Laika apstākļi un stihiālijas

Fiziskie regulatori

14.12.12.

14 12 12

Pamošanās naktī pēc vārdiem: “Maskava ir saņēmusi papildus laika apstākļu korekciju...” Tas mani ieinteresēja un pamodināja...

Uz manu jautājumu – kā tas iespējams, es saņēmu atbildi:

Tu pastāvīgi izjūti vajadzību pēc čenelinga. Kā tu domā – tā ir vadāma funkcija?

Protams, šī ietekme ir vadāma.

Tāpat arī laika apstākļus vada stihiālijas un speciāli pārvaldnieki, kuri realizē enerģiju iziešanu un slēpj noteiktas sevis daļas no dabas. Tas tiek realizēts atbalsta vai enerģētikas neesamības veidā.

Mēs dažreiz redzam lauku nonullēšanos. Ar ko tas saistīts?

Ar lauka korekciju. Nonullēšanas laikā nāk citas stihiālijas un ielādē sevi funkcijā, iedarbinot citus mehānismus, atlaižot elektromagnētiskās dabas iepriekšējos pārvaldniekus.

Ar ko saistītas magnētiskās vētras?

Ar daļiņu plūsmām no Saules, kuras izraisa Zemes magnetosfēras deformāciju.

Kādēļ vajadzīgas Saules protuberanču izmešanas?

Kodoltermiska vadāma reakcija, kura baro izsīkstošas enerģijas glabātavas superzemās frekvencēs. Planētu jonizācijas piebarošana, ietekmējoša planētu apziņu.

Kāpēc uz Zemes globāli iestājas auksts laiks?

Vienās vietās iestājas auksts laiks, citās silts. Ne uz visas Zemes būs atdzišana. Polu maiņa, gaismas un ūdens plūsmu nobīde, jaunu jonizācijas plūsmu ieaugšana atmosfērā un daudzu procesuāļu katapultēšana no Zemes.

Procesuāļi – kas tie ir?

Enerģiju pārvaldnieki, stihiālijas, klimatiālijas, laika apstākļu izsmidzinātāji un savācēji.

Ne pārāk stabili viņi strādā. Te kataklizmas, te strauji iestājas siltums, te aukstums. Kādēļ tāda vadība, tāda nestabilitāte?

Laika apstākļu stabilitāte – tā nav prioritāte. Prioritāte ir atspoguļot procesus augšā, tas ir, planētas augstākajās projekcijās. Kad tajās notiek kataklizmas, kā atspulgs fiziskajā plānā notiek straujas laika apstākļu izmaiņas.

Kādas kataklizmas notiek smalkajos plānos, ar ko tas saistīts? Mums ir priekšstats, ka tur “laika apstākļu” nav, jo viss ir noregulēts.

Tas tā nav, tur arī ir polu pārbīde, gaisa telpas masu apvēršana, magnētiskas un klimatiskas vētras. Vēl vairāk, tur ir pat viesuļvētras, saistītas ar to, ka nav... (šķēršļu?)

Ar ko?

vadības...

Kāpēc nav vadības?

Pārvaldītāju trūkumi un nestabilitāte. Šo parādību arī mēģina samazināt pašreizējā laikā...

Rodas iespaids, ka jūs ne pārāk tiekat galā ar laika apstākļiem...

(Aizvainojums)... Mums arī ir Pārvaldnieki, kuri regulē gan mūs, gan jūs... Mēs atbildam vadībai no augšas... Mums nav prioritāšu, mēs esam pakļauti vadībai un savu labklājību nesaistām ar stabilitāti un nolīdzināšanu...

Bet ar ko?

Ar to, cik mēs ātri tiekam galā ar uzdevumiem un savaldām Zemes laika apstākļu izpausmes.

Tātad laika apstākļu izpausmes vairāk ir saistītas ar planētu, nekā ar jums?

Mēs vienkārši esam koriģētāji, bet laika apstākļus uz planētas nosaka vietējā pašpārvalde...

Bet es varu ar to parunāt?

Nē, pašreiz mēs nevaram tevi ar viņiem savest kopā.

Kāpēc?

Nevaram...

 

Jā, kā tas notiek? Sniedzu divas nodaļas no “Urantijas Grāmatas”, kuras mani ieinteresēja sakarā ar planētas pāriešanu uz citu dimensiju. Ne tikai mēs pārejam, ne tikai planēta...Gan visi pārvaldnieki, gan regulatori arī tiek nomainīti... Lūk, Krajons – no kāda dienesta viņš ir?

 

Urantijas Grāmata.

29. Dokuments.

3. Enerģētisko Centru Darbības Sfēra

(322.4) 29:3.1 Kopā ar viņu partneriem un padotajiem visā virsvisumu telpā ir vairāk kā desmit miljardu Augstāko Enerģētisko Centru. Viņi visi uztur pilnīgu sinhronismu un saikni ar saviem Paradīzes vecākiem – Septiņiem Enerģijas Augstākajiem Pārvaldniekiem. Tādejādi, lielā visuma enerģētiskā kontrole un vadība ir uzticēta Septiņiem Galvenajiem Gariem – Septiņu Enerģijas Augstāko Pārvaldnieku radītājiem.

(322.5) 29:3.2 Savā darbībā Enerģijas Augstākie Pārvaldnieki un visi viņu partneri, palīgi un padotie uz visiem laikiem ir atbrīvoti no kaut kādas aizturēšanas vai tiesu varas iejaukšanās jebkur telpā, viņi nav pakļauti arī No Sākotnes Seno (От Века Древних) virsvisumu valdības administratīvajai vadībai vai lokālo visumu Dēlu-Radītāju valdībām.

(323.1) 29:3.3 Šos varenos centrus un pārvaldniekus rada Bezgalīgā Gara bērni. Viņi nav saistīti ar Dieva Dēlu administrāciju, kaut arī pievienojas Dēliem-Radītājiem visumu materiālās organizēšanas vēlāku laikmetu laikā. Taču noteiktā nozīmē enerģētiskie centri ir cieši saistīti ar Augstākās Būtības kosmisko virsvadību.

(323.2) 29:3.4 Enerģētiskie centri un fiziskie regulatori neiziet nekādu sagatavošanos, viņi visi ir radīti pilnībā un no dabas ir pilnīgi savās darbībās. Viņi nekad nepāriet no vienas funkcijas uz citu, vienmēr izpildot sākotnējo uzdevumu. Šīs būtnes neevolucionē, un tas attiecas uz visām septiņām abu kategoriju apakšgrupām.

(323.3) 29:3.5 Bez uzkāpšanas pieredzes, pie kuras varētu atgriezties atmiņā, enerģētiskie centri nepazīst izklaides, saglabājot absolūti lietišķu raksturu visās savās darbībās. Viņu darbošanās ir nepārtraukta, vispārējais plāns neparedz pārtraukumus enerģiju fizisko līniju funkcionēšanā. Šīs būtnes pat ne uz sekundes daļu nevar pārtraukt savu laika un telpas enerģētisko kontūru tiešo vadību.

(323.4) 29:3.6 Visā radījumā pārvaldītājiem, centriem un regulatoriem ir darīšana tikai ar enerģiju – materiālu vai pusfizisku; nebūdami tās radītāji, viņi tomēr ar to manipulē, izmaina un vērš to. Viņiem nekad nenākas būt kaut kādā sakarā ar fizisko gravitāciju, izņemot pretošanos pievilkšanās spēkam. Viņu attieksme pret gravitāciju ir visnotaļ negatīva.

(323.5) 29:3.7 Enerģētiskie centri izmanto plašas materiāla tipa sistēmas un sakarus kopumā ar dažādu enerģijas izolētu koncentrāciju dzīvām sistēmām. Katrs individuālais enerģētiskais centrs sastāv tieši no viena miljona funkcionālās kontroles mezglu, pie kam šie enerģijas pārveidošanas mezgli nav nekustīgi kā galvenie orgāni cilvēka fiziskajā ķermenī, šie enerģētiskās regulācijas “galvenie orgāni” ir mobili un izceļas ar pastāvīgi mainīgām kombināciju iespējām.

(323.6) 29:3.8 Es pilnībā nespēju izskaidrot, kādā veidā šīs dzīvās būtnes veic manipulēšanu ar visuma galvenajiem kontūriem un to regulēšanu. Tālāki mēģinājumi iepazīstināt jūs ar šo gigantisko un savā efektivitātē praktiski pilnīgo enerģētisko centru izmēriem un funkcijām tikai pastiprinātu jūsu apmulsumu un šausmas. Viņi ir gan dzīvi, gan “personības”, taču mūsu apziņā viņi neiederas.

(323.7) 29:3.9 Aiz Havonas robežām Augstākie Enerģētiskie Centri funkcionē tikai speciāli konstruētās (arhitektoniskās) sfērās vai arī uz citiem telpas ķermeņiem, kuriem ir atbilstoša uzbūve. Arhitektoniskās pasaules ir konstruētas tādā veidā, ka dzīvie enerģētiskie centri šeit var darboties kā selektoru komutatori, kuri vērš, izmaina un koncentrē telpas enerģijas, plūstošas caur šīm sfērām. Tādu funkciju pildīšana uz parastas evolucionāras saules vai planētas nebūtu iespējama. Dažas grupas nodarbojas arī ar šo speciālo administratīvo pasauļu apkurināšanu un citu nepieciešamo materiālo nepieciešamību apmierināšanu. Un kaut gan tas iziet ārpus Urantijas zināšanu ietvariem, es varu konstatēt, ka šīm dzīvo enerģētisko personību kategorijām ir pats tiešākais sakars ar gaismas, kurai ir spilgtums, bet kura nedod siltumu, sadalīšanu. Viņas nerada šo parādību, bet nodarbojas ar tādas gaismas izkliedēšanu un nosūtīšanu.

(323.8) 29:3.10 Enerģētiskie centri un viņiem pakļautie regulatori nodarbojas ar organizētās telpas visu veidu fiziskās enerģijas ekspluatāciju. Viņi strādā ar trīs pamata plūsmām, no kurām katra apvieno desmit enerģijas veidus. Tāds ir enerģētiskais lādiņš organizētajā telpā, kura tad arī ir viņu darbības sfēra. Visuma Enerģijas pārvaldniekiem nav nekāda sakara ar kolosālajiem spēka procesiem, kuri pašreizējā laikā ir novērojami aiz septiņu virsvisumu pašreizējām robežām.

(324.1) 29:3.11 Enerģētiskie centri un regulatori veic pilnīgu vadību tikai pār septiņiem no desmit enerģiju veidiem, kuri pārstāvēti katrā visuma pamata plūsmā. Acīmredzot tie veidi, kuri daļēji vai pilnīgi ir izslēgti no viņu kontroles, ir neparedzams enerģētisku izpausmju apgabals – Beznosacījuma Absolūta virsvaldības apgabals. Ja viņi arī iedarbojas uz šī Absolūta sākotnes spēkiem, tad par tādām funkcijām mums nekas nav zināms, kaut arī ir netiešas liecības, ka dažreiz daži fiziskie regulatori automātiski reaģē uz noteiktiem Vispārējā Absolūta impulsiem.

(324.2) 29:3.12 Šīs dzīvās enerģētiskās ierīces nav ar apzinātu saikni saistītas ar Beznosacījuma Absolūta enerģētisko virsvaldību pasaules-ēkā, taču mēs domājam, ka viņu visaptverošā un gandrīz pilnīgā enerģētiskās vadības sistēma kaut kādā neapjaušamā veidā ir pakļauta šai pārgravitācijas klātbūtnei. Jebkurā lokālā enerģētiskā situācijā centri un regulatori ir tuvi augstākumam, taču viņi vienmēr apzinās Beznosacījuma Absolūta pārenerģētisko klātbūtni un neizšķiramo darbību.

 

4. Galvenie Fiziskie Regulatori

(324.3) 29:4.1 Šīs būtnes ir Augstāko Enerģētisko Centru mobili padotie. Fiziskie regulatori ir apveltīti ar tādām savas individualitātes transformācijas iespējām, kuras ļauj viņiem dažādā veidā autonomi šķērsot telpu, attīstot ātrumu, tuvu Savrupo Vēstnešu (Одиночных Посланников) ātrumam. Taču, līdzīgi citām telpu šķērsojošām būtnēm, viņiem vajadzīga kā savu kolēģu, tā arī dažu citu tipu būtņu palīdzība, kas nepieciešams gravitācijas un inerces pretestības pārvarēšanai, dodoties prom no materiālās sfēras.

(324.4) 29:4.2 Galvenie Fiziskie Regulatori kalpo visā lielajā visumā. Septiņi Augstākie Enerģijas Pārvaldnieki vada viņus tieši no Paradīzes līdz pat virsvisumu galvenajām planētām. No šejienes viņus vada un sadala Līdzsvara Padome – augsti enerģētiski pilnvarotie no Sekundārajiem Galvenajiem Spēku, kurus sūta Septiņi Galvenie Gari, Organizatoriem. Šiem augstajiem pilnvarotajiem ir tiesības interpretēt rādījumus un datus no galvenajām frandalankām – dzīviem instrumentiem, kuri mēra visa virsvisuma spēka spriegumu un enerģētisko lādiņu.

(324.5) 29:4.3 Ja Paradīzes Dievību klātbūtne aptver arvien lielāku visumu un izplatās pa visu mūžības apli, tad ietekme jebkuram no Septiņiem Galvenajiem Gariem ir ierobežota vienā virsvisumā. Eksistē skaidra enerģijas un enerģētisko kontūru nodalīšanās starp setiņiem virsvisumiem, tieši ar to ir izskaidrojama nepieciešamība pēc individualizētām vadības metodēm katrā virsvisumā.

(324.6) 29:4.4 Galvenie Fiziskie Regulatori ir Augstāko Enerģētisko Centru tieši pēcteči. Šeit ietilpst sekojošas kategorijas:

(324.7) 29:4.5 Enerģijas palīgpārvaldītāji.

(324.8) 29:4.6 Mehāniskie regulatori.

(324.9) 29:4.7 Enerģijas pārveidotāji.

(325.1) 29:4.8 Enerģijas pārraidītāji.

(325.2) 29:4.9 Primārie apvienotāji.

(325.3) 29:4.10 Sekundārie atvienotāji.

(325.4) 29:4.11 Frandalankas un hronoldekas.

(325.5) 29:4.12 Ne visas šīs kategorijas ir personības, ja ar to saprot individuālu izvēles brīvību. Īpaši četras pēdējās acīmredzot pilnīgi automātiski un mehāniski reaģē uz augstākstāvošo būtņu impulsiem un esošajiem enerģētiskajiem stāvokļiem. Taču neskatoties uz to, ka šīs reakcijas liekas vienīgi mehāniskas, tās tādas nav; kaut arī šķiet, ka šīs būtnes ir automāti, viņās visās ir konstatējama saprātam raksturīga darbība.

(325.6) 29:4.13 Personība nav saprātam nepieciešams atribūts. Saprāts spēj domāt, pat ja viņam ir pilnīgi liegta izvēles brīvība, kas ir novērojams ļoti daudziem zemākajiem dzīvniekiem un dažiem fiziskajiem palīgregulatoriem. Daudzi no šiem automātiskākajiem fiziskās enerģijas regulatoriem nav personības nevienā šī vārda nozīmē. Viņi nav apveltīti ar gribu un spēju pieņemt patstāvīgus lēmumus, būdami pilnīgi atkarīgi no konstrukcijas, dotas viņiem iedalīto uzdevumu pildīšanai, mehāniskās pilnības. Neskatoties uz to, viņi visi ir augsta saprāta būtnes.

(325.7) 29:4.14 Fiziskie regulatori galvenokārt nodarbojas ar uz Urantijas neatklātu enerģiju regulāciju. Šīm nepazīstamajām enerģijām ir kardināla nozīme starpplanētu transporta sistēmā, kā arī dažos sakaru paņēmienos. Kad mēs veidojam enerģētiskas līnijas ekvivalentai skaņas translācijai vai attēla pārraidei, šos neatklātos enerģijas veidus izmanto dzīvie fiziskie regulatori un viņu partneri. Tādu pašu enerģiju dažos gadījumos izmanto arī starpradības savā ikdienas darbā.

(325.8) 29:4.15 1. Enerģijas palīgpārvaldītāji. Šīs apbrīnojami efektīvās būtnes ir pilnvarotas izsniegt norīkojumus un dot pavēles visām Galveno Fizisko Regulatoru kategorijām atbilstoši pastāvīgi mainīgajām pasauļu nestabilā enerģētiskā statusa vajadzībām. Milzīgas fizisko regulatoru rezerves glabājas uzkrājējos mazo sektoru galvenajās pasaulēs, no kurienes enerģijas palīgpārvaldītāji tās periodiski nosūta uz visumu, zvaigznāju, sistēmu centriem un uz atsevišķām planētām. Saņēmuši tādu uzdevumu, fiziskie regulatori stājas pagaidu pakļautībā pie dievišķajiem izpildītājiem, kuri ietilpst miera nesēju komisiju sastāvā, bet citādi viņi pilnībā ir pakļauti palīgpārvaldītājiem un Augstākajiem Enerģētiskajiem Centriem.

(325.9) 29:4.16 Trīs miljoni enerģijas palīgpārvaldītāju ir piesaistīti katram mazajam Orvontona sektoram; tādejādi, šo apbrīnojami daudzpusīgo būtņu virsvisuma kvota sastāda trīs miljardus. Viņu pašu rezerves glabājas tajās pašās mazo sektoru pasaulēs; arī šeit viņi izpilda audzinātāju pienākumus priekš visiem, kas nodarbojas ar enerģijas saprātīgas pārvaldīšanas un pārvēršanas pētīšanu.

(325.10) 29:4.17 Šie pārvaldītāji pēc kārtas maina administratīvā dienesta periodus mazajos sektoros ar vienādiem pēc ilguma inspekcijas dienesta periodiem telpas pasaulēs. Kā minimums viens darbībā esošs inspektors vienmēr ir klāt katrā lokālajā sistēmā, bet viņa rezidence atrodas galvenajā sfērā. Viņi uztur visas neaptveramās dzīvās enerģijas kopuma harmonisku sinhronismu.

(325.11) 29:4.18 2. Mehāniskie regulatori. Tie ir ārkārtīgi daudzpusīgi un kustīgi enerģijas palīgpārvaldītāju palīgi. Triljoniem un triljoniem šo būtņu ir nosūtīts uz Ensu – jūsu mazo sektoru. Viņas sauc par mehāniskajiem regulatoriem dēļ pilnīgas paklausības augstākstāvošajām būtnēm, pilnīgas pakļaušanās enerģijas palīgpārvaldītāju gribai. Tomēr tās ir ārkārtīgi saprātīgas būtnes, un, neskatoties uz to, ka viņu darbs ir mehānisks un prozaisks, tas izceļas ar smalkumu.

(326.1) 29:4.19 No visiem Galvenajiem Fiziskajiem Regulatoriem, norīkotiem apdzīvotajās pasaulēs, mehāniskajiem regulatoriem ir vislielākās iespējas. Būdams apveltīts ar dzīvu antigravitācijas velti, kura pārspēj visu pārējo būtņu analoģiskas spējas, katrs regulators spēj izrādīt pretestību gravitācijai, kuru var salīdzināt tikai ar kolosālu sfēru, kuras griežas gigantiskos ātrumos, pretestību. Desmit tādu regulatoru pašreizējā laikā atrodas uz Urantijas, un viens no viņu svarīgākajiem uzdevumiem ir palīdzība serafimiskā (серафического) transporta nosūtīšanā. Pildot šo funkciju, visi desmit automātiskie regulatori darbojas sinhroni, kamēr pa to laiku baterija no tūkstoš enerģijas pārraidītājiem nodrošina sākuma impulsu, nepieciešamu serafimu nosūtīšanai.

(326.2) 29:4.20 Mehāniskie regulatori spēj vērst enerģijas plūsmu un palīdzēt to koncentrēt specializētās strāvās jeb kontūros. Šīs varenās būtnes ir tieši saistītas ar fiziskās enerģijas sadalīšanu, vēršanu un intensificēšanu, kā arī ar starpplanētu kontūru spriegumu neitralizēšanu. Viņas ir speciālisti rīcībā ar divdesmit vienu no telpas trīsdesmit fiziskās enerģijas veidiem, kuri veido virsvisuma enerģētisko lādiņu. Viņas spēj gūt arī labas sekmes, vadot un regulējot sešus no mazāk atšķiramiem fiziskās enerģijas veidiem. Izvietojot šos fiziskos regulatorus tehniski pareizā attiecībā vienam pret otru un pret dažiem enerģētiskiem centriem, enerģijas palīgpārvaldītāji gūst iespēju veikt neticamas izmaiņas spēku korekcijā un enerģijas pārvaldīšanā.

(326.3) 29:4.21 Nereti darbojoties baterijās pa simt, tūkstoš un pat miljons būtnēm katrā, kā arī variējot savu atrašanās vietu un formāciju, Galvenie Fiziskie Regulatori spēj realizēt enerģētisku kontroli kā kopīgi, tā arī katrs atsevišķi. Atkarībā no nepieciešamības, viņi var vai nu paaugstināt un paātrināt enerģijas līmeni un tās kustību, vai arī aizturēt, kondensēt un palēnināt enerģētisko plūsmu. Viņi ietekmē enerģijas un spēka transformāciju līdzīgi tā sauktajiem katalītiskajiem reģentiem, kuri pastiprina ķīmiskās reakcijas. Viņi pilda savas funkcijas, pateicoties dabiskajām spējām, un kopīgi ar Augstākajiem Enerģētiskajiem Centriem.

(326.4) 29:4.22 3. Enerģijas pārveidotāji. Šo būtņu skaits virsvisumā ir neticams. Tikai Sātanijā vien viņu ir apmēram miljons, bet parastā kvota sastāda simt būtņu katrai apdzīvotajai pasaulei.

(326.5) 29:4.23 Enerģijas pārveidotāji ir Septiņu Augstāko Enerģijas Pārvaldnieku un Septiņu Pārvaldošo Centru kopīgs radījums. Viņi pieder personiskākām fizisko regulatoru kategorijām un, izņemot tos gadījumus, kad enerģijas palīgpārvaldītājs ir klāt apdzīvotajā pasaulē, vadību veic pārveidotāji. Viņi inspicē katru no planētas prom dodošos serafimisko transportu. Visas debesu būtņu klases var izmantot mazāk personiskas fizisko regulatoru kategorijas tikai kopā ar personiskākajām palīgpārvaldītāju un fizisko regulatoru kategorijām.

(326.6) 29:4.24 Pārveidotāji ir vareni un efektīvi dzīvi komutatori, kuri spēj novietoties pa noteiktu spēku darbības vektoru vai pret vektoru. Bez tam viņi prasmīgi izolē planētas no spēcīgām enerģētiskām plūsmām, plūstošām starp kaimiņos esošajiem planetārajiem un zvaigžņu gigantiem. Viņu spēja pārveidot enerģiju padara viņus par ārkārtīgi svarīgiem un noderīgiem vispārējā enerģētiskā balansa jeb spēku līdzsvara uzturēšanai. Noteiktos periodos viņi acīmredzot patērē jeb uzkrāj enerģiju, citos – izdala, atbrīvo to. Pārveidotāji spēj palielināt vai samazināt dzīvu vai nedzīvu enerģiju “akumulatora” potenciālu atbilstošos to pielikšanas apgabalos. Taču viņiem ir darīšana tikai ar fiziskām vai pusmateriālām enerģijām, un viņi nefunkcionē tieši dzīvības sfērā, tāpat kā viņi nenodarbojas arī ar dzīvu būtņu pārveidošanu.

(327.1) 29:4.25 Zināmā nozīmē enerģijas pārveidotāji ir pašas apbrīnojamākās un noslēpumainākās no visām pusmateriālajām dzīvajām radībām. Fiziski atšķiroties citai no citas, – kaut arī nav zināms, tieši kā, – kā arī variējot savstarpējā saiknē, viņas spēj radīt kolosālu ietekmi uz enerģiju, plūstošu caur viņu kopējo klātbūtni. Ir acīmredzams, ka fiziskās pasaules statuss izmainās viņu prasmīgo manipulāciju rezultātā. Viņas spēj izmainīt telpas enerģijas fizisko tipu. Ar savu partneru – regulatoru – palīdzību viņas faktiski spēj izmainīt formu un potenciālu divdesmit septiņiem no trīsdesmit fiziskās enerģijas veidiem, kuri veido virsvisuma enerģētisko lādiņu. Trīs enerģijas veidi atrodas aiz viņu kontroles ietvariem; tas apstiprina to faktu, ka pārveidotāji nav Beznosacījuma Absolūta līdzekļi.

(327.2) 29:4.26 Četras atlikušās Galveno Fizisko Regulatoru grupas diezin vai ir personības jebkādā pieņemamā šī vārda nozīmē. Šo pārraidītāju, apvienotāju, atvienotāju un frandalanku reakcijas ir pilnīgi automātiskas; tomēr viņi ir saprātīgi jebkurā šī vārda nozīmē. Mēs ļoti maz zinām par šīm lieliskajām būtībām, par cik mēs nespējam ar viņām sazināties. Redzams, viņas saprot pasaules valodas, taču nevar ar mums sazināties. Domājams, ka viņas spēj saņemt mūsu vēstījumus, taču bez jebkādas iespējas uz tiem atbildēt.

(327.3) 29:4.27 4. Enerģiju pārraidītāji. Šīs būtnes funkcionē galvenokārt, kaut arī ne vienīgi, starpplanētu līmenī. Viņas ir lieliski enerģijas pārraidītāji – tādā veidā, kādā tā izpaužas atsevišķās pasaulēs.

(327.4) 29:4.28 Kad nepieciešams izmainīt enerģijas plūdumu un vērst to uz jaunu kontūru, pārraidītāji izkārtojas virknē gar vajadzīgo enerģijas padošanas virzienu un, pateicoties savām unikālajām enerģijas piesaistīšanas īpašībām, spēj izraisīt pastiprinātu enerģētisku plūsmu nepieciešamajā virzienā. Viņi veic to tikpat burtiski kā daži metāliski kontūri, kuri vērš noteiktu elektroenerģijas veidu plūdumu, viņi ir dzīvi supravadītāji vairāk nekā pusei no trīsdesmit fiziskās enerģijas veidiem.

(327.5) 29:4.29 Pārraidītāji formē prasmīgus apvienojumus, kuri efektīvi atjauno vājākas kļuvušās specializētas enerģijas plūsmas, pārraidītas no planētas uz planētu un no vienas stacijas uz citu vienas un tās pašas planētas ietvaros. Viņi spēj reģistrēt plūsmas, pārāk vājas jebkura cita dzīvas būtnes tipa uztverei, pastiprinot tās tādā mērā, ka atbilstošie vēstījumi kļūst pilnīgi saprotami. Viņu pakalpojumi ir nenovērtējami sakaru operatoriem.

(327.6) 29:4.30 Enerģijas pārraidītāji spēj strādāt ar visām pārraidāmas uztveres formām; viņi ļauj “ieraudzīt” attālinātu ainu, “izdzirdēt” attālinātu skaņu. Viņi nodrošina ekstra sakaru kanālus lokālajās sistēmās un uz atsevišķām planētām. Viņu pakalpojumi praktiski ir nepieciešami visām būtnēm, kuras pārraida vēstījumus ārpus standarta kontūriem.

(327.7) 29:4.31 Kopā ar enerģijas pārveidotājiem šīs būtnes ir neaizvietojamas mirstīgo dzīvības uzturēšanā pasaulēs ar pasliktinātu atmosfēras sastāvu un ir dzīvības procesu nodrošinājuma sastāvdaļa uz planētām, kuras apdzīvo neelpojošas būtnes.

(328.1) 29:4.32 5. Primārie apvienotāji. Šīs lieliskās un nenovērtējamās būtības ir meistarīgi enerģijas uzkrājēji un glabātāji. Līdzīgi, kā augs uzkrāj saules gaismu, šie dzīvie organismi uzkrāj enerģiju tās pārpilnības periodos. Viņu darbību mērogs ir kolosāls, viņi dažādus telpas enerģijas veidus pārved fiziskā stāvoklī, uz Urantijas nepazīstamā. Viņi spēj arī turpināt enerģijas transformāciju līdz pat dažu pirmatnējās vielas vienību izveidošanai. Šīs būtnes darbojas ar pašu savu klātbūtni. Šī funkcija nemaz neizdeldē un neizsmeļ viņas; viņas funkcionē kā dzīvi katalizatori.

(328.2) 29:4.33 Nepietiekama enerģijas daudzuma periodos viņas gūst iespēju atbrīvot sakrāto lādiņu. Taču nepietiekamas zināšanas enerģijas un vielas jomā neļauj jums saprast šī viņu darbības aspekta metodiku. Viņas pastāvīgi strādā saskaņā ar vispārējo likumu, manipulējot ar atomiem, elektroniem un ultimatoniem daudzējādā ziņā tāpat, kā jūs strādājat ar tipogrāfiskajiem šriftiem, liekot vienām un tām pašām alfabēta zīmēm stāstīt par pašām dažādākajām lietām.

(328.3) 29:4.34 Apvienotāji – tā ir pirmā dzīvu būtņu grupa, kura parādās materiālā sfērā, kura formējas, un viņi spēj funkcionēt pie fiziskām temperatūrām, kuras, pēc mūsu domām, ir absolūti nesavienojamas ar dzīvu organismu eksistenci. Viņi ir dzīvības kategorija, kura vienkārši neiederas cilvēku apziņā. Kopā ar saviem kolēģiem – atvienotājiem – viņi ir visatkarīgākie no visām saprātīgajām radībām.

(328.4) 29:4.35 6. Sekundārie atvienotāji. Salīdzinot ar primārajiem apvienotājiem, šīs būtnes, kurām piemīt kolosāla antigravitācijas darbība, nodrošina pretēju efektu. Bīstamība, ka lokālajās pasaulēs vai sistēmās izdils speciālie vai modificētie enerģijas veidi, ir pilnībā izslēgta, par cik šiem dzīvajiem veidojumiem piemīt unikāla spēja izdalīt neierobežotu enerģijas daudzumu. Galvenokārt viņiem ir darīšana ar Urantijā gandrīz nepazīstamu enerģijas veidu – vēl mazāk pazīstama vielas veida evolucionāro stadiju. Viņi ir īsti telpas alķīmiķi un laika magi. Taču visos savos brīnumos viņi nekad nepārkāpj Kosmiskā Augstākuma mandātu.

(328.5) 29:4.36 6. Frandalankas. Šīs būtnes ir visu trīs būtņu kategoriju, kurām ir sakars ar enerģijas regulāciju: primāro un sekundāro spēku organizatoru un enerģijas pārvaldnieku – kopīgs radījums. Frandalankas ir pēc skaita pati lielākā Galveno Fizisko Regulatoru grupa; tikai to būtņu, kuras darbojas Sātanijā, skaits iziet aiz jūsu kvantitatīvo priekšstatu ietvariem. Viņas izvietojas visās apdzīvotajās pasaulēs un vienmēr tiek piesaistītas augstāku kategoriju fiziskajiem regulatoriem. Viņas pārmīšus funkcionē centrālajā un virsvisumos, un ārējās telpas reģionos.

(328.6) 29:4.37 Frandalankas tiek radītas trīsdesmit apakšgrupās – pa vienai katram elementārā visuma spēka veidam, un funkcionē tikai kā dzīvi un automātiski klātbūtnes, sprieguma un ātruma indikatori. Šie dzīvie barometri nodarbojas tikai ar automātisku un nekļūdīgu visu veidu spēka-enerģijas statusa reģistrāciju. Viņi fiziskajā visumā spēlē tādu pašu lomu, kādu plaša atstarojuma sistēma spēlē saprāta visumā. Tās frandalankas, kuras bez enerģijas kvantitatīvas un kvalitatīvas klātbūtnes reģistrē arī laiku, tiek sauktas par hronoldekām.

(328.7) 29:4.38 Es atzīstu frandalankas par dzīvām būtnēm, taču nevaru nosaukt viņas citādi kā par dzīviem mehānismiem. Šķiet, vienīgais, ko es varu izdarīt, lai palīdzētu jums saprast šos dzīvos mehānismus, ir salīdzināt viņus ar jūsu pašu mehāniskajām palīgierīcēm, kuras darbojas gandrīz ar saprātīgu akurātību un precizitāti. Ja jūs vēlēsieties stādīties priekšā šīs būtnes, ļaujiet vaļu iztēlei tādā mērā, lai pieļautu, ka lielajā visumā mums patiešām ir saprātīgi un dzīvi mehānismi (būtības), spējīgi risināt sarežģītākus uzdevumus, kuri paredz izpildīt kolosālus aprēķinus ar vēl lielāku un pat ar galēju precizitāti.

 

Pievienots 12.12.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-2014/pogoda-i-stichialii

Tulkoja Jānis Oppe