Apziņa un saprāts

Mūsu Sanata Kumaras ģimenei ir specializācija – saprāta radīšana un attīstīšana un apziņas pilnveidošana. Dieviete Venēra ir ne tikai Mīlestības Dieviete, bet arī nopietns un liels zinātnieks šajā jomā. Man gribas arvien vairāk un vairāk atklāt sev šīs zinātnes sfēras, kuras es pagaidām neapzinos. Mūsu saruna notika Maskavā, 3. oktobrī.

Dārgā Venēra, kādas zināšanas apziņas un saprāta attīstības sfērā tu gribētu man nodot?

Tu pagaidām neapzinies, kā apziņa ir atkarīga no saprāta.

Dod, lūdzu, šiem jēdzieniem definīcijas.

Apziņa ir apkārtējās vides un citu realitāšu izzināšanas instrumentu kopums un sevis apzināšanās vides iekšienē par atsevišķu vienību, kura reaģē uz vidi.

Saprāts ir attīstījusies atbilde uz vides iedarbību, balstīta uz pieredzi. (Bērns ir nesaprātīgs, tāpēc ka viņam ir maz pieredzes, taču viņa apziņa jūt vidi, dzird, redz, jūt.)

Jebkuram dzīvniekam ir saprāts, un viņš uzvedas saprātīgi, tas ir, iegūst barību, būvē patvērumu, audzina un apsargā pēcnācējus.

Ar ko cilvēks pēc saprāta atšķiras no dzīvnieka?

Ar augstāko mentālo plānu un savienojumu ar augstākajiem aspektiem – ne tikai izdzīvot, bet arī radīt.

Salīdzinot savu zemāko es un Augstāko Es, redzu, ka cilvēks ir dumpīgs, viņa saprāts ir nemierīgs, viņš nav apmierināts kopš dzimšanas. Bērna pirmais kliedziens liecina par sāpēm, par to, ka pasaule nav pa draugam ar viņa dvēseli, un ļoti reti uz nāves sliekšņa cilvēks atrod šo harmoniju savā iekšienē. Kāpēc mēs nonācām tādā smagā pasaulē?

Dvēsele evolūcijas pakāpes Paradīzē iziet ļoti lēni, viņa ir svētlaimīga un guļ. Tādas vietas kā planētas rada potenciālu starpību, spēcīgu pārbīdi un visdrīzāko saprāta attīstītību. Kas attiecas uz jūsu planētu, tad nav fakts, ka jūs neatradīsiet daudz smagākus saprātīgu būtņu eksistēšanas apstākļus. Tieši eksistences smagums rada vēlēšanos radīt jaunu vidi, izmainīt savu stāvokli un uzlabot sugas eksistenci, kas tad arī dod grūdienu saprāta attīstībai.

Dažādos apziņas attīstības etapos ir dažādi saprāta avoti. Tiekam skaidrībā. Matērijas zemākais saprāts nozīmē sasniegt atbilstību videi un tās prasībām, lai izdzīvotu, bet labākajā gadījumā – dzīvotu labklājībā. Dzīve visur un viscaur ir pasaules-ēkas apsēšanas ar dzīvības sēklām jēga.

Ja tava vide nav labvēlīga sugas izdzīvošanai, galu galā saprāts aicina nomainīt vai uzlabot vidi, mutēt labākai atbilstībai videi, pielāgot sugu simbiozei. Agresīva var būt suga un mainīt vidi, agresīva var būt vide un mainīt sugu.

Saprāts sugai dzimst, atbildot uz vides iedarbību, kā pielāgotības līdzeklis. Kad sugai ir viens grupas Augstākais Es, tad viņš veicina to, lai izdzīvotu suga, nevis atsevišķs pārstāvis. Cilvēkam ir atsevišķs Augstākais Es, tas sarežģī viņa apjēgšanu, kas vajadzīgs sugas izdzīvošanai, viņš nesaprot, ka bez darba un naudas vajadzīga sāta sajūta, atpūta, turība, tīra vide, dzīves ritmu dabiskums, saikne ar Augstāko Apziņu.

Ko mēs sasniedzām, aizvedot jūsu apziņu līdz individuālismam, sadalot viņu atsevišķos fragmentos? Vienību konkurences cīņu, agresiju un pakļaušanos spēkam, vienas dzīvības veida pakļaušanos otram. Ko jaunu tas mums deva? Salīdzinām delfīnu un cilvēka civilizācijas uz Zemes. Delfīni notur gaismu un mīlestību uz planētas, tur augstas vibrācijas kopējam balansam. Delfīni dzīvo dabiskā vidē, atbildot dievišķajai realitātei ar savu priecīgo eksistenci un dabisku iekļaušanos realitātē. Zemas vibrācijas ir cilvēcei, kura cīnās, slimo un nepiedod. Viņa ir radījusi mākslīgu realitāti, atbildot uz nelabvēlīgu klimatu un eksistences apstākļiem. Taču tā ir jauna pakāpē attīstībā, jaunas mākslīgas vides radīšanā „no sevis”, realitātes, klimata, programmu utt. izmainīšanā. Tā ir jaunrade fiziskajā un mentālajā pasaulē.

Ja planēta būtu bez cilvēkiem, viņa būtu priecīgāka?

Neapšaubāmi. Bet vai tad tev kā radītājam negribētos radīt īstenu varenu Dievu rasi lieliskā ķermenī, ar gigantisku saprātu, kurš ietilpina visu pasaules-ēku? Pirmie mēģinājumi savienot „horizontālās” un „vertikālās” saprāta komponentes pagaidām nav pārāk izdevušies. Taču tie tiek precīzi prognozēti un ir reāli nākotnē. Mūsu uzdevums – radīt saprātu, kurš darbojas dažādos apziņas plānos.

Jūsu meditācijas ļauj jums apzināties, viegli pieskarties Dievišķajai APZIŅAI, bet jūs pagaidām nevarat APZINĀTIES SAPRĀTA eksistences PROGRAMMU citos apziņas slāņos. Tas ir, jūs paplašināt apziņu līdz smalkajiem plāniem, bet guļat tur, tāpēc ka jūsu saprāts nespēj apzināties cita slāņa apziņu.

Mūsu augšupcelšanās mērķis – pacensties saglabāt zemes cilvēka saprātu un ieaugt nākamo slāņu apziņā. Tam vajag daudz laika, ne gadu un ne simts gadu. Bet tici, ka mūsu realitātē nav laika un termiņu, bet ir ideja, kuru mēs iemiesojam.

Tātad, savienojot visu apziņas slāņu saprātu, mēs iegūstam daudzdimensionalitāti, kura nav zaudējusi visu blīvumu atmiņu. Pārveidojot Krajona frāzi, mēs sakām: „Domā kā cilvēks, domā kā astrāla būtība, domā kā mentāla būtība, domā kā eņģeliska būtība utt. VIENLAICĪGI, tas ir, neaizslēdz saprātu-apziņu, bagātinot ar viņiem nākamo apziņas slāni, kļūstot daudzdimensionālam.”

Teiksim, pašlaik tu, Natālija, dod mums zemes saprāta zināšanas, bet manu Venēras saprātu tu uz Zemes nepārvaldi. Sanats Kumara nepārvalda ne tavu, ne manu saprātu, viņš tikai ir „ieguvis” mūs kā Skolotājs un Ģimenes Galva, kurš ir sapulcējis mūs zem sava spārna.

Tēvs aug cauri visiem apziņas slāņiem un savieno mūs vienotā daudzdimensionālā daudzpakāpju apziņā-saprātā, dzemdinot no šī savienojuma jaunu Sevi – Vienoto.

Mēs pašlaik ceļam Zemes apziņu, dzemdinot vienotības „horizontālās” apziņas jaunu pakāpi, jo jūsu atsevišķā cilvēciskā apziņa ir pārāk sīka, lai „aptvertu neaptveramo”. Tikai kolektīvs saprāts, liels apziņas apjoms spēj savienoties ar Augstāko Saprātu, neatvienojoties no zemes pieredzes. Bet daudzi no jums arī ieaug Augstākajā Apziņā, ieminot zemes vienotībai taku uz Augstāko Saprātu.

Ar ko cilvēku rase atšķiras no citām rasēm, piemēram, no klātesošajām astrālajā slānī?

Uz Zemes sākotnēji ir klātesoša paralēla pasaule, nenolaidusies fiziskajā plānā. Tie ir planētas pamatiedzīvotāji, nevis atnācēji, Zeme ir viņu mājas. Viņiem ir sava realitāte, taču tuva jūsējai, viņi nav pārāk tālu aizgājuši attīstībā no jūsu rases.

Tajā pašā laikā ir daudz apmeklētāju, kurus interesē jūsu pieredze. Viņi jūs slikti apzinās. Iedomājies, ka jūs arī esat sākuši starpplanētu ceļojumus, un aprakstīsiet citas planētas un viņu iedzīvotājus, kā kādreiz ceļotāji aprakstīja aborigēnus viņu atklātajās zemēs. Atšķirību ir daudz, pasaule ir daudzveidīga un neatkārtojama.

Cik plānos ir iesēta cilvēku rase?

Eksistē vairākas cilvēkveidīgo sugas uz ļoti daudzām jūsu lokālā visuma planētām. Bet citos lokālajos visumos eksistē citi saprāta eksistences dominējošie veidi, piemēram, kā vienots dzīvs mākoņainums apkārt kodolam, dzīvs elektrisks mākonis. Ir plazmas formas, elektriskas struktūras u.c. Viņu saprāts, dabiski, krasi atšķiras no jūsējā.

Vai var teikt, ka apziņa ir visu apzinošos struktūru vispārīgāka daļa?

Pirmatnējo apziņu dod Radītājs, viņa pirmajā pakāpē ir vienota visam dzīvajam, pēc tam viņa modificējas apziņas nesēja funkciju un uzdevumu iedarbībā. Jā, vienotā apziņas matrica – tas ir mūsu Radītājs, Viņš ir arī Vienotais Noslēdzošais Saprāts, kurš izpaužas Pasaules-ēkas attīstības stratēģijā. Viņš ir neredzama vadība, piesātināta ar idejām un enerģiju, barojoša visas struktūras un savienojoša visus vienotā mīlestības laukā.

Kādēļ šai vienotajai struktūrai saprāts, vai tiešām nepietiek ar sevis apzināšanos?

Saprāts tad arī ir arvien lielāka sevis apzināšanās. Teiksim, cilvēks var sevi apzināties par dzīvnieku, kurš dzīvo siltā mājā un barojas ar gatavu ēdienu. Barība un izklaides ir viss, ko viņam vajag, lai justu dzīvi.

(?)

Taviem līdzgaitniekiem tas nav tik svarīgi, tāpēc ka jūs esat izgājuši uz citu saprāta attīstītības līmeni, paliekot trīsdimensiju ķermenī un apziņā (radīšanas instrumenti – acis, ausis, rokas, oža, garša). Jūsu saprāts ir iemantojis jaunas zināšanas, attīstījis jūs kā personību, ir spējis pavirzīt jūs sevis iekšienē, pie savas daudzdimensionalitātes. Sākumā bija vienkārši informācija, kura jūs aizķēra, pēc tam jauna pieredze iekļūšanā citas apziņas sfērā, un jūsu saprāts sāka apzināties ne tikai fizisko pasauli. Pirmie asni uz citādu pasauli rada citādu saprātu.

Būs divas cilvēku rases ar dažādu saprātu. Tas ir reāli. Viens saprāts līdz pilnībai apgūs fizisko pasauli, otrs saprāts savienos apziņas slāņus, augot arvien „augstāk” un „augstāk”, līdz pašām smalkākajām pasaulēm.

Atgriezīsimies pie paša pirmā jautājuma – kā apziņa ir atkarīga no saprāta?

Saprāts attīsta apziņu. Apziņa mainās saprāta iedarbībā. Saprāts saglabā apziņas visu slāņu visas funkcijas vienotā lielā struktūrā, un jūs kļūstat par Vienoto Lielo Būtni, kolektīvu un daudzdimensionālu, vārdu sakot, par to, ko jūs saucat par VIENOTO un VISU, KAS IR. Apziņas apgūšana ir formas apgūšana, un jūsu vienotā apziņa-saprāts spēj mainīt Vienotā formu.

Saprāts ir Pasaules-ēkas evolūcijas instruments, un matērija jeb forma ir apziņas evolucionārās izmaiņas paņēmiens, viņas pāriešana uz savienotu saprātīgumu.

Baidos, ka mums nebija ne vārda par mīlestību, saki, kādu lomu šī Tēva Vienotā Valoda spēlē saprāta attīstībā?

Kā tu zini, mīlestība mūsu plānā ir pietiekoša un dabiska, tāda, ka mēs par viņu īpaši nerunājam. Es saprotu tavu jautājumu, jo jums taču viņas tā trūkst! Mīlestība un Viedums Pasaules-ēkā iekrāso visu, uz katras planētas viņa attīstās pietiekošā pakāpē, lai neatņemtu Viņa Mīlestību nevienai būtībai. Jūs pagaidām esat aizsegti no Viņa, bet tas jums ļāva noskaidrot dažas saprāta attīstības īpatnības. Būtne, kurai atņemta Mīlestība, nespēj pienācīgā pakāpē novērtēt Dzīvības vērtību, viņa kļūst nesaprātīga. Tas ir, Viņa Mīlestība dod saprātam saprātīgumu glabāt dzīvību visai sugai kā veselam, visai cilvēcei kā sugai. Ko es ar to domāju? Savstarpēju palīdzību un atbalstu, nevēlēšanos karot, stāvēt pret. Jo tu taču mīli, kādēļ karu? Visos plānos, sociālajos slāņos, ģimenē, valsts līmenī – visur mīlestība ceļ saprātu no dzīvnieka līmeņa līdz humanitārajam.

Pateicos tev, dārgā Venēra! Domāju, ka mūsu lasītājiem būs jautājumi, un mēs atkal skarsim šo tēmu, lai to visu labāk saprastu.

 

Pievienots 14.10.2011

http://sanatkumara.ru/stati/soznanie-i-razum

Tulkoja Jānis Oppe