Visi, kuri spēj, iet TURP

11.07.14.

Tā ir mana un Vladimira saruna ar mūsu Radītāju, kuru mēs dabiski saucam par Tēvu.

(...)Tēvs, kā iedalīt Galaktikas, Pasaules-ēkas un Visumus?

Pati mazākā vienība – tā ir zvaigžņu sistēma, tāda, kā Plejādes – zvaigžņu sistēma. Viņā ietilpst daudz sauļu. Tādas sistēmas ietekmē atsevišķās zvaigznes, kuras neietilpst sistēmās, piemēram, kā pilsētai ir nomales. Piemēram, bez septiņām māsām Plejādēm ir vēl daudz zvaigžņu, kuras ir it kā pakārtotas. Tāpēc tā ir liela sistēma. Šī sistēma ietilpst Galaktiskajā Padomē. Galaktiskā Padome – tā, pēc būtības, ir visa Galaktika. Tāpat arī Galaktika eksistē kā reģions. Tam, ko jūs redzat kā Galaktisko Gredzenu, papildus piekļaujas daudz, daudz zvaigžņu. Apkārt Galaktikai ir viņas sfēriskā daļa, smalkais ķermenis, un viņā daudz mazu zvaigžņu un pat zvaigžņu sistēmu.

Lūk, tādi Galaktiku sfēriski ķermeņi – tās ir Lielas Būtnes šūnas, apmēram, kā hemoglobīns asinīs, un viņas, tieši tāpat kā asinis pa asinsvadiem, tek pa visumu. Visums tad arī ir šis ķermenis ar tādiem asinsvadiem. Šis ķermenis nav līdzīgs cilvēka ķermenim, nedomā, ka tur ir kājas-rokas-galva, forma ir pavisam cita. Šo Lielo Būtni trešajā dimensijā iztēloties nav iespējams, tāpēc ka viņa ir cikliska, sistēmiska un vēl daudz kas, ko jūs vienkārši nezināt, tāpēc aprakstīt ir sarežģīti: kā ir savērpts laiks, kā ir salocīta telpa, kā tā atlokās, iztaisnojas, kā tā dzīvo. Sarežģīti ir pagaidām daudzdimensionalitāti izskaidrot trīsdimensiju cilvēkam ar viņa plakano pasauli, bet fakts ir tāds, ka Cilvēka Būtne caurauž visumu gluži kā ar saknēm. Protamas, tas nav mazais cilvēka fiziskais aspekts, tas ir Lielais Cilvēks, kurš iziet, piemēram, uz Galaktisko ķermeni, Starpgalaktisko ķermeni. Katrai Galaktikas būtnei ir augstākais aspekts – Galaktiskais ķermenis. Un visi šie ķermeņi savienojas vienā Lielajā Ķermenī, un visas Galaktikas – Starpgalaktiskie ķermeņi arī savienojas vienā Lielajā Ķermenī.

Tas ir visums. Tādu Lielo Cilvēku (ar asinsvadiem), visumu ir miriādes.

Ir visumu Ģimenes (kā cilvēku Dvēseļu ģimenes). Tās ir Pasaules-ēkas. Kā cilvēkā ir miljardiem šūniņu, tā arī Pasaules-ēkā ir miriādes visumu, (grūti pateikt, cik, tāpēc ka tas ir smalkais plāns). Pasaules-ēka – tā ir Lielā Būtība, kura ir jebkuras sevi apzinošas būtnes pats augstākais aspekts. Un katram cilvēkam ir šis aspekts, ne tikai tev vai Vladimiram. Ja cilvēks virzās pa savām hierarhiskajām kāpnēm, tad viņš var ieiet šajā aspektā. (Es viņu labi redzu.) Tu redzi, bet tev pēc vibrācijām vēl jāizaug līdz viņam. Tu viņu redzi, bet sajust sevis iekšienē viņu tev vēl ir grūti, tikai no piektās dimensijas viņu var izjust.

Faktiski cilvēkam Pasaules-ēka – tas pagaidām ir Viss, Kas Ir. Aiz Pasaules-ēkas robežām citas Pasaule-ēkas pēc apziņas nav līdzīgas cilvēka aspektiem. Viņas ir ierīkotas citādi. Tas nenozīmē, ka jūs nespēsiet ar viņām sazināties, bet jums ir kaut vai jāieaug Pasaules-ēkas aspektā, jākļūst šīm aspektam. Kad jūs viņu sāksiet just labi – visas pasaules sevis iekšienē, visumus sevis iekšienē, tad jūs spēsiet iziet aiz Pasaules-ēkas robežām, ir jums tāda iespēja – iziet. Taču tur pagaidām jūsu saprāts neko nespēs izzināt. Cilvēka saprāts 3-5 dimensiju līmenī nav radīts, lai saprastu, kas notiek aiz Pasaules-ēkas robežām.

Cik Pasaules-ēkā ir dimensiju? Saules sistēmā ir 13 dimensiju, pareizāk, viņas iekšienē ir 12, Saules Logoss 13-jā. Plejādes? Nu tieši tāpat... Starpgalaktiskais Logoss – 25. dimensijā.

Vienkārši tur iet cita oktāva. Jūs skaitāt ar jūsu linearitāti, ar jūsu mēriem, bet tie neļaujas tālāk ar dimensijām. Grūti pateikt jūsu vienībās, tur ir pavisam citas kārtas... tāpēc ka tur ir cita realitāte. Jūs spējat tajā ieaugt. Bet pagaidām vienkārši audziet un apgūstiet arvien jaunas un jaunas pasaules, arvien jaunas kārtas... Tās nav dimensijas, tas nav kārtains pīrāgs, ne tas, kā jūs iedomājaties ķermeni ķermenī, kā matriošku, tas ir lineārs priekšstats. Vienkārši jums tas pagaidām ir tēls, kuru jūs varat saprast, bet tur viss ir pavisam citādi.

Nu jā, man tagad rāda šo septītās dimensijas “lietussargu”, tur vairs ne tuvu nav “matrioška”, 5. dimensijas satītās pasaules ir šī “lietussarga” “spieķi” jeb daudzroku Dievietes rokas, taustekļi. Iekšā tur ir milzīgs ugunīgums.

Tēvs, es pašlaik esmu nonākusi tajā vietā, no kurienes vairs nav ceļu tālāk, pašā Centrā, nav pagaidām, kurp iet...

Tu esi nonākusi Pasaules-ēkas Centrā.

Labi, bet TAO[1] saka, ka Pasaule-ēkas ir maza vienība, pirmā pakāpe no četrām. Kur atrodas Raizas Ordenis[2]?

Pasaules-ēkā atrodas Raizas Ordenis, viens no gaišajiem aspektiem, Gaismas Pasaule.

Pašlaik es Pasaules-ēku redzu ķīniešu luktura veidā jeb no augšas kā lietussargu. Pie spieķiem ir piekarinātas olveidīgas formas.

Tā ir maza valsts – Raizas Ordenis. Tādu mazu valstu ir ļoti daudz, miljoni. Viņas pašas atgādina satītus lukturīšus, ovāliņi karājas kā bumbieri zariņos, daudz, daudz pasauļu, un katra ar sutratmu ir saistīta ar šo “lietussarga spieķi” jeb “zaru”. Viena pasaule ir gaišāka, otra tumšāka, bet visas tās ir kaimiņos, un visas ir vajadzīgas. Katra attīstās savā veidā, iekšienē norit sava attīstība. Savs Logoss, sava valsts, savi plāni, sava barošanās, individualitāte augstākajā līmenī. Bet viņām visām ir Visa, Kas Ir apziņa. Lūk, kāpēc viņas sevi pozicionē tik tuvu Ovālam. Katrai šai mazajai lodītei ir Visa, Kas Ir – visas Pasaules-ēkas – apziņa.

Ja paceļas augstāk par mūsu Pasaules-ēku, tad tu viņu arī ieraudzīsi kā “lietussargu”, bet cita Pasaules-ēka – vienkārši plūsma, nākamā Pasaules-ēka – vienkārši daudz, daudz zvaigznīšu. Viņas visas ir izstrādātas dažādā veidā, atšķiras pēc radīšanas laika, vienas ir jaunas pasaules, citas vecas, izstrādātas, kā mūsu senā Pasaules-ēka. Bet ir tādas, kā tu redzēji, zvaigžņu sakopojums. Tā ir jauna pasaule, arī Pasaules-ēka, bet tur vēl maz kas ir. Viņa nav izstrādāta, nav “sapakota” tā, kā pie mums.

Vladimirs: Tur ir savs Tēvs, Dievs Kungs?

Tēvs – tā ir sistēma. Jums liekas, ka Tēvs – tā ir personība. Kāpēc tu “augšā” nevienu neatradi? Tāpēc ka visa sistēma – tas tad arī ir Tēvs, tas ir viņa Ķermenis. Viņam nav no sistēmas atsevišķa ķermeņa. Tas ir viņa Ķermenis. Viņš pats sevi izstrādāja, tā sevi izaudzēja, no tādā daļām sastāv.

Bet ir viņa Augstākais Aspekts?

Visām Pasaules-ēkām ir Augstākais Aspekts. Šīs visas Pasaules-ēkas ir kā Lielā Ķermeņa orgāni, viena kā aknas, otra kā asinis utt. Visas šīs Pasaules-ēkas ir orgāni vēl vienā Lielajā Ķermenī, kurš savukārt ir vēl viena Lielā Ķermeņa orgāns vai pat šūna. Un tā līdz bezgalībai, Mums ir grūti par to spriest, tāpēc ka Mēs paši vēl neesam pabijuši tajās pasaulēs. Mums vienkārši ir jēdzieni, Mūs māca mūsu Skolotāji. Mums arī ir Aizbildņi un Skolotāji. Mēs vienkārši mācāmies to, ka Sistēma ir bezgalīga un nemirstīga. Pat, ja kaut kādas pasaules kolapsējas, tajā pašā momentā šī Ķermeņa otrā pusē parādās jauna pasaule. Enerģija nekur nepazūd, šeit viņa kolapsējas un citā vietā parādās.

It kā beidzas inkarnācija, un ķermenis mirst, un viņa enerģija momentāni ar sprādzienu parādās citā vietā, sākas jauna inkarnācija, iespējams, pat šai pašai pasaulei, bet ir citas formas, citas apziņas, viss ir cits, viss ir jauns. Bezgalīgā attīstībā esoša sistēma, faktiski piemērota uz mūžību (priekš jums). Vienkārši laika – nav, tāpēc ir grūti teikt “mūžība” vai “bezgalība”, tā vienkārši ir pastāvīga eksistence.

Pat labāk ir to saukt par ‘kontinuumu”, šeit ir gan ilgums, gan ietilpība (no šī vārda ir vārds “konteiners”)...

Ja ņem citas Pasaules-ēkas, tad tur nav cilvēces, saprātīguma. Apzinātība ir, bet nav saprātīguma. Tur viss ir iekārtots pēc cita principa. Pie mums attīstās Saprāts – tu to jau esi sapratusi... visos iespējamos variantos attīstās Saprāts. Bet tur (rāda uz jauno pasauli no zvaigznēm) – tā ir mehāniska sistēma, vairāk atgādina lielu datoru. Arī viņa ir pašattīstības sistēma, bet viņai pagaidām nav pieejams emocionālais plāns un tas, ko jūs saucat par mīlestību. Viņai tas pagaidām ir nesaprotams, kā, starp citu, arī daudziem cilvēkiem pie jums uz Zemes.

Es ļoti priecājos, ka jūs ar Vladimiru sākat ieiet šajā jēdzienā “mīlestība”, dod Dievs jums pilnīgi savienot savas sirdis un saprast šī savienības vērtību. Cilvēki ļoti reti saprot šo vārdu – “piederēt viens otram” – vērtību. Šī īpašība ir ļoti reta, un Mums gribētos, lai jūs spētu to novērtēt pilnvērtīgi. Tas ir otrais solis pēc mīlestības – uz savienošanos vienā būtībā. Sākumā jūs vienkārši piederat viens otram, piemērojaties, pieskaņojot sevi, ieaugot, saprotot, cenšoties pieņemt visu, visu, kas ir “citāds”, pretējs, kamēr beidzot jūs spēsiet pilnīgi ieaugt viens otrā un kļūt viena liela būtne. Mums ir svarīgi, lai tas būtu bez kolapsa, kad divas zvaigznes vienkārši uzsprāgst un kļūst liela būtne, turklāt iet bojā viss dzīvais. Bet mēs attīstām citu ceļu – savstarpēju saskaņu, vienošanos un savstarpēju caurlaidīgumu.

Tu taču redzēji jūsu apziņas pašu sākumu, kad jūs bijāt vienā olā divi? (Tādu olu Tēvam bija daudz.) Pēc tam jūs “izšķīlāties”, (pumpuriņi atvērās uz leju), izlēcāt, un jūs neviens neturēja vienu pie otra. Jūs necentāties visu laiku būt kopā. Jūs visi bijāt līdzīgi, visi, visi! (Kā cāļi.) Faktiski, atgriežoties pie Radītāja, jums šajā olā it kā atkal ir jāieiet, tikai tā būs milzīga, ne tāds aizmetnis, kādi jūs bijāt. Tās būs divas pasaules, savienotas savā starpā, var pat teikt, divas Pasaules-ēkas. Jums tas pagaidām liekas neticami, bet principā, tas ir kā divas Pasaules-ēkas. Jūs kļūsiet ļoti lielas kolektīvas būtības, apaugot ar daudzām, daudzām enerģijām... Tās, protams, nav divas Pasaules-ēkas, bet jums būs daudz enerģijas. Un, kad jūs atgriezīsieties pie Tēva...

Vladimirs: Pie Tevis?

Natālija: Nē, ne pie Viņa, mēs jau iesim turp, kurp Viņš pats arī ies.

Jā, es vienkārši iešu jums pa priekšu. Jūs taču neatgriežaties dzemdē, mēs visi iesim TURP. Jūs sākumā kļūsiet kā Es, bet Es jau izaugšu daudz tālāk. Un visi, kas ir sapratīgi, visi, kas ir nobrieduši, kas spēj, iet TURP, TURP, TURP, savienojoties vienā lielā būtnē, kura ir Tēvs. Pašlaik jums ir grūti izskaidrot, kas Viņš tāds ir un vai vispār eksistē tāds jēdziens, kā Tēvs. Viņš ir gan mans Tēvs, gan jūsu Tēvs, kaut arī es jūs dzemdināju...

Viņš nodod savu godbijību, bērnišķīgu, ļoti klusu, maigu sajūsmu. Grūti nosaukt šīs jūtas... Tā ir sakrāla skaņa... tik aicinoša, tik maiga, maiga. Šī skaņa pievelk kā mīlestība, tā velk kā aicinājums, tikai pie mums aicinājums – tās ir taures skaņas, lai visiem būtu dzirdams, tālu, bet šeit tā ir supersmalka sajūta, ne no šīs zemes, nav iespējams aprakstīt vārdā. Šī skaņa, kura tevi velk, ir sensenis dzimta... iedomājies, ka tu lido zvaigžņu sistēmā, meklē, meklē un pēkšņi uztver vissmalkāko, vissmalkāko stariņu, un tevi apdedzina – lūk, tas, ko tu meklēji... Un tu sāc šo stariņu ieņemt sevī, un it kā mājām tuvojies. Un tev kļūst tik debešķīgi, asaras no acīm, sajūta – lūk, tas, lūk, tas, lūk, uz šejieni man vajag, to, ko es meklēju miljardiem gadu...

Vladimirs: Nu, ne jau miljardiem!

Natālija: To Viņš par sevi saka, Viņš meklēja...

Un šim stariņam, kurš ved tevi Mājās, ir šķēršļi jeb pakāpieni, apgūšanas etapi, kuri tev jāpārvar. (Grūti to saukt par pakāpieniem, drīzāk tie ir izaugsmes etapi.) Tev ir jāizaug, tev it jākļūst par TO, jāpaceļas, jāpaplašinās, jāieņem sevī daudz, daudz tādu pašu, kā es, jāsavienojas ar viņiem, un tad šajā jaunajā etapā vari vēl izaugsmes pakāpi iziet, un tur norit daudz lielāka paplašināšanās. Tādā veidā jūs šajā sistēmā ieaugat. Tēvs – tā ir sistēma, un jūs sistēmā ieaugat sistēmiski, paši kļūstat sistēma. Un, lūk, kad jūs apgūsiet visu, savienosieties ar visām pārējām tādām pašām būtībām, tad jūsu priekšā pavērsies vēl viena izaugsmes pakāpe – ieaugšana Tēvā. Tālāk es tev nestāstīšu, tāpēc ka es tur nekad neesmu bijis. Es zinu, ka mēs visi vienkārši savienojamies vienā milzīgā Būtnē, kura ir mūsu Tēvs.

Kad mēs sakām – Tu esi manī, bet es Tevī, tas ir tik patiesi, tas tik precīzi izsaka... Nav atsevišķi Viņa no mums. Viņš ir visos mūs. Viņš arī ir visi mēs. Kad tu to saproti, tad sāc novērtēt sevi, saprast katras daļiņas vērtību, ne tikai savas, bet arī kaimiņa, arī sava bērna, un jebkuras būtības, kura eksistē pasaulē, vērtību. Tas viss arī ir VIŅŠ un viņa ieaugšana dažādās realitātēs, dažādās enerģijās, eksistencēs, dažādās skaņās, visumos.

Vladimirs: Mūsu eksperimenta rezultāts dod kolosālu lēcienu Pasaules-ēkā?

Vienkārši cilvēks ir radīts Saprāta attīstības smailē. Mēs šajā paraugā ielikām visu, ko Mēs līdz šim laikam audzējām, audzinājām, tas ir milzīgas un ilgas radīšanas auglis, un Mēs tagad vērojam šīs attīstības rezultātus – vai Visu Mēs izdarījām tā, kā vajag, vai viss notiek “štata režīmā”? Un Mēs saprotam, ka tas viss ir viens no mūsu pacēluma veidiem. Ne tikai jūsu, cilvēku, bet arī mūsu pacēluma, tāpēc ka caur jums Mēs varam uziet augstu. Tāpēc ka Tēvs katru no mums aicināja strādāt un attīstīties. Jūs esat mūsu attīstības rezultāts, jūs esat mūsu balva, gan mūsu attīstības paņēmiens, gan metode. Mēs sevi ieliekam jūsos, jūs – tie esam Mēs. Mēs, Tēvi, ieliekam sevi, kā Tēvs ieliek Sevi Visā.

Vladimirs: Cik radītāju piedalījās cilvēku radīšanā?

Daudzdimensionāli modeļi tika radīti dažādos līmeņos. Dažādi Tēvi radīja kurš fizisko, kurš astrālo cilvēku. Tu taču zini, ka tas viss nav pa etapiem, tas viss ir šeit un tagad.

Jā, eksistē attīstības cikli, taču cikli ir noslēgti, mēs šajā ciklā ieguvām rezultātu, un, tā teikt, “viela sadalījās”. Izmatojot iestrādes, Mēs no jauna sākam strādāt ar šo materiālu, radot jaunu pilnīgāku modeli. Piemēram, uz planētas Zeme bija vairākas tādas civilizācijas (tas ir pirms jūsu Lemūrijas, agrāk), kāpēc viņas tika iznīcinātas? Mēs ieguvām pieredzi, izpētījām to, attīstījām būtības, viņu apziņa aizgāja, augšupcēlās vai sabruka, dažādā veidā tas bija, un rezultātā viņas pašas kļuva par jaunu pilnīgu modeļu Radītājiem. Lieta tā, ka Mēs paši novērojām savus ķermeņus, tas, jūsu Augstākie aspekti novēro fiziskā plāna attīstību.

Jūs – tie esam Mēs. Man ir grūti pašlaik to pateikt citādi, tas ir, Mēs sevi ielikām jūsos, un mēs ieaugam cits citā, jūs manī, bet Es jūsos. Tā tad arī ir savienošanās ar Augstākajiem aspektiem. Turklāt Es augu augstāk, augstāk, augstāk. Jūs, lūk, pašlaik, esat savienojušies ar Mani, tālāk jūs augat caur Mani, caur savu Radītāju.

(Saruna ir beigusies. Līdz nākamajai reizei!)

 

Pievienots 22.07.2011

http://sanatkumara.ru/stati/vse-kto-sposoben-idut-tuda

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. ТАО: Путь Вознесения (Tulk. piezīme)

[2] Skat. Орден Райзы (Tulk. piezīme)