Atskaite par vebināru ar Dievišķo Aizgādni

15.06.22.

15 06 29 01

Noskaņošanās

Dārgā Dievišķā Aizgādne! Lūdzu noskaņojumus uz mūsu kanālu!

Kā man pie tevis atvest cilvēkus?

Es pati nolaidīšos, Mums tas ir viegli. Lai paceļas uz savu mentālo aspektu un sāk ar mani iekšēju dialogu, piesaukumu.

Es izvēlējos šo attēlu, tāpēc ka tas, kā man liekas, atbilst gan tavam dievišķajam tēlam, gan stingrībai, gan diženumam, taču šeit ir aukstums.

Nu ko, aukstums ir visumā, bet Es tad arī esmu visums. Cilvēks ir siltasiņu būtne, bet Mēs neesam atkarīgi no siltuma vai aukstuma. Mēs dzīvojām citā dimensijā, un mūsu asinis nestingst.

Cilvēks nav tik pilnīgs, toties Mēs no cilvēces gaidām lielus nopelnus Mūsu priekšā, konkrēti, jūs varat ļoti daudz ko, ar ko pagaidām pat nerēķināties. Runa ir par visuma izzināšanu, par magnetosfēras, magnētisko un gravitācijas plūsmu vadību, par laika un telpas vadību. Tas viss ir priekšā, ja jūs spēsiet saglabāt sevi kā rasi.

Jums ir arī trūkumi – jūsu nošķirtība jums neļauj iziet visuma plašumos kā kolektīvai būtnei. Toties šī pati nošķirtība jums ļaus burtiski ieēsties katrā vielas atomā un izgriezt viņu uz āru.

Kādēļ? Tā tad arī ir jūsu iziešana citās sfērās, kur laika un telpas nav. Tas jums ļaus atrast vadību pār laiku un sākt pilnīgi jaunu dzīvi.

Taču tādēļ no planētas vajag izdzīt visu tumšo, lai nesmērētu cits citu tajā augstajā līmenī, kurp jūs varēsiet pacelties.

Jūs uz visiem laikiem atbrīvosieties no fiziskās dimensijas un pagātnes tikumiem un sāksiet lielisku ar matēriju nesaistītas, neatkarīgas būtnes dzīvi.

Jūs sāksiet vadīt visuma materiālās daļas, novedot tās līdz pilnībai un ejot tālāk kā radītāji. Jūs sāksiet vadīt visas komandas...

Te es nesapratu, kādas komandas?

Radošā laboratorija ir piepildīta ar komandām, programmām un kodiem. Komandas atrodas augstākā līmenī nekā pildījums (programmas un kodi). Jūs sāksiet visuma vadīšanu, mainot programmas un kodus, būvējot jaunas tapšanas, izliecot telpu, un pagriezīsiet visumu pēc sava saprāta, kā jūs gribētu pagriezt upes.

Bet kā Tu attiecies pret visuma izmaiņām?

Es attīstīšos un degradēšu, mainīšos un, tātad, augšu pieredzē.

Kas izmanīsies dvēseles sfērā?

Gars vienmēr stingti attiecas pret īpašību un ieradumu attīstību. Mēs dzīvojam uz to rēķina, augam un krītam uz to rēķina, un Mēs gribētu sākt vadīt ieradumus, iemācīties būt no tiem neatkarīgiem un kļūt pilnvērtīgi gari, kuriem nav ieradumu un iedabu.

Vai tiešām arī jūsu līmenī ir tāda atkarība?

Tā nav atkarība, bet individualitāte, tas ir, personības atšķirības visos līmeņos. Pilnīgas savienošanās Vienotībā sākums ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā mēs varēsim atbilst cits citam.

Bet pie mums tiek novērtēta tieši individualitāte, nelīdzināšanās, līdz pat talantiem un ģēnijiem.

Un tas ir lieliski, ka kāds jums saka priekšā jūsu augstākās iespējas. Vai jūs visi gribētu kļūt ģēniji (normāli, ne fanātiķi)?

Protams, ja no tā mēs kļūsim laimīgāki.

Bet vai jūs kļūsiet laimīgāki, tas ir, svētīgāki, ja spēsiet sakārtot jūsu dzīvi tā, kā jums gribas?

Tādēļ ir jāaudzina vēlēšanās un jāsaprot, kādas vēlēšanās ir nomanipulētas, un kādas ir patiesas. Tas mums pagaidām ir sarežģīti.

Patiesas vēlēšanās vienmēr ir tīras, nemateriālas. Visas pārējās vēlēšanās vienā vai otrā mērā ir nomanipulētas ar sabiedrības stāvokli, viņas vērtējumiem, nepieciešamā esamības līmeni, zinātni un reliģiju.

Bet mēs cita nezinām, jo mēs esam sabiedrība, nevis indivīdu virkne, un pat šo sabiedrību vadām nevis mēs, bet kaut kādas ne cilvēciskas būtnes.

Patiesībā jūs tiekat vadīti no Manis caur daudzām instancēm. Un ir pienācis laiks pārbaudīt vadību un atgādināt sabiedrībai, ka viņa aug Manī. Es tad arī esmu jūs augstākajā līmenī.

Mēs ejam pie pasaules-ēkas Tēva-Radītāja.

Tas ir – caur manām plūsmām jūs iziesiet. Šeit, pie Manis, jūs pavadīsiet pietiekoši daudz laika, lai iemācītos mācības mūsu sarežģītajā līmenī. Un pēc tam jūs izvēlēsieties tālāko ceļu, jūsu kustības virzienu.

Mēs gribētu likvidēt ieradumus, lai vieglāk savienotos ar citiem un atvienotos. Tieši ieradumi kā iekšējā atšķirība un pretestība, nošķirtība neļauj jums pieņemt citam citu pilnībā. No tā arī jūsu līmenī eksistē pretrunas līdz pat karam.

Mēs bijām domājuši, ka no tā cieš tikai apakšējās pasaules!

Kas augšā, tas arī apakšā. Un Mēs no jums gaidām pozitīvu risinājumu visu karu pārtraukšanā, konsensu[1], lai arī Mēs pabeigtu visas pretrunas un ieietu Zelta Desmitniekā.

Kas tas ir – Zelta Desmitnieks?

Tie ir visumi, kuri ir gatavi savienoties ar Debesu Tēvu, Visa, Kas Ir Radītāju.

Sarunas turpinājums 15.06.25.

Dārgā Dievišķā Aizgādne! Man gribas precizēt mūsu sarunas detaļas. Vai tiešām arī jūsu līmenī eksistē karš un cīņa? Mums vienmēr tika iedvests, ka gaišajās pasaulēs nav pretnostatījuma un pretrunu.

Tu atkal sevi uzskati par viendimensionālu? Tu uzskati, ka, ja tu pāriesi uz citu pasauli, tad tava pasaule paliks kaut kur tur, tālu? Tu esi aizmirsusi, ka augstākas pasaules caurauž tumšākas un ietver tās sevī? Un kā tad ir ar frāzi: Mēs – tie esam jūs?

Kur jūs, tur arī Mēs, jūs karojat, tātad, arī Mēs karojam. Jūs esat pretrunās, un mūsu apakšējās pasaules – pretrunās, jo tie esam Mēs, kuri jūs uzbūvēja un veica visas reformas, izmaiņas, atslēgšanas un pieslēgšanas. Un Mēs jūs pilnībā jūtam un atbildam par jums. Atceries frāzi: “Mēs no jums gaidām pozitīvu risinājumu visu karu pārtraukšanā, konsensu, lai arī Mēs pabeigtu visas pretrunas un ieietu Zelta Desmitniekā.”

Mēs iekļaujamies jūsos un ārstējam jūsu sabiedrību, it kā ārstējot pūstošu brūci organismā. Mēs attīrām un kāpinām (augšupceļam) jūs, Mēs piedodam un mīlam jūs. Mēs zinām jūsu grūtības un saprotam, ka vairumam pašu apskaidrotāko Būtību jūsu vietā būtu analoģiskas problēmas, ja Mēs izrādītos šeit.

Mēs esam jums pateicīgi, ka jums ir gods aizstāvēt mūsu intereses savā vietā, mūsu kopīgās intereses. Jūs esat nolaisti uz planētām ar cerību apgūt situāciju un pielikt maksimumu pūļu, lai ierosinātu gaišas jūtas, gaismu un mīlestību, cerību un saskaņu, labklājību un nepieciešamo pārticību.

Nepieciešamā pārticība mūsu sabiedrībai ir izplūdis priekšstats. Vienam nepietiek maizes klaipam, citam jaunai mašīnai.

Mēs saprotam šīs atšķirības, Bet nevar visus nolikt vienā līmenī. Arī mums ir daudzlīmeņu sabiedrība, kaut arī būtība nav patēriņā, bet dalībā kopējā celtniecībā. Katram ir sava misija un uzdevumi, bet ne katrs tiek galā savā vietā. Un tas tiek apspriests. Sabiedrība ir noskaņota katram dot darbu pa spēkam un vēl par soli grūtāk, lai viņš augtu un attīstītos. Bet daži nevar vai negrib augt. Un tas netiek nosodīts. Vienkārši Būtība saņem nepieciešamo dotāciju, pazeminājumu gan atbildības līmenim, gan uzdevumiem. Atbilstoši tam, arī iespējas tiek ierobežotas pēc uzdevumiem.

Mūsu līmenī nav tā saucamo karu, kaut arī pretrunu vēl ir pārpilnībā. Un mūsu pūliņi ir vērsti uz šo pretrunu atrisināšanu un ideālas sabiedrības radīšanu atbilstoši mūsu priekšstatiem un ideāliem. Mūsu priekšstati par ideālu sabiedrību balstās uz visu un katra dalību kopējā lietā, kopējos uzdevumos, kopējās enerģētiskās izstrādēs un zinātniskos pētījumos.

Audzināšana pēdējā laikā tiek apspriesta un mainās atbilstoši jaunajiem tikumiem un noteikumiem, kādi ir izveidojušies. Mēs varam mainīt un esam gatavi mainīt mūsu nolikumus un pamatus, ja tie neatbilst jaunās sabiedrības idejām un bremzē progresu.

Mums nav viegli šķirties no vecā, kurš mums likās ērts, taču daudzām citām Būtībām traucēja atvērties un atdot sabiedrībai visu, kas ir Radītāja ielikts viņu programmās.

Kāpēc Radītājs Mihaēls ir pagājis malā? Kāpēc viņa vietā mēs redzam Tevi, viņa sievišķo acīmredzamību?

Mihaēlam kā Būtībai pienāca laiks pārveidoties. Ercenģeliskās Būtības aug cikliski. Viņa attīstības cikls pienāca tam momentam, kad Viņš savu Radījumu var atstāt pabeigt sagatavotiem Radītājiem un sākt jaunus Radījumus, skaistākus un sarežģītākus. Viņš nav pazudis, nav izgaisis, nav transmutējies. Viņš vienkārši ir pagājis malā zināmā attālumā un ir kļuvis Mums neredzams. Es sazinos ar Viņu, kā tu ar Mani. Es joprojām esmu viņa daļa – pusīte, ceturtdaļa vai Viss Reizē. Tas ir, no kādas puses skatās. Viņa funkcijas ir pārgājušas pie viņa Mācekļiem, pie viņa Bērniem. Un pagaidām jūs nezināt, tāpēc ka Vārdi mums visiem ir izmainījušies atbilstoši augšupcelšanās līmenim.

Kas ir VĀRDS?

Personības daļa, kura ir atbildīga par Radījumu, pārstāvošā daļa, saukta īpaši, ar neatkārtojamām enerģijām, pēc kurām Mēs cits citu atšķiram. Vārds var būt dažāds dažādos līmeņos. Viņš ir milzīgs un aizņem visu Personību un vēl pievieno Kopienu, kurā ir iekārtojusies Būtība.

Es pateicos tev par detalizētajiem izskaidrojumiem!

 

Meditācija ar Dievišķo Aizgādni

(Īss izklāsts)

 

Sākumā mēs atslābinājāmies un izgājām uz saviem mentālajiem aspektiem. Piesaucām DA.

Nāk ļoti gaišas, tīras, mirdzošas kā neons, enerģijas, mēs piepildāmies ar tām un patiecamies Dievišķajai Aizgādnei par viņas atnākšanu.

Mans jautājums par Hiperboreju un viņas simbolu – baltu gulbi.

D.A.: Šī civilizācija sekmīgi nostiprinājās uz Zemes. Tie ir atnācēji no dažādām astrālām planētām, tajā skaitā no Venēras. Gulbji (Hiperborejas simbols) ir cilvēkiem tuvi putni, īpaša sena civilizācija.

Attīra mūsu muguras, aizvāc negatīvas domas un programmas. Mūs atgriež sākotnējā tīrībā, lai atrastos neduālā mentālā realitātē, kur gan mugura, gan priekša mirdz.

Mugurpusē mums ir parādījies gluži kā vēdeklis... Tie nav spārni, bet starojošs pārvietošanās līdzeklis. Apmēram, kā šajā ikonā.

15 06 29 02

Mēs sākam peldēt augšup, un mūs ceļ pa vibrācijām, pārnes turp, kur nav laika un telpas, ugunīgajos ķermeņos.

Mēs šajā plānā izplūst un atveramies plašumā. DA viegli ieiet katrā no mums. Šodien Viņa strādās ar dvēselēm, ar viņu īpašībām.

Tēls: lai uzkāptu kalna augstā punktā, vajag sevi tam pakļaut. Un šeit ir tāds pats stāvoklis – ir jābūt vajadzīgajā stāvoklī. (Apsekoju grupu un lūdzu pilnībā atvērties.)

Mūs vēl paceļ par vienu pakāpīti.

Mēs esam nonākuši galā, jūtam mīlestības plūsmu un esam sajūsmināti par enerģijām, kuras atvērušās, un DA tēlu. Iekšienē viss trīs no sajūsmas un pārsteiguma, no prieka...

Mūsu priekšā stāv DA, bet tas nav cilvēks. Tā ir Būtība, un Viņa ir pilnīga un brīnišķīga. Rimums, miers, maigums un mīlestība nāk no Viņas. Viņas līmenis ir ļoti augsts. Pat tikai DA vērošana un atrašanās šajās enerģijās dod cilvēkam daudz vairāk nekā visas zināšanas, nekā visas pasaules vērtības. Mums ir ļoti derīgi atrasties šajā līmenī. Mūsu smalkajos ķermeņos notiek izmaiņas.

Tādi mirkļi ir ļoti reti. Šajā līmenī mēs atraujamies no matērijas, naudas, visiem trūkumiem, saviem un svešiem, no mūsu bērniem un vecākiem un varam pilnībā piederēt savai dvēselei.

Mēs piesūcināmies ar DA enerģijām, kļūstam gan veselīgāki, gan vērīgāki, gan augstāki pēc vibrācijām, gaišāki.

Dziedinām sevi un savus radiniekus ar DA enerģijām.

Vēršam šīs enerģijas cits uz citu, ārstējam cits citu un savienojamies. Radām Vienotību šajā līmenī. Šī Vienotība izskatās kā Gulbja zvaigznājs, izveidots no mums-zvaigznītēm... Tieši no šejienes atnāca daļa hiperborejiešu.

Savienojamies ar tiem, kuri bija uz Zemes Hiperborejā un ar viņu Skolotājiem. Tā mēs iegūstam vēl Skolotājus. Tie nav cilvēki, bet mirdzošas sfēras. Viņu ir daudz.

Viņu gars ir augsts, stingrs un smalks. Jūtu nedaudz skumīgas, nostalģiskas notiņas.

“Mēs nenožēlojam, ka Mēs bijām uz Zemes. Protams, Mēs būtu vēlējušies priecīgāku mūsu civilizācijas galu. Taču Mēs ieguvām ļoti dziļas mācības par iekļūšanu cilvēka dvēselē, citas būtnes izprašanu, attiecībām citam pret citu, kuras mēs nebijām izdzīvojuši smalkajos plānos. Mēs sapratām cilvēku mīlestību attiecībās, ķermenisko dzīvi – bērnu dzemdēšanu, kopošanos, barošanos ar fizisku barību. Mēs sapratām ieražas, reliģiju, Mēs iepazinām karus.”

Kas tagad karo visuma līmenī? Kāpēc DA runā par kariem?

Man uzreiz atgādināja Lucifera sacelšanos, dažu būtņu nepiekrišanu tam, ko ierīkoja Mihaēls un DA.

No vienas puses, šīs cīņas rezultāti bija progresīvi, no otras puses, tā bija dievišķā mierīguma, rimuma, burvības, skaistuma burvīguma traucēšana. Šajās sievišķajās enerģijās ieplūda spēcīgas vīrišķas plūsmas, kuras visu sacēla kājās, visu apgrieza kājām gaisā visuma mūsu daļā.

D.A.: Tā bija vīrišķo enerģiju ienākšana jūsu klusajā un mierīgajā valdījumā. Mēs saprotam, ka tas bija vajadzīgs, tas bija progress, tas, kas satrauc, attīsta un ved pie uzdevumiem, kurus bija izvirzījis Radītājs.

Radītāja galvenais uzdevums – apzināties sevi kā personību. Iespējams, tas nav ļoti attīstīts citās civilizācijās. Apzināšanās ir vajadzīga, lai mēs varētu sevi apzināti vadīt un vest sevi turp, kur vajag.

D.A.: Tas ir diženākais uzdevums. Visa viela eksistēja līdz tam, kad Mēs sākām būvēt visumu. Mūsu uzdevums bija – visumu uzbūvēt tā, lai viņš viss kļūtu saprātīgs – apzinātos sevi, pakļautos vadībai nevis caur manipulācijām, bet caur apziņu. Saprāts ir mūsu visuma visu būtņu galvenais uzdevums.

Zemiešiem bija arī citi konkrēti uzdevumi – apgūt mehānisku realitāti, radīt mehānisku cilvēku prototipus.

(Mūsu datori un vadības sistēmas, mehānismi – tas ir sākums! Un arī mūsu bioloģiskie ķermeņi ir patstāvīgas, no mums neatkarīgas automātiskas sistēmas.)

Kad mēs saplūdīsim ar DA, tad pie Debesu Tēva ies mūsu Vienotības maza daļa – nevis no būtnēm, bet no Vienotības enerģijas. Tie ir atomi, kuri nesīs visu mūsu pieredzi – mūsu sūtņi. Vienotība izdalīs savu daļu, lai paceltos Tēva līmenī, apgūtu šo līmeni. Šie atomi tiks no mums ņemti un likti arhīvos priekš visa visuma kā pieredze, kura ir izieta uz mūsu planētas. Tā būs ļoti maza Dievišķās Aizgādnes daļa. Mēs būsim Viņa, un Viņa šo pieredzes kvintesenci paņems Sev līdzi – nelielu enerģijas daudzumu, taču ļoti koncentrētu, un pacelsies pie Debesu Tēva.

Mēs savā ceļā pie Tēva ejam caur DA, caur Visumu, un kļūstam Viņa. Mēs pašlaik saņemam tādas augstu vibrāciju potes.

Atkal sāk nākt liela enerģijas plūsma. Un mēs atkal kļūstam DA, katrs no mums. Tā ir Atrašanās, tā ir Klātbūtne, tas ir Stāvoklis. Kustība notiek mikrolīmenī, bet šeit ir cildenums un klusums, Radītāja lieliskums. Atliek padomāt – un radījums jau ir.

Un tie esam mēs šajā līmenī. DA ar mums ir viegli savienojusies, viegli mūs pacēlusi, tas viss ir pieejams mums!

Šeit nav miers, bet Radītāja stāvoklis – aktīvs mierīgums. Diženākais nesasniedzamais viedums. Redzi sevi kā sēkliņu salīdzinājumā ar Koku. Un tu zini, ka būsi Koks.

Mums no šejienes nevajag turp augt, uz to plānu, mēs jau tur esam! Mums vajag savienot visus savus apziņas aspektus. Mentāls savienojas ar visiem visuma līmeņiem.

D.A.: Iemācīsieties baudīt un saprast šo stāvokli. Viss, uz ko jūs tiecaties – lūk, tas!

Slēptu vēlēšanos, mērķa, kustību, nervozitātes neesamība, šeit ir skaistums, svētlaime, laime – lūk, uz ko jūs tiecaties. Jums liekas, ka jūsu laime ir mīlestībā pret bērnu, pret vīrieti vai sievieti, pret Dievu... Nē, lūk tā! Tā jums iekšā jau ir, un jūs šajā stāvoklī varat būt bieži – tik, cik vēlēsieties. Jūs tā esat radīti.

Mūsu saprāts kaut kur skrien, bet DA pieradina mūs pie nekustīguma, miera sajūtas. Tas ir Būtības stāvoklis, mēs tagad pārejam no cilvēka uz Būtību un piemērojam sev šo lomu.

Šeit dziest visas mūsu zināšanas un zemes vērtības. Tas ir vecas dvēseles, kura izgājusi daudz pieredžu un nodevusi tās arhīvā, stāvoklis. Dvēsele jau ir izgājusi arī mentālo pieredzi un ir ķērusies pie ugunīgo telpu apzināšanās. Iedomājieties, ka jūs esat uguns daļiņa. Šeit nav vajadzīgs ne intelekts, ne jūtas, ne iemaņas. Tas ir aiz astrālā un mentālā lauku ietvariem.

Bet ko es te, ar ko es šeit nodarbojos?

Es sevi jūtu kā DA šūnu, bet Vienotības Apziņa piepilda mani ar VISA UZREIZ apzināšanos.

Manas būtnes centrs, serdenis atveras. Lapiņu vietā – pērlīšu saišķis. Mēs attīstāmies cikliski, un katrs cikls – pērlīte. Visas pērlītes paliek... Mēs varam paceļot pa jebkura diedziņa pērlītēm... Pamēģiniet saprast, kas tur ir...

Man izgaismojās viena ķēdīte: pirmais – akmens stāvoklis, otra pērlīte – šūna, trešā – daudzšūnu būtne, pēc tam dzīvnieka fizisks ķermenis, pēc tam augstāki vienas civilizācijas ķermeņi. Pārlidojums uz Zemi un ieiešana zemes ķermeņos, ne cilvēciskos.

Otrā ķēdīte sākās no atoma...

15 06 29 03

15 06 29 04

15 06 29 05

Dziedināšana dvēseles līmenī. DA ir palaidusi savus eņģeliskos Spēkus mūsu dziedināšanai. Kaut ko mūsos paņem, attīra dvēseles ugunīgo aspektu.

D.A.: Pienācis laiks kaut ko izdarīt Svētā Gara vadībā, un to dara eņģeļi.

Kādam norit Kristīšana, kādam izdedzināšana, kādam viss ir labi, viņš izbauda. Kāds kaut ko būvē...

Lūdzam lielāku apziņu, ceļa atvieglināšanu, Kristus mīlestības apgūšanu – nenosodīt cilvēkus, bet pieņemt viņus kā savu daļu. Man ir jāiemācās pieņemt jebkuru kā savu daļu. Mēs tādā veidā palīdzam izārstēt cilvēci no iekšējā konflikta un kariem. Mēs tā iedarbojamies uz kopējo Cilvēces Apziņas Režģi.

D.A.: Katrā redzēt Svētā Gara Graudu, redzēt manu Uzdevumu. Sākotnēji Mēs radījām ne tikai gaišus garus. Nevajag visus apvienot, tāpēc ka tad nebūs attīstības. Mēs radījām ļoti daudz eņģeļu un ar dažādiem uzdevumiem. Un līdz šim laikam visumu rada, attīsta un būvē daudzu galaktiku daudzas civilizācijas.

Jūs nestādāties priekšā, cik dimensiju un pasauļu ir visumā. Daudz mentālu, astrālu un blīvu plānu. Ieejiet sevī un izziniet sevi kā visumu, nav obligāti jālido kosmosā.

Uz tā rēķina, ka mani Palīgi jūs attīra, jūsu ceļš ievērojami atvieglojas un saīsinās. Mēs vājinām jums ceļa pretestību. Kā tīrāka un smalkākā būtne jūs ātrāk augšupcelsieties turpmākajā.

Jūs esat radīti darītāji. Jebkurā līmenī jūs bīdīsiet savus projektus, būsiet vērīgāki, atšķirošāki, smalkāki.

Nāk šķiršanās plūsma – skumjas.

Es jūtu tādas jūtas – skumjas, un man šīs jūtas patīk. Man negribas no jums šķirties. Nāciet pie Manis biežāk. Es jūs gaidīšu, mani bērni.

Pateicības.

 

Svetlanas Tumanovas (Rīga) atsauksme

Šis Seanss iznāca kā Labums visiem ļoti mierīgs un rimts.

Kluss, Priecīgs un Svētīgs. Laimīgs brīdis, kaut arī ne Paradīzē. Tomēr šajā brīdī bija darbības sajūta. Un Dievišķa rimuma sajūta vienlaicīgi.

Dievišķā Aizgādne, kā šķiet, veda pie tā, kā mēs dzīvosim tālāk – Augstu, Augstu, citās Enerģijās. Mentālā rimumā, kurš robežojas ar Budhiālo. Bez steigas, bez aprēķina, mierīgumā un Mīlestībā. Bet nevis tajā mīlestībā, kura kvēlo neapmierinātā vēlmē iegūt mīļoto cilvēku, bet tajā Mīlestībā, kura tiecas Mīlēt gan visu pasauli, gan katru zāļu stiebriņu tajā, gan katru dzīvu būtni, nevis tikai dzīvas personības, no kurām kaut ko var gribēt... Mierīga, rimta Mīlestība pret visu Visumu.

Es sen tā nebiju atpūtusies. Kaut seansā es negulēju. Nebūt nē. Bet arī kaut kādas prakses taisīju – neatcerēšos tajā pašā vakarā.

Palikusi tikai klusa prieka un Dievišķa rimuma sajūta.

Un šīs klusā prieka un Dievišķā rimuma sajūta aizklāja visu pārējo. Droši vien tas tad arī bija pats galvenais.

Pārējais – nav tik svarīgi. Klusā prieka un Dievišķā rimuma sajūta šajā dienā aizēnoja visu pārējo. Visas nesaticības atkrita, visi strīdi pārstāja interesēt. Viss, kas sasāpējies un dara raizes, pieklusa un izgaisa Dievišķās Klātbūtnes Mierā.

Miers ir nolaidies Sirdī un Dziļa Pateicība Dievišķajai Aizgādnei un Natašai Koteļņikovai, kura tad arī vadīja šo tikšanos ar Debesu Realitāšu Dievišķo Klātbūtni. Vadīja kaut kur ļoti, ļoti tālu, taču tas bija tuvu, tuvu un reāli sajūtams.

Un negribējās no jums šķirties. Bet gribējās vēl un vēl pasēdēt tādos Svētīgos Dievišķās Klātbūtnes Staros.

Paldies Tev, dārgā Dievišķā Aizgādne!

Paldies! Paldies. Paldies...

 

AR MĪLESTĪBU UN PATEICĪBU, ES ESMU.

 

Pievienots 29.06.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/otchet-o-vebinare-s-bozhestvennoy-popechitelnitsey

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Konsenss (latīņu consensus – piekrišana) – lēmumu pieņemšanas paņēmiens, kad vairumam ieinteresēto personu nav principiālu iebildumu; lēmumu pieņemšana, balstoties uz vispārēju piekrišanu, bez balsošanas organizēšanas (Vikipēdija).