Virspatības ķermenis kļūst par vienu tādā veidā, ka fiziskā forma kļūst redzama vienlaicīgi divās vai vairāk vietās.

204:12 Gaismas Brālība maina elektromagnētisko blīvumu, lai matērijas elektrifikācija cilvēku sagatavotu sava Virspatības ķermeņa kronēšanai ar kupolu.

204:20 Tāpat kā Ādama Kadmona ciklā mēs atgriezīsimies pie mūs radījušā Gaismas avota.

 

Pievienots 04.05.2011

http://sanatkumara.ru/stati/kliuchi-enocha-ob-evoliutsii-dushi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Ключи Еноха http://www.koob.ru/hurtak/keys_enoch (Tulk. piezīme)

[2] Virspatības ķermenis – Iepriekšējais augstākais gaismas ķermenis, kurš eksistē garīgi-fiziskām būtībām līdz viņu inkarnācijai. Tiešā Virspatības hierarhija ietver:

Elohistiskos Valdniekus, Paradīzes dēlus, Dēlu Ordeni, Kristus Virspatību (gaismas dēli/meitas), virspatību, Patības Realizāciju (nesēju sintēzi).

[3] Lei-u-eš (senebreju Gaismas Pīlārs) – enerģētiska gaismas aizsardzība, Brālību izmantota komunikācijai ar pareizticīgajiem, kuri izmatoja Gaismas harmonikas.

[4] Ādams Kadmons – Paradīzes Dēlu un Gaismas Valdnieku, kuri ir evolucionējuši (vai tikuši radīti) ārpus ķermeniskās formas, kādu to pazīst cilvēks, gaismas manifestācija. Gaismas ķermenis, kurš spēj pieņemt jebkuru formu, nepieciešamu domājošas radīšanas visu veidu radīšanai un apmācīšanai. Ādams Kadmons tiek dāvāts Gaismas Ķermenim, kurš kļūst par Dieva (ЯХВХ) turpinājumu.

[5] B,nai Elohim – Radītāju Dievu dēli, kuri spriež tiesu un nodarbojas ar hierarhisko apmācību, iztrūkstot spēkam zemākajās debesīs. Šie Paradīzes Dēli strādā ar atvasinātām radīšanas sistēmām. Viņi izvēlas „izlases sēklu”, translētu no nepilnīga radījuma uz dievišķo neredzamo līmeņiem.

[6] Zohars – Svēto tekstu, saistītu ar Jehovas pasaulēm, kopums. Šī mācība ticīgajam ļauj tikt tieši pārveidotam ārpus vispārpieņemtajām telpām-laikam.