Tikšanās ar Dievišķo Aizgādni

Mēs atstājām Cilvēka klātbūtnes informatīvu nospiedumu Dievišķās Aizgādnes plānā

Tikšanās ar Dievišķo Aizgādni 15.07.19.

15 07 23 01

Noskaņošanās

Dārgā DA, es esmu atnākusi.

Gluži kā Saule paraudzījās no ugunīgiem mākoņiem, parādījās acis, kuras uzmanīgi skatās un caururbjoši – kādā noskaņā es esmu atnākusi? Vai ir tieksme iedzīvoties, kļūt pārākai vai izcelties uz tādu tikšanos rēķina? Tādas noskaņas nebija, es biju tikai lēnprātīga, un Viņa teica.

Labi, Es esmu ar mieru šodien noturēt mūsu tikšanos.

Mēs šodien nostāsimies uz jauna pakāpiena. Katrai tikšanās reizei ir jābūt ar noteiktu mērķi. Es redzu, kas šodien ir klātesoši, un paredzu zināmas grūtības. Starp citu, Man šis uzdevums ir atrisināms. Vajag, lai jūs šodien drosmīgi soļotu augšup, “līdz galam”, ne no kā nebaidītos.

Kāds mērķis ir, ka mēs atrodamies augstās vibrācijās, Tavā pasaulē?

Jūs nostājaties taisnāk, plašāk un cildenāk.

Taisnāk – kā tas ir?

Izkārtošanās pa vertikāli.

Augstāk – pēc atomu vibrācijām?

Jā, un cēlāk – jūsu jūtas nonāk mierā un harmonijā. Tam faktiski arī viss seansu cikls ir iecerēts – lai jūs spētu nobaudīt augstākās pasaules un radījumus, iemācītos atšķirt un mīlēt pēc mūsu izpratnes, un kļūtu par pirmrindas apziņām uz planētas.

Cilvēks no sendienām ir meklējis laimi un mieru lūgšanās un meditācijās. Paaugstinot savu saprātu, jūs viņu savienojat ar augstāko aspektu saprātu un varat no viņa darboties un radīt. Jūsu radījumi (paredzu materiālas intereses) nav saistīti ar matēriju, bet ir saistīti ar dvēseli. Mēs nenodarbojamies ar materiālo pārticību, uzskatot to kā pašu par sevi saprotamu. Starp citu, vērsieties pie Mihaēla ar tādiem lūgumiem. Mēs paskatīsimies, kā viņš varēs palīdzēt šajā darba laukā. Mūsu tikšanās ir vērstas uz dvēseles labošanu.

Jūsu dvēseles, iegremdējušās tumšos portālos, ir iepotējušas sev Mums neērtus ieradumus – smērēties, lamāties, apvainoties un nolādēt. Protams, Mēs devām jums laiku gan pierast, gan atradināties no tā. Nedomājiet, ka tikai šajā dzīvē jūs atradināties, vairums no jums ir daudz strādājis ar sevi, lai izskaustu ļaunumu dvēselē. Bet redzu, ka ne visi uz Zemes ir tikuši galā, un tāpēc Mums ir neērti strādāt ar planētu, tāpēc ka Mūs maz kas uzklausa un, vēl jo vairāk, saprot.

Mūsu portāli Zemei vienmēr ir atvērti, un katrs no jums var pastāvīgi uzklausīt Mani, ja vēlēsies un spēs. Es tikai priecāšos sveikt un aicinu visus ciemos. Tagad mēs iesim mazliet augstāk un varēsim atnest mājās jaunus tīrības un svētuma ieradumus.

Jums ir nedaudz grūtāk ievērot svētumu tādēļ, ka jūs dzīvojat pasaulē. Jūsu vecajiem bija daudz vieglāk, jo par viņiem rūpējās un viņus godāja. Bet jums stāv priekšā izklāt ceļu pie manis no pašas apakšas, “no arkla” (“от сохи”) (pārnestā nozīmē – no blīvās pasaules uz astrāli-mentālo pasauli un dvēseļu pasauli) (переносный смысл – из яви в навь и славь[1]).

Mēs vienmēr priecājamies par visiem, kas atnāk uz mūsu līmeni. Tādus cilvēkus mēs atšķiram un apbalvojam.

 

Īss seansa izklāsts

Jūtama grupas augstā noskaņa. Paceļamies līdz mentālajam plānam un līdz Ercenģeļu plānam. Lūdzam DA un Mihaēlam aizklāt mūs no blakus ietekmēm. Mans kanāls vienkārši mirdz.

Pārbaudām un tīrām savu kanālu – skatāmies caur Sahasraru un vācam prom traucējumus.

Vissmalkākās uguns struktūras tajā līmenī, uz kuru mēs esam atnākuši. DA palīdz, viņa ir nolaidusies zemāk pie mums.

Mēs visi esam vienā augstā līmenī, bet daži cilvēki ir mentālā, un pie viņiem lejup iet kanāli, kuri viņus savieno ar mums. Viens DA stariņš no staru miriādes ir vērsts uz mūsu grupu.

DA enerģijas izceļas ar īpašu tīrību, gandrīz līdz sterilitātei, bet dzīvai. Īpaši smalkas precesijas kristālskaidras enerģijas. DA ir nedaudz auksta un ļoti stingra, atšķirībā no DD. Tas ir Skolotājs, kurš paceļ pie sevis un ved mūs augstāk.

Mūsu aurās ir mirdzums. Bet ne visās.

Lūdzam DA iztīrīt no būtībām visus cilvēkus no grupas, kaut vai seansa laikā. Tumsa no cilvēkiem tiek izvadīta no grupas. Tumšās būtības gaida aiz apļa. (Saprotu, ka ir veltīgi vienkārši aizvākt, netiekot skaidrībā.)

Atveram auru kā lielu lotosu, lotosa ziedlapiņas nolaižas lejā, un jaunas ziedlapiņu virsotnītes vēlreiz atveras zem mums. Atveras vairākas ziedlapiņu rindas. Mūs sāk grūst uz augšu.

Izejot uz šiem plāniem, mēs saņemam milzīgu DA ietekmi, piepildāmies ar viņas enerģijām, sākam tur dzīvot, aktivizējam saikni ar saviem Augstākajiem aspektiem. Tiek aktivizētas dvēseles dimensijas, kuras parastajā dzīvē ir slēgtas.

DA man atgādināja, ka svētie, kuri guļ svētnīcās kā pīšļi, attīstībā aizgāja tikai līdz augstākajiem mentālajiem ķermeņiem. Starp pīšļiem un mentālo ķermeni viņiem ir saikne. Viņi nepacēlās uz DA mītni, kā likums, visi cilvēki pēc nāves pacēlās tikai līdz mentālajam plānam.

Mēs sākām ieiet tādos plānos, tāpēc ka pati planēta jau ir iztaisījusi izvērsumu un savā attīstībā iet visiem pa priekšu. Ir paaugstinājušās mūsu iespējas, tāpēc planētas vibrācijas ir pacēlušās.

DA: Jūs jau daudz reižu esat iegājuši Saules Brālībā. Tas tad arī ir Augstākais Mentāls, Kristus-apziņa, kura ved uz priekšu cilvēces attīstību.

Uz cilvēci jūsu ceļojumi uz augstākajām pasaulēm iedarbojas netieši. Vairāk tiek ietekmēta jūsu dvēsele. Bet, tā kā jūsu dvēsele ir kolektīvajā telpā, tad katra daļiņa transformējoties palīdz transformēties arī kaimiņiem, kalpojot kā katalizators. Jūs pašlaik paaugstināt sava katalizatora lietderības koeficientu.

Mēs atrodamies gluži kā uz lielas ūdensrozes lapas – maigi viļņi iet šajā dimensijā, un mēs šūpojamies līdz ar tiem...

DA: Es meklēju jūsu priekšstatu atbilstību maniem. Iedomājieties, ka jūs esat iegājuši atoma dziļumā. Un jūsu zemes priekšstati par atomu pilnīgi neatbilst maniem priekšstatiem. Jums šeit viss ir nepazīstams, un jūsu saprāts ne uz ko nebalstās. Jūs šeit varat ieraudzīt tikai gaismu, mīkstus vibrāciju viļņus, tīrību, Zemei neparastu, vissmalkāko ugunīgumu. Es tagad mēģināšu parādīt, bet jūs izjūtiet mani ar sirdi.

(Mēs mācāmies just DA.)

Šie viļņi, kuri mūs šūpo, tie ir mīlestības – svētas, tīras – viļņi. Kosmosā viss kustas, un mēs jūtam matērijas, kurā mēs atrodamies, pulsāciju. Šī mīlestība mīl visus un silda visus, viņa ir bez nosacījuma.

DA rāda savienojumu ar Debesu Tēvu. Šīs kanāls pašlaik ir atvērts. Šī saikne šeit nav tāda kā cilvēkiem, un mēs mēģinām atšķirt šo saikni.

Es to sauktu par gribas ietekmi. Šeit saikne ir tuvāk un ciešāk, un mēs jūtam Viņa gribu, Viņa noskaņu, ievirzi, programmas, un mēs priecājamies pakļauties un izdarīt visu, ko Viņš vēlēsies.

Tajā pašā laikā mūsu fiziskajā ķermenī Viņš ir klāstošs kā Novērotājs, kā atbalstošā daļa, kā Tēvs. Viņa gribas un varenības tiešas ietekmes uz cilvēku nav. Tā tad arī ir atdalītība no Tēva. Bet šeit saikne ir nesaraujama, un es pašlaik jūtu sevi kā Viņu, kā Viņa daļiņu.

Tieši šis pašatdeves brīvprātīgums atšķir šo no zemes apziņas. Uz Zemes mēs esam ļoti sazemēti, patvarīgi, ietiepīgi, dažreiz pat liekulīgi. Šajā līmenī tādas zemas jūtas nav iespējams izjust, tāpēc ka mēs esam Viņa daļa, pieņemam Viņa impulsus un brīvprātīgi un priecīgi visu izpildām, tieši tāpat, kā mūsu ķermeņa šūniņas izpilda visas mūsu prasības un pavēlējumus.

DA ļoti spilgti ir nostājusies manā priekšā, mana apziņa translē šo mūsu attēlu (teksta augšgalā), lai es to atpazītu.

Es redzu kristālskaidru Būtību sniegbaltās lidojošās kristāliskās drānās, pārklājos. Seju es nevaru saskatīt, domāju, ka uz DA ir uzlikta maska, lai es nekļūtu akla no viņas mirdzuma. Būtība zaigo, kļūst tumšāka un gaišāka.

Tagad mēs šeit “aizkabināsim” mūsu apziņas, uztaisīsim repera punktu, lai mēs nākotnē varētu ātrāk iekļūt šajā plānā.

DA: Tā ir kolektīva apziņa, šeit ir daudz Augstāko Saprātu Vienotībā.

(...)

Tagad mēs savienojamies ar Augstāko Saprātu, piesaistot sevi šiem plāniem.

Norit mūsu gaismas un uguns potenciāla atvēršana samērā ar DA iekļūšanu mūsos. Mēs lēnām iedegamies atomu plānā un augstākajos mentālajos plānos. Mēs ieejam harmonijas, mīlestības gaismas stāvoklī, augstākajās emocijās un domās. Šeit mēs strādājam ar pašiem augstākajiem līmeņiem, kurus var dot tikai DA. Tie uz šodienu ir mūsu augstākie sasniegumi.

Nevar nosaukt vārdā to, ko mēs pašlaik jūtam.

DA: Šo stāvokli jūs radāt no sevis. Es nevaru jums to ne piedāvāt, ne uzspiest, jūs paši ienākat šajā plānā, jūs viņu tā uztverat un tā viņā vibrējat. Un ar katru jaunu reizi jūs izjutīsiet arvien lielāku ekstāzi, aizrautību un iedvesmu.

Katrs par savu stāvokli tagad ir atbildīgs pats. Tas ir atkarīgs no jūsu iztēles, tīrības, noskaņas, harmonijas un apskaidrības. Es jums iesaku pacensties izjust pēc jūsu iespējām pašas augstākās vibrācijas – vēl pastiprināt gaismu, palielināt vibrācijas un pacelties, un vēl pacelties, un atvērties katrā plānā. Tas ir labs vingrinājums apziņai. Papētiet savas iespējas un pacentieties iekļūt pēc iespējas augstāk.

Mēs esam bez laika, šeit nav orientieru – ne dienas, ne nakts, bet ir tikai stāvoklis.

Apzināmies sevi kā Būtību. Mūsu apziņa izvietojas uz sfēras virsmas, lodes dziļumā atrodas mūsu Viss, Kas Ir. Mēs varam paskatīties, kas ir mūsu ķermeņa iekšienē.

Mēs esam pietuvojušies DA, visdrīzāk, mēs varam teikt, ka raugāmies Ercenģeļu plāna dziļumā. Jūtam, ka jūt...

DA: Bet tagad nomainiet vietām muguru un priekšu (tas ir, mēs it kā izliecamies, aiz muguras mums tagad ir apvalks, Viss, Kas Ir, bet mēs skatāmies uz āru). Tas ir pareizs Būtības stāvoklis. Viņai ir apziņa gan iekšpusē, gan ārpusē, gan sevis dziļumā. No šejienes, no ārpuses, mēs labāk redzam sevi, savu formu. Iespējams, jūs ieraudzīsiet kaut kādas formas, kaut ko līdzīgu...

15 07 23 02

Mēs Atrodamies... un šajā Klātbūtnē veidojas dažas formas. Mēs varam to emocionāli un mentāli iztēloties.

(...)

DA: Jūsu saprāts mūsu plānā būs iekārtots tā, ka jūs zināsiet, kas notiek šajās galaktiku miriādēs. Jūs būsiet saplūdumā visos līmeņos, no paša blīvākā līdz pašam smalkākajam.

Es ieraudzīju Zemi kā greznu jaunu sievieti, kura nesen ir “izgājusi pie vīra”. Viņas iekšienē ir tāds izbrīns, kā gan viņa to ir spējusi? Un viņas priekšā ir atvērusies virkne jaunu iespēju, kuras viņai vēl tikai stāv priekšā apzināties un apgūt. Viņa stāv tālākā ceļa izvēles priekšā, un visu viņa uztver ar sajūsmu.

(...)

Burvīguma, nirvānas stāvoklis. Viss manā iekšienē tvīkst, dvēsele peld lieglaimē, kūst pašās augstākajās vibrācijās, pašā brīnišķīgākajā stāvoklī. DA neko nesaka, no Viņas nāk mīlestības viļņi, nav ne informācijas, ne darbības, tikai viļņi un vibrācijas...

Tieši manā priekšā liela balta putna tēls. Baltā baloža abi spārni mirdz kā kristāls, taču necaurspīdīgs, balts.

DA tagad rāda, ka viņa ir dzemdinājusi mūs no sevis, it kā mūsu dvēseles ir šo dievišķo kristālisko spārnu daļiņas. Viņa mūs ir dzemdinājusi no savām pašas enerģijām, radījusi mūs un atlaidusi pasaulē. Un devusi norādījumu: darbojieties paši. Es jums devu visu, ko varēju. Es noskaņoju jūsu apziņu, devu jums Palīgus, Audzinātājus, Skolotājus. Un gribu paskatīties, kas ir iznācis: cik prasmīga ir šī pasaule. Mēs pasauli radījām kopā ar Mihaēlu, pārī. Matērija jau bija radīta – planētas, zvaigznes. Mēs radījām iedzīvotājus, apveltījām viņus ar apziņu un iegriezām to visu enerģētiski (sviesta kulšana).

Ja Diženā Dieviete ir mums ļoti tuva, pieķērusies mums, tad DA atlaida mūs pašu attīstībai, pašuztverei, pašuzkāpšanai, pašsavienošanai, pašu dzīvei. Viņa ir Novērotājs, novēro savu radījumu, un tikai mazliet koriģē. Šeit nav gribas iedarboties uz apkārtējo pasauli.

DA salīdzina sevi ar skudru (vai bišu) māti. Māte netaisa ligzdu, nerada skudru pasaules likumus, bet visi viņai pakļaujas, un viņa ir galvenā, viņa rada, dzemdina – gan apziņu, gan formu, gan ģenētiku u.c.

DA ir mūsu visuma Būtība. Un tagad Viņa liek mums priekšā pabūt par šo visuma Būtību. Viņa liek mūs savā apziņas centrā, lai mēs saplūstu ar viņas apziņu un nedaudz pamēģinātu ieskatīties – kas tur ir?

Apzināmies, mēģinot sajust un saprast.

DA: Tagad Es jums parādīšu savu celli. Šeit Es esmu viena.

(Ļoti līdzīgs Venēras “buduāra” stāvoklim, taču šeit ir augstāk pēc vibrācijām.)

Man liekas, ka augstāk par šīm vibrācijām cilvēks nespēj uztvert. Mēs visumu uztveram caur mūsu apziņas Radītāja prizmu, un DA tieši ir Radītājs, un mēs runājam viņas valodā.

DA: Šeit ir savi dzīvnieki, cilvēki un gari. Mūsu līmenī ir visu būtņu dalījums pa vibrācijām, un ir palīgbūtnes.

(...)

Mēs attīstām apziņu, savienojam apakšu un augšu, gaismu un tumsu. (Kas augšā, tas arī apakšā.) No šejienes, no šī augstā plāna mēs tagad pārvadām uz leju šīs augstās enerģijas.

Augstāko plānu uzdevumus mēs nekad neapzināsimies. Plāni ir daudzdimensionāli, un katrai būtībai un katram plānam ir savi paša uzdevumi un rīkojumi. Tas ir pastāvīgs eksperiments, evolūcija, kustība... Un, kad DA radīs jaunu visumu, viņa balstīsies uz to pieredzi, kuru viņa ir attīstījusi šeit.

No šejienes zemes dzīve ir slikti uztverama, it kā mūsu atmiņa būtu aizmirstībā. Visi sīkumi – fakti, gadījumi, pat dzīves ir nesvarīgi, nenozīmīgi... Viss ir saplūdis vienā dzīves uz Zemes sistēmā, vienā formulā...

Pamēģināsim paskatīties tās planētas un zvaigznes, kur mēs vēl iemiesojāmies...

(Skatāmies)

Visi stari, kuri manī ienāk no dažādām vietām, mani baro. Tā ir enerģiju ienākšana manī no zemāku es ķēdītes.

Mūsu kolektīvā Būtība atveras. Iekšā viss trīs... Iekšēja transformācija... Manā iekšienē ir vulkāns... nav briesmīgs, pozitīvs kā miermīlīga kodoldegviela.

Tā ir kvantu pāreja... Mūsu grupa pievieno enerģijas no citām planētām. Norit radīšana, balstoties uz šīm enerģijām... Ir atnācis vairāk enerģijas, prieka, ir atnākusi aktivitāte, viss uzliesmo. It kā kaut kas gatavojas, norit enerģiju iesūknēšana grupā.

Rezultāts: mēs izsviedām no sevis mazu zaļu asniņu. Tas mūsu radīšanas cilvēciskais simbols. Mūsu mazais radījums ir sācis dzīvot. Radījums ir maz, taču tika iztērēts ļoti daudz enerģiju.

Kas tas ir par asniņu?

DA: Tas ir jauno zināšanu koks cilvēka līmenī. Jūs šajā līmenī atklājāt zināmu šo zināšanu glabātuvi. Visur nāk jaunas zināšanas, gan uz Zemes, gan visos plānos, bet šajā līmenī cilvēka zināšanu vēl nebija.

Jūs radījāt to tagad, balstoties uz jūsu cilvēcisko pieredzi, zināšanām un vēlmi.

Mēs aplaistām mūsu zināšanu koku ar mīlestību un gaismu. Sasildām viņu ar savām rokām un sirdīm. Lai aug! Uzreiz liekam zvanveida aizsardzību!

DA: Lai šīs zināšanas pieaug, tās katrā plānā ir ļoti svarīgas. Jūs atstājāt cilvēka klātbūtnes informatīvu nospiedumu šajā plānā. “Vasja bija šeit!” Lai visi zinātu, ka Cilvēka apziņa jau ir attīstījusies tādā mērā, ka viņš var pacelties uz šo plānu. To var salīdzināt ar to, ka it kā jūs būtu parakstījušies uz Mēness. Tas ir pasaules mēroga notikums. Tas ir notikums cilvēces vārdā, nevis vienkārši grupas sasniegums. Cilvēce šeit ir pabijusi!

Mums apkārt stāv Ercenģeļi. Aiz katra no mums ir Augstākā Ercenģeliskā Klātbūtne. Tie ir mūsu Skolotāji, kuri atnākuši no ercenģeliskā plāna. Viņi palīdz to visu saglabāt un aizzīmogot, atstāt šīs pēdas informācijas laukā. Mēs radām, bet Viņi palīdz mums radīt.

Viņi ar mūsu rokām nostiprina mūsu informāciju.

Viņi atkal mums atgādina par mūsu iespējām: Cilvēks iztēlo sevi par būdu, bet viņš ir debesskrāpis.

DA ir nostājusies mūsu priekšā. Viņa smaida... un ar labpatiku vēro mūs, kā māmiņas vēro bērnus smilšu kastē. Viņa mīl mūs, saprot, ka mēs tikai sākam. Viņa ļoti grib mums palīdzēt un aicina mūs uz savu līmeni. Jūs varat ar viņu parunāt. Ja mums kaut ko vajag palūgt, tad labāk to izdarīt pie saviem Ercenģeļu Es vai Skolotājiem.

DA: Tā ir pieaugušo dzīve. Šeit ir aizgājušas visas sīkās cilvēka dzīves detaļas, visas kaislības, visas mazās radīšanas, darbības, domas. Tā ir pieaugušo dzīve – Būtības dzīve.

Mēs no šī līmeņa varam ietekmēt savu dvēseli – budhiālā plāna Būtību. No tā, ka mēs šeit atrodamies, uz mūsu zemāku līmeni aizies mūsu izmaiņas. Budhiālā plāna Būtība (zemes dvēsele) ietērpjas jaunās zināšanās, jaunā tīrībā, jaunās iespējās.

Un mēs ārstējam dvēseli – no atrašanās šeit mūsu dvēsele attīrās. Mēs dodam viņai attīstības virzienu. Mēs izvelkam viņu augstāk un rādām viņai viņas iespējas. Viņa pagriežas sāņus no zemākām varbūtībām un vērš sevi uz augstākām varbūtībām, tas ir, viņas izvēle mainās no tā, ka mūsu daudzdimensionālā apziņa atrodas tik augstu.

Es jautāju par saprāta attīstības ātrumu. Mēs taču saprotam, ka no mūsu saprātīguma ir atkarīgs gan mūsu, gan mūsu bērnu, gan visas zemeslodes liktenis.

Nesteidzieties. Lūk, ar to steigties nevajag, tāpēc ka pārāk ātra saprāta attīstība apsteidz vispārīgo attīstību, kā bija Atlantīdā, un tas ir pat kaitīgi, kad pamata iedzīvotāji nav gatavi. 6. rasei būs ātrāks saprāts, atnāks jaunas iespējas.

Ir uzlikti ierobežojumi, lai jūs ne pārāk ātri attīstītos (atcerēsimies Teslu), lai ne pārāk apsteigtu visus, kas ir jums blakus. Mēs pārliecinājāmies, ka pārāk ātra attīstība ir sodāma – šos vieniniekus uzskata par vājprātīgiem, burvjiem un reti par ģēnijiem. Mēs saprotam, ka visam savā laikā ir jābūt. Viss atnāks, kad jūs būsiet gatavi. Bet ir jāgatavojas. Pašlaik mums tieši notiek gatavošanās, apziņas apstrāde, kaut kādu vietu satīrīšana, viņas pacelšana un vēršana vajadzīgajā virzienā.

Parasta zemes saprāta ievirze ir vērsta uz ģimenes un materiālo labklājību, veselību. Tādās meditācijās tas aiziet otrajā plānā. Pieaugušo dzīve ir saistīta ar visumu un viņa vajadzībām. DA rāda man visuma uzdevumus, bet mans saprāts nevar to aptvert, kā pumpurs nevar ar apziņu aptvert visu koku.

DA smejas un saka: No pumpura dzimst lapa, no lapas zars, zars dzemdina augļus un... rada savus visumus! Caur sēklām un augļiem. Dzīvība ir bezgalība, un nedomā, ka tu esi tāda maza un tāda dumja. Tu esi mana daļiņa!

It kā ir kļuvis mazāk enerģiju, un meditācijai būtu jābeidzas, bet gals nav redzams. DA izmēģina mūsu iespējas atrasties šajā stāvoklī – cik mums pietiks pacietības, ar kādām jūtām mēs to visu pieņemam. Norit mūsu atrašanās šeit atsekošana.

Es jūtu, ka grupa ir nogurusi, un cenšos Viņu pasteidzināt.

Tagad man no galvas izgāja tievs, tievs stariņš, it kā apziņa uzšautos uz augšu. Un viņa turp ir aizgājusi, neapzinātajā. DA ir uzšāvusi mūs augstāk par Sevi. Mēs atrodamies TUR...

Kad es pirmoreiz iegāju Alfā, es tieši tāpat neko nespēju saprast. Bet neatlaidība un vēlreiz neatlaidība, uzstājīgums, konsekvence, atkārtošana – tas viss dod mums iespējas iejusties visos plānos pakāpeniski.

Es jūtu grupas sajūsmu un iedvesmu jaunajā plānā. Redzu, ka grupa to jūt...

Tieši dvēsele jūt, tieši dvēsele ir tur nonākusi. Dvēseles līmenī mēs to jūtam arvien labāk. Mēs redzam vienkārši Paradīzi. Sajūsma, prieks un sasnieguma sajūta – nu beidzot!

DA jautā: Nu kā?

Atbildēt nav iespējams. Smadzenes nesaprot, bet sirds priecājas un trīs. Ir atvērusies pasaule, kurā DA Atrodas Pati.

Tā ir kā piededzināšana, lai mēs saprastu, kādēļ mēs turp ejam.

Lūk, tagad viss aizveras... Un norit seansa pabeigšana.

Iegaumējam, fiksējam jutīgajā atmiņā šo grandiozo iespaidu.

Tādas pieredzes vēl nav bijis.

Tā nav tik stipra, kā cilvēku kaislības, dvēsele to uztver savā līmenī, bet iespaidi bija lieliski. Vieni no pašiem spēcīgākajiem manā dzīvē.

Pateicības.

Ilgi un rūpīgi laižamies lejā uz fizisko plānu.

 

Atsauksmes:

Tatjana: “DA, kad gājām uz Viņas Centru, teica, ka mēs caur Viņu ejam pie Tēviem-Radītājiem. Un tagad es sapratu, ka Viņa šo ceļu parādīja. Tur ir atvērti visi ceļi, kā balta lapa. Visa pilnība, sajūsma un asaras!”

Svetlana: “Es tikai tagad, pulksten 15, pēc stundas, atgāju no Dievišķās Aizgādnes Seansa, un tikai tādēļ, lai kaut ko izdarītu.

Seanss Elegants, bet pavisam ne no šīs pasaules, un tāpēc pēc tā neko negribas, lai tik lītos Svētlaime mūžīgi! “ilgtu” vietā uzrakstīju “lītos” (длилось – лилось), bet atcerējos, ka Tur, Tajās Sfērās, no kurienes tika translēts Seanss, vispār nav laika, tāpēc viss ir pareizi.

Visu ierakstīju diktofonā, un tāpēc klausīšos atkal un atkal. Vārdi prātā pavisam nenāk, Mentāls klusē, bet Būtnes Dievišķā Būtība uzklausa klusējot un godbijīgi. Zemes valodā var tikai pateikt: TIK LIELISKI!

Pateicos! Pateicos! Pateicos!

 

Pievienots 23.07.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/vstrecha-s-bozhestvennoy-popechitelnitsey

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Миры Яви, Нави, Слави и Прави. http://slavyanin.org/книга-знаний/миры-яви-нави-слави-и-прави.html (Tulk. piezīme)