Svetlana Tumanova - Pamodinām un aktivizējam tavu dievišķo mīlestību pret sevi un visu tavu dievišķo pasauli

Autors: Svetlana Tumanova, 2010. g. 25. oktobrī.

Šodien es sapratu, kur ir sakne manai problēmai, kuru es nosaucu par asu Mīlestības pret Sevi trūkumu. Jā, es tagad sūtu sev savu Dievišķo Mīlestību, taču varbūt maz, bet visā strādā vecie vecāku uzstādījumi un stereotipi un viņu pašu ne-Mīlestība pret Sevi. Visu problēmu sakne ir dziļi paslēpta mūsu ne-Mīlestībā pret SEVI.

TĀ IR JEBKURAS SLIMĪBAS, JEBKURAS IZGĀŠANĀS VAI VIENKĀRŠI NEVEIKSMES UN VISA NE TĀ, KĀ GRIBĒTOS, CENTRĀLĀ PROBLĒMA. Bet kāds ir audzināts Mīlestībā un Priekā, kaut gan droši vien tādu cilvēku ir ļoti maz. Taču mani audzināja tikai māmiņa un tikai viņa viena, tētis tikai laiku pa laikam papildināja rūgtumu mūsu attiecībās manā bērnībā. Un, pat neiegremdējoties regresijā manā periodā pirms dzimšanas, es varu iedomāties, kā toreiz cieta mana māmiņa un cik daudz rūgtuma ielēja manī kopā ar pienu, kad baroja mani, stipri ciešot no attiecībām ar manu tēvu. Un mana māmiņa līdz šim laikam, jau būdama trīskārt vecmāmiņa, sevi nemaz nemīl, uzskatot to par vispār nepieklājīgu. Un uz maniem mēģinājumiem viņu pārliecināt par to tikai atgaiņājas un nekam īpaši netic. Tad no kurienes lai gēnos rastos Mīlestība pret Sevi, ja neviens to nav nodevis jau periodā pirms dzimšanas un arī bērnībā? Mans tētis nemaz negribēja meitu, un tas ir papildinājums manas ne-Mīlestības pret Sevi Pašu augšanai no pašas bērnības. Taču tagad es esmu pieaugusi un atbildu tikai par Sevi Pašu un varu visu izmanīt.

Bet no kurienes tiek ņemta Mīlestība pret Sevi? SEVIS iekšienē. TAS MUMS IR DOTS NO DIEVA SĀKOTNĒJI. Taču mēs pārāk ilgi ejam uz savu apzināšanos, un, kamēr mēs vācam pieredzi un mācāmies atcerēties SEVI PAŠUS ĪSTENOS, DIEVIŠĶOS, mūs daudz reižu kaut kādu cēloņu dēļ var atmest atpakaļ, mēs daudz ko varam labi aizmirst, aptumšot Sevī pašos un vienkārši neatcerēties, IT KĀ MUMS TĀ NEKAD NEBŪTU BIJIS, BET TAS NEMAZ TĀ NAV. MUMS IR MĪLESTĪBA PRET SEVI ĪSTENAJIEM, DIEVIŠĶAJIEM, SĀKOTNĒJI, TAS MUMS IR DOTS NO MŪSU RADĪTĀJA, NO MŪSU MĀTES-TĒVA, UN MUMS – DIEVA BĒRNIEM UN ARĪ RADĪTĀJIEM VIENKĀRŠI NEVAR TĀ BŪT, KA SAVĀ IEKŠIENĒ MUMS NEBŪTU ŠĪS DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS. Ir tikai jāizpako šī Mīlestība, jāatver, jāapzinās Sevī un Jāaktivizē.

Taču, ja mēs esam savu fizisko vecāku nepareizi audzināti, un mums nav nodota šī Mīlestība pret Sevi caur mūsu audzināšanu, bet, otrādi, izkastrēta, tad kur viņu ņemt? IZAUDZINĀT UN AUDZĒT VISU LAIKU SEVIS IEKŠIENĒ PATSTĀVĪGI. Saka, ka „daudz Mīlestības nemēdz būt.” Bet kā ar to, ja Visums pastāvīgi paplašinās? Ja Dievs pastāvīgi aug? Tad arī Mīlestībai pastāvīgi ir jāaug, lai mūsu Pasaulē negadītos krīze. Dievs un Mīlestība pastāvīgi aug. Mēs – arī. Un mums ir tikai viens pareizs Ceļš – no lielā uz Lielāko. No dieva uz Dievu, no mīlestības uz Mīlestību.

Tad ko gan mums darīt, ja mēs asi jūtam šo Mīlestības pret Sevi Pašu un visu savu Pasauli Sevis iekšienē trūkumu? Vienkārši UZTICĒTIES SAVAM AUGSTĀKAJAM „Es”, Dievam Sevī un palūgt Viņam uzzīmēt un dot mums instrumentus, aizvest mūs pie šīs Mīlestības pret SEVI, pret Dievu Sevī APZINĀŠANĀS. Labi. Sākam darboties. Ja Es ar savas Dievišķās Klātbūtnes palīdzību sastādīšu manas Dievišķās Mīlestības pret Sevi Pamodināšanas un Aktivizācijas Formulu, tad kā viņai ir jāskan? Acīmredzot tā:

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, ŠAJĀ DZĪVĒ ES ESMU SVETLANA TUMANOVA, UN MANS ES ESMU LŪDZ MANAM AUGSTĀKAJAM „ES” MANĀ APZIŅĀ PAMODINĀT MĪLESTĪBU PRET SEVI. UN ES LŪDZU AKTIVIZĒT VISOS MANOS ĶERMEŅOS UN VIŅU ŠŪNIŅĀS VISOS LĪMEŅOS MANĪ MANU MĪLESTĪBU PRET SEVI UN VISU MANU PASAULI, MANIS RADĪTO.”

NAV SLIKTI. BET VAI PAREIZI? NĒ. ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, JAU PATS PAR SEVI IR DIEVS, TAS MANS AUGSTĀKAIS „ES” TAD ARĪ IR. Tad kādēļ man Sev pašai lūgt un lūgties? Vai tad Mani nedzird šajā Pasaulē? Dievišķais Tēvs-Māte Manī ir aizmidzis? Nē un nē. Vienkārši Visaugstākajā Līmenī ES ESMU Sev varu PAVĒLĒT, TĀPĒC KA ES TAD ARĪ ESMU MANS VISAUGSTĀKAIS LIKUMS, MANA DIEVIŠĶĀ MĪLESTĪBA PRET SEVI KĀ PRET VISU, KAS IR, UN ES VARU, UN MAN IR TIESĪBAS NO DZIMŠANAS PAVĒLĒT SAVĀ PASAULĒ, nevis lūgt Sev pašai. BET… Ir viens BET… ĪSTENO FORMULU VAJAG IZRUNĀT PĒC PUSSTUNDU GARAS (vismaz) MEDITĀCIJAS SAPLŪŠANAI AR DIEVU Sevī Pašā, lai pievilktu klāt visus savus zemākos ķermeņus un izietu uz Augstāko, Dievišķo Līmeni, pievilktu savu apziņu iziet uz šo Dievišķo Līmeni un apvienotos ar visu Savu Pasauli Dieva Līmenī. VISAUGSTĀKAJĀ LĪMENĪ, kāds vien man ir pieejams PAŠLAIK. Un tad…

VAJADZĪGĀ FORMULA SKAN TĀ:

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU, ES ESMU (VĀRDS, TĒVAVĀRDS UN UZVĀRDS) ŠAJĀ DZĪVĒ UN DIEVA KUNGA DAĻIŅA, VIENOTA AR DIEVU KUNGU JEBKURĀ MANĀ CITĀ DZĪVĒ VISPĀR, PAVĒLU SEV UN VISAI MANAI PASAULEI NO ŠĪ BRĪŽA PAMODINĀT MANĀ APZINĀŠANĀ MANU VISAUGSTĀKO DIEVIŠĶO MĪLESTĪBU PRET SEVI UN NOENKUROT MANĪ PAMOŠANOS UZ MANU IEKŠĒJO APZINĀŠANOS AR VISU MANU ĶERMEŅU VISĀM MANĀM ŠŪNIŅĀM MANAS VISAUGSTĀKĀS DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS PRET SEVI UN VISU SAVU PASAULI VISOS LĪMEŅOS! ES ESMU (V. T. U.) PAVĒLU PAMODINĀT UN AKTIVIZĒT MANU VISAUGSTĀKO DIEVIŠĶO MĪLESTĪBU PRET SEVI UN VISU MANU PASAULI VISU MANU ĶERMEŅU VISĀS MANĀS ŠŪNIŅĀS MANAS DIEVIŠĶĀS ESĪBAS VISOS LĪMEŅOS, JO VISA MANA PASAULE – TAS IR ES ESMU. LAI NOTIEK TĀ! UN TĀ ARĪ TAPTU. PIEPILDĪJĀS! ĀMEN!

Protams, beigās vajag pateikties Dievam Mātei-Tēvam un visam Visumam par Dievišķās Mīlestības Svētību, dāvātu Tev. Un izdarīt to trīs reizes.

Cik reižu tā vajag atkārtot Dievišķo Formulu? Tik reižu, cik vajag Tev Pašam un visām Tavām šūniņām visos Līmeņos. Kā Tev to zināt? INTUITĪVI. KLAUSĪTIES SEVI. Tik reižu, cik vajag tieši Tev, lai pilnīgi Apzinātos un Aktivizētu Tavu Dievišķo Mīlestību pret Sevi PAŠU un visu Tavu Pasauli, ar kuru Tu esi Vienots, Manu Dievišķo Cilvēk!

Mīļais Cilvēk! Tu tagad mosties, Tava Dievišķā DNS un visi viņas 12 Līmeņi mostas un ar taviem pūliņiem Aktivizējas Tevī. Tad, cik Tev vajag veikt šos Tāda Dievišķa Visaugstākā MĪLESTĪBAS pret SEVI un VISU PASAULI LIKUMA ieslēgšanas Sevī Pašā seansus, ir atkarīgs tikai no Tevis, no Tavām atkāpšanām un Nosliecēm, no Tavas audzināšanas vai no tās (pareizas) trūkuma. Varbūt vajag ļoti, ļoti daudz reižu atkārtot apzināti (nemehāniski) šo savas Dievišķās Mīlestības pret Sevi Modināšanas un Aktivizēšanas Formulu, varbūt vajag pavisam nedaudz, un Tu jau dzīvo savā Harmoniskā Pasaulē, un Tev nekas īpaši nav vajadzīgs. Izvēlies un novērtē savu stāvokli PATS, un ar savu Dievišķo Pavēlējumu pacel Sevī Pašā PAŠU Augstākā Likuma, Visaugstākā Dievišķā Mīlestības pret Sevi Pašu un visu Savu Pasauli Likuma rangā. Kad nav nekādu problēmu, ir Veselība visās tās aspektos visā Tavā dzīvē, ir arī Iemīļots Darbs, kurš Tavā dzīvē nes Tevis Paša un visas Tavas ģimenes Labklājību, ir Labklājība visā Tavā Dzīvē visos tās daudzajos aspektos, tad arī nevajag daudz Ceremoniju. Ja tomēr vēl kaut kā nav, tad velti tam uzmanību, Pamodini un Aktivizē atkal visu savu ķermeņu visas savas šūniņas visos savas Dzīves Līmeņos. Un īpaši koncentrējies uz trūkstošo segmentu, iztēlojoties to kā Harmonisku un Plaukstošu, ieraugi TO TĀDU, KĀDAM TAM JĀBŪT pēc Tava Dievišķā viedokļa. Un pēc tam atkārto un atkārto katru dienu vai vismaz reizi nedēļā šo šūniņu Apzināšanās par Mīlestību pret Sevi un visu Pasauli visos Tavos Dievišķajos Esības Līmeņos Ceremoniju, kamēr visas šūniņas neapzināsies šo Dievišķo Augstāko MĪLESTĪBAS PRET SEVI un pret visu Tavu Pasauli LIKUMU. Un Tu Pats to sajutīsi savā dzīvē.

Vislabāk šo Pamodināšanu un Aktivizāciju veikt kā Svētu Ceremoniju. Tāpēc ka tā patiešām tāda arī ir. Tā ir Svētā Ceremonija visām 12 Tavām Dievišķajām DNS UN VISĀM TAVĀM VISU ĶERMEŅU UN LĪMEŅU ŠŪNIŅĀM.

Tu vari iedegt sveces. Labāk lai to ir 12. Izlikt istabas, kurā Tu veic Ceremoniju, centrā kristālus un jebkurus akmeņus (vērtīgi ir absolūti visi, ne tikai dārgakmeņi un pusdārgakmeņi), kādi Tev tikai ir, lai tie savā atmiņā saglabātu visas Tevis Ceremonijā radītās vibrācijas un pēc tam šīs vibrācijas atkal atdotu Tev un visai Tavai apkārtējai Pasaulei.

Izdaiļo šo telpu ar ziediem, radi svinīgu atmosfēru. Šī atmosfēra ar Mīlestību pāries pie Sevis un visā Tavā Pasaulē uz visām Tavām daudzajām dzīvēm un iemiesojumiem, tāpēc neskopojies Pats priekš Sevis.

Noliec uz šī paša galdiņa atvērtu trauku ar tīru, nevārītu ūdeni vai vienkārši glāzi ūdens sev priekšā pirms Ceremonijas sākuma un izdzer viņu visu Ceremonijas beigās uzreiz pēc vārdiem: „Lai Notiek tā! Un tā arī taptu. Piepildījās! Āmen!”

Iespējams, ka Tavas problēmas, kura paliek Tavā dzīvē, saknes iestiepjas dziļi pagājušajos iemiesojumos, iespējams, ne vienā, bet reizi pēc reizes ir atkārtojušās no iemiesojuma iemiesojumā. Tad Tu ieinteresēsies par reinkarnāciju terapiju, lai izsekotu un izvestu savas apziņas virspusē šīs saknes ne-Mīlestībai pret SEVI un Savu Pasauli un tam, ka parādījās iekšējās problēmas saistībā ar to. Bet arī šajā vienā iemiesojumā Tu jau vari izdarīt ļoti būtiskus soļus visas Tavas dzīves Pārveidošanā, lai cik smaga nebūtu Tava pagātne.

Arī šajā vienā iemiesojumā tu pat vari izdarīt praktiski visu, atsaucoties uz visiem laikiem un visiem citiem Taviem iemiesojumiem, Pamodinot un Aktivizējot Tavu Dievišķo Mīlestību pret Sevi un visu savu Pasauli visos laikos un iemiesojumos un, ja tādu nav, tas ir, Bezlaikā.

NEAIZMIRSTI, dārgais draugs, uzaicināt savus Gaismas Skolotājus, Ercenģeļus un savus Eņģeļus, kā arī visus Gaišos Spēkus, kuri vēlēsies piedalīties Ceremonijā un palīdzēt Tev, būt par lieciniekiem Tavai Dievišķajai Atmodai un Aktivizācijai. VEIKSME VADA TEVI PAŠĀ TEVĪ! TIECIES UN TRAUCIES TURP, KUR DZĪVO TAVA SIRDS! TAVI DIEVIŠĶIE TĒVS UN MĀTE VADA TEVI VISUR, TĀPĒC TU VARI BŪT PILNĪGI PĀRLIECINĀTS PAR SAVU DARBĪBU PAREIZĪBU VIENMĒR! TIKAI NEPASTĀJIES, AUDZ UN AUDZ, PACEĻOTIES UZ ARVIEN PILNVEIDOTĀKIEM UN PAPLAŠINĀTĀKIEM SAVAS DIEVIŠĶĪBAS LĪMEŅIEM!

Bet pabeigt šo rakstu man palīdzēja Anastasija Gaja (Анастасия Гай), kuras raksts šodien atnāca uz pastu Internetā, kurā viņa uzrakstīja tā: „Un galvenais, atcerieties, ka vienas programmas dzēšanai un jauna tēla formēšanai aiziet no 2 līdz 4 mēnešiem ikdienas darba. Un pēc gada treniņu vajag atkārtot, jo vecāku programmas ir ļoti stipras un vienā reizē neizstrādājas.” No šī slēdziena kļūst skaidrs – ja Tava ne-Mīlestības pret Sevi programma ir Tevī Tavas māmiņas vēl pirms Tavas dzimšanas vai Tava tēta ar stingru bērna nevēlēšanos ielikta, tad arī strādāt ar šīm programmām nāksies ilgi, veicot un veicot savas Ceremonijas Dievišķās Mīlestības pret Sevi un visu savu Pasauli atgriešanā.

SVĒTU TEVI, MANS DĀRGAIS DIEVIŠĶAIS DRAUGS. ĀMEN.

 

Pievienots 26.10.2010

http://sanatkumara.ru/stati/probuzhdenie-i-aktivatsiya-tvoey-bozhestvennoy-liubvi-k-sebe-i-vsemu-tvoemu-bozhestvennomu-miru

Tulkoja Jānis Oppe