Urālu kalnu Sarkanais Drakons

Капля сияния в сердце Всевышнего

Пересекая бесконечность реальностей

Сердце Творца обернулось Драконом.

А потом, рассыпаясь на искры миров,

Проявилось в них великим законом.

 

И теперь в любом из нас, золотом отливая,

Есть его капля полета, любви и могущества.

Та, что сегодня светом все вокруг себя озаряя,

Открывает на Землю Врата для пришествия Рая.

Mirdzuma lāse Dieva sirdī

Šķērsojot realitāšu bezgalību

Radītāja Sirds pārvērtās Drakonā.

Bet pēc tam, izbirstot pasauļu dzirkstelēs,

Izpaudās tajās kā liels likums.

 

Un tagad jebkurā no mums, zeltā zaigojot,

Ir viņa lidojuma, mīlestības un varenības lāse.

Tā, kura šodien ar gaismu ap sevi visu apstarojot,

Atver uz Zemes Vārtus paradīzes atnākšanai

 

Vsevolods Sadohins (Всеволод Садохин), 11.05.07

 

Dārgie draugi! Tuvojas mūsu aktivizācija Urālā. Pašlaik šeit ir ļoti vēss, īpaši naktī (mēs esam seminārā Kumertau pilsētā, Urālu dienvidos). Lūdzu, paņemiet siltas drēbes.

Malkas uz vietas būs ļoti maz, tāpēc atgādinām par gāzes plītiņu nepieciešamību.

Vēlreiz stāstu, kā tikt līdz aktivizācijas vietai. Pa trasi Orenburga – Orska braukt no Orenburgas puses stabs 94/185 (ar to tiek domāts, ka no Orskas ir 94 km). Atbilstoši, ja brauc no Orskas, uz Orenburgas pusi, 186/93. Apmēram pa visu šiem stabiem jūs ieraudzīsiet mūsu zīmes. Šeit pat ir zīme “Vispārējas lietošanas medību platība”. Jūs nogriežaties no ceļa uz grantētu ceļu un braucat 6,2 km ielejas iekšienē. Var tikt gan ar autobusu, gan ar Gazeli, gan ar mašīnu.

Pagaidām šeit ir sauss, cerēsim, ka lietus nebūs.

Kalni ir nelieli, “bērniem”. Koki ir tikai ap strautu. Pārējā telpa – pļava.

Sajūta man ir tāda, ka mēs visi liksim eksāmenu. Tas ir nopietns darbs, cik es saprotu – vērt vaļā uz Zemes Vārtus Tēva atnākšanai. Šo dzeju Džasmuhina seminārā uzrakstīja cilvēks, kurš nezina par mūsu aktivizāciju. Viņš sēdēja netālu no manis. Tas paaugstina viņa čenelinga patiesīgumu. Tā ir ļoti nopietna frāze – vērt vaļā portālu Paradīzes atnākšanai. Paradīze – tas ir nulles punkts, magnētisma neesamības punkts, punkts, caur kuru tiek veikti kvantu lēcieni.

Visādā ziņā tā nav izklaide. Tāpēc arī ne visus tagad aicinām. Tas ir cilvēku – Urālu Drakona enerģiju nesēju – apzināts darbs.

Protams, atpūta arī būs. Aicinu ģitāristus neaizmirst savas ģitāras. Aicinu dzejniekus novadīt savus radošos vakarus. Arī dejas var organizēt, mūziku atvedīsim, un jūs varat paķert vajadzīgos diskus. Mums viss ir jāpaspēj. Izgulieties tagad, uz priekšu.

Koki ir pārklāti ar zaļu pūciņu.

Деревья покрыты зеленым пушком.

Природа проснулась и тихо внимает.

Черемухи милые нежно кивают

Ветвями своими белеют в ночи.

Мы знаем, зачем мы на горы стремимся.

Не можем мы только об этом сказать.

То сердце нас радует, то души ведут –

На горы, на горы! В Корону Дракона!

Koki ir pārklāti ar zaļu pūciņu.

Daba ir pamodusies un klusi klausās.

Ievas mīļās magi māj

Savus zarus baltojot naktī.

Mēs zinām, kādēļ mēs uz kalniem tiecamies.

Nevaram tikai to pateikt.

Te sirds mūs priecē, te dvēseles ved –

Uz kalniem, uz kalniem! Uz Drakona Kroni!

 

Meditācija Ivanovā “Ceļojums uz PARADĪZI”

(Iepazīšanās ar nulles punkta enerģijām. Īsa reportāža.)

 

Seminārā Ivanovā es stāstīju par elektromagnētiskā lauka lomu mūsu apziņas sakaru un formas uzturēšanai. Nulles punktā, kuru es saucu par Paradīzi, nav lauka, un apziņa sadalās atomos, aptverot ar sevi visu eksistējošo. Tas tad arī ir punkts kvantu lēcienu veikšanai no realitātes uz realitāti, mūsu augšupcelšanās gaismā portāls.

Semināra noslēdzošajā meditācijā mūsu skolotāji mūs paņēma uz trīs nulles punktiem, kuros mēs secīgi pacēlāmies pa vibrāciju pakāpēm. Kā noskaidrojās, tādi nulles punkti ir katrā vibrāciju līmenī, pat 1. dimensijas, mūsu saknes aspekta, tā, ko mēs saucam par tumsu, līmenī. Mēs pa nulles portālu izgājām gaismā no tumsas. Principā mūs parādīja veidu, kādā veikt jebkurus kvantu lēcienus, no jebkuras dimensijas uz jebkuru. Pat pie Tēva droši vien mēs arī iesim tādā veidā.

Kā mēs sevi jūtam šajos punktos? Kad viss, viss ir, tad nav arī ko radīt. Mums ir grūti to iedomāties, taču visas iespējamais un neiespējamais jau ir. Viss, lai par ko tu nepadomātu, lai ko tu negribētu, jau ir, un, maz ar to, tas tad arī esi tu.

Tu esi visur. Kustība ir neiespējama, tāpēc ka nav attiecīga priekšmeta, salīdzinot ar kuru, tu veic kustību. Lai kurp tu domās „neietu”, visur esi tikai tu, tāpēc nav kurp „iet”.

Nav nekā, ko tu gribētu, tu esi piepildīts ar Visu, Kas Ir.

Jo Viss, Kas Ir – esi tu.

Un tevis kā personības nav nekur.

...Izvēlamies Skolotāju. Paceļamies uz viņa mājokli. Mēs esam palūguši, lai mums aktivizētu DNS, cik tas iespējams pēc mūsu attīstītības, aizkrūts dziedzeri un višudhu. Mēs esam aizvēruši auras. Taisām izvērsumu. Paceļamies augstāk. Visuma centrā atrodas Paradīze, mūsu visuma centrs. Mūs aicina uz Paradīzi uz īsu brīdi. Mēs kopā ar Skolotājiem lidojam uz zvaigzni, kura spoži deg. Izejam mūsu domas attīrošu portālu. Mūsu Dvēsele virzās pa spožas gaismas kanālu, tuneli.

Saprāts it kā sašķidrinās.

Formas nav, taču apziņas uguntiņa ir palikusi...

Bet tagad pat viņas nav palicis...

Jūtam sevi kā Visu, Kas Ir...

Domu nav, ir tikai eksistence...

Nav vēlmju...

Vēl vairāk sadalāmies, pārvēršamies par neko, taču jūtam, ka mēs esam visur.

Tas ir Paradīzes 1. līmenis. Šeit vēl ir diezgan tumšs.

Arvien vairāk saplūstam ar Visu, Kas Ir...

Pilnībā zaudējam kontroli pār sevi...

Pievēršam uzmanību savai perifērijai, un redzam to, kas vēl nav izstrādāts, nav pabeigts, lai atnāktu uz šejieni galīgi...

Sajūtiet sevi kā Visu, Kas Ir...

Jūs esat bezgalīgi – tas ir galvenais, kas jums no šejienes ir jāiznes.

Mūs pārved uz 2. līmeni. Jums nav ne ķermeņa, ne saprāta, ne vēlmju, ne jūtu... Šeit jau ir vairāk gaismas, tas ir punkta nulle, augšupcelšanās portāla, cilvēka līmenis...

Sevī iekšienē iztēlojieties, ka visi planētas cilvēki ir jūsu apjomā, viņi ir jūs, bet jūs esat viņi. Vai varat nosodīt kaut vai vienu cilvēku? Ir visu cilvēku pieņemšanas harmonija. Iztēlojieties blakus tos cilvēkus, kurus jūs nevarat pieņemt zemes dzīvē. Izlejiet pār viņiem mīlestības lavīnu.

Saikne ar Skolotāju iesakņojas vēl labāk, un sajūtiet, kā viņa apziņa sazinās ar jūsu apziņu.

Centrā parādās vēl mirdzošāks punkts. Tas ir portāls uz 3. pakāpi.

Lidojam turp, taisām vēl izvērsumu un nonākam gaismas lavīnā. Viss mūsu milzīgais ķermenis stipri spīd. Mēs varam just jebkuru personību, tas ir kvantu apziņas stāvoklis. Šajā vietā ir viegli apmainīties ar zināšanām ar Skolotājiem, saņemt atbildes. Jautājiet Skolotājiem, kā jums jādomā, jāapskaidrojas, jāaug gaismā...

Pienācis laiks vākt kopā savu apziņu. Mūs savāc vienotā Merkabā. Mēs nolaižamies uz 1. līmeni aiz Paradīzes robežām. Sākam koncentrēt savu saprātu, ir parādījušās čakras, gaismas ķermenis sāk savākties. Lēni vācam kopā visus savus atomus, blīvums palielinās. Sajūtiet savu fizisko ķermeni. Nesteidzieties iziet no meditācijas.

Pateicamies saviem Skolotājiem.

 

Pievienots 14.05.2011

http://sanatkumara.ru/stati/krasniy-drakon-uralskich-gor

Tulkoja Jānis Oppe