Saules Vienotība

Daudzi ezotēriskie Kanāli pašlaik vēsta, ka Zemei pienākušas jaunas enerģijas. Taču neviens pagaidām precīzi nav pateicis, kas notiek un ar ko tas saistīts. Mēs redzējām, ka planētas vibrācijas ir kļuvušas plašākas pēc diapazona. Tās ļauj dažādām apziņām – gan augstām, gan zemām – eksistēt uz vienas planētas. Mēs nevaram apgalvot, ka apziņu diapazons ir paplašinājies uz visām pusēm. Nē, pagaidām tikai pacēlies uz augšu un atnesis uz zemi daudz jaunu bērnu ar augstu apziņu. Viņi ir atnākuši no Saules Vienotības.

Mūsu apziņas augšanas uz Vienotību ceļš nebeidzas planetārajā līmenī. Apziņas līmenis turpina augt un kāpj uz Saules Vienotību. Man ir sācies apbrīnojams, enerģiju ziņā burvīgs ceļš uz Saules Cilvēku Kosmisko rasi. Šis raksts ir būvēts uz čenelingiem ar Saules Kopienu, kuri pašlaik nāk mums ar manu dzīvesbiedru Vladimiru.

Saules rases vēsture ir tāda: visi mēs esam atnākuši no dažādām Galaktikas vietām, kāds no mums, iespējams, pat no Galaktikas Piena Ceļš ārpuses, kur dvēsele savās daļiņās un saknēs ir gājusi savas pieredzes.

Saules rase kaut kad reiz sen atnāca uz ugunīgo planētu Zeme, sauksim viņu par mentālo. Uz viņas izgāja pirmās planetārās pieredzes. Tas bija smalkākā telpā, uz smalkākiem globusiem, un šī pieredze noslēdzās ar Saules Cilvēces izveidošanos. Man pastāstīja Zemes vēstures fragmentu, kad eksistēja tikai 4 globusi. Pirmais globuss – tas ir Saules Brālības ugunīgais globuss, kur izveidojās pirmā Saules Cilvēka kopiena.

Pēc tam mēs nolaidāmies uz 2. globusu, astrāli-mentālo, dzīves procesā planēta atdzisa un nolaidās līdz blīvajam astrālam, un cilvēce šeit saformēja fizisko rasi, kura uzplauka uz apakšējā tumšā globusa. Mēs pašlaik atrodamies uz apakšējā globusa, apgūstot duālo pasauli. Ceturtais globuss – nākotnes Jaunā Zeme. Viņa nebarojas no augšējās ugunīgās planētas, bet ir saglabājusi gan gaismu, gan tumsu, visu cilvēces pieredzi caur gaismas un tumsas pasaulēm vienotībā.

Mūsu Ugunīgā Zeme pieņem ugunīgus starus no Saules – visu dažādu kosmisku un ģeofizisku ietekmju un apstarojumu daudzveidību, tālāk notiek sadalīšana: viņa nodot transmutētas enerģijas uz gaišo planētu, kas pa kreisi no manis, un tālāk uz tumšo planētu, un, no tumšās izejot, enerģija, jau pārveidota, iet uz labās puses gaišo planētu. Šeit ķēde pārtrūkst. Labās puses planēta ar Sauli ir saistīta tikai ar trīs iepriekšējo planētu – gaismas un tumsas savienojuma – starpniecību. Un labās puses (pēdējā) planēta tieši arī ir Gaismas un Tumsas Apvienotā Cilvēce. Barošana iet caur šiem trīs pārraidītājiem. Tā ir īsa vēsture, kā attīstījās cilvēku rase, kura atnāca no Saules, nolaidās uz astrālās planētas, izgāja cauri tumšajai fiziskajai pasaulei un iziet uz Jaunās Zemes astrālo planētu jaunā kvalitātē, citā apziņā un ar citām prioritātēm.

15 01

Mums parādīja, kā notiek gaismas savienošana ar tumsu uz Zemes. Tā, protams, ir tikai shēma, un ceturtā planēta ir tiem, kuri ir savienojuši gaismu un tumsu. Shēmā ir vieta tumšajiem, ir vieta gaišajiem, ir vieta ugunīgajām vibrācijām. Ugunīgās vibrācijas traansmutē enerģijas un savieno gaismu un tumsu, un rada jaunu cilvēci, apvienojot gaismu un tumsu. Paši cilvēki uz ceturtās planētas ir divas reizes garāki par mums. Priekš manis garums (pēc mana iekšējā priekšstata) – tas ir augstas apziņas simbols.

Ceturtā planēta – tā ir nākotne, un šurp nāk cilvēki, kuri jau ir savienojuši šīs apziņas. Šeit arī pašreizējā momentā eksistē cilvēki, bet nākotnē šeit būs arvien vairāk cilvēku, kuri apvienojuši gaismu ar tumsu.

Tas ir mūsu eksperimenta rezultāts, tas, kādēļ tas viss tika izdarīts, kādēļ mēs to izgājām. Tie ir cilvēki, kuri pilnībā ir savienojuši visas savas daudzdimensionalitātes enerģijas – augstāko mentālu ar zemāko mentālu. (Par šo ceļu mēs parunāsim nākamos rakstos.)

Tādu cilvēku pagaidām nav daudz, taču tā ir cilvēces nākotne. Zemes uzdevums ir nevis vienkārši apskaidrošanās un iziešana caur augstāko mentālu pie dvēseles atbrīvošanās, bet arī gaismas un tumsas savienošanas ceļš. Un šeit nāksies vēl ilgi strādāt, lai sakoncentrētu šos spēkus, savāktu viņus kopā, nedalāmi, lai viņi harmoniski kalpotu cilvēkam, lai viņi nevestu pie iekšējas cīņas un dalīšanas “labajā” un “sliktajā”, bet lai cilvēks būtu viengabalains, savienojis sevī tumšās un gaišās pasaules.

Protams, tumšās pasaules tiks transformētas, lai saderētu ar gaismu, kas nav iespējams tādā veidā, kādā viņas tagad eksistē. Pagaidām viņu klātbūtne cilvēkā grauj viņa psihi, viņa fizisko un smalkos ķermeņus. Dabiski, gaismas iedarbībā tumšā daļa transformēsies, ja cilvēks uz to iziet, piekrīt un strādā ar to. Un tad viņš iziet uz šo trešo pozīciju, kur viņš nav gaišs un nav tumšs, viņš ir neitrāls. Un tas ir ceļš Visam, Kas Ir.

Un, protams, šeit, tādā pozīcijā, tādā vibrāciju plānā nav iespējamas ne dēmoniskas netīras vibrācijas, ne daiļrunīgas gaišas saulainas gribu degradējošas vibrācijas.

Šeit dūrē ir savākti spēja, varenība, griba, spēks, gaisma, mīlestība, labklājība. Šeit ir jauna cilvēce pilnīgi jaunā interpretācijā. Tā nav ne gaišo interpretācija, ne tumšo interpretācija. Tā ir cilvēce, kura ir izkalta gaišo un tumšo spēku cīņā un savienota kopā kā cirvis un cirvja kāts, kā tas, kas rada un kalpo, un tas, kas grauj.

Tas ir Brahma, Šiva un Višnu vienotībā.

Tā ir gaisma, mīlestība un varenība vienotībā.

Tas ir saprāts, griba un mīlestība, savākti Vienā Cilvēkā.

Kādu lomu šeit spēlē tumšais spēks? Mēs vienmēr pierasti šos trīs aspektus (saprātu, gribu un mīlestību) atdodam gaišajiem spēkiem. Ja tas būtu tā, tad gaišie spēki nesāktu nolaisties tumšajā planetārajā telpā un iet mācībās pie tumšajiem spēkiem, transformēt savus “Es”, ģērbt jaunus blīvuma apvalkus uz saviem smalkajiem gaismas ķermeņiem. Mēs zinām, no kurienes mēs atnācām, ko mēs šeit darām, un zinām, ka tas bija nepieciešams.

Bija vajadzīga cīņa, tāpēc ka gaismas un tumsas cīņā tika kalts viņu apvienojums. Cīņa ir bezgalīga, ja aizstāv savas pozīcijas un neiet viens otram pretī, konfrontē visu mūžu.

Tieši gaišā un tumšā transformācija trešajā spēkā, milzīgā trešajā spēkā bija vajadzīga Radītājām. Rezultātā Būtnes, kuras radīja eņģeļus, sāka radīt pasaules, ar spēcīgāku enerģētiku, blīvākas, un sāka radīt materiālo Visumu.

Materiālo visumu radītājiem bija jāiegūst pieredze materiālos visumos, pieredze matērijā, lai no iekšpuses saprastu visas komponentes, visus attīstības vektorus – uz leju, uz augšu, pa labi, pa kreisi, uz iekšu. Un, tikai ņemot vērā visus šos spēku virzienus, radītājs var radīt pilnvērtīgu radījumu.

Jūs pārliecinājāties, ka dzīšanās pēc jūsu pasaules mehāniskas uzbūves nav vedusi jūs pie labklājības, pie laimes un veselības, pie dabiskas dzīves savienojumā ar stihijām, ar dzīvnieku, augu un garu pasauli. Bet viskvalitatīvākā pasaule, veselīga pasaule, plaukstoša pasaule – kad cilvēks dzird savu “Es” iekšienē un ārienē. Mehāniskais visums, materiālais visums, uzbūvēts no cilvēka prāta, pagaidām neatbilst dievišķajām vibrācijām. Viņš ir ļoti zems, balstīts uz bailēm, uz pārvaldīšanu citam pār citu, uz tirāniju.

Mūsu vēstījuma mērķis – parādīt nākotni, uz ko tiecas cilvēce. Parādīt to faktoru, kurš ir pats svarīgākais gara tapšanas ceļā, cilvēka iziešanas no karmiskajām attiecībām un no materiālajām telpām ceļā.

Eksistē Satvas karmiskie apļi.

Uzziņa:

Satva – līdzsvarojošs, harmonizējošs un apgarojošs spēks;

Radžass – kaisle, uzbudinājums, darbīgs un pamudinošs spēks, kurš izjauc iepriekšējo līdzsvaru;

Tamass – bezdarbīgs, bremzējošs un negatīvs spēks, kurš velk uz leju pie gara tumsības. Ja kaislības un gara tumsības gūnas pavada mūsu dzīvi, tad satvu (labuma gūnu) vajag izstrādāt un papildināt savā dzīvē.

Un cilvēkam, kurš stājies uz šī ceļa, ir jāiziet šie loki līdz to pabeigšanai, līdz augšupcelšanai, līdz savas apziņas atvēršanai gaismā un savienošanai ar dvēseli un garu. Kurš reiz nolaidies šajos lokos, neilgi var iziet uz citām vietām, taču tie jāpabeidz, gluži kā jūs iegūtu izglītību. Un pēc šīs izglītības stāv rindā. Kad jūs paceļaties “uz augšu”, jūs saprotat tās vērtību un neparko negribat atdot savas vietas citiem cilvēkiem. Šajā ceļā dvēsele kļūst ļoti attīstīta. Viņa kļūst dievs, dievišķība, radītājs, kurš saprot visas radīšanas detaļas, sākot ar planētas pašu tumšāko plānu – ar minerālo.

TAS IR DVĒSELES ATBRĪVOŠANĀS JAUNS CEĻŠ. Vecās shēmas tagad ir likvidētas, notiek kolektīvās pieredzes jauna uzkrāšana caur Jaunās Zemes radīšanu, uz kuras būs tās pašas būtības, cilvēki, dvēseles, dvēseles, kuras jau ir spējušas savienot sevī gaismu un tumsu un sākušas ieņemt vairāk vai mazāk neitrālu pozīciju.

Mēs aicinām arī jūs un visus pārējos kļūt tādiem, savienojot sevī gaismu un tumsu kristāliskā tīrībā.

Kas priekš mums ir kristāliska tīrība, kad mēs runājam par gaismu un tumsu? Pretnostatījuma spēks, pārvērsts neitrālā potenciālā. Griba, vērsta nevis uz kaut kādu nekrietnību vai postījumu radīšanu, bet griba radīt pasauli, kad viens spēks attīra, graujot radīto, to, kas nokalpojis, bet otrs liek šajā pašā vietā jaunas attiecības, jaunu ticību, jaunas civilizācijas, jaunas rases, jaunu cilvēku.

Dievišķajā Radītājā šie spēki ir tik līdzsvaroti, cik tas vajadzīgs. Tie papildina viens otru un darbojas vienotībā.

Šis ceļš ir iecerēts cilvēkiem ar augstu apziņu, tas paceļ augstāk par Kristus Apziņu, augstāk par mentālo plānu. Kad jūs paceļaties augstāk par mentālo plānu, jūs savienojat gan tumšās, gan gaišās telpas sava “Es” iekšienē un kļūstat VISS, KAS IR savā mazajā pasaulē budhiālajā plānā. Jūsu dvēsele sevī ietver ļoti daudz dvēseles fragmentu, kuri iegūst pieredzi visos apakšējos plānos – gan tumšajā, gan gaišajā telpā. Un dvēsele savieno visas šīs pieredzes sevī, organizējot Saprātu Vienotības Tīrībā.

Vienotības Tīrība – tā ir dievišķība, tas ir Dievišķais Plāns. Kā jūs sakāt, devītās dimensijas Plāns, kad tu atrodies vienā būtnē. Tevī ir sakoncentrēti visi Spēki, kuri ir uz Zemes. Tu esi ne tikai planēta un visi cilvēki, bet Saules sistēma, Saules Vienotība. Un šeit prioritātes ir pavisam citādas. Tu vari pati šīs prioritātes no sevis “izvilkt”.

Ļoti grūti ir stādīties priekšā un apzināties attīstības veidus aiz zemes saprāta ietvariem. Šeit ir pilnīgi cita apziņa, priekšstati un eksistences veidi – izlietā ugunī. Skatos uz zemes cilvēku no šejienes. Viņa enerģiju virzieni ir horizontāli. Viņa dzīve norit ārpusē attiecībās “es un sabiedrība”. Pēc blīvuma zemes cilvēks, salīdzinot ar saules cilvēku, liekas no dzelzs.

Saules ugunīgais cilvēks atrodas sava “Es” iekšienē, kaut gan ir stari un plūsmas uz āru (cilpas – turp un atpakaļ – cilpā). Nevar teikt, ka cīņa ar tumsu ir šo spēku prioritāte, tāpēc ka šeit nav cīņas. Bet ir radošums, ievirze uz Augstākajām apziņām, uz Rītausmu, uz vēl lielāku apskaidrību.

Es neteiktu, ka šeit ir uzdevums izaudzināt iekšienē mīlestību, tāpēc ka mīlestība šeit ir izlieta iekšienē un ārpusē. Viņa piepilda tavu “Es” līdz malām un nekad nepazūd tāpat kā gaiss uz Zemes. Mēs atrodamies izlietas mīlestības telpā. Mūsu smalkie ķermeņi, iespējams, atceras tādu augstu mīlestību, un mēs visi uz Zemes pēc viņas ilgojamies un tiecamies tieši uz tādu totālu mīlestību, saucot par dievišķu, tāpēc ka mēs viņu pazīstam.

Kādas tad ir Saules Brālības prioritātes? Prioritāte radošumā, radīšanā, jaunradē, visu spēku sevis iekšienē saskaņošanā. Prioritāte tajā, lai viss, kas atrodas iekšienē – apziņas, telpas, kopienas, planētas, – visas viņas būtu harmonijā. Kā cilvēkam uz Zemes ir ļoti daudz aspektu, kuriem visiem ir jākalpo cilvēkam, nevis jāgrauj viņš, tā arī šeit prioritārais moments ir visu frekvenču, visu pozīciju, visu plānu, visu apziņu, visu saprātu, fizisko plānu saskaņošana vienotībā, lai tā būtu sistēma.

Tieši sistēmiskums ir Saules dievu prioritāte.

Šeit vairs nav atsevišķā “mazā es”. Šeit nav pretnostatījuma “es un jūs”. Ir varenie MĒS. Tāpēc ka katrs, kurš ietilpst šajā Saskaņojumā, ir Mēs, nevis “Es”.

Un individualitātes, tādas kā Natālija Koteļņikova, šeit vairs nav. Nejūtu, ka es šeit esmu atsevišķa būtne. Jūtu saplūšanu ar visām šīm būtnēm. Jā, mēs varam sarunāties kā Natālija un Apolons, kā Natālija un Vladimirs vai vēl kāds. Individualitāte šeit pazūd, un paliek tikai dievišķā Personība, kurai ir pavisam cits Vārds. Šī Personība pašreizējā momentā ir saistīta ar fizisko plānu tiešā veidā, tāpēc notiek mūsu tieša saruna. Taču, kad izej uz šo līmeni, un Natālija paliek tur, lejā, nav tā, ka es zaudēju ar viņu saikni, taču es esmu pilnīgi cita būtne.

Mēs nupat parunājām par Saules būtņu prioritātēm, bet tagad mēs parunāsim par uzdevumiem un tā radīšanu, kas tagad notiek Saules sistēmā, kas tagad tiek radīts, pie kā jūs esat nonākuši rezultātā. Bez tā, ka tiek radīta jauna cilvēce uz šīs ceturtās planētas, ir vēl ļoti daudz radīšanu, kuras notiek šajā momentā.

Piemēram, jaunas rases radīšana, tā būs rase, kura ir apzinātāka, mobilāka un spējīgāka savienoties ar saviem Augstākajiem “Es” un, tai pašā laikā, eksistēt fiziskajā plānā pilnā apziņas apjomā, rase, kura vēl vairāk būs saistīta ne tikai ar Augstākajiem, bet arī ar apakšējiem “Es”. Mēs uzreiz cenšamies padarīt šo rasi ar daudzdimensionālu apziņu, lai būtu tādas spējas, kuras uzreiz spilgti izpaustos. Cilvēks tad uzreiz kļūst apzinošāks un garīgāks. Viņš ātrāk iziet visus karmiskos mezglus, visus savus radīšanas uzdevumus, visas apzināšanās, un ātrāk apmācās saprātā.

Tātad, lai kas tur nebūtu uz Zemes, šeit, saules telpā, to sāk apgūt cilvēciskais saprāts. Un tur jums palīdzēs jūsu tā dēvētie “dievi” – Saules dievi, Augšupceltie Valdnieki, jūsu Ģimeņu daļas – Ēģiptes, Grieķijas, Hiperborejas dievi. Jūsu uzdevums – pēc iespējas vairāk ar viņiem savienoties, sarunāties šajā telpā, lai šeit aprastu. Sajustu sevi kā vienlīdzīgus. Nebaidītos. Un sāktu radīšanu.

Pēdējā planēta, ceturtā – ar ko viņa atšķirsies no tām pasaulēm, kurās jūs tikko kā bijāt, kuras ar sekmēm izgājāt un ar prieku pametāt? Jūs saprotat: tas pasaules iekārtojums, kurš jums ir Zemes, neatbilst tam, kas vajadzīgs cilvēkam.

Piemēriet sev realitāti. Saprotiet, ka ļoti bieži jūs ejat, tāpēc ka “tā iet visi”, tāpēc ka “man to teica”, tāpēc ka “tā ir noteikts”, tāpēc ka “es nezinu citu ceļu”. Jūs šajā ceļā kļūstat tik asi, ja jūs nepildāt savus noteikumus, ja jums neļauj tos pildīt, ja jums nez kāpēc liekas, ka jūs apspiež vai jums kaut ko neiedod papilnam. Jūs sākat revolūcijas, jūs sākat dumpjus mājās, šķiraties no saviem mīļotajiem, šķiraties no savas valsts un ar prieku šķiraties no šīs pasaules.

Kaut gan, ja jūs pieietu savai problēmai no cita skatupunkta, absolūti pie tādas pašas pasaules, kurā jūs dzīvojat, un saprastu, ka viss ir jūsu iekšienē, un visi dumpji, nepiekrišanas un protesti guļ iekšienē, tāpēc ka jūs tā esat noskaņoti, jums ir tāds iekšējais nolikums, un neko citu jūs nesaprotat un negribat saprast, tad jums, protams, kļūst vieglāk. Jūs paejat malā no visiem noteikumiem, iekšējiem un ārējiem, un atlaižat šo pasauli dzīvot tā, kā tā grib dzīvot, un dzīvojat pēc sava iekšējā nolikuma. Un tad jūsu iekšienē attīstās gaisma, mīlestība, maigums. Jums kļūs daudz vieglāk dzīvot. Jūs pārstājat apvainoties, sīksti turēties pie savas taisnības un atlaižat pasauli brīvībā un savu “Es” brīvībā.

Un, lūk, tādiem cilvēkiem mēs tad arī būvējam, pagaidām projektā, jaunu pasaules iekārtojumu, jaunu sociālu sabiedrību, jaunas formas, jaunu morāli un jaunu reliģiju. Jaunu zinātni – dvēseles un ķermeņa savienojuma zinātni. Mīlestības, pirmkārt pret bērniem, zinātni. Vienam otra godāšanas, vienam otra nepārvaldīšanas zinātni, tas ir, nemanipulējošu zinātni, zinātni par sabiedrību.

Nemanipulēta sabiedrība, kura nepiespiež cilvēku, dod viņam iespēju izvēlēties to, ko viņš grib – dot priekšroku tam vai citam dzīves stilam, tai vai citai civilizācijai, tam vai citam pasaules iekārtojumam.

Jūs saprotat, ka tādu planētu, kā ceturtā planēta uz Zemes, pasaulē ir vairākas, un katrai planētai ir savs pasaules iekārtojums, savs Nolikums, savi Likumi. Kad jūs atnāksiet uz Jauno Zemi, jums sākumā būs apbrīnojami, kā gan katrs dzīvo tā, kā viņam gribas. Un jums sākumā nāksies daudz pieņemt to, kam jūs nepiekritīsiet, iespējams, tāpēc ka cilvēki tur būs dažādi. Kāds dzīvos komūnā, kāds dzīvos viens, kāds radīs ģimeni no 2-3 cilvēkiem, un jūs pakāpeniski izvēlēsieties to, kas jums būs vajadzīgs. Ir pat laulības starp cilvēkiem uz dažādām planētām. Viņi vienkārši katru dienu redzas mentālajā plānā caur saviem Augstākajiem Es un atbalsta un mīl viens otru tādā veidā.

Aiziet pagātnē materiālisms, un jaunajām dvēselēm nebūs vajadzīgs tik daudz mantu, automobiļu, transporta. Un tāpēc aiziet vecais ģimenes Nolikums, kur pamatā bija īpašums, zeme, valdījumi, nauda un bērni. Jaunajā pasaulē jūs varat būt bez bērniem vai būt ar bērniem un atdot viņus speciālās skolās audzināšanai, vai audzināt viņus paši, tas ir, apmācības un audzināšanas brīvāka izvēle. Bērni nevienam nepieder – ne tēvam, ne mātei, viņus nav iespējams atdalīt, ar viņiem nevar manipulēt. Viņu materiālais nodrošinājums nāk no centrālā enerģētiskā avota, tāpat, kā arī vecākiem. Tas ir, ir novērsti visi paši grūtākie jūsu dzīves momenti, kuri šeit jums ir kavēkļi, rada ciešanas, neērtības vai nelaimi, protestu.

Bet, no otras puses, cilvēkam tiek uzstādītas citas prasības. Viņam aiziet materiālisms, bet atnāk garīgums. Pasaule ļoti stingri seko, kā tiek ievērotas ētiskās normas aspektā “nekaitē”. Un var pat uz laiku izdzīt no planētas, ja cilvēks pasaulei nedod nekādu labumu, ne obligāti ar smagu darbu, ar savu garīgo ceļu, lai pat ar skaistuma, garīguma, zinātnes ienešanu pasaulē, lai pat savā līmenī.

Netiek uzstādīti kaut kādi stingri konkrēti kritēriji dvēseles attīstības līmenim, tam, lai cilvēks būtu liels meistars mākslas vai zinātnes jomā. Bet tiek piedāvāts attīstīties savā līmenī. Un, lūk, šai garīgajai un dvēseliskajai izaugsmei tiek uzstādītas prasības tāpat, kā pie jums tiek uzstādītas prasības skolniekiem. Eksistē zināmas cilvēka testēšanas – kā viņš ir izaudzis, kas ar viņu notiek. Šīs testēšanas vairāk ir vajadzīgas nevis kādam, bet viņam pašam. Un, ja viņš “krīt”, tad tiek veikti valstiski pasākumi viņa apmācībā un izglītībā, tāpat, kā pie jums tiek veikti pasākumi sodīšanai.

Saules Cilvēcei ir prioritāte garīgajā izaugsmē, enerģiju augšanā, kosmisko zināšanu, kopienu, radījumu, jaunrades jomas attīstībā, tāpat, kā jums ir prioritātes – nauda, vara, citu pārvaldīšana un mīlestība. Mīlestība paliek prioritāte arī nākamajā līmenī, viņa vēl vairāk attīstās un kļūst par vienīgo skaituma un laimes kritēriju. Tas ir, aiziet finansu kritērijs, neatkarība parādās uzreiz no dzimšanas. Ne par neatkarību, ne par taisnīgumu, ne par laimi neviens necīnās.

Vai paliek kaut kādas finanses vai kaut kāds mērs savstarpējiem norēķiniem starp cilvēkiem?

Šis mērs ir enerģētisks, nevis zelts vai papīrs. Ja cilvēks pietiekami strādā kopienas labā, tad viņš no kopienas var saņemt visu, ko vēlies. Ja cilvēks nepietiekami strādā kopienas labā, nenes viņai turību, tiek veikti pasākumi, lai viņš atrastu sev nodarbošanos pēc patikas.

Tāpēc jums tagad uz jūsu planētas ļoti svarīga ir garīgā izaugsme. Pirmkārt, lai jūs apziņā aizsniegtos līdz šai planētai, otrkārt, lai pieradinātos strādāt kopienas labā, treškārt – lai apzinātos savu pašcieņu un nostātos pilnā savas dvēseles augumā, un sajustu savu varenību.

Tieši cilvēki, kuri ir iegājuši savā varenībā, pāriet uz nākamo planētu. Viņi kļūst dabiski iedzīvotāji pēc savas apziņas un sabiedriskās atdeves līmeņa. Iemācieties kalpot, iemācieties atdot un iemācieties mīlēt un piedot. Un mēs gaidām jūs uz šīs planētas, pilnīgā skaitumā, pilnīgā pārpilnībā, laimē, gaismā, mīlestībā un atzinībā.

Līdz jaunai tikšanās reizei!

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 1. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe