Jūs esat radīti daudzdimensionāli...

Jūs esat radīti daudzdimensionāli un varat savienoties ar Tiem, Kuri jūs radīja

Lejupielādēt audioversiju

Mēs aicinām Skolotājus, Augstākos Es, Debesu Tēvu sākt šodienas Augšupcelšanās Krēslu.

Mana Būtība pie šiem vārdiem nolieca galvu un paklanījās tiem Skolotājiem, kurus es piesaucu:

Un Skolotāju atbilde ir tāda:

“Šodien mēs gribam parunāt par jūsu pielūgšanām, par augstāko un zemāko programmu un augstāko pielūgšanām no zemākajiem.

Kā mēs jau vairākkārt esam teikuši, tā ir nepareiza programma, mīts, kurš attīstījies uz Zemes tādēļ, ka Zemi apmeklēja augsti attīstītas civilizācijas, un pēc vibrācijām zemākas Zemes civilizācijas pieņēma viņas par dieviem, pielūdza viņas, uzturēja viņas enerģētiski un vēl kaut kā, kalpoja viņām. Tā ir verdzības programma... Lai cik tas nebūtu bēdīgi, asi neskanētu – pielūgšanas programma – tā ir verdzības programma. Uz to balstās visas jūsu reliģijas.

Mēs tagad vienkārši gribam jums atgriezt jūsu spēku. Visas tās civilizācijas, kuras jūs pieņēmāt par dieviem – tie ir jūsu vecāki, aizbildņi, tie, kuri uzmana jūs, vai tie, kuri ceļoja garām jums, tādi paši kā jūs. Iespējams, viņi bija labāk apgādāti tehniski, bija vairāk pavirzījušies sava saprāta attīstībā, taču tas nenozīmē, ka viņi ir dievi.

Piemēram, ņemsim augus... tai ābelei, kura dzimusi no sēkliņas, ir jāpielūdz tā ābele, kura šo sēkliņu radījusi? Ceru, ka šis salīdzinājums palīdzēs jums saprast, ko mēs ar to domājam.

Ir būtnes, kuras jūs radīja. Tie ir jūsu vecāki, kuri radīja fiziskos ķermeņus, ir tie, kuri radīja jūsu dvēseles, un ir Tēvs, kurš radīja jūsu Monādes. Un jūs pierasti pielūdzat viņus, lūdzat viņu palīdzību un uzskatāt viņus par dieviem.

Ko jūs ieliekat jēdzienā “Dievība”, “Dievs”, “Radītājs”?

Jūs ieliekat jēdzienu, ka jūs neesat cienīgi, jūs nevarat atkārtot to, ko dara Viņš, jūs neesat tik stipri attīstīti, jūs nesasniedzat tādu gaismu, attīstību un tādas frekvences – tādā augstumā. Bet mēs gribam apgriezt jūsu hierarhiju, kura iet pa frekvencēm. Jo augstāka frekvence, jo augstāka, jūs uzskatāt, gudrāka, attīstītāka būtne. Vai varenāka. Tas pavisam nav tā. TAS pavisam nav tā.

Vienkārši tajās vibrācijās, kuras jums ir augstāk, jūsu Augstākajos Es, – ir citas iespējas veidošanai un radīšanai.. Un jūs tieši no šiem vibrāciju plāniem atnācāt uz Zemi, lai iemācītos šeit radīt. Šeit ir daudz grūtāk radīt kā augstākajos plānos. Augstākajos plānos jūsu dvēsele jau ir iemācījusies radīt. Viņa ir apguvusi tos plānus, pateicoties tam, viņa ir spējusi sablīvēties, pievienot sev daudz enerģiju no telpas, pieņemt klāt enerģijas, lai sablīvētos, tāpēc ka blīvāki stāvokļi ir stiprāki enerģētiski. Tas ir, šī būtne ir izaugusi, sablīvējusies, kļuvusi stiprāka un spējusi apgūt nākošo smago plānu dvēselei. Un vēl smagāku, un vēl smagāku.

Jūs stāvat evolūcijas pīķi, un nemaz ne sākumā. Jūs esat radīti daudzdimensionāli un varat savienoties ar to, Kurš jūs radīja. Tie arī esat jūs. Jūs faktiski pielūdzat sevi pašus.

Mēs daudz reižu par to esam runājuši caur dažādiem kanāliem, bet vienalga Mēs redzam, ka pat Natālija ir saglabājusi sevī kaut kādās augstās vibrācijās šo pielūgšanas momentu. Tas iet jau automātismā. Un tas ir novērojams visiem jums.

Mēs gribam atgriezt jūs, izvest jūs no reliģiskās pielūgšanas, no uzticības augstākajiem. Mēs gribam, lai jūs nostātos uz viena pakāpiena ar viņiem, iemācītos sevi salīdzināt ar viņiem. Tas nemaz nav “nekautrīgi”, tāpēc ka jūs augat līdz viņiem, un jums vajag salīdzināt sevi ar jūsu Augstākajiem Es, jūsu Eņģeļiem, jūsu Ercenģeļiem. Ja jūs visu mūžu viņus pielūgsiet, jūs nekad par viņiem nekļūsiet. Lai tas ir jūsu mērķis, ir jūsu dzīves augstākā jēga, tas ceļš, pa kuru jūs ved Tēvi un Skolotāji, un nepavisam ne verdzības ceļš. Tas ir viss, ko mēs gribējām šodien teikt.”

Mēs pateicamies jums, mums nav jautājumu. Pateicamies jums par atnākšanu!

 

Pievienots 05.05.2014, atjaunots 22.06.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/vi-sozdani-mnogomernimi

Tulkoja Jānis Oppe