Apziņas un realitātes kvantu lēciens

11.12.25.

11 12 26Es pacēlos uz Diženās Dievietes līmeni un nonācu viņas Skolas klasē, ieraudzīju sevi sēžam uz virtuāla krēsla daudzu klausītāju skaitā. Iespējams, biju izgājusi mācību Dievietes nakts Skolā, un tagad vienkārši to atceros. Virtuālajā katedrā – Diženā Dieviete. Ap viņas Lielo Gaismu ir daudz būtību.

Šodien runa ir par kvantu lēcienu.

Realitātes kvantu lēciens ir vielas attīstības un evolūcijas process, kurš periodiski atkārtojas. Jebkura realitāte sastāv no noteiktas kvalitātes vielas, vielas noteikta vibrāciju līmeņa, un, kad viela pāriet citā stāvoklī, kad to piepilda ar jaunu enerģiju, spēcīgu enerģiju, tādu, kādu pašlaik mums dod Radītājs, absolūti visai pasaulei, tajā skaitā vielas visiem vibrāciju līmeņiem, tad vielas visi vibrāciju līmeņi izdara vienlaicīga momenta kvantu lēcienu. Vienlaicīgs moments – tas nenozīmē, ka viss notiks vienā momentā, tas nozīmē, ka beidzas Lielais Cikls, un šis moments lineārajā laikā ir izstiepts uz daudziem gadiem.

Vielas lēciens atbilst vielas apziņas attīstības līmenim. Un, ja Zemes Logosu iztēlojas par vielas vienību, tad šīs vielas vienības, šī vielas kvanta attīstības līmenis pievelk, kā sūklis iesūc atbilstošu enerģijas daudzumu no apkārtējās telpas. Logosa apziņas attīstības līmenis – tā ir vadošā daļa, un šīs vielas vienības piesūcināšanās ar enerģiju ir apziņas attīstības sekas. Tas ir, konkrētajā momentā šeit vadošā ir apziņa.

Nevajag aizmirst, ka šis “kvants” atrodas Saules Logosa sistēmā, Saules Logoss atrodas Plejāžu sistēmā utt. Kad Logosu jeb Vielas Vienību visas sistēmas, visi līmeņi taisa pāreju, tad visi apziņas līmeņi aug vienlaicīgā momentā, provocē un katalīzē Vielas jeb Enerģijas, jeb Informācijas pārējos līmeņus, zemākus līmeņus augt enerģētiski un atbilst augstākiem līmeņiem, kur tie nonāk kvantu lēciena dēļ.

Principā, pēc idejas Vielas paplašinājums un izaugsme atbilst Apziņas paplašinājumam un izaugsmei. Kad Apziņa ļoti stipri atpaliek no Vielas izaugsmes, tad Vienība kolapsē, tas ir, uzsprāgst un pārstāj eksistēt, vai no jauna, no nulles sāk šo pašu eksistenci. Bet, kad apziņas līmenis atbilst kvantu lēcienam, tad notiek izvērsums, un uz jaunu eksistences līmeni pāriet viss, ko pārstāv šī vienība.

Kas attiecas uz planētas astrālo pasauli: ir notikusi astrālās pasaules tīrīšana kā sekas astrālās realitātes izvērsumam. Un tas, kas bija iekšā – gaisma, sutratma, kura bija ļoti izaugusi, kļuvusi liela un faktiski ar sevi piepildīja visu Logosu – viņa kļuva par Logosa apziņu kā apvalks apkārt Zemes astrālajai planētai. Tieši šo apvalku tu arī ieraudzīji kā gaišu daļu apkārt planētai. Bet tas, kas bija ārpusē – astrālā pasaule, viņa nokļuva iekšienē. Un faktiski astrālā planēta jau eksistē apkārt un iekšā fiziskajai planētai. Viņa jau ir radīta.

Tas pats notika uz visām fiziskajām planētām. Laiks ir... ar kaut kādu ieskrējienu, ieskriešanos. Tas notika ne šodien, ne vakar, ne rīt. Tas notiek Tagad.

Ar ko kvantu laiks Tagad atšķiras no laika lineārā stāvokļa tagad? Kā man to paskaidrot lasītājiem?

Tu tagad atrodies šajā kvantu stāvoklī, salīdzini šo laiku ar to, ko tu jūti uz planētas.

Es varu teikt, ka šim laikam nav robežu, te nav minūšu, nav rīt un vakar, un katrs laika un telpas punkts jau ir radīts. Es varu vēl un vēlreiz ieiet šajā punktā, ja man vajag. Ja tas ir noticis (teiksim, priekš manis) vakar vai naktī, tas es vēl un vēlreiz varu atkal būt šajā punktā – tik reižu, cik man vajag, lai uzzinātu, sajustu un izdzīvotu to vēlreiz. Bet vai tad šajā punktā nekas neizmainīsies?

Protams, tajā nekas neizmainīsies, izmainīsies nākamā un nākamā pozīcija, it kā vielas stāvokļa fāze. Tu vari atgriezties noteiktā fāzē un atkal izdzīvot šo stāvokli. Bet pēc sekundes tu būsi citā fāzē. Nevis pēc sekundes, bet nākamajā mirklī tu būsi nākamajā fāzē, nākamajā... Visas fāzes ir notikušas pilnīgā veidā, un šī pilnīgā forma jau eksistē pasaulē...

Tieši tāpat jūs varat ieiet bērnībā, jaunībā, jūs tur ieejat ar savu kvantu apziņu, jūs atceraties savas dzīves momentus un izdziedināt sevi tādā veidā, kaut ko mainot tajos, un notiek sekojoša reakcija – mainās cēlonis – mainās sekas. Visi sekojošie jūsu apziņas stāvokļi izmainās tādēļ, ka kaut kur dziļumā, kaut kur pirmcēlonī jūs izmainījāt savu reakciju: jūs piedevāt, jūs izjutāt citādāk, izmainījāt situāciju, un, kā sekas, visas sekojošās jūsu apziņas fāzes ir kļuvušas citādas.

Saki, lūdzu, kā, visa dzīvība evolucionē tādā veidā? Jeb tomēr jūs visu darāt vienu reizi un neatgriežaties uz to pašu dzīves līmeni, un sākat jaunu. Jeb Dzīve visu laiku iet pa Riteni?

Dzīvības attīstība neiet ne pa spirāli, ne pa Riteni – nolaižoties un paceļoties, bet iet pretfāzē. To ir ļoti viegli saprast. Ja tu sāc iet uz gaismu, tad tava pretējā puse iet uz tumsu, pretfāzē. Tu paplašinies visā telpā uzreiz, uz gaismu un uz tumsu vienlaicīgi. Kad tu esi paplašinājies un kļuvis Liels, tu esi veicis evolucionāru lēcienu, tālāk tu vari atkal sašaurināties un atkal iet uz kādā gadījuma konkretizēšanu, piemēram, uz fizisko ķermeni. Tad tev nāksies atkal sašaurināties, un tava viela, tavs apjoms pazeminās un atkal sasniegs nulli, lai tālāk paplašinātos līdz vēl lielākam stāvoklim, šīs pretfāzes būs augstākas, lielākas pēc apjoma, un atkal uz nulli, un atkal, un atkal, un atkal... Tā norit Vielas attīstība – pretfāzē.

Būtu nepareizi teikt, ka attīstība iet pa sinusoīdu, tāpēc ka tikai viena daļa iet pa sinusoīdu. Tas, kas bija gaišs, nākamajā pretfāzē kļūs tumšs, bet tas, kas bija tumšs, nākamajā pretfāzē kļūs gaišs. Bet, tā kā cilvēks – tā ir pretstatu – gaismas un tumsas – vienotība, principā viņš ir radīts, lai visu laiku figurētu starp gaismu un tumsu, paplašinot savu apziņu, kļūstot par Logosu, sākumā planetāro, pēc tam Saules utt. Aug viņa apziņa – aug viņa viela un aug viņa kā būtības apjoms.

Tātad viela no tumšās pāriet uz gaišo un no gaišās uz tumšo... Kas tā ir par vielas pāriešanu?

Fiziķi jau ir atklājuši tādu kvanta stāvokli, kad viņš pazūd vienā vietā un parādās citā vietā. Lūk, kad viņš pazūd, viņš pāriet uz vielas pretējo stāvokli, fiziķiem neredzamu. Tas ir, viņš pāriet pretfāzē un pēc tam atkal parādās šajā līmenī utt.

Tas ir, mēs redzam tikai kvanta gaišo pusi? Bet pauzē pie tam viņa tumšā daļa taču atnāk augšējā pretfāzē, gaismā? Kāpēc mēs neredzam šo gaišo vielu?

Tāpēc ka šī pretfāze atrodas citā realitātē. Tās ass ir 90 grādu leņķī pret sākotnējās realitātes asi. Mēs ar tevi noskaidrojām, ka, ja pirmā pretfāze iet pa vertikāli, otrā – pa horizontāli, trešā var iet vēl jaunā realitātē, citā telpā. Tas nav lineārais attīstības veids. Taču tu spēj saprast, ka viela paplašinoties nonāk nevis vienkārši lineārā pretfāzē, bet kvantiskā. Viņa kļūst citāda.

Mēs tagad nerunājam par kvantiem, mēs tagad runājam par būtības attīstību, un katra būtības attīstības fāze atrodas jaunā telpā, ne lineārā, bet jaunā. Kad būtība nobriest savā plānā, viņa taisa kvantu pāreju uz jaunu telpu un kļūst... citā fizikā, citos fiziskos parametros.

Jums vēl ir grūti spriest par citiem fiziskiem parametriem, izņemot astrālo projekciju, tāpēc ka uz astrālu jūs jau sākat pāriet, un principā jūs astrālajā slānī sākat neslikti redzēt.

Tāpēc tu ieraudzīji sevi pa horizontāli, embrionālos ķermeņos. Tagad paskaties, kāds tev ir nākošais embrionālais ķermenis, viņš tev jau ir dzimis...

Es tagad sevi redzu... kā jaunu gulbi.

Pilnīgi precīzi. Viņš vēl nav apspalvojies, nav kļuvis pieaudzis putns, tu vēl esi līdzīga “neglītajam pīlēnam”, bet tu esi kļuvusi par jaunu gulbi. Es tevi apsveicu! Bet tagad paskatīsimies uz Vladimiru.

Es viņu neredzu...

Vibrācijas ir palielinājušās, tev ir grūtāk viņu ieraudzīt.

Man nesanāk...

(Nāk uzvedne – kainozoja ēra[1], tur bija suņu prototipi. Tur bija pārejas formas starp dinozauriem un...)

Šī dzīvnieka tagad nav uz Zemes, tāpēc tu viņu nevari ieraudzīt.

Es viņu redzu kā bolonku, ķermenis ir pārklāts ar garu vilnu. Austiņas izslējušās, viss kažokā. Krāsa – sudrabaini pelēka, mēness krāsa...

Tās ir formas, caur kurām jūs secīgi attīstījāties. Drīz arī šī forma izmainīsies, tās tagad sāks ātri mainīties.

Man gribas uzdot jautājumu: kad mēs veiksim kvantu lēcienu, un tas beigsies, mūsu sabiedrība paliks kopā ar varu, ar naudu? Un mēs to pakāpeniski mainīsim, jeb arī mēs tomēr veiksim augšupcelšanos uz nākamo realitāti, un nākamā realitāte mums tiks radīta no nulles? Tāpēc ka vakar mēs nākamo realitāti radījām kopā ar varu. Jā, tā ir ļoti humāna, tā ir skaista, bet tomēr tā ir ceturtās dimensijas realitāte. Tur būs klātesoša vara, iespējams, nauda, cita monetārā sistēma, bet... Cilvēce pagaidām nav izdomājusi neko vairāk?

Bet es vienmēr redzu planētu, kura gaida cilvēkus ar augstu apziņu, kuriem nav vajadzīga vara un nauda, un mājas; kuri dabā eksistē kā dzīvnieki, kā delfīni... nezin kāpēc es šo planētu redzu bez lietām, bez mākslīgām konstrukcijām, planētu, kāda viņa ir Dieva radīta.

Jums ir tiesības augšupceļoties izvēlēties šo planētu vai radīt to planētu, uz kuras jūs dzīvosiet tā, kā jūs gribat. Tev nav obligāti jāpaliek uz planētas Zeme. Tu redzi to planētu, uz kuru pāriesi kā maza būtne. Tajā pašā laikā tava Lielā apziņa būs visa planēta. Kāda var būt vara, kad tu esi planēta, un katra būtne, kura dzīvos uz šīs planētas, būs visa planēta.

Tā būs vienota ģimene. Jūs taču ģimenē nemaksājat cits citam. Jūs ģimenē dalāties visā. Un ģimenes attiecības ir paraugs tām attiecībām, kuras spēs iekārtot sabiedrība uz tavas planētas, kurp tu taisies pāriet.

Tas ir, eksistē pāreja tiem, kas aiziet no trešās dimensijas planētas, un tiem, kas paliek uz trešās dimensijas planētas? Vai nākamajā sabiedrībā būs tie nolikumi, kuri ir izstrādāti tagad?

Būs vairāki augšupcelšanās veidi. Katra būtība izdarīs sava veida augšupcelšanos. Kāds pāries uz sabiedrību ar varu, naudu, kāds aizies no planētas uz nākamo planetāro slāni, uz astrālo. Kāds pāries uz citām planētām, uz citām sabiedrībām, kur apziņa atrodas citā līmenī, un visi dzīvo kā ģimene. Tu vari pāriet “kaut vai šodien” – pēc apziņas līmeņa, bet ne pēc vielas līmeņa, uz septītās dimensijas līmeni. Tu esi gatava dzīvot šajā līmenī pēc savas apziņas – attīrītas un gaišas. Tur sabiedrība dzīvo kā ģimene. UN KATRS SABIEDRĪBĀ IENES TO, KO VIŅAM GRIBAS. Un viņam nevajag tik daudz kā cilvēkam, viņam vajag ļoti maz patēriņam. Tā nav patēriņa sabiedrība, un nav dāvanu nešanas sabiedrība, tā ir pašattīstības sabiedrība, viss šīs sabiedrības sociālais iekārtojums ir vērsts tieši uz personības pašattīstību sabiedrības kontekstā. Tas, par ko mēs ar tevi sen tērzējam – kad pašattīsties, pilnveidojies, meklējot savu attīstības ceļu, kurš nav līdzīgs citiem, tu savai Būtībai nes maksimālo ieguldījumu.

Lieta tā, ka šī ir apziņas, nevis matērijas attīstīšanas sabiedrība, un, attīstot savu apziņu, tu palielini apziņas daudzumu Visā. Katra Vienotās Būtības daļiņa attīstās uz daļu attīstības rēķina. Attīstot apziņu sevis mazā daļā, tu attīsti Visu Sevi Lielo.

Tu tur eksistē visos līmeņos vienlaicīgi: individuālajā, grupas, kolektīvajā un Logosa līmenī. Tā planēta, uz kuru tu taisies, šo vertikāli jau ir uzbūvējusi.

Pašlaik tur gandrīz neviena nav, tāpēc ka visi ir aizgājuši augšupcelšanā, atbrīvojot jums vietu, lai jūs varētu sākt no nulles, lai jūs neieietu svešā sociālā kopībā, bet radītu viņu no nulles tā, kā gribat jūs, kā radīsiet paši. Jā, faktiski tā būs “neapdzīvota sala”, taču ar pilnu nodrošinājumu. Jūs tur necietīsiet ne badu, ne salsiet, kā bija fiziskajā plānā. Dabiski, tur jums sniegs atbalstu, jūs pieņems un jums palīdzēs.

Jūsu apziņa būs paplašināta, un jums nevajadzēs kaut kādus audzinātājus vai varbūt policistus... viss tumšais savērsīsies... Jūsu tumšā daļa savērsīsies, jūsu gaišā daļa izvērsīsies. Jūsu tumšais paliks pie jums, taču tas būs arhīvā. Jūs atcerēsieties visu, kas bija uz planētas Zeme, visas dzīves. Atmiņa būs sakoncentrēta kodolā, šis kodols paliks kā jūsu būtības kodols, mazs, blīvs kodols. Apkārt šim kodolam būs jūsu būtības nākamie slāņi. Bet jūsu apziņa būs šīs būtības virspusē kā membrāna, kā apvalks.

Tātad agri vai vēlu atkal notiks izvērsums no šī kodola?

Kodols transformējies, viņš kļuvis kristālisks. Notiek kristāla, šīs kristāliskās struktūras sabrukšana, daļu saiknes vienkārši paplašinās. Bet Centrā vienalga paliek pati smalkākā viela, un, kad sākas izvērsums, tad pati smalkākā viela iznāks ārpusē. Jūs kļūsiet vēl smalkāki. Tur vairs nebūs tāds izvērsums, kā jūs to iedomājaties fiziskajā plānā. Tur ir ugunīgas vibrācijas, un viss notiks citādāk, pēc cita izvērsuma modeļa.

Kā pašlaik notiek vielas paplašināšanās?

Pašlaik apkārt katrai blīvai vielai tiek radīts astrālais plāns. Apkārt tavam ķermenim astrālais apvalks jau mirdz, mēs viņu redzam. Ap visiem cilvēkiem eksistē tā līmeņa astrāls apvalks, kurā cilvēks atrodas – viņa atomi, viņa gaisma. Ap cilvēkiem var būt tumši astrāli apvalki, pelēki astrāli apvalki vai gaiši. Tie mijiedarbojas ar citu cilvēku astrālajiem apvalkiem, ar astrālajām būtībām. Astrālais ķermenis eksistē vienmēr, tas ir astrālais apvalks. Viņš tagad palielinās, apskaidrojas daudziem cilvēkiem, vai neapskaidrojas. Taču tieši astrālajā plānā, astrālajā apvalkā pašlaik notiek lielas, kardinālas izmaiņas. Tās atbilst cilvēka vibrāciju plānam.

Pašlaik ir daudz cilvēku augstā vibrāciju plānā, viņiem ir daudz gaismas, taču viņu apziņa vēl nav pievilta līdz Kristus apziņai.

Nav tavs uzdevums vilkt šos cilvēkus uz Kristus apziņu. Tavs uzdevums – informēt viņus, ka viņiem sakarā ar to, ka viņi ir nostājušies uz augsta vibrāciju līmeņa, un viņos ir parādījies daudz gaismas, – ir parādījusies jauna atbildība, atbilstoša jaunajam līmenim.

Man interesē, kā cilvēkā ir saistīta apziņas attīstība un gaismas attīstība, kāpēc viņas neiet paralēli.

Viņas provocē viena otru. Teiksim, ja cilvēks sakrāj daudz gaismas, gaisma provocē jauna apziņas līmeņa attīstību, un no otras puses, ja cilvēks daudz uzzina, savienojas ar savu Augstāko Es, tas provocē viņu vākt jaunu gaismu: A. Es sāk viņu vest pa skolām, pa grupām, māca meditācijai utt. Viens aizķer otru, taču dažreiz viens no līmeņiem atpaliek. Cilvēkam ar augstu apziņu var būt sevis iekšienē nepietiekams gaismas daudzums, un var būt otrādi, apskaidrots cilvēks joprojām uzskata sevi par mazu kripatiņu lielas planētas Zeme iekšienē.

Kā iemācīt cilvēkiem, lai šie līmeņi neatpaliktu viens no otra?

Izglītot un apskaidrot. Strādāt ar savu gaismu, strādāt ar savām zināšanām, savu viedumu, un pēc iespējas vairāk savienot cilvēkus ar Mums. Mēs arī to veicinām, ka viņi sāk augt ātrāk, un viņu gaisma un apziņa pieaug, šie procesi arvien mazāk viens no otra atpaliek.

Un, protams, mani interesē, kad tad planēta pāries?

Planēta pāriet, šie procesi jau norit.

Kāds būs šo procesu rezultāts, uz ko mēs ejam?

(Atbilde: es atkal redzu to pašu ainu, kuru ne tik sen es redzēju Kijevā, kā viela, kura sakrāta uz planētas virsmas, kļūst blīvāka, par spēcīgu biezu slāni, bet “vecās” planētas virsma un centrs kļūst arvien mazāki, mazāki, it kā viņi aizietu tālāk, tālāk no šīs realitātes. Planētas centrs it kā atdalās no augšējā slāņa, kļūst arvien tumšāks un nedzīvāks, mazāks. Bet planēta paplašinās un kļūst liela un mirdzoša šajā virspusējā slānī. Dieviete apstiprina man to pašu redzējumu, par kuru es jau rakstīju. Parādās it kā jauns augsnes līmenis vai planētas virsma.)

Bet ko darīt ar cilvēku, kurš atrodas vecajā virsmas līmenī?

(Man rāda, ka cilvēki, kuri pārgājuši uz lielām, prāvām astrālā plāna formām, dzīvo šajā pasaulē, bet tie cilvēki, kuri paliek fiziski, dzīvo līdz galam savas dzīves uz tumšās planētas, kura atrodas lejā.)

Un atkal man rāda ūdens vārīšanos, kā burbulīši, kuri veidojas dibenā, pakāpeniski atraujas no dibena, kļūst par tvaikiem.

Pašlaik norit augšupcelšanās ķermenī? Pagaidām nav neviena, kurš būtu izdarījis šo lēcienu.

Kamēr planēta nav augšupcēlusies, jums nepietiek enerģijas, lai augšupceltos ar ķermeni. Jums nepietiek siltuma, lai burbulītis izveidotos un uzpeldētu. Pēc 12. gada sāksies ūdens vārīšanās.

Dārgā Diženā Dieviete, es pateicos Tev par interesanto sarunu.

Es pateicos Tev arī visu mūsu lasītāju vārdā.

Līdz nākošai tikšanās reizei!

 

Pievienots 26.12.2011

http://sanatkumara.ru/stati/kvantoviy-skachok-soznaniya-i-realnosti

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Kainozoja ēra (jaunā dzīve) – periods 65 miljonu gadu garumā, sākot no Krīta perioda līdz pašreizējam laikam, zīdītāju, ziedaugu un kukaiņu laikmets.