Vienotā Saprāta radīšana

11.10.14.

Debesu Tēvs, pastāsti, lūdzu, par augstāko spēku saprātu, ar ko viņš atšķiras no mūsu saprāta?

Saprāts tiek būvēts, balstoties uz Vienoto Saprāta Matricu, kura paredz apziņas slāņu informācijas nolasīšanu un informācijas sintezēšanu Vienotajā Domājošajā Centrā. Visa informācija pa daudziem kanāliem satek Vienotajā Loģiskajā Centrā, tiek apstrādāta un nostiprināta radošai apstrādei no Vienotā Radošā Centra puses.

Tas ir, visa informācija dalās divās daļās – loģiskajā un radošajā?

Nē, protams. Tā ir pirmatnējā apstrāde, “izlikšana pa failiem”. Pēc tam nāk interpretācija un modelēšana, “ražošanas apstrāde”, strukturēšana, vērtēšana un atgriešana galīgai apstrādei radošajā centrā.

It kā ražošanas nodaļa?

Protams! Kā tu vari radīt kaut ko pilnīgu, ja tu neņem vērā iepriekšējo Radītāju pieredzi, taču tālāk pilnībā neatvirzies no šīs informācijas, lai to nekopētu? Tu nodzēs sevī veco pieredzi, lai darbotos no tīras lapas. Pēc tam tu Ideju pārvērs vairākos paraugos un modelē viņu. Neviens veiksmīgs variants, kā likums, tevi nepamierina. Tad tu radīšanai pieej no negaidītas puses, laužot visus savus priekšstatus par pagātni, stereotipus un noteikumus. Bet tādēļ tev tie ir jāizpēta, lai “neizgudrotu velosipēdu”.

Klau, paņemsim ideju par vienlīdzību un brālību, kā mēs to ievedam “ražošanā”?

Tā ir mana ideja, jo Es taču savus bērnus mīlu vienādi, Es viņus radīju vienlīdzīgus, bet kopš tiem laikiem viss ir pārveidojies, un pasaule sevi pilnveido neatkarīgi no sākotnējiem nosacījumiem.

Tagad pienāk laiki, kad vienlīdzība nāk no Manis, “no augšas”. “No apakšas” mēs rezultātus nesasniedzām, tāpēc ar “Visaugstāko Pavēlējumu” Mēs nosakām vienlīdzību kaut vai būtņu klašu iekšienē.

Kādēļ to vajag?

Lai nodibinātu vienotību apziņas slāņa iekšienē. Tas ir apziņas savienošanas vienotā kristālā nosacījums – radīt “horizontālu” vienotību no būtnēm ar vienotu piederību – Man. Runa, protams, ir par vienlīdzību rases, klases, dzimtas iekšienē. Cilvēku ar odu, dabiski, neviens nesalīdzina. Izkliedēt, atņemt sabiedriskā stāvokļa pierastos sakarus, pēc tam savienot citā situācija un paskatīties, kā kaleidoskops sakritīs šoreiz.

Un kādā veidā? Ar vispasaules katastrofu?

Nu ko tu! Nekādā gadījumā. Mēs tādos variantos zaudējam pašas vērtīgākās iestrādes. Saprotams, mēs varam cilvēkiem atņemt gravitāciju, noteikt aizbildniecību katram atsevišķi, veikt milzums daudz manipulāciju ar viņa smadzenēm, bet mums gribas, lai tas nobriestu visdabiskāk, lai mēs ieraudzītu, kā tas pašattīstās pēc Dievišķajiem Likumiem, bez iejaukšanās.

Tagad sākas jauna ēra visā Pasaules-ēkā. Mēs sagatavojām jaunus sabiedriskās pārvaldes attīstības Likumus un nolēmām radīt jaunus saprāta izaugšanas apstākļus. Viņš mutēs kopā ar rasi vibrāciju paaugstināšanas, apskaidrības un apziņas attīrīšanas no vecās čaumalas virzienā.

Kā tas izpaudīsies?

Atnāks Jaunie Skolotāji, Jaunais Saprāts no Augšas, un viņi ar savu ietekmi sāks apskaidrot cilvēkus.

Kas gan te ir jauns?

Mēs atdalīsim tumšo hierarhiju, un arvien mazāk tumsas paliks uz planētas. Labvēlīgos saprāta apstākļos mēs radīsim cilvēkam jaunus informācijas uztvērējus, viņa saprāta iekšienē.

Tas ir, jaunus orgānus?

Jā, hipotēze, KA CILVĒKS IR SPĒJĪGS APGŪT MILZĪGU SKAITU INFORMĀCIJAS BITU VIENLAICĪGI, APSTIPRINĀSIES.

Mēs uz To ceram. Viņa smadzenes-dators ir radīts pilnīgāks nekā daudzās citās rasēs, tikai viņš nav racionāls, nav loģisks, un nav pat intuitīvs, viņš būs spiests aiziet neitrālā, kur spēs nolasīt informāciju no jebkura apziņas slāņa, samērā ar viņa saprāta un tā atklāšanās iespēju izaugsmi.

Uzdevums reducējas uz to, lai Vienotā Lielā Eksistence spriestu Kā Vienotais Saprāts un, pamatojoties uz savām iespējām, radītu jaunas superneparastas realitātes, kuras pašus negaidītākos sapņus savieno ar realitāti.

Radīšana tad būs Dievišķā līmenī ar visu milzīgo Pasaules-ēkas telpu. Tas saprātam ļaus iziet pie jaunām iespējamām robežām un pamosties kā Vienotākā šūnai.

Būdama ar Jauno Saprātu, Lielā Būtne kļūs ievērojams ieguldījums Pilnīgāka Radītāja radīšanā, vairojoties un uz sava pamata radot jaunu organismu, simbiozi, orgānu-sistēmu, Lielo Būtņu Civilizāciju.

Protams, tā ir tikai vispārīga ideja, un tev ir grūti to uztvert tajās detaļās, līdz kurām tavs saprāts nav attīstījies, bet kopumā tu saprati.

Mūsu teksts izskatās tik sauss un zinātnisks, bet kā man izteikt mīlestību un prieku, cerību un gaviles, kuras nāk no Tevis?

Tā ir radoša enerģija, tu Mani tā uztver. Jebkura radīšana notiek aiz mīlestības un iedvesmas, balstoties uz saprātīgumu un labumu visiem. Mēs godājam šos likumus un īstenojam mūsu idejas, balstoties uz visu dvēseļu labklājību un tiekšanos uz attīstību un uzplaukumu.

Ai, vai visas dvēsele ir labklājībā?

Protams, turklāt mūsu iziešanas gaismā plūsma aptvēra dvēseļu vairākumu, norit to brāķēšana, kas nevarēja vai nespēja, dabiska atlase eksistē. Tas dod mums iespēju pilnveidot rasi Radītājam vajadzīgajā virzienā.

Ko dod dvēseles eksistēšana nepilnvērtīgā ķermenī?

Iespēju laboties, atdot, nolaižoties par pakāpi uz leju. Daba dod iespēju veikt jaunu uzkāpšanu no tās pozīcijas, līdz kurai cilvēks ir sevi garīgi nolaidis citās inkarnācijās. Mēs nenolaižam cilvēku līdz dzīvniekam, bet līdz pusdzīvnieka stāvoklim viņš reizēm nolaiž sevi pats, un ķepurojas no šī stāvokļa ārā arī pats, kā var.

Viņam palīdz izķepuroties?

Jā, ja viņš lūdz. Bet tam arī ir vajadzīgs garīgās apzināšanās kaut vai sākuma līmenis. Cilvēks ir Dieva radīts, un par Dievu viņam sevi ir jāuztaisa pašam. Ne Es, ne Ercenģeļi nespēs viņam palīdzēt, ja viņš nav spējīgs uztvert šo palīdzību. Viņam ir jāpaceļas no pašas “apakšas” līdz pašai “augšai” patstāvīgi, tā tad arī ir saprāta evolucionārās attīstības jēga. Nevis viņam kāds kaut ko “izdarīs”, bet viņš pats radīs sevi ab ovo, un tā būs pati grandiozākā Pasaules-ēkas radīšana.

Kā tu jau zini, cilvēku rase līdz ar dažām citām rasēm (būsim taisnīgi, jūs neesat vienīgais “zelta radījums”) ir izveidota, lai pabeigtu Pasaules-ēkas radīšanu un radīta kā maiņa VIŅAM (tādu Radītāja vārdu, kurš radās prātā, nav iespējams nodot, ir iespējams tikai just Milzīgo, Milzīgo Gaismu no Visa, Kas ir). Savienojoties jūs visi, kopā ar citām “īpaši apdāvināto” rasēm, veidosiet sintēzi... (ne no apziņām, ne no saprātiem, ne no ķermeņiem, ne no civilizācijām) sintēzi no saprāta izstrādātās telpas, kura kļuvusi kā vienots atoms, vienība-visums, gruzītis acī Tālajam Vienotajam, Vienotākajam, Vārds Viņam – vairāki tādi visumi kā mūsējais. Un mūsu evolūcija turpināsies no jauna, ab ovo mums visiem un Man arī – Vienotībā ar mūsu Pasaules-ēkas dzīvajām būtnēm. Tādā veidā tad arī tiek uzturēta mūsu eksistences bezgalība.

Bet, lai sagatavotu šo Iziešanu, mums prātos ir jābūt tādam stratēģiskam attīstības plānam, Idejai, apzinātam kustības mērķim uz “garīgāku garu”, uz mazāk jutīgu, uz to, ko jūs pagaidām saucat par “tukšumu”, lai apveltītu to, “tukšumu”, ar savu pieredzi un procesu sapratni, apgarotu “tukšumu” un piepildītu ar Dzīvību un Saprātu kā mūsu Pasaules-ēkas visvērtīgākajiem radījumiem.

Teikšu tev, ka mūsu Pasaules-ēka ir pats pēdējais Tēva-Radītāja darinājums, un tātad arī pats attīstītākais un pilnīgākais. Taču nav robežu pilnībai. Ceru, kad jūs “paaudzēsiet” sevi, par labu savam attīstības kursam arī sāksiet radīt vēl pilnīgākas rases no būtnēm, kuras spēj vēl ātrāk attīstīties un pilnveidoties, ieraujot visu Pasaules-ēku savā virpulī (riņķojumā). Bet pagaidām mēs ceram uz to, kas tagad sāk atdzīvoties jūsu galvās, palielinot informācijas pieplūdumu un kvalitāti. Drīzumā informācijas kļūs eksponenciāli vairāk, bet jūsu smadzenēs tā sāks strukturēties vienkāršāk un ātrāk, jūs iemācīsieties to pakot “pakās”, pēc analoģijas apstrādāt un apgūt tikai nepieciešamo. Jūs pārstāsiet iegaumēt, taču spēsiet vajadzīgo atjaunot pēc loģikas un analoģijas. Jūsu informācija pārstās “vārtīt”, kā jūs tagad vārta visādas dzeltenās lapas, pēc kurām inetā vēl joprojām ir pieprasījums – kurš, kur un par cik. Tas kļūs neaktuāli, par cik nebūs “īpašo personu”, kuras izraisa ziņkārību.

Ko tu ar to domā, sakot, ka viņu nebūs, kur viņas pazudīs?

Pasaule pati par sevi kļūs tik interesanta, ka informācija “kurš kuram ir uzkāpis uz kājas” kļūs nenozīmīga. Iedomājies, ka jūs ieejat Galaktiskā Saprāta laikmetā, jūs sāksiet sazināties ar Galaktisko Komunikāciju un Sadarbības Informācijas Centru, vai jums būs prātā kukainīši? Jūsu smadzenes sāks attīstīties, burtiski “vāroties”, un jūs kļūsiet ļoti laimīgi, ja spēsiet noturēties mierā un saskaņā.

Tēvs, dārgais un mīļais, kā noturēt cilvēci mierā un saskaņā?

Jūs gribat, lai to izdarām Mēs, tie, kuri smalkajā pasaulē pārvalda Pasaules-ēku, nu, bet kādu lomu tajā jūs atvēlat sev? Patērētājus, upurus, zēnus un meitenes? Baktērijas, kuras vairojoties iznīcina savu nesēju-barotāju?

Saprāts tikai tad kļūst saprātīgs, kad pārstāj pašiznīcināties. Mums nav vajadzīga civilizācija, kuru mēs pēc tam pastāvīgi glābsim. Iemācieties sevi mīlēt, sevi saglabāt. Jūs taču sevi Kristos ierakstījāt, kāpēc tad nemācāt mīlēt sevi un Mani jūsu iekšienē? Vai jūs varat iedomāties Kristu-Pestītāju apbruņotu?

Nesiet Zemes apziņā arvien lielāku apzināšanos, tas būs pats lielākais ieguldījums jūsu civilizācijā. Viņas saglabāšanā.

Ar ko atšķiras planētas Logosa un Māmuļas-Zemes apziņa?

Logoss ir Radītājs visai dzīvībai uz planētas, bet Māmuļa-Zeme – planētas matērijas apgarojums. Kā tava Augstākā Es un tava ķermeņa apziņa. Šeit ir vēl citi saprāti, tu ne visus uzskaitīji.

Kādi?

Piemēram, cilvēces kā vienības apziņa. Minerālās pasaules kā vienības apziņa, augu, dzīvnieku pasaules apziņas. Tie visi ir apziņas un saprāta dažādi līmeņi un kalibri.

Kura no visām Zemes apziņām ir vissaprātīgākā?

Protams, Zemes Pasaules Radītāja apziņa.

Es stāstu par Zemes globusiem, cik lielā mērā šī informācija ir pamatota?

Tā ir pamatota, taču dota nedaudz izkropļotā veidā, par cik cilvēka saprātam ir grūti iedomāties citādu, nelineāru versiju. Nedošu tev tagad jaunu versiju, tu esi nogurusi, un tev laiks atpūsties. Kaut kad arī par to mēs ar tevi parunāsim. Ar labu nakti!

 

Pievienots 18.10.2011

http://www.sanatkumara.ru/stati/sozdanie-edinogo-razuma

Tulkoja Jānis Oppe