Ķermeņa piesātināšana ar gaismu

Dārgie skolotāji! Lai cik mēs nespriestu par saviem augstajiem enerģiju un apziņas līmeņiem, jūsu semināru klausītāji reizēm paliek garīgās sagatavotības pašos sākuma līmeņos, ķermeņa apskaidrošanas pašā sākumā. Un, lai cik augstu nepaceltos paši skolotāji, visaktuālākās prakses tāda līmeņa mācekļiem joprojām ir Gaismas Ķermeņu prakses. Jo tādiem cilvēkiem pat Augstākā Es līmeņi paliek pagaidām nesasniedzami. Nenoraidiet ķermeņa piesātināšanas ar gaismu prakses, citādi iesācēju plūsma izsīks. Turpiniet dot šos vienkāršos vingrinājumus, piemēram, Guaņ-Iņ sistēmu, Sanata Kumaras prakses, jo tās ir vajadzīgas kā nekad.

Paplašinās gaismas teritorijas uz Zemes, un arvien jauni un jauni cilvēki tiecas uz jūsu skolām. Jo augstāks ir jūsu vibrāciju līmenis, jo vairāk jūs piesaistāt sev cilvēkus. Un jaunajiem cilvēkiem pagaidām ir nepieejams jūsu augstais enerģiju līmenis. Viņiem savi ķermeņi ir jāpiesātina ar gaismu, nevis ar priekšstatiem par gaismu. Prakses, ar kurām gājāt jūs, nav novecojušas iesācējiem, bet ir dzīvs piemērs Gaismas Ķermeņa ātrai radīšanai, pārbaudītai pieredzē.

Nepagurstiet atgādināt, ka eksistē sākotnējie attīrīšanās līmeņi, kurus netaisīs eņģeļi vai Ercenģeļi viņu vietā. Ir noteikts ceļš, kuru garīgais meklētājs veic patstāvīgi, skolotāju un Mūsu atbalstīts, taču šo savu uzdevumu apjēgšanas un savas dvēseles realizēšanās ceļu neviens nevar iedot jums no ārpuses. Tas ir iekšējs darbs, un tā ir jūsu izvēles noteikšana līdzradītāju planētas apstākļos.

Jūsu brīvā izvēle un ceļš pēc tās ir jūsu pašu vēlmes un centieni, neviens tās neaizvieto. Ja jūs gribat – tad ejat; slinkojat vai neapzināties šī perioda nozīmīgumu, dodot priekšroku lasīšanai vai uzzināšanai, nenodarbojoties ar praksēm, tā arī ir izvēle.

Prakšu svarīgumu neviens nav atcēlis. Tas ir kā matemātikā vai citā zinātnē: ja jūs lasāt tikai teoriju, nerisinot uzdevumus, tad tā arī nespēsiet zinātni pielietot dzīvē. Ko mēs redzam no to piemēra, kuri nelieto ķermeņa piesātināšanas ar gaismu praksi: ka jūsu čakras ir mazas, tumšas un krunkainas, bloķētas ar negatīvām programmām, jūsu šūnas sapņo par gaismu. Atgādinām, ka ceļš – tā tajā skaitā ir arī ķermeņa pārvešana uz jaunu vibrāciju līmeni, tā ir ķermeņa attīrīšana no fiziskiem, emocionāliem un mentāliem netīrumiem. Bez tā kur jūs taisāties nonākt, kādā vibrāciju līmenī?

Ļoti svarīgs iesācējiem ir Dievišķās Mīlestības jēdziena izskaidrojums. Lai cik dīvaini nebūtu, maz ir to, kas apzinās šo jēdzienu. Viena lieta ir saprašana ar galvu, bet otra – izjust ar sirdi. Jums, skolotājiem, ar sevi, savu uzvedību ir jādemonstrē tas līmenis, uz kuru tiecaties paši, bet cik un kā viņi spēs paņemt, arī ir atkarīgs no tā, cik neatlaidīgi, vienkārši un pieejami jūs pasniegsiet šo ļoti dziļo jēdzienu. Labāk vienu reizi izjust, nekā daudz reižu par to lasīt.

Ko mēs ievedam jēdzienā Dievišķā Mīlestība? Visa piedošanu. Tās ir ļoti dziļas jūtas, kur jūs mācekļos aizvācat pārestības, vainu, zemu pašvērtējumu, aizstājot ar dievišķo žēlastību, lēnprātību, nevainību un piedošanu sev un citam. Paceļot cilvēkus no uzspiesta grēka un vainas, jūs jau paceļat viņus uz augstākā astrāla līmeni. Tas ir ļoti svarīgs un pats smagākais jūsu darba līmenis, jo vēl daudz skolu un skolotāju strādā grēku nožēlošanas līmenī, atkal un atkal ievedot cilvēkus vainā un grēkā, neceļot viņus, bet noliekot un atstājot uz ceļiem. Dārgie garīgie skolotāji! Vispirms paši piecelieties no ceļiem, nonāciet pie apzinātības, aizejiet no reliģijas. Pacelieties paši kaut vai Saules sistēmas līmenī.

Jebkura jūsu Augstākā aspekta apziņas līmeņa apzinātība palīdzēs jums saprast Dievišķo Mīlestību. Viņā nav ietilpināma duāla apziņa, kurā mēs izvietojam vainu, kļūdas, atmaksu, atriebību, grēku un citus trešās dimensijas apziņas līmeņa “jaukumus”.

Dārgie skolotāji! Jūsu apziņai ir jānonāk pie dievišķās paradigmas “Tu esi manī, bet es Tevī!” nevis vārdos, bet apziņas vienotības ar Augstāko Es līmenī. Šajos līmeņos, pat pašā pirmajā, sākuma līmenī, nav salīdzinājuma, vērtējuma, sacensības (kurš augstāk, kurš zemāk), jebkādas vainas, jebkādas nepiedošanas. Apvienojiet savu apziņu ar Debesu Tēvu, kurš tādā pakāpē mīl un elpo saviem mācekļiem, ka ļauj viņiem radīt visu, nevērtējot. Vaina, kauns, dualitāte ir svaru bumbas, kuras jūsu mācekļiem neļauj piedot sev un iemīlēt ar dievišķo mīlestību.

Esiet pieejami un saprotiet šīs tik vienkāršās patiesības ar sirdi, dzīvojiet tā, kā sludināt, radiet jaunas mācības, balstoties uz visa piedošanu un mīlestību.

 

Pievienots 15.06.2011

http://sanatkumara.ru/stati/nasischenie-tela-svetom

Tulkoja Jānis Oppe