Ozīriss

11.11.24.

11 12 08 01Ļoti tuvu ar Ozīrisu es iepazinos ne tik sen, pirms brauciena uz Ēģipti 2010. gada decembrī. Es izpētīju vairākus pieejamos materiālus no Interneta, daļu no kuriem es atzīmēju rakstā. Es uzzināju par šo Ģimeni (kā vēlāk izrādījās – kuras pārstāve es esmu) un, savienojusies ar Ozīrisu, “personīgi” iepazinos ar viņu. Brauciena uz Ēģipti laikā es vairākas reizes saistījos ar Ozīrisu un iemīlēju viņa enerģijas.

Ziniet, viņa liktenis uz Zemes ļoti atgādina Lucifera likteni, un man parādījās karsta vēlēšanās iepazīstināt ar viņa enerģijām un viņa personību mūsu lasītājus.

Ar ko tad Ozīrisa kults ir līdzīgs mūsu tradicionālajiem priekšstatiem par Luciferu? Kristīgās baznīcas tradīcija Luciferu ar viņa satriecoši tīrajām kristāliskajām baltajām ugunīgajām vibrācijām nosūtīja uz pekli un nosauca par Sātanu. Sātans mums ir cilvēka dzīvē paša tumšākā simbols, Pekles, Elles, pazemes mirušo pasaules galvas vārds.

Ēģiptiešu tradīcija Ozīrisu ar viņa visaugstākajām, visgaišākajām vissmalkākajām vibrācijām arī nolaida mirušo pasaulē. Pēc leģendas Viņš nomira. Tiesa, Viņš visiem palika kā nāves pasaules taisnīgs tiesnesis un valdnieks, taču šī pasaule ne tuvu nav tā, kurā patiesībā var atrast šo lielisko Gaismas Būtni. Man gribas atjaunot viņa tiesības jūsu sirdī un aicināt jūs cienīt un godāt viņu pēc taisnības kā mūsu planētas lielu Draugu un Skolotāju.

Viņa enerģijas ir ļoti līdzīgas Jēzus enerģijām. Pašā pirmajā grāmatā es rakstīju:

Es atnācu caur nifilimu planētu Marduks, tur Es biju augstākais priesteris, mūžīgs pasniedzējs. Es sasniedzu nemirstību uz šīs planētas un sāku strauji augt plašumā un dziļumā, pievienojot sev visas gaišās un tumšās enerģijas. Tagad Es aizņemu divas Galaktikas. Personību Es esmu integrējis ļoti daudz, Es esmu iemiesojies uz Zemes un uz citām planētām daudzās personās. Viņas visas nesa dāvanas pasaulei attīstību vadošu, humānisma un mīlestības, visu saprātu vienlīdzības un viņu labu kaimiņattiecību un harmoniskas attīstības ideju veidā.

Es, Gaismas Būtne, aicinu jūs, zemiešus, atklāt savus talantus, katram vērsties savā iekšienē un paplašināt sava pielietojuma sfēras dzīvē, neaprobežojoties ar vienu profesiju, kļūt universāliem, interesējoties un attīstot savus talantus vienlaicīgi, paplašinot izzināšanas jomas, pilnveidojoties dažādās zinātnēs, mākslās, amatos un aizraušanās un ienesot spēkam piemērotu devumu to attīstībā.

Pasaulē iestāsies harmonija, mīlestība un izglītība. Zināšanas cilvēks smels no Planētas un Galaktikas informācijas avota, kurš kļūs pieejams visiem bez izņēmuma. Sabiedrības likumi aizies vēsturē. Zemes vēsturē aizies arī karmas kā atdarīšanas par pagātnes un tagadnes grēkiem, pašreizējais jēdziens. Cilvēks kļūs saprātīgāks un gaišredzīgāks, iepriekš izskaitļojot katra lēmuma sekas un radot Vispasaules ekspertu padomes pašu globālāko seku apdomāšanai un visviedāko lēmumu pieņemšanai.

Pasaule apvienos savas idejas, kļūs par vienu lielu ģimeni, cieši saistītu ar radniecīgām un biedriskām saiknēm. Pagātnē aizies vardarbība, vara, iedzīvošanās, laupīšanas un slepkavības, tieksme sagrābt personīgam labumam milzīgu neizmantojamas enerģijas daudzumu. Visi brīvprātīgi dalīsies ar visiem.

Katra planēta attīstās savā individuālā ceļā. Tas ir eksperiments. Taču dažādi ceļi ved pie augstām humānistiskām idejām un rada mīlestības un harmonijas sabiedrības variantus, tās sabiedrības, kura attīsta katru individualitāti un nes progresu, evolūciju uz Gaismu un Patiesību, Viedumu un Zināšanu.

Es esmu sakaros ar katru no jums.

11 12 08 02Jēzus līdz savai 2011. g. aprīļa augšupcelšanai bija mums pavisam tuvu, astrālā enerģētiskā ķermenī, un mēs viņu jutām daudz blīvāk nekā Ozīrisu. Taču viņa enerģētiskais portrets ir ļoti līdzīgs Ozīrisam. Pats Ozīriss apstiprina manu minējumu.

Tātad es piesaucu Ozīrisu. Neparasta Gaisma kaut kur augšā rāda, ka manas domas ir nostrādājušas, un Viņš ir manā priekšā. “Es sveicu tevi, mans draugs un Pavēlniek!”

Es neesmu pavēlnieks, tikai draugs, mans bērns. Zinu par tavu seno sapni – iepazīstināt ar mani savus lasītājus, un gribu tev palīdzēt. Sākumā nosūti sevi uz to pasauli, kurā mēs ar tevi bijām kopā, uz mūsu pagātni.

Es atgriežos tajā periodā, kad mēs bijām kopā, vienā Ģimenē. Mēs tajā laikā ieradāmies Sīriusa apkaimē. Tas bija milzīgs klints gabals – planetoīds, uz kura kā uz kuģa mēs ceļojām. Bet pēc tam nolaidāmies uz vienas no Sīriusa planētām (kādēļ)... Iesvētīšanām un pēc atļaujas darbībai.

Ozīriss ir mūsu vadītājs, no viņa nāk neparasts spēks un pārliecība. Viņš personīgi vada visus mūsu ceļojumus un pilnveidojumus. Viņš ir līdzīgs saulei, kura apgaismo mūs, planētas. Kāds tad man tajā laikā ir ķermenis? Tumšs, pūkains, daudz roku-stīgu. Daudzroku Dieviete. Ozīriss izskatās kā lāpnesis, bet nekā cilvēciska viņa izskatā arī nav. Es ar saviem sajūtu orgāniem jūtu tikai viņa gaismas lauku. Viņš kontaktējas ar mani ar lielu mīlestību, kā ar draugu un biedru, bet no augšas, tas ir, viņš ir kā Augstākais Saprāts, kā vadītājs. Es – kā brālis un uzticams biedrs, kā nepieciešams posms visā mūsu dzīvē.

Kāpēc mēs ceļojām, vai tad mums nebija savas planētas? Stāsts nav pārāk skaists, mēs vienkārši aizbēgām no planētas, kura mira, viņa bija bez enerģijas, un mēs uzcēlām māju uz planetoīda un dzīvojām tur, kamēr viņš mūs nesa pa visuma plašumiem. Ar ko tad mēs barojāmies?

Ar enerģiju un ūdeni, kuru mēs ieguvām uz dažādiem ķermeņiem kosmosā. Tas nav fiziskais plāns, un šeit nav tādu nepārvaramu grūtību kā kosmiskais aukstums u.c. Mēs pabijām dažādās vietās, evolucionējām, bagātinājāmies ar dažādām formām, pieņēmām dažādas formas, iepazināmies ar daudzveidīgo smalko pasauli. Protams, mēs uz planetoīda bijām vairāki, daļa no mums gāja prom, nāca jaunas būtības...

Kad es nonācu uz Zemes? Es taču atceros, kā radīju ķermeņus uz Zemes, sākot no ugunīgā plāna.

11 12 08 03Šī atmiņa ir ierakstīta tavās šūnās, iekš DNS. Jā, tu toreiz varēji pāriet dažādos ķermeņos un izmantoji to ļoti bieži, pētot apziņas atkarību no ķermeņa formas un mītnes planētas. Tāpat kā visa mūsu Kosmiskā Ģimene, tu aizrāvies ar saprāta attīstību un pat ar jaunu saprāta formu radīšanu. Tādēļ mēs radījām un pētījām daudz ķermeņu-formu, un katrā ķermenī-formā tu gāji iekšā ar saviem fragmentiem, lai noskaidrotu saprāta attīstības problēmas uz tās vai citas planētas. Paliekot ar mani, tu tomēr veici ļoti daudz eksperimentu uz dažādām planētām, izsekojot tur attīstības līmeni un atšķiršanas līmeni, kas ir saprātīguma kritērijs. Attīstīts saprāts atšķir daudz lietu, un viņam piemīt valodas nokrāsu bagātība un koncepciju daudzveidība – pilnīgi izteiksmīga valoda. Tā ir ārkārtīgi svarīga īpašība – atšķiršana un operēšana ar valodas funkcijām, katras funkcijas uzdevuma zināšana un saprāta labo īpašību un trūkumu atšķiršana.

Mēs veicām tādus eksperimentus saprāta attīstīšanā un izkliedēšanā viscaur mūsu visumā.

Es pierunāju tevi palikt uz planētas Zeme, lai palīdzētu mums jaunas dzīvesvietas apgūšanā.

Vai patiešām mēs šeit ieguvām zeltu priekš Nibiru?

Jā, par to mēs vēl parunāsim. Tagad tam nav nozīmes.

Nibiru arī ir tas planetoīds, uz kura mēs ceļojām?

Nē, protams. Mēs satikāmies ar Nibiru, kā jūs viņu saucat, vēlāk, kad atnācām uz Zemi. Mēs viņiem palīdzējām, tāpēc ka daļa no mums bija no Nibiru. Mēs gribējām atjaunot Dzimteni, un mūsu drosmīgais projekts tika veiksmīti veikts. Bet, tā kā mēs jau bijām stipri attīstījušies un citos ķermeņos, mūsu planēta pārstāja mūs interesēt, mēs kļuvām par visuma iedzīvotājiem.

 11 12 08 04Kur tu mitinies tagad? Kā nosaukt to vietu vai to reģionu, kur tu esi kā būtība?

Visur un visā. Es esmu visur un visā, un nav man robežas. Kā būtība es esmu iegājis Pasaules-ēkas sastāvā. Es eksistēju visur, un, lai kur tu nebūtu, es arī tur esmu.

Kur tagad ir Nibiru?

Astrālajā slānī. Viņa planētas Zeme astrālajai planētai ir atnesusi jaunus iedzīvotājus. Kad jūs sāksiet dzīvot nākamajā realitātes slānī, jūs viņus redzēsiet.

Ko tu gribi pastāstīt par sevi?

Es esmu vairākkārtēji iemiesojies uz Zemes. Kā Jēzus es neesmu iemiesojies tajā nozīmē, kādu jūs ieliekat šajā jēdzienā. Es biju Jēzus Augstākais Es tajā laikā, tāpēc ka es jau biju aizgājis no planētas.

Jēzum bija vairāki Augstākie Aspekti, piemēram, Mihaēls?

Protams, pa vertikāli mēs paceļamies arī augstāk, caur Mihaēlu, pie Tēva, kurš mūs ir radījis. Ģimene – tas ir daudzskaitļa jēdziens, kaut kādā līmenī mēs ar tevi arī esam vienoti. Tā ir kolektīva Būtība, kura ietilpina miljoniem būtību. Bet ar Jēzu mēs bijām nepastarpināti tuvi. Man gribējās atstāt savas pēdas Zemes saprāta attīstībā.

Tu biji mīlestības skolotājs. Izstāsti mums saprāta attīstītības atkarību no mīlestības attīstītības. Saprātu rada mīlestība, ko tu šajā sakarā vari teikt?

Protams, Saprātu rada Mīlestība. To Es teicu. Tas tā arī ir. Tikai caur mīlestības sajūtu cilvēkam vai citai būtībai mostas saprātīgums. Kamēr mīlestība nav pamodusies, eksistē intelektuāla atšķiršana, ne vairāk. Ko mēs ieliekam saprātīguma jēdzienā? Kad sabiedrībā viss ir vērsts uz dzīves attīstību un vairošanu, uz jaunu indivīdu daudzuma saprātīgu palielināšanu un uz viņu saprātīguma virzītu attīstību no vecāko puses ģimenē vai uz planētas.

 

 

  11 12 08 05Pašlaik jūsu sabiedrībā rit pretējs process, un daudz kas, ja ne viss, ir vērsts uz to, lai sabiedrība aizmirstu par pašas attīstību un sāktu pati sevi graut, deģenerējoties šajā procesā. Tā ir gan slimību, alkoholisma, narkomānijas attīstīšanās, gan zemju un tautu pretstāve, ekoloģijas brukšana globālā līmenī, bīstami militāristu eksperimenti, kā arī kari, rasu un reliģiskais naids. Vai ir saprātīgi sabiedrības visas bagātības tērēt kara draudiem? Vai ir saprātīgi vest planētu uz galu, uz krauju un grūst viņu tālāk?

Vai tad var jūsu valdības saukt par saprātīgām? Viņas tikai var neļaut sākties karam, turot tautas saspringumā un “pateicībā” valdībai par to, ka viņa tomēr nekaro. Tā ir vienu nesaprātīgo manipulēšana ar citiem nesaprātīgiem cilvēkiem.

Mēs runājam par saprāta attīstību globālā plānā, visu cilvēku līmenī. Bez mīlestības citam pret citu, vai tad tāds saprātīgums der? Tad nāksies izformēt armijas visas apakšvienības un zobenus pārkalt arklos. Vai bosiem tas ir izdevīgi?

Kamēr cilvēkos nedzims īsta mīlestība, Kristus-apziņa, uz planētas nebūs īsta saprātīguma. Mēs to gaidām, mēs pārraugām cilvēci kā jūsu vecākie brāļi. Vienlaicīgi mēs pavadām daudz laika citās vietās. Jums liekas, ka mūsu klātbūtne kaut kā ietekmē planētu? Mums pietiek ar impulsu sekundes simtdaļās, lai skenētu jūsu planētu uz izmaiņas uz viņas. Mūsu saprāts ir tik ātrs, ka mēs vienlaikus varam būt klāt simts vietās un visur veikt saprātīgu darbību.

Ozīriss ir kolektīva būtība?

Jā, protams. Mēs esam ļoti attīstīta un daudzfunkcionāla kolektīva būtība, bet katram mums ir kopīgs vārds – Ozīriss, un katrs no mums jūt sevi kā šo būtni.

Man ir iespaids, ka, kamēr mēs runājām par mūsu sabiedrību, esmu sākusi runāt ar citu būtni?

Jā, tā tas arī ir. Tavs draugs Ozīriss nodeva mums stafeti, lai mēs varētu tev nodot mūsu sāpes par cilvēci un vēlreiz atgādināt, ka jūs esat Lielā Centrālā Avota varoņi, iemiesojušies šeit, lai radītu jaunu sabiedrību bez vardarbības un apspiešanas. Tas ir jūsu mērķis – radīt pilnīgi jaunu vienlīdzības un brālības sabiedrību. Un, lūk, jūs radāt – visu to pašu, no kā aizgājāt, tikai vēl sliktāk un briesmīgāk.

Katrs no jums, Gaismas Bērniem, ir atnācis ar uzdevumu jeb, kā jūs sakāt, ar misiju iemācīties šeit mīlēt un iemācīt mīlēt citiem. Tas tad arī ir dievišķā saprātīguma sējums. Jūs esat sējēji. Jūs esat skolotāji vienkāršai lietai – kā mīlēt savu tuvāko. Kā mīlēt sevi. Mācieties, mīliet, nevis tikai pasludiniet. Darbos veiciet savu misiju plašumā.

Pateicos tev, dārgais Ozīriss!

***

Ko paskatīties Internetā:

http://egypt-myths.ucoz.ru/publ/36-1-0-96

http://godsbay.ru/egypt/osiris.html

http://all-about-egypt.ru/drevnij-egipet/kto-est-kto-drevnij-egipet/bogi/1532-osiris/

http://www.fontanko.ru/blog/7/83/83617.html (Server not found)

http://www.prosvetlenie.org/esoteric/1/30.html

http://my.mail.ru/community/catastrof/2E79306E267362CC.html

http://likeness.ru/blog/topic/8203/gerb_egipetskogo_boga_osirisa_pokhozh_na_gerb_ssha.php

Ozīrisa kults ir viens no vecākajiem Senās Ēģiptes tradīcijā, tāpēc vēstures gaitā šī dieva tēls apauga ar arvien jauniem un jauniem elementiem un papildinājumiem. Piemēram, dažādos laikos viņu godināja kā Zemes ķēniņu, kā mirstošu un atkal atdzimstošu dievu, kā radošu dievu, Nīlas un mēness pavēlnieku, kā aizkapa pasaules stingru tiesnesi, kā dievu, kurš parādās vērša izskatā utt. Pakāpeniski visas šīs leģendas saplūda vienotā kompleksā priekšstatā par Ozīrisu.

Iespējams, savu sākumu Ozīrisa mitoloģija ņem vēl dzimtas iekārtas eksistēšanas laikos. Pakāpeniski, līdz ar Ēģiptes sociālās sistēmas attīstīšanos un sarežģīšanos, pilnveidojas arī Ozīrisa kults. Piemēram, īpaši spilgti šī dieva kultā izceļas tādas iezīmes kā Ozīrisa godināšana par viedu valdnieku un radošuma dievu, kas realitātē Senās Ēģiptes kultūrā atspoguļojās faraona kultā.

Kas attiecas uz Ozīrisa simboliku, tad arī šeit var atrast ļoti daudz zīmju un īpatnību, kuras hronoloģiski formējušās Senās Ēģiptes dažādos attīstības laikmetos. Piemēram, Ozīrisa galvā visbiežāk dižojas kronis, izgatavots no papirusa stiebriem, no papirusa ir taisīta arī laiva, ar kuru dievs pārvietojas. Lielā dieva simbols ir “džeds”, savā starpā sastiprināti niedru kūļi. Vispār, augs ir obligāts Ozīrisa pavadonis. Piemēram, blakus viņa tronim nereti var redzēt lotosa ziedu, vairākus kokus vai vijošos vīnogulājus. Starp citu, pēdējie nereti apvij arī nojumi virs Ozīrisa un pat pašu dievu. Dieva apbedījuma vieta arī vienmēr tiek attēlota augu pavadījumā: nereti svētais koks (vai četri koki) izaug tieši no viņa kapa. Pats Ozīriss var tikt attēlots kā fēnikss, kurš sēž koka zaros.

Ozīrisa kulta unikāla īpatnība ir fakts, ka, neskatoties uz ar viņu saistītās mitoloģijas acīmredzamu arhaiskumu, Senās Ēģiptes garīdzniekiem ir izdevies saglabāt tradīcijas, saistītas ar to diezgan ilgi. Vēl vairāk, daudzi avoti, runājot par Ozīrisu, pat nesauc viņu vārdā, bet sauc vienkārši “dievs”. Diženuma un nozīmīguma sakarā dievs Ozīriss ir salīdzināms ar Saules dievu Ra, tikai pirmais ir aizkapa valstības aizbildnis, bet otrs – zemes dzīves pavēlnieks.

http://toptravel.ru/egypt_drevniy_bog_osiris.htm (Parse error)

11 12 08 0611 12 08 07Senās Ēģiptes Drakons ir dieva Ozīrisa, mirušo un elles valdnieka, simbols. Viņš ir tas, kurš padara Nīlu ūdeņiem bagātu katru gadu tādā veidā, lai cilvēkiem atkal būtu laba raža savos laukos.

http://velichko.ucoz.ru/forum/69-204-1

Jēzus – viens no dieva Ozīrisa zemes iemiesojumiem.

http://www.dragonsofjustice.org/mythology.html

 

 

 

 

Pievienots 08.12.2011

http://www.sanatkumara.ru/stati/osiris

Tulkoja Jānis Oppe