Urantijas Grāmata - Uz Urantijas par Luciferu gandrīz nekas nebija zināms

(fragmenti no Urantijas Grāmatas par Lucifera izcelsmi)

14 12 28 01

8. Dēli-Lanonandeki

(392.1) 35:8.1 Pēc Vorondadeku radīšanas Dēls-Radītājs (Mihaēls) un Visuma Mātišķais Gars apvienojās ar mērķi radīt visuma dēlu trešo kategoriju – Lanonandekus. Kaut arī viņi izpilda dažādus uzdevumus, saistītus ar sistēmu vadīšanu, Lanonandeki pirmām kārtām ir pazīstami kā Sistēmu Pavēlnieki – lokālo sistēmu pārvaldnieki, – kā arī kā Planetārie Kņazi – apdzīvoto pasauļu administrāciju galvas.

(392.2) 35:8.2 Par cik šīs būtnes ir vēlāka un – pēc dievišķības līmeņa – zemāka dēlu kategorija, viņām nācās iziet noteiktus apmācības kursus Melhisedeku pasaulēs, lai sagatavotos turpmākajai kalpošanai. Viņas kļuva par Melhisedeku Universitātes pirmajām klausītājām un tika viņu skolotāju un eksaminatoru novērtētas un atestētas atbilstoši viņu spējām, personības īpašībām un sasniegumiem.

(392.3) 35:8.3 Kopš visuma Nebadons eksistēšanas sākuma viņā atradās tieši divpadsmit miljonu Lanondaneku, un pēc sagatavošanas pabeigšanas Melhisedeku sfērā pēc gala eksāmenu rezultātiem viņi tika sadalīti trīs klasēs.

(392.4) 35:8.4 1. Primārie Lanondaneki. Augstākā kategorija iekļāva 709.841 Lanondaneku. Tie ir Dēli, norīkojami par Sistēmu Pavēlniekiem, zvaigznāju augstāko padomju palīgiem un augstākās administratīvās darbības visumā padomniekiem.

(392.5) 35:8.5 2. Sekundārie Lanondaneki. Šajā Melhisedeku absolventu kategorijā skaitījās 10.234.601 Lanondaneks. Pie tās pieder Dēli, norīkojami par Planetārajiem Kņaziem un šīs kategorijas rezervē.

(392.6) 35:8.6 3. Terciārie Lanondaneki. Šajā grupā skaitījās 1.055.558 Lanondaneku. Šie Dēli darbojas kā asistenti, sūtņi, aizbildņi, pilnvarotie, novērotāji un pilda dažādus pienākumus sistēmā un tajā ietilpstošajās pasaulēs.

(392.7) 35:8.7 Pretēji evolucionārām būtnēm šie Dēli nevar pāriet no vienas grupas uz citu. Pabeiguši sagatavošanos pie Melhisedekiem, izgājuši pārbaudījumus un sadalīšanu pa klasēm, viņi pastāvīgi kalpo tajā amatā, kurā tika norīkoti. Šiem Dēliem nav arī atražošanās, viņu skaits visumā ir pastāvīgs.

(392.8) 35:8.8 Noapaļotos skaitļos Dēlu-Lanondaneku kategorija uz Salvingtonas sadalās sekojošā veidā:

 

(392.9) 35:8.9 Visuma koordinatori un zvaigznāju padomnieki                   100.000

(392.10) 35:8.10 Sistēmu pavēlnieki un palīgi                                              600.000

(392.11) 35:8.11 Planetārie Kņazi un rezerves                                          10.000.000

(392.12) 35:8.12 Sūtņu korpuss                                                                  400.000

(392.13) 35:8.13 Aizbildņi un reģistratori                                                     100.000

(392.14) 35:8.14 Rezerves korpuss                                                            800.000

 

(392.15) 35:8.15 Tā kā Lanondaneki zināmā nozīmē ir zemāka dēlu kategorija kā Melhisedeki un Vorondadeki, viņi dod vēl lielāku labumu visuma zemākstāvošajām struktūrvienībām, par cik ir spējīgi uz lielāku tuvināšanos ar saprātīgo rasu radībām. Viņiem arī draud lielākas briesmas nomaldīties no patiesā ceļa, atkāpties no pieņemamām visuma pārvaldes metodēm. Taču šie Lanondaneki, īpaši viņu primārā kategorija, ir paši prasmīgākie un daudzpusīgākie no visiem pārvaldniekiem lokālajā visumā. Attiecībā uz administratīvajām spējām viņus pārspēj tikai Gabriēls un viņa neatklātie partneri.

14 12 28 02

9. Pārvaldnieki-Lanondaneki

(393.1) 35:9.1 Lanondaneki ir pastāvīgi planētu pārvaldnieki un maināmi sistēmu pavēlnieki. Viens tāds Dēls pašreizējā laikā valda uz Jerusema, jūsu apdzīvoto pasauļu lokālās sistēmas galvaspilsētas sfēras.

(393.2) 35:9.2 Sistēmu Pavēlnieki valda komiteju sastāvā, kuras sastāv no diviem vai trijiem Dēliem un kuras atrodas katras apdzīvoto pasauļu sistēmas galvaspilsētas pasaulē. Reizi desmit tūkstoš gados Zvaigznāja Tēvs vienu no šiem Lanondanekiem nozīmē par komitejas galvu. Dažreiz trio vadītājs nemainās, tāda jautājuma risinājums pilnība atrodas zvaigznāja pārvaldnieku pārziņā. Pēkšņas izmaiņas sistēmu valdību sastāvā ir iespējamas tikai kaut kādas traģēdijas rezultātā.

(393.3) 35:9.3 Kad Sistēmas Pavēlnieki vai viņu palīgi tiek atsaukti, viņu vietas aizņem tie, kurus zvaigznāja galvaspilsētā esošā augstākā padome atlasa no šīs kategorijas rezerves – grupas, kuras lielums Edēmijā pārsniedz norādīto vidējo līmeni.

(393.4) 35:9.4 Lanondaneku augstākās padomes ir izvietotas zvaigznāju galvaspilsētas pasaulēs. Tāda orgāna vadītājs ir Zvaigznāja Tēva vecākais Augstais partneris, kamēr jaunākais partneris vada sekundārās rezerves kategoriju.

(393.5) 35:9.5 Sistēmu Pavēlnieki tā saucas ne velti, tajā, kas attiecas uz apdzīvoto pasauļu lokālajām lietām, viņi praktiski ir neaprobežoti pārvaldnieki. Viņi gandrīz tēvišķi vada Planetāros Kņazus, Materiālos Dēlus un garus aizbildņus. Viņiem ir gandrīz visaptveroša personīgā vara. Šie pārvaldnieki netiek kontrolēti no centrālā visuma terciāro novērotāju puses. Viņi pieder lokālā visuma izpildvaras struktūrai, un kā atbildīgie par likumdošanas rīkojumu izpildīšanu, kā arī kā tiesas lēmumu izpildītāji, viņi pārstāv to visuma administrācijas posmu, kur personīga nelojalitāte attiecībā pret Dēla-Mihaēla gribu spēj visvieglāk un visātrāk iesakņoties un mēģināt sevi pieteikt.

(393.6) 35:9.6 Par nelaimi, mūsu lokālajā visumā vairāk kā septiņsimt Lanondaneku kategorijas Dēlu sacēlās pret visuma valdību, sējot haosu vairākās sistēmās un uz daudzām planētām. No visiem neveiksminiekiem tikai trīs piederēja Sistēmu Pavēlniekiem, praktiski visi šie Dēli piederēja otrajai un trešajai kategorijai – Planetārajiem Kņaziem un terciārajiem Lanondanekiem.

(393.7) 35:9.7 Sevi aptraipījušo Dēlu lielais skaits nenozīmē, ka bija pieļauta kļūda, viņus radot. Viņi varēja būt radīti ar dievišķu pilnību, taču viņu radīšana paredzēja labāku sapratni un tuvināšanos ar evolucionārajām būtnēm, kuras mitinās laika un telpas pasaulēs.

(393.8) 35:9.8 Izņemot visumu Genselons, no visiem Orvontona lokālajiem visumiem mūsu visums pazaudēja visvairāk šīs kategorijas Dēlu. Saskaņā ar vienprātīgu Uversas viedokli tāda Nebadona administratīvo nepatikšanu pārpilnība ir izskaidrojama ar augstu personiskās brīvības pakāpi lēmumu pieņemšanā un plānošanā, ar kādu bija apveltīti mūsu Dēli-Lanondaneki. Es par to runāju ne kritikas dēļ. Mūsu visuma radītājam ir visa varas pilnība un visas iespējas, lai rīkotos tieši tā. Mūsu augstie valdnieki domā, ka kaut arī savos lēmumos brīvie Dēli sagādā lielas nepatikšanas visuma dzīves agrīnajos etapos, vēlāk, pēc konflikta rūpīgas analīzes un galīgas atrisināšanas, šo vispusīgi pārbaudīto Dēlu augstākas lojalitātes un kalpošanas brīvprātīgāka rakstura priekšrocības pa pilnam kompensē haosu un ciešanas agrīnajos periodos.

(394.1) 35:9.9 Ja sacelšanās notiek sistēmas galvaspilsētas pasaulē, salīdzinoši ātri tiek iecelts jauns pavēlniekieks, taču uz planētām lietu stāvoklis ir citāds. Viņas ir materiālā radījuma sastāvdaļas, un radību brīvā griba ir viens no faktoriem, pieņemot galīgos tiesas lēmumus visos analoģiskos jautājumos. Izolētās pasaules – planētas, uz kurām valdošie kņazi ir nomaldījušies no īstenā ceļa, – dabū jaunus Planetāros Kņazus, kuri tomēr aktīvu pārvaldīšanu sāk tikai pēc daļējas dumpja rezultātu pārvarēšanas un novēršanas, pateicoties Melhisedeku un citu aizbildniecības personu darbībām. Planetārā Kņaza sacelšanās ved pie planētas nekavējošas izolācijas un momentānas lokālo garīgo kontūru atslēgšanas. Tikai iesvētīts Dēls spēj atjaunot starpplanētu komunikācijas līnijas tādā garīgi izolētā pasaulē.

(394.1) 35:9.9 Eksistē šo noklīdušo un nesaprātīgo Dēlu glābšanas plāns, un daudzi no viņiem izmantoja šo žēlsirdīgo iespēju, taču turpmāk viņi nekad nevarēs darboties tajā kvalitātē, kādā viņi veica savu nodarījumu. Pēc pāraudzināšanas viņi tiek iecelti par aizbildņiem, kā arī nosūtīti uz fiziskās pārvaldes nodaļām.

(601.1) 53:0.1 Lucifers bija visuma Nebadons spīdošs primārais Dēls-Lanondaneks. Viņam bija kalpošanas pieredze daudzās sistēmās, viņš bija savas grupas augstais padomnieks un izcēlās ar viedumu, tālredzību un efektivitāti. Lucifers bija savas kategorijas 37. loceklis un atestācijā Melhisedeka atzīmēts starp pašām spējīgākajām un spožākajām personībām savā vairāk kā septiņsimt tūkstošu lielajā grupā. Pēc tik lieliska iesākuma, atdevies ļaunumam un netikumam, viņš krita grēka apkampienos un pašreizējā laikā ir viens no trijiem visuma Nebadons Sistēmu Pavēlniekiem, kuri pakļāvušies egoistiskiem dzenuļiem un aplamas personīgās brīvības sofistikai – visuma uzticības noliegšanai, necieņai pret brāļu pienākumiem, kosmisko savstarpējo attiecību aizmirstībai.

(601.3) 53:1.1 Lucifers nebija augšupejoša būtne. Viņš bija radīts lokālā visuma Dēls, un par viņu bija teikts: “Tu biji pilnīgs visā no tavas radīšanas dienas, kamēr tevī neatradās netaisnība.” Daudz reižu viņš bija padomē ar Edēmijas Augstajiem. Un Lucifers valdīja “Dieva svētajā kalnā”, Jerusema administratīvajā kalnā, jo viņš pārvaldīja milzīgu sistēmu no 607 apdzīvotām pasaulēm.

(601.4) 53:1.2 Lucifers bija dižena būtne, spīdoša personība. Visuma varas hierarhijā viņš stāvēja uzreiz aiz zvaigznāju Augstajiem Tēviem. Neskatoties uz viņa nogrēkošanu, līdz Mihaēla iesvētīšanai uz Urantijas viņam pakļautās saprātīgās būtnes atturējās izteikt savu necieņu un sašutumu. Pat ercenģelis Mihaēls Mozus augšāmcelšanas laikā “neizteica pārmetošu tiesu, bet tikai pateica: „Lai tiesnesis izsaka tev nopēlumu. “” Tādos jautājumos tiesa ir No Sākotnes Seno – virsvisuma valdnieku – prerogatīva.

(601.5) 53:1.3 Šodien Lucifers – tas ir kritušais un gāztais Sātanijas Pavēlnieks. Sevis apcerēšana ir pilnīgi graujoša pat augstām debesu pasaules personībām. Par Luciferu bija teiks: “No sava skaistuma tu kļuvi lepns, no savas slavas tu savu viedumu pazudināji.” Jūsu senais pravietis redzēja viņa bēdīgo stāvokli, kad rakstīja: “Kā tu esi kritis no debesīm, tu Lucifer, tu ausekļa dēls! Kā tu esi nogāzts pie zemes, tu, kas uzdrīkstējies pasaules musināt!”

(602.1) 53:1.4 Uz Urantijas par Luciferu gandrīz nekas nebija zināms, jo viņš savam pirmajam vietniekam, Sātanam, uzdeva pārstāvēt viņu uz mūsu planētas. Sātans ir tās pašas Lanondaneku primārās grupas loceklis, taču nekad nav bijis Sistēmas Pavēlnieks, viņš kļuva aktīvs Lucifera sacelšanās dalībnieks. “Velns” – tas nav nekas cits kā Kaligastija, gāztais Urantijas Planetārais Kņazs, Lanondaneku sekundārās kategorijas Dēls. Tajos laikos, kad Mihaēls dzīvoja uz Urantijas miesās, Lucifers, Sātans un Kaligastija apvienojās, mēģinot izjaukt viņa iesvētīšanas misiju. Taču viņu ļaunie nodomi cieta pilnīgu izgāšanos.

http://antimatrix.org/Convert/Books/Book_of_Urantia/Ru/p053.htm#U53_1_0

 

Pievienots 28.12.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-2014/na-urantii-o-liutsifere-pochti-nichego-ne-bilo-izvestno

Tulkoja Jānis Oppe