Zieda dzimšana

 

Spēks ir iespējā atdot

11.08.19.

Vladimirs: „Augšā, augstajos aspektos,

būs daudz vairāk spēka un varas.”

 

11 08 23 01

Dārgā Diženā Dieviete, lūdzu tev pastāstīt par spēku un varu „augšā”.

Labs jautājums, savlaicīgs. Patiešām, ko jums dod virzība uz gaismu, kādus spēkus, priekšrocības, aprīkojumus? Kas stāv aiz vārda „Spēks” jūsu izpratnē?

Mums ir Visa, Kas Ir apziņa. Šim Visam, Kas Ir ir jāstrādā, jādzīvo, jāpriecājas, jābūt laimīgam utt. Tas ir, regulēt mana ķermeņa mehānismu ir tas pats, kas regulēt jūsu fiziskā ķermeņa mehānismu vai harmonizēt visus jūsu ķermeņus.

Jūsu spēka izpratne ir vardarbības citam pret citu forma. Jo vairāk tev ir spēka, jo lielāka priekšrocība pret tiem, kam šo spēku ir mazāk. Tavs spēks nozīmē varu pār zemākajiem. Mūsu spēkam ir cita nozīme. Jo augstāka apziņa un vibrāciju līmenis, jo Radītāja un Valdnieka lielāka atbildība par darīto. Tu kā Radītājs radi formas, saprātu, apziņas, piepildi viņas ar iekšējo saturu – kurš ar mīlestību, bet kurš arī ar naidu, tas ir, ar mīlestības neesamību.

Tava spēka mērs ir gaismas un tumsas daudzums, tavas mīlestības, žēlastības daudzums, iespēja DOT, Radītāja pārpilnība. Augstākajā līmenī Radītāju un viņa Spēku nosaka tas, KO VIŅŠ VAR ATDOT.

Bet zemāko līmeni, mīlestības neesamību, nosaka tas, cik viņš var paņemt – savās bezdibeņa iekšās. Tumšās daļas – melnie caurumi ņem no visuma enerģiju. Gaišie – avoti, dod enerģiju, piemēram, Saule. Viņa ir piemērs tam, kā enerģija un mīlestība tiek dotas katram un visiem uzreiz. Tev nevajag nopelnīt šo privilēģiju, tu jebkurš apsildies un apgaismojies, neatkarīgi no tā, kāds tu esi „augs” – vai tu pelējums, vai Roze.

TĀ IR GAISMAS UN TUMSAS KARDINĀLĀ ATŠĶIRĪBA – ATDOT VAI ATŅEMT.

Kas gan tad ir neitrālā stāvoklī?

Tas ir pilnīgi sabalansēts stāvoklis – nevajag ne ņemt, ne atdot.

Tu esi Viss, tavas gaismas daļas baro tavas tumšās daļas, tu esi gan gaisma, gan tumsa, tu esi harmonizēts, vienots, neitrāls. Tu mirdzi, jo tā tad arī ir Gaisma un Mīlestība no Radītāja, kurš apgaismo visu radīto un piesūcina to ar mīlestību.

Piemēram, tu esi dzemdējusi bērnu un kā Radītājs piesātini viņu un visu, kas saistīts ar viņu, ar mīlestību. Tu pati piebarojies no Augstākā Radītāja, bet Viņš ir kanāls no Augstāka Radītāja, bet Viņš ir vēl augstāks kanāls. Tie tad arī ir Radītāju kanāli, tas ir tas, kur visi saņem informāciju no Augstākajiem Es, no kurienes viņi piesātina savus ķermeņus ar Gaismu un Mīlestību. Spēks ir tava kanāla jauda, spēja radīt un barot radīto, dot tādu pašu spēku tiem, ko radīji, apveltīt viņus ar jaunrades iespēju. Šis spēks sadalās pa tavu Visa, Kas Ir telpu. Viņš nav vērsts uz āru, viņš nemanipulē, neatņem, necīnās ar ārējo pasauli. Arējā pasaule – Tā pasaule, Kurš tevi radīja. Kādēļ gan tev ar viņu cīnīties, ja tu pats barojies no šīs pasaules?

Cīnās ar sev vienlīdzīgiem par „labāku vietu zem saules”.

Tu ņem tik, cik tev vajag, cik šodien spēj ņemt bez kaitējuma tādiem pašiem kā tu.

Mūsu bagātie ir spējīgi paņem daudz...

Jūsu bagātie ir nevajadzīgā nesaprātīga grābšana, kas apgrūtina un neļauj apgaismot saprātu. Saprāts ir cilvēka attīstības mērķis. Fiziskās bagātības sūkšana ir apgrūtināšana ar karmu un matēriju. Viņi tieši tad arī nevar paņemt no Augstākā, ņem no zemākā un ieaug matērijā, nevis ceļas augšup, uz gaismu.

Kāda ir atšķirība starp gaišo pasauli un neitrālo?

Pašlaik jūs vienkārši vācat gaismu, lai pārietu uz neitrālu. Jūs pagaidām esat uz tumšas planētas, kura piesātinās ar gaismu, lai līdzsvarotu tumsu. Līdz tai gaismai, kāda ir Dēla telpā, ir ļoti tālu. Jūsu kā Radītāju ceļš ir tikai pie Tēva, jo Dēla telpa jau ir radīta, un tur Radītājiem nav ko darīt. Tēva telpa tikko jums ir atvērusies un gaida savu pabeigšanu. Daži no jums ir atnākuši no gaismas, daudzi ir atnākuši no tumsas, šeit norit pārkalibrēšana un visu pieņemšana vienotā Planētas Gaismas Ģimenē. Tēlaini runājot, saprāta attīstības sākumskola ir pabeigta, un jūs ejat uz pilnveidošanos.

 

Zieda dzimšana

(Par nulles telpu)

11 08 23 02Telpa, par kuru tu runā, ir portāls starp dimensijām. Tas ir ceļš, lai paceltos uz augstākajām apziņām un pat uz augstākajiem ķermeņiem.

Vispirms ir jāsakompensē sievišķās un vīrišķās enerģijas, jāsabalansē gaisma un tumsa sevis iekšienē, jāsaharmonizējas ar „horizontālo” pasauli un ar eņģeļu un Ercenģeļu augstākajām pasaulēm.

Pienāks diena, kad tieši nulles portāls pacels jūs un tiešā veidā savienos ar dzīves līmeņiem, līdz kuriem jūs esat izauguši domās, līdz tam līmenim, ar kuru harmoniski spēj savienoties jūsu apziņa. Lūk, kāpēc mēs neatlaidīgi rekomendējam meditēt un celties uz augstākajām pasaulēm, piepildīt sevi ar gaismu un mīlestību ir dienas.

Apraksti, kā tu juties nulles telpas iekšienē.

Iespaids, ka elektromagnētiskās saiknes, kuras mūsu apziņu savāc zināmā formā, sabrūk, un tu izkaisies pa atomiem Visā, Kas Ir. Tu esi visur, bet tevis kā formas nav nekur. Tu nevari kustēties, izņemot tikai augšup, uz nulles telpas nākamo līmeni. Es neredzēju nekādu „gaismas cauruli”, bet mēs ar grupu pārvietojāmies no tumšas telpas uz gaišām telpām. Tas ir ceļš augšup, vertikāls ceļš, tam ir dažādas portāla vibrāciju pakāpes.

Vispār tas līdzinās pieskārienam Radītāja apziņai, pareizāk, saplūšanai ar viņa Visu, Kas Ir. Patiešām, kā raksta Sanats Kumara, Viņa nekur nav, un Viņš ir visur. Un tu saplūsti ar šo „Visur”.

Piebildīšu, ka katrā apziņas līmenī ir tāds Pārejas punkts, neatkarīgi no jūsu attīstītības. Katrs var pāriet, tikai viņa cikli ir atkarīgi no viņa iekšējā ķermeņa un viņa apziņas izstrādes. (Tas ir, cikla individuālā pabeigšana, pāriešanas laiks).

Viss apziņas, enerģiju un gaismas, saprāta un pilnības spēks ir vērsts nevis uz cīņām un sava spēka demonstrēšanu citiem, bet uz paša pilnveidošanos jebkurā Radītāja līmenī. Tā tad arī ir sava paša evolūcija, pašpilnveidošanās, līdz pat Debesu Tēvam.

Kurš ņem no citiem, nodarbojas ar aizņemšanos, pēc tam viņš būs spiests atdot to, ko viņš ņēma, citās dzīvēs.

Pašlaik jūs, jāņtārpiņi, apgaismojat savu telpu ar to gaismu un mīlestību, kuras pieņēmāt pa kanālu no Augstākā Es, un jūs atdodat un atdodat to ārējai pasaulei. Jūs telpu ap sevi arvien vairāk piesātināt ar šo enerģiju, un tā tad arī ir pašpilnveidošanās. Jūs pārejat uz planetāro līmeni un strādājat ar planētu, piesātinot viņu ar gaismu, kā Planetārais Logoss. Tas ir jūsu apziņas nākamais līmenis, un jūs pilnīgi likumīgi varat tā strādāt, radot mīlestības telpu uz mīļotās planētas.

Tātad apkoposim rezultātus. Ir jāgaismo un jāmīl, jo tā tad arī ir jūsu misija, jūsu eksistences veids uz planētas. Nulles telpa ir augšupcelšanās portāls uz nākamajām realitātēm, pilnīgas sabalansētības un harmonijas ideālais punkts. Pilnīga centrēšanās.

Bet tai pašā laikā, iepriekšējās apziņas formas, savākšanas punkta zaudējums, iespēja pārnest šo punktu uz vibrāciju nākamo līmeni.

Vai šī telpa ir saistīta ar sakrālo sirds telpu?

Ne gluži. Jūs no turienes varat startēt uz nulles telpu, tāpat kā, starp citu, arī no ārējās apziņas. Sirds sakrālā telpa – tas ir nulles punkts, atskaites punkts, no turienes jūs esat-ejat, tas ir jūsu formas fiziskās telpas sākuma punkts.

11 08 23 03Kā sasniegt nulles telpu?

Piesaukt Sanatu Kumaru – tu tā jau esi darījusi. Faktiski tie pagaidām ir jūsu šīs telpas pētījumi. Šī portāla praktiska izmantošana atnāks līdz ar citu iespēju parādīšanos. Pagaidām tā ir tikai iepazīšanās.

Es iegāju sakrālajā sirds telpā, sakoncentrējos uz savu būtnes absolūto centru, sajutu, ka ieeju daudz ļoti smalku staru izstarojošā zvaigznē-punktā. Es eju pretēji staru gaitai, pretēji enerģiju kustībai, uz iekšieni, uz pašu Centru. Šeit, Centrā, notiek manu enerģiju sabrukšana līdz Sākotnējam Atomam. No šejienes visa telpa izskatās viendabīga, un punkts Es Esmu izplūst. Šeit Novērotājs un Centrs saiet kopā.

Atkal izeju no centrējuma un vēroju, kur ir Centra projekcija manā fiziskajā ķermenī, atrodu viņu piektajā centrā. Saprotu, ka vienmēr esmu uzskatījusi, ka tā ir Anahātā, pārbīdu, bet nē, skaidri redzu, pareizāk, jūtu, ka manas būtnes centrs jau ir piektajā enerģētiskajā centrā.

Pēkšņi virs galvas es redzu stikla plauktu, uz tā stāv cilvēka kājas. Paceļos augstāk un redzu pirmatnējo cilvēku, garu un taisnu, matiem pārklātu, ar brūnu raupju ādu, nevis saliekušos, kā parasti zīmē neandertālieti, staltu un ar labu miesas būvi. Viņa seja neatgādina cilvēkveidīgu pērtiķi, bet tas skaidri ir neandertālietis. Virs viņa ir vēl viens stikla plaukts, uz tā ir pilnīgāka cilvēka forma, vēl un vēl augstāk plaukti, atceros, kurš tur bija, šķiet, kromanjonietis... Palidoju garām vairākiem plauktiem, cilvēki ir labi redzami, viņi ir brīnišķīgi... lūk, arī mūsdienu cilvēks, āda gaišiņa, bez matiem...

Pacēlos vēl augstāk, apstājos, lai saskatītu, kas gan ir uz šī plauktiņa? Šeit es redzu tikai puscaurspīdīgu mirdzošu telpu, kura atgādina šķidru olbaltumu. Tās iekšienē ir vēl daudz plauktiņu. Paceļos par soli un izplūstu plašumā...

Paceļos augstāk, līdz pašam pēdējam plauktiņam. Jūtu sevi kosmiskās telpas līmenī, kura piepildīta ar daudzām galaktikām manā iekšienē. Šeit nav punkta Es.

Ir Novērotāja punkts, bet Es – tas ir Viss, Kas Ir.

Es novēroju Sevi, esmu koncentrēta uz Sevi, mīlu Sevi un dzīvoju ar Sevi.

No Sevis centra Es baroju Sevi.

No perifērijas Es novēroju Sevi.

Apziņa ir koncentrēta nevis centrā, bet punktā „Būtības Acs” perifērijā, uz apvalka, uz Būtības robežas. Tas tad arī ir Novērotājs.

Novēroju, ka Būtības apziņa arī atrodas „pussabrukšanas” stāvoklī, tas ir, viņa pašlaik ir pārformēšanās procesā... Atceros, ka mēs taču atrodamies kvantu lēciena stāvoklī... Pārejas procesā...

11 08 23 04Šeit nav sava pārejas procesa pilnīgas apzināšanās, tas norit automātiski, tāpat kā automātiski norit visas mūsu perturbācijas. Vienkārši ir jāzina šie procesi un jābūt gataviem pāriet uz citu formu un apziņu.

Būtības apziņa ir pabarota ar mieru, sapņainību un maģiju. Tas ir gluži kā Zieds, kurš atveras pretim pasaulei, kuru viņš nekad vēl nav redzējis. Viņu gaida kaut kas brīnišķīgs, kas pārsniedz visas viņa gaidas. Pelnrušķīte pārvēršas princesē... bērns, kurš gaida piedzimšanu pasaulē. Lielais piedzimšanas sakraments ir priekšā – automātisks process un, tajā pašā laikā dabisks un skaists. Šī procesa iekšienē pašlaik ir ļoti silti un mājīgi, maigi un saldi. Mēs esam Mātītē, kura vēl nav sākusi savu atvēršanos.

Nav vēl pēdējā signāla... Mēs gaidām...

 

 

 

 

 

Pievienots 23.08.2011

http://sanatkumara.ru/stati/rozhdenie-tsvetka

Tulkoja Jānis Oppe