Vienkārši pieraksti...

Vienkārši pieraksti, bet sapratīsi pēc tam

19.03.14.

Pirmie jautājumi var jūs samulsināt. Vienkārši bruņojieties ar pacietību un lasiet.

 

Dārgā Pasaules Dvēsele, es klausos tevi!

Šodien mēs vienkārši skaitīsim.

Kādēļ jūs nolasāt telpu?

Ko jums dod pārvietošanās telpā?

Kā jūs varat ceļot ārpus telpas?

Kādēļ jums radošā doma?

Visus šos jautājumus mēs šodien apspriedīsim manā intervijā.

Un tā, pirmais jautājums, kuru es uzdevu, bet tu nesaprati – kā mēs skaitām? Mums nav secīgas skaitīšanas, lineāras secības. Viss ir iekļauts pats sevī, pirmais un pēdējais ir blakus, otrais un nākošais iekšā viens otram. Viss ir kaudzē, viss ir savienots citu ar citu, un nav pirmā un pēdējā.

Aplis atšķiras no līnijas, un tāpat mūsu telpas atšķiras no jūsējām. Jūsu telpa un laiks ir domāti izzināšanai no iekšienes uz ārieni. Jūs nolasāt telpu no sevis uz āru. Un tā taisa izvērsumu jūsu priekšā secīgi.

Jūs zināt, ka jūsu visums eksistē tik un tik secīgu gadu. Taču pie tam jūs zināt, ka katru mirkli viss mainās, tai skaitā gan vēsture, gan vecums, gan elektroniskie paraksti (Vārdi), gan telpas kvantu likumi, gan laika portāli, gan dvēseles psihe. Es saku tev to, ko tu vēl nekur neesi dzirdējusi, tāpēc vienkārši pieraksti, bet sapratīsi pēc tam.

Šodien mēs iztirzāsim nesaprotamas lietas, lai tu spētu ar tām operēt turpmāk jaunu zināšanu pieņemšanai.

Kāpēc katru mirkli viss mainās? Kāpēc vielas un matērijas stabilitāte saglabājas, un arī tad ar grūtībām tikai fiziskajā plānā? Tāpēc ka jūs esat rezervāta planēta. Jūs esat slēgti no pašvārīšanās, no savu patiesību atklāšanas, no jūsu saprāta un smadzeņu pašapmierināšanas.

Smadzeņu?

14 03 21 01Smadzenes – tā ir dzīva substance, visuma saprātīgā daļa. Viņas ir iemitinātas fiziskajā ķermenī, taču eksistē arī atsevišķi. Tāpēc jūs bieži nevarat saskaņot savas darbības un smadzeņu pavēlējumus, piemēram, ķermenis negrib to draņķi, kura pēdējā laikā tiek pasniegta kā pārtika. Bet ko smadzenes jums saka? Tas ir garšīgi, patīkami smaržo, var pamēģināt, un vēl, un vēl!

Smadzenes tiek vadītas ar emociju, bet ķermenim ir saikne ar savu, ķermenisko, Augstāko Es.

Cilvēkam ir cits Augstākais Es nekā cilvēka ķermenim?

Dvēsele ir tavs Augstākais Es. Ķermenim ķermeniskajam elementālim ir vadība no ķermeņa Augstākā Es. No šejienes intuīcijas un instinkti, tie ir ielikti ķermeņa eksistēšanas Augstākajā Programmā. Ķermenis var eksistēt bez dvēseles, tu to zini, un ķermeniskas būtnes Augstākais Es var mierīgi dzīvot bez dvēseles uzraudzības.

Kā tādi cilvēki izskatās?

Mierīgi, normāli, tikai viņi bieži nodzeras vai nevar atrast dzīves jēgu.

Kāpēc viņiem dvēsele pie ķermeņa nav piestiprināta?

Tāpēc ka viņa ir izgājusi no smadzeņu kontroles, smadzenes nav tikušas galā ar dvēseles uzdevumiem un ir atteikušās pildīt uzdevumu. Tādiem cilvēkiem dzīve griežas ap paša degunu. Par tādiem jūs sakāt – neredz tālāk par savu degunu. Tas nav no tuvredzības, bet no tālredzības trūkuma. Viņi pēc attīstības ir līdzīgi bērniem un nevar veikt darbības, saistītas ar lielu atbildību un ar drosmi.

Mēs tagad labāk parunāsim par nākošo jautājumu. Un tā, mēs palikām pie telpas un laika tēmas. Kā mainās doma, tā mainās arī telpa un laiks ap jums. Ar ko tas saistīts? Ar to, ka Radošā Doma ir nestabila un domas izmainīšanās ātrums atbilst telpas un laika izmainīšanās ātrumam. Jūsu uzdevums bija stabilizēt telpu un laiku, uzstādīt robežas un aizslaucīt vecos priekšstatus par vielas nestabilitāti un laicīgumu.

Ja jūs pacelsieties uz ugunīgo plānu, jūs ieraudzīsiet pilnīgi citu dzīvību, kura maina telpu un pašu Radošo Domu vienmēr un visur. Nav nekā pastāvīga un pat laicīga, kā nav laika un telpas. Tev ir grūti pieņemt postulātu, ka pavisam nav laika. Nav šo miljardu gadu, kā nav arī telpas, izņemot planetāro... un vēl nedaudz ap saulēm, kurām ir pievilkšanas spēks un gravitācija.

Tie ir dažādi jēdzieni?

Nedaudz dažādi. Pievilkšanas spēks ir atkarīgs no ķermeņa masas, bet gravitācija no telpas dimensijas. Citā dimensijā ne tik stipra ir masa, kā visuma stabilizējošā viela, kura pie jums saucas par spēkiem. Šie Spēki... (ieraudzīju ļoti daudz staru, pavedienu, saišu, kuri ietin planētu).

Tas ir magnētisms, elektrība, radio, torsionu saites vai kaut kas, ko es nezinu?

Drīzāk tas ir saistīts ar rentgena un citu radioaktīvo spēku smalkajiem plāniem. Jūs tos kopumā saucat par vakuumu, taču viņš nav tukšums, bet piepildītība ar nemateriāliem spēkiem, kuri notur planētas un zvaigznes, laukus un caurtekas, vējus un straumes (Kosmosā) savā vietā.

Tas ir līdzīgi Kosmiskajam Režģim?

Šis Režģis nav viens, šeit ir daudz Spēku un saikņu. Jums pagaidām to ir grūti saprast, bet kopumā tu saprati, ka Kosmoss nav tukšs, viņš ir piepildīts ar smalko vielu, un viņa uzbūve atbilst tam, kādās realitātes vibrācijās un slāņos tu atrodies.

Ko tu vari teikt par vakuuma elastīgumu?

Mēs tikko par to parunājām. Vakuums nav tukšums, viņam ir daudz fizisko parametru, saistītu ar (nevaru atrast vārdus... līdzinās apslēptībai, zem plāniem, zem Režģa, kaut kur lejā...) Ar to, kas ir aiz jūsu uztveres kadra, zemāk un augstāk par jūsu dimensiju, kā uzbūvi jūs vēl nepārvaldāt. Mēs taču sakām – viss kaudzē, viens iekšā otram, viss ir sistēma un prosistēma, līdzatkarība un neordinārums...

Nākošais dīvainais jautājums: “Kādēļ jūs nolasāt telpu?”

Iespējams, es ne tā sadzirdēju.

Es speciāli uzdodu tev neloģiskus jautājumus, lai uz sekundēm izsistu loģiku no tavas galvas. Uzzināsim, kādēļ jūs nolasāt telpu un laiku. Jūs uz to orientējaties, jums liekas, ka zvaigznes ir tālu un gaisma no zvaigznēm nāk tūkstošgades un gadsimtus. Patiesībā viss ir pilnīgi blakus, rokas stiepienā.

Bet kāpēc mūsu Voyager-i joprojām lido un lido gadiem?

Tie lido pa satītu telpu, pa spirāli. Bet visi mērķi atrodas piedurknes otrā pusē. (Mājiens uz Vasilisu Gudro, kura ar piedurkni pamāja – un radīja ezeru ar gulbjiem, pamāja ar otru un... neatceros, ko.)

Kā to saprast?

Kā pie jums no citām galaktikām atlido viesi? Viņi taču nelido pa spirāli, bet iet cauri portāliem, ceļo pa sakaru līnijām/stariem. Pat astrālajā apgabalā: jūs iedomājāties – un izrādījāties vajadzīgajā vietā.

Ne vienmēr. Sapnī reizēm arī klīstam...

Un tagad runa ir par to, ka, izejot aiz Saules sistēmas robežām, jūs atrodaties satītā telpā. Nevis vakuumā, bet telpā, kura sargā fiziskās pasaules. Iemācieties nolasīt telpu un meklēt Caurumus, kuri izved no fiziskās pievilkšanas un ieved stāvoklī bez telpas un laika.

Tie ir portāli starp pasaulēm?

Var tos saukt arī tā. Bet vispār tie ir sakari, kā pie jums ir dzelzceļš, tikai tie strādā vakuumā, kā vakuuma pasts.

Kā iemācīties nolasīt telpu?

Vajadzīga vienkārši pieredze. Ejiet iekšā un meklējiet, jautājiet Skolotājiem un Pavadoņiem.

Mums par to nekas nebūs? Citādi es atcerējos “Smaragda plāksnes[1]”, kā Tots bēga no Sliekšņa Sargiem, skraidīja pa Kosmosu “bez atmiņas”.

Nekas nebūs. Tots nedaudz apsteidza laiku, un viņa pieredzei nav jūs jāmulsina. Būdami ugunīgajos ķermeņos, jūs vienmēr spēsiet apsteigt savu laiku ar jēgu, bez enerģijas zaudēšanas. Vienkārši esiet un modri nebāzieties ārā velti. Ņemiet Apsardzi un Skolotājus par aizbildņiem.

Pēdējais “dīvainais” jautājums bija: “Kādēļ jums radošā doma?”

Tā, tuvojamies finālam. Un tā, Radošā Doma. Tu atceries, kas tas ir?

Jā. Tā ir vērsta Doma no Radītāja, apaugļota ar viņa Enerģiju un Impulsu, mūsu pieņemta realizēšanai.

Var atbildēt arī tā. Labi, bet kā tu spēsi atšķirt Radošu Apaugļotu Ideju no tukšas idejas, no smadzeņu impulsa?

Domāju, ka viņa skan pastāvīgi, neatlaidīgi, un aicina uz darbību nesteidzoties, taču pastiprināti, tas ir, viņai ir kaut kāds vērsts impulss uz radīšanu un, tai pat laikā, viņa nav drudžaina un nesteidzina.

Tā ir Doma bez laika un telpas, tu saprati?

Ne gluži sapratu, man liekas, ka visas domas ir tādas.

Nē, saproti, ka parastās domas satur laika raksturojuma un telpas portālu. Piemēram, tu gribi izveidot dārzu. Un tev ir jāizvieto augi dārza laukumā, jāizaudzē viņi noteiktā secībā un saistībā ar to, kāda laikā viņus vajag izstādīt u.c.

Bet Radošā Doma ir Vienmēr un Visur. Viņa nav atkarīga no gadalaika, no vietas, kur tu mīti, viņa ir kosmiska, un tai pat laikā, viņa ir TAVA.

MANA?.. Man liekas, viņa nāk no manis Augstākās?

Pareizi! Vēl!

Sniedz radošas Idejas piemēru, tad viss nostāsies vietā.

Sabiedrības radīšana, kur dvēsele varēs augt un realizēties vienmēr, nevis ar grūtībām un kad viņa jau ir uz pēdējām kājām...

Ideja ir laba, bet kā viņa spēs būt šeit realizēta?

Tā taču nav personīga, bet planetāra. Bet tu, kā Radītājs, šo ideju tagad izteici skaļi.

Tas ir, Radošās Idejas priekš Logosa vai Planetārās Vienotības?

Tās eksistē Cilvēces līmenī, jūsu Planetārās Vienotības līmenī. Un visas idejas, kuras piebaro visi cilvēki, noteikti realizējas.

Atgriezīsimies pie pēdējā jautājuma: “Kādēļ jums Radošā Doma?” Man liekas, ka Radošo Domu ir daudz. Kāpēc tu runā par vienu Domu?

Šeit galvenais vārds ir “KĀDĒĻ?”

Tā izved mūs uz augstāku domāšanas un radošuma līmeni. Tā vērš mūs uz pareizu sabiedrības un personības attīstības ceļu. Tā palīdz saprast cilvēka attīstības jēgu un veicina mūsu dzīves apzinātību.

Tā palīdz jums pieņemt sevi kā savas dzīves un savas apkārtnes – sabiedrības Radītāju. Palīdz saprast, ka visu uz Zemes radāt jūs. Jūsu, protams, ir daudz. Taču sabiedrība mainās ātri. Un galvenās Domas, kuras tiek ievestas cilvēces annālēs – kā, kādēļ un kāpēc jūs dzīvojat, domājat un radāt. Tā arī ir cilvēka darbību un attīstības programmu apzinātība.

14 03 21 02

Tātad Radošās Domas audzina cilvēku un piešķir lielu jēgu mūsu dzīvei, attīstībai un apmierinājumam no sava darba. Kā Radītājs, kurš radīja pasauli un pēc tam bija apmierināts ar to, ko radījis?

Tas ir nedaudz smieklīgs piemērs. Ja Viņš būtu apmierināts, tad jūsu tagad nebūtu, kā nebūtu arī mūsu. Nē, Domai, Radītāja Dzemdinātai, ir daudz parametru un uzdevumu. Bet galvenais, tā izved jūs Radītāja Plānā, piešķirot jūsu dzīvei skaistumu un likteni. Bet tai pat laikā ļauj jums zināmā mērā ieraudzīt savu pašu Radīšanu, savu neatkārtojamo Ceļu un Iešanu, kas piešķir eksistencei oriģinalitāti un skanējumu (termins, kurš apzīmē daudz gaismas un skaņas priekšā, lielu nākotni).

Es pateicos par jaunu domu oriģinālo nodošanu, dārgā Pasaules Dvēsele! Līdz rītam!

 

Pievienots 21.03.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-3/prosto-zapisivay

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “The Emerald Tablets of Thoth”; “Изумрудные Скрижали Тота Атланта” (Tulk. piezīme)