Dievišķās savstarpējās attiecības

11.12.27.

11 12 27 02Diženā Dieviete, man gribētos uzzināt par Dievišķajām savstarpējām attiecībām starp laulātajiem. Kā jūs uz to raugāties un kā jūs paši tās saglabājat? Kas priekš jums ir laulība, un vai augstākajos plānos ir tāda savienošanās?

Dārgā Natālija, kā tu domā, kādēļ mēs tik neatlaidīgi vedam jūs laulībā? Lai sagatavotu jūs mīlestības un pieņemšanas augstākajiem stāvokļiem. Jūs kalpojat mums kā cilvēku attiecību “mācību poligons”. Ko mēs gribam redzēt jūsu savstarpējās attiecībās?

Pirmkārt, mīlestību.

Pirmkārt, Mīlestību un Uzticību.

Abas šīs īpašības ir kristālskaidras un atbilst... augstākajām vibrācijām, augstām apziņām un augstiem principiem. (Man vienkārši trūkst vārdu, lai nodotu to ļoti augsto sajūtu, kuru es šajā brīdī izjūtu – šeit ir gan visaugstākais cildenums, kristālskaidra gaisma un patiesums, gan tīrība, gan lēnprātība, gan ercenģelisks gara diženums...)

Jūs tiecaties uz šo ideālu, kuru tu pašlaik izjuti savā astrālajā ķermenī. Šīs jūtas tiek audzinātas, pie tām tiecas un izkristalizē sevī patstāvīgi. Neviens uz Zemes nevar tās tevī materializēt. Tā ir visaugstākā tavas Dvēseles debesu gaisma.

Kā to nodot Vladimiram?

Esi tāda. Topi par galvastiesu augstāka savās savstarpējās attiecībās, vienkārši esi Dieviete pilnā izteiksmē.

Nebaidies izaudzināt viņu tādu, kāds viņš grib kļūt pats. Tu nedomā, ka viņš arī stiepjas pakaļ tev uz augstām attiecībām?

Kā mūsu īstenība aptumšo mums dzīvi!

Nevis īstenība aptumšo, bet jūsu attieksme pret to. Nekoncentrējieties uz matēriju. Nepievērsiet daudz uzmanības materiālajam. Kļūstiet augstāki par materiālo.

Kā to izdarīt?

Biežāk atrodies mūsu Debesīs.

Bet tā ir aiziešana no īstenības.

Nē tā ir atnākšana Mājās, uz īstenību. Ko tu pašlaik dari?

Atrodos ar Tevi, dārgā.

Un kad tu beigsi čenelingu, ko tu darīsi?

Ķeršos pie mājas lietām.

Vai tu vari tās darīt citādāk?

Kā?

Augstā apziņā?

Pamēģināšu. Uzkopšanu augstas apziņas stāvoklī?

Un kāpēc gan nē? Tā taču ir attīrīšanās. Mēs arī darām kaut ko līdzīgu, ar mīlestību un šīs svarīgās sava Es daļas atzīšanu.

Vienmēr, kad tu dari kaut kādu darbu, atzīsti tā dievišķumu un svarīgumu tavā dzīvē. Jebkuru, vai tā būtu uzkopšana, ēdiena gatavošana vai vingrošana.

Vienkārši neizej no svētās kalpošanas Visam, Kas Ir stāvokļa. Tas ir ceļš pie sevis kā Dievietes un Augstas apziņas apzināšanās. Kādas jūtas izjūt augsta apziņa savās darbībās? Ko viņa sajūt?

Vai tiešām tu domā, ka mums trūkst kaut kāda sevis kopšana? Mēs arī dzīvojam materiālismā, mums ir savi attīrīšanās un uzkopšanas uzdevumi. Mēs sekojam savām domu un pārliecības daļām, viss ir, kā pie jums. Mēs arī tiecamies augt un mainīties, kļūt augstākiem apziņā un dāsnākiem ienešanā Kopīgajā Bagātību Krājkasītē.

Mēs vairs netērējam laiku kāda apspriešanai, lai kurš tas nebūtu. Mēs neesam arī saistīti ar mākslīgās realitātes materiālo daļu. Taču kopumā mums arī ir savas daļas, lai rūpētos par sevi un savu telpu, vēl jo vairāk, ka mums katram ir sava paša svēta telpa.

Vai jums ir laulība?

Mums ir pienākumi attiecībā pret daudziem mūsu Ģimenes pārstāvjiem. Mēs neesam saistīti ar laulības saitēm, bet mēs arī brīvprātīgi dzīvojam kā Ģimenes. Mūsu Ģimene ietver daudzu Galaktiku pārstāvjus, un katrs Ģimenes loceklis ietekmē visus. Mums ir kopība, ģimeniskums. Mūsu “laulāto draugu” ir daudz, bet starp tiem ir pāris, papildinošā būtība, viena uz visiem laikiem. Viņa ir pilnīgi brīva savos uzskatos, taču mēs izvēlamies viņu uz ilgu laiku, ja ne uz visiem laikiem.

Diženajai Dievietei ir tāds pāris?

Mans “pāris” ir daudzi Ercenģeļi, kuri veido vienotu Būtību, kura aptumšo Mani un sastāda pretsvaru manai Gaismai, kura notur Mani savā vietā (apmēram, kā mūsu sazemējums).

Tas ir, Vienotā Ercenģeļu Būtība ir tava pāra būtība?

Jā, tas ir tā. Ercenģeļi ir savienojušies un pārstāv Vienotību. Šī Vienotība ir mans enkurs.

Kā tu ar viņu mijiedarbojies?

Apmēram tā, kā jūs ar Vladimiru, izslēdzot fiziskas attiecības. Taču mums arī ir realitātes radīšanas rituāls, kuru var salīdzināt ar jūsu tuvajām attiecībām. Šim rituālam ir sekas – jaunu telpu, piepildītu ar pirmatnējo gaismu, kurās var radīt jaunu realitāti, radīšanas. Un visas idejas, kuras prasa realizāciju, var radīt šajās jaunajās telpās. Šīs telpas ir kā mani bērni, kurus savā rīcībā ņem audzinātājs.

Par kādiem audzinātājiem tu runā?

Dažādas Būtības var pretendēt uz tikko radītājām telpām. Es izskatu priekšlikumus un dodu zaļo gaismu to izmantošanai. Tās ir visaugstāko plānu Būtības.

Bet kāpēc viņas pašas nerada savas telpas?

Tāpēc ka viņām ir citas funkcijas. Ir telpu Radītāji, kā Mēs ar tevi – Logosi, un ir Būtības, kuras iemitina tajās dažādas formas un apziņas. Tas vienmēr ir eksperiments, tāpēc ka Pasaules-ēkā nav atkārtojuma. Tāpēc, lai radītu jaunu telpu un iemitinātu tajā dzīvību, ir jābūt ļoti augstām zināšanām un domu lidojumam. Ideju oriģinalitātei un daudz spēkiem un enerģijai. Kaislīgai vēlmei radīt jauno, neatkārtojamo un turklāt būt pilnīgi bez ambīcijām un lepnības.

Radītājs rada jaunu pasauli, cerot, ka tā viņu pašu kā Vadītāju pārbīdīs uz nākamo pasauli. Un pār visu viņa radījumu ir pilnīga atbildība par visu uz tā notiekošo.

Tu saki: “mūsu “laulāto draugu” ir daudz”, kā to var saprast?

Visa ģimene ir vienotā iejūgā, tā, kā jums ar Vladimiru: jūs esat vienota būtne visos plānos. Laulātie ir enerģiju, mērķu un centienu kopība. Viņiem ir vienāds evolūcijas plāns un vienots mērķis, pakļauts pāra Augstākajai Apziņai. Piemēram, jūsu mērķis – atnākt pie Radītāja un iziet ar viņa robežām, tāpat kā mans, starp citu. Tādejādi, jūs esat daļa no manas Būtības, kura kopā ar jums ir pakļauta vienotam Plānam, atbilst kopīgam mērķim un rada apziņas instrumentus īsam ceļam. Mūsu mērķis – radīt milzīgu vienotu apziņu, atbilstošu Pasaules-ēkas Radītāja apziņai.

Kurš uz Zemes ir telpu radītājs?

Katrs cilvēks ir savas telpas radītājs, kura tad arī dod viņam siltuma vai aukstuma, asaru vai prieka, gaismas vai tumsas sajūtu.

6 500 000 000 cilvēku un tikpat daudz telpu?

Protams! Kāpēc gan nē? Bet pie mums šie skaitļi ir daudz reižu lielāki. Un katra būtība, vai tas būtu cilvēks, augs vai kukainis, rada savu neatkārtojamu pasauli, kurā evolucionē.

Cita lieta, ka planētas telpa ir diezgan šaura pasaule, un katrs dzīvo kaimiņos daudzām citām telpām un savieno tās sevī kā pasaules radītājs.

Ar ko atšķiras telpa, pasaule, visums?

Vienkārši ar lielumu. Būtībā katra telpa jau ir personisks visums. Un katrs rada šo visumu ar visu savu būtību – ar domām, jūtām, siltumu, noskaņojumu – prieku vai skumjām.

Jums telpu sākumu radīja Zemes Logoss. Bet jūs tajā iemitinājāt visu, ko vēlējāties. Tajā skaitā arī sevi. Un Mani, es taču arī esmu klāt uz planētas kā Skolotājs, tāpēc ka manas enerģijas šeit ir ļoti vajadzīgas.

Atgriezīsimies pie savstarpējām attiecībām augstākajā līmenī. Mums gandrīz nav nekādu ziņu un tādu attiecību piemēru. Mēs agrāk runājām par Ercenģeļiem un Arhejām. Ko tu par to vari teikt?

Būtībā Ercenģeļiem nav dalījuma dzimumos. Šīs zināšanas atnāca, lai cilvēkiem iemācītu dzimumu savstarpējās attiecības – cieņu, prieku mīlestībā, dzimumu vienlīdzību, savstarpējo palīdzību utt. Patiesībā Ercenģeļu enerģijās nav pretstata. Vienkārši ir sievišķīgākas enerģijas un vīrišķīgākas. Tu taču jūti manas sievišķās enerģijas?

Jā, protams.

Nu, lūk, bet ir asākas un pārliecinātākas, enerģiskākas un tiešākas enerģijas. Un tādu būtību savstarpējās attiecības visas atrodas mīlestības un pieņemšanas sfērā. Nav spēka vai maiguma, vīrišķības vai sievišķības pretnostatījuma.

Cilvēku savstarpējām attiecībām ir jākļūst tādām pašām. Nevis lepoties ar savu spēku vai prātu, maigumu vai vājumu, bet mijiedarboties un savstarpēji papildināt, it kā jūs būtu viens Dieva instruments, kuram ir divi ķermeņi.

Par kādu uzticību tu runā, ko tu ar to domā savā plānā?

Uzticība ir laulība, savstarpēja atbildība pāra izvēles priekšā. Pie mums tā ir savstarpēja atbildība Ģimenes priekšā. Mana Ģimene ir Es, Es nedalu sevi Sevī un Ģimenē. Tas ir Viens, un katrs tāda klana loceklis ar to saprot tādu pašu uzticību Ģimenei. Jums ģimene ir maza, no diviem-četriem cilvēkiem, bet jūs arī ar to saprotat uzticību jūsu mazajai ģimenei. Kad uzticība ir ģimenes obligāta īpašība, tad ģimene ir stipra. Tikko kā parādās domas par apziņas noslāņošanu jūsējā un manā, uzticība zūd, un trauka stiprība dziest.

Lūk, galvenais iemesls, kāpēc jums ir tik grūti savas domas savienot ar kopību: jūs pārāk daudz domājat kā mazais cilvēks un neesat iemācīti kopības kolektīvai apziņai. Jūs pat nevarat savienot sevi ar laulāto draugu vai draudzeni uzticībā, un kā jūs taisāties dzīvot savas dvēseles Ģimenē (sāksim ar to)?

Uzticība ir būtības augstas apziņas kritērijs, jo izpaužas kā izvēles noturība un darbību apzinātība. Cilvēks, kurš nespēj būt uzticīgs savai izvēlei, nevar radīt vairāk vai mazāk noturīgu formu, lai uz ko tas neattiektos – uz savstarpējām attiecībām, jaunradi.

Mēs gribam jums dot noturības formulu jūsu dzīvē: izvēlēties un sekojiet izvēlētajam. Sākumā jūsu izvēlētais jūs apgrūtinās, bet pēc tam jūs būsiet sev pateicīgi par izturību un pūlēm, lai saglabātu izvēlēto ceļu.

Nav vieglu ceļu, nemeklējiet vieglus ceļus.

Sekojiet dvēseles, nevis miesas, tieksmēm.

Sekojiet augstiem ideāliem. Un nekļūdīsieties.

Saprotiet, lai ko jūs neizvēlētos, visums tūlīt pat saka: lai notiek tā! Un novāc no jūsu ceļa visu, kas traucē jūsu izvēlei. Ja jums traucē iepriekšējās attiecības, jūsu spēkos ir novākt tās un sekot jaunām, ar uzticību un pārliecību. Bet vienalga jums savā iekšienē ir jārada šis balsts – uzticība sev un izvēlei.

Kad pāris uz planētas savienojas svētā savienībā, ko redzat un jūtat jūs? Kā jūs to sajūtat?

Mēs jūtam, ka vēl viens pāris ir kļuvis pieaudzis. Bērnība viņiem beidzas, un viņi ir kļuvuši pieaugušie. Mūsu līmenī mēs jūtam prieku un jaunu locekļu pieņemšanu savā milzīgajā Ģimenē. Mēs zinām jūsu grūtības, bet tās tikai norūda jūs, padarot jūs vairāk pieaugušus un atbildīgākus.

Tu visu laiku saki – pieaugušie. Ko tas nozīmē mums?

Tas nozīmē, ka jūs jau esat nobrieduši, lai aizietu no planētas un kļūtu mūsu vidū par pilntiesīgiem Ģimenes Mīlestības Savienības locekļiem. Jo Mīlestība tās locekļiem uzliek atbildību un uzticību. Uzticību vēl var nosaukt par pilnīgu atdevi Ģimenei.

Tava Sanata Kumaras Ģimene nodarbojas ar apziņu, un tu garantēti esi Ģimenes darbinieks un viņas pilntiesīgs loceklis. Jūsu uzdevums – nodrošināt daudzdimensionālās apziņas jaunu līmeni cilvēcei un paust maksimālu centību un darbu šajā laukā. Tas ir jūsu uzdevums no Tēva, un jūsu darbs ir Diženās Dievietes vispārīgā darba daļa.

Es nodarbojos ne tikai ar apziņu, bet arī ar telpu, laiku, jaunradi, aizsardzību, barošanu, attīrīšanu un tā tālāk. Viss ir manā varā, un Man ir daudz palīgu dažādās mazās ģimenēs, kuras ir Ercenģeļu Lielās Ģimenes daļas.

Un pēdējais jautājums: kādas ir jūsu savstarpējās attiecības ar Tēvu-Radītāju?

Jebkādas, kādas vien tu vari iztēloties. Mums ir tik daudz mijiedarbības variantu, ka tos nav iespējams uzskaitīt. Taču tie visi ir Kopība. Visas savstarpējās attiecības vienmēr ir Kopība. Mēs nekad sevi nenostādām pretī cits citam un nedalām manā un jūsu. Lūk, ko es vēlreiz tev atgādinu: Ģimenē nav mana un jūsu. Ir tikai mūsu.

 

Pievienots 27.12.2011

http://sanatkumara.ru/stati/bozhestvennie-vzaimootnosheniya

Tulkoja Jānis Oppe