Cilvēka būtnes vissenākās programmas

15.03.01.

Dārgā Valdniece Marija! Par ko tu ar mani gribi parunāties?

Tēmu tu izvēlējies pati – cilvēka DNS uzbūve un cilvēka attīstības uz Zemes programmu atspoguļojums DNS.

Pati senākā cilvēka būtnes programma ir saistīta ar gaismas (gara) iemiesošanos matērijā. Bija daudz būtņu, atnākušu uz planētu, attīstības variantu, arī ķermeņu bija daudz – gan dzīvnieku ķermeņi, gan augu, gan pat domājošas baktēriju kolonijas. Visi šie varianti tika izieti un apzināti.

Tagad ir kļuvis iespējams visus variantus iemiesot vienā – tās ir cilvēka formas un viņu kolonijas – kopienas. Ar ko cilvēku kopienas atšķiras no iepriekšējiem variantiem? Jūs sākāt celt materiālu visumu, atšķirīgu no iepriekšējo koloniju materiālajiem visumiem. Tās izmantoja daudzdimensionālu saprātu, apzinošos vairākas dimensijas, un izmantoja astrālo pasauļu zināšanas un iespējas – ievērsumu, izvērsumu, ieiešanu punktā, lidojumu, sadalīšanos un integrāciju jaunā ķermenī.

Mūs tajās neapmierināja, lūk, kas: šo cilvēku saprātīgums sāka dominēt par jūtām un aizveda domājošās būtnes no gaismas ceļa. Zināšanas sāka dominēt pār saprātu. Tas nozīmē, ka zināšanas par katru cenu kļuva prioritāras, un Dzīve kā tāda zaudēja cenu. Nevis zināšanas Dzīvei, bet Dzīve zināšanām. Pēc tam Dzīve pārvērtās “mikroelementu” komplektā – saraksts, barošana, apmācība un vairošanās kā saprātīgas ierīces mehāniskas funkcijas.

Jūsu civilizācijai ir daudz līdzīgu iezīmju, bet tomēr jums ir jūtas, un bieži jūsu jūtas pat dominē pār saprātu. Tā arī ir asimetrija, un mūsu uzdevums šeit – harmonizēt jūtas un domas, padarīt jūtu un domu sistēmu par vadāmu. Tas daudzējādā ziņā ir hormonāls process, apziņas vadāms.

Uz Zemes vienmēr norit daudz hormonālu eksperimentu. No šejienes arī hormonālas novirzes daudzās būtnēs pašlaik. Un bērni dzimst ar citādu endokrīno sistēmu, lai pamēģinātu nokoriģēt cilvēka būtnes nevadāmās jūtas.

Katra tūkstošgade dzemdina jaunu genomu. Viņš balstās uz veco genomu, bet mutācijas tādā mērā izmaina formu un, galvenais, vadošo sistēmu, ka dabūjam it kā jaunu ķermeni.

Simtiem civilizāciju ir ietekmējušas zemes plāna gēnus, tūkstošgadēm norit eksperimenti ar rasēm. Mēs palaižam rasi pēc rases, lai iemācītos vadīt gēnus jau dzīvojošā cilvēkā, par cik genoms var mutēt jau dzīves laikā, un mums jāiemācās vadīt ķermeņa mutācijas rases labumam dzīves procesā.

Kādas rases ir ietekmējušas šodienas genomu? Pašreizējā laikā pati stiprākā ietekme izrādījās Hiperborejas rases, ieradušās no Sīriusa, ietekme. Tie nav sīriusiešu, bet zemes gēni, vienkārši ģenētiski viņi ļoti labi sajaucās ar vietējo rasi, kuras pēcteči dzīvo Baikāla rajonā. Viņi bagātināja zemes rasi ar izdzīvošanas un noturības, sīkstuma gēnu. Bija vajadzīgs, lai genoms izaugtu, bagātinātos ar jauniem iecirkņiem.

Mēs pagājušā reizē noskaidrojām, ka gēnos ir ielikta visa zemes dzimtu pieredze.

Kāda pieredze ir ielikta? Pretošanās spēja vīrusiem, baktērijām, zemes slimībām un debesu sējumiem. Kā arī raksturi, kuri veicina izdzīvošanu – spēks, kā fiziskais, tā arī garīgais, bezjūtīgums un maigums, spēja kopā pārdzīvot, atvērtība un noslēgtība, viedums un cieņa pret vecākajiem, pret viņu pieredzi, pret viņu pasaules sapratni un viņu ieradumiem, kurus bieži nosaka kārtība un zināšanas.

Kas ir debesu sējumi? Tie mikroorganismi, kuri ierodas no kosmosa kopā ar krītošajiem meteorītiem un putekļiem. Viņi “slīpē” zemes gēnus un palīdz rasei kļūt noturīgākai veselības ziņā.

Bet kā tad rasu iezīmes? Tās taču krasi atšķiras...

Karsts klimats nosaka temperamentu, aukstās zemēs tas ir vienkāršāks un mazkustīgāks. Attīstītība pilnīgi ir atkarīga no apkārtnes, no sabiedrības, tās vairs nav ģenētiskas iezīmes pilnā mērā. Reliģija uzklāj savas īpatnības, ja cilvēks ir audzināts reliģiozā sabiedrībā.

Visas rases ir dzimušas cita no citas? Jeb ir bijuši dažādi sējumi dažādos periodos?

Gan vienādi, gan otrādi. Ir bijuši dažādi sējumi, kurus uzsūca zemes genoms, spēja pielāgoties planētas vietējiem apstākļiem. Un katra ārpuszemes rase pēctečos atstāja zināmu atšķirību, kura pēc tam “aizauga”, nivelējās, mutējās.

Taču tas nav galvenais. Galvenais, ka zemieši spēja noturēties planētas kataklizmās un spēja pieņemt jaunos starus, kuri tagad nāk uz planētu, praktiski nesāpīgi. Bet enerģijas “kvēle” un staru daudzums taču palielinās. Neskatoties uz to, viss notiek burtiski mierīgi, klusi un nesāpīgi. Ko Mēs tad arī centāmies panākt, “trenējot” iedzīvotājus.

Kā Jūs mūs trenējāt?

Pirmkārt, jūs spējāt savaldīt visas briesmīgās slimības.

Nu, ne visas...

Es runāju par planētas lielāko daļu.

Otrkārt, jūs spējāt iziet kosmosā un iemācījāties no kosmiskās telpas redzēt savu mazuli (Zemi). Jūs iemācījāties viņu glabāt un saprast savu ievainojamību, Dzīves kopību un sistēmiskumu. Kosmoss spēlē aukles lomu, kura apmāca mazus bērnus, kā jāuzvedas pret vecākajiem, kad bērni izies aiz Mājas vārtiem.

Jums priekšā vēl ir daudz rasu eksistēšanas gadu. Jūs vēl esat nogājuši tikai pusi ceļa uz Mājām. Taču jau tagad jūs esat sākuši izdarīt dažus nepieciešamus secinājumus, piemēram, jūs meklējat jaunus ceļus, netradicionālus ceļus, kā izzināt realitāti, kā mainīt realitāti caur kvantu zinātni un apziņu. Jūs izkustināsiet zinātni tad, kad iemācīsieties ar apziņu ieiet matērijā un mainīt viņu ar savu apziņu vajadzīgajā virzienā. Protams, tā ir jau varenība, un tā neatklāsies, kamēr cilvēks nekļūs par viedu būtni, izejot visas apziņas attīstības stadijas un saglabājot sevi kā rasi.

Kā reptiļi ietekmēja mūsu apziņu?

Tāpat kā visas pārējās rases – atstāja pēdas cilvēka iekšienē, viņa iekšējo algoritmu. (Algoritms – komplekts no instrukcijām, kuras apraksta izpildītāja darbību kārtību uzdevuma atrisināšanas rezultāta sasniegšanai ar galīga skaita darbībām. (Vikipēdija).)

 

Šeit ir gan asins sastāvs, gan imunitāte, gan domāšanas secība, gan agresivitāte, gan sazināšanās ar smalko pasauli...

Bet kā drakoni ietekmēja cilvēka apziņu?

Šeit ir citi rādītāji. Tas ir godīgums, atvērtība, tiešums, lētticīgums, naivums un fantāzijas.

Ko mums deva sīriusieši?

Viedumu pirmām kārtām, zināšanas un paredzēšanu. Sīriusiešu senajām enerģijām bija vajadzīga atjaunošanās, un caur cilvēka genomu viņi spēja uzlabot savu ķermeņu zināmu komponenti.

Ko deva plejādieši?

Šīs tautas pirmām kārtām deva agresivitāti un jutīgumu.

Šeit es atkal sajutu reptiļus. Starp plejādiešiem ir reptiļi, jeb viņi tad arī ir reptiloīdi?

Ne gluži tā. Tas ir visu rasu sajaukums, tāpat kā jūs. Tās ir vēlākas rases, un viņas jau balstījās uz daudzu rasu rādītāju lielās pieredzes. Viņi ir jūsu priekšteči, Es runāju gandrīz par visām Saules sistēmas rasēm, ar nelielu izņēmumu.

Man liekas, ka drakonu suga, reptiloīdu suga, pelēkie, es pat redzēju nepazīstamu rasi... tādi gari sarkanīgi resni cilvēki... pašlaik veido iekšējos astrālos dubultniekus jeb astrālā Es pakārtotās personības. Viņas ir dažādi attīstītas visiem cilvēkiem, un, kā man liekas, ietekmē cilvēku raksturu un ieradumus tieši tāpat, kā bioloģiskā cilvēka iekšējie aspekti, piemēram, iekšējais vīrietis un iekšējā sieviete. Vai tā un tas?

Ja tu esi atradusi šīs pakārtotās personības, tad vari viņas izmainīt, palabot vai šķirties no viņām. Kaut arī ne visas vajag no sevis vākt prom.

Mans drakoniņš iekšienē sagādā man tik daudz labuma, es ar viņu izdedzinu auras no netīrumiem...

Viņš var vēl daudz ko, parunā ar viņu!

Labi. Bet reptiļi?

15 03 01 01

Marija klusē, dodot man iespēju pašai tikt skaidrībā. Es “ieplūdu” reptiļu enerģijās, lai tās labāk apzinātos. Sajutu lokanību, pielāgošanās spēju, izdzīvojamību, pieķeršanos dzīvei. Es šeit neieraudzīju ne agresivitāti, ne baiļu, ne cita negatīva. Tas droši vien ir tāpēc, ka es šorīt aplūkoju savas astrālās pakārtotās personības un tādu tipāžu no sava arsenāla aizvācu. Viņš man nepatika – kaut kāds pārāk sauss, vecs un neemocionāls. Pēc tam es ieinteresējos par reptiļu kā mūsu priekšteču nozīmi. Mums ir pašas pirmās, pašas senākās smadzenes – reptiļu.

http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/u_nas_chetyre_mozga/

Reptiļu smadzenes ietver sevī retikulāru formāciju, kura pārvalda nomodu un miegu, kā arī hipotalāmu, pēc lieluma nedaudz liekāku par mazā pirkstiņa nagu, kurš vada visas mūsu dzīves funkcijas: badu, slāpes, seksualitāti, termoregulāciju un vielmaiņu. Turklāt viņš tiešā veidā ir savstarpēji saistīts ar hipofīzi, kura pie svara mazāk par vienu gramu pilnībā atbild par vispārējo endokrīno balansu organismā.

Tādejādi runa ir par mūsu instinktu centru, kurš tai skaitā pārvalda mūsu agresīvās, barošanās un seksuālās reakcijas. Viņš nepārtraukti rūpējas par homeostatiskā līdzsvara pastāvīgumu un, tātad, uzmana to mūsu iekšējās vides stāvokli, kurš rodas šeit un pašlaik. Šis stāvs eksistē jau zīdītāju priekštečiem – reptiļiem, no kurienes tad arī šis nosaukums.

Viņš funkcionē jaundzimušajiem, kā arī sāk ieslēgties “izmainītu apziņas stāvokļu” gadījumā vai komas laikā. Kā likums, mūsu emociju veidošanās un tapšanas procesā viņš pilda enerģētiska aktivizētāja lomu. Tā ir sava veida pagraba mašīnu zāle – elektriskās strāvas un siltuma avots, ūdensapgādes un kanalizācijas regulētājs.

Reptiļu daļas ietilpst jūsu DNS sastāvā, tikai reptiļi paši sen ir pārveidojušies kopš tiem laikiem, kad iegāja cilvēka DNS. Viņi kļuva neatpazīstami. Un reptiloīdi arī ir pilnīgi dažādi, ir ar augstām vibrācijām un gaiši, un ir arī tumšie, saistīti ar asinīm un aukstumu (sāka smaržot pēc maģijas...)

15 03 01 02

Kā tu vari raksturot pelēkos? Es sev astrālajā aspektā atradu pelēkā pakārtotu personību, līdzīgu šim attēlam, un aizvācu. Agrāk, strādājot ar zemes pakārtotajām personībām, vācu prom no apziņas zemes aspekta pelēku figūru, kura iemiesoja depresīvas enerģijas manā iekšienē.

Tās ir pēdas no jūsu iepriekšējām rasēm, kuras uz Zemes radīja materiālas realitātes, pilsētas un civilizācijas. Viņas izstājās no spēles, tāpēc ka nogura cīnīties ar zemes apstākļiem, un aizgāja prom uz mākslīgajām sfērām ap Zemi.

Nez kāpēc man liekas, ka tie ir Mēness Pitri pēcteči.

Tie patiešām bija mēnesieši, taču viņi nepalika uz Mēness, pārgāja uz Zemi, bet pēc tam sāka dzīvot kosmosā.

Lūk, nedaudz ziņu par Mēness Pitri.

 

Avots

PITRI (Sanskr.) Cilvēces senči jeb radītāji. Viņi pavisam iedalās septiņās klasēs, no kurām trīs ir nemiesiskas, arupa, bet četras ar ķermeni. Tautas teoloģijā tiek teikts, ka viņi tika radīti no Brāmas sāna. Viņu ģenealoģija tiek attēlota dažādā veidā, bet ezotēriskajā filozofijā viņi ir tādi, kā parādīts “Slepenajā Doktrīnā”. “Atmaskotajā Izīdā” par viņiem teikts: “Parasti uzskata, ka šis hinduisma termins apzīmē mūsu senču garus, izmiesotos cilvēkus, no šejienes dažu spirituālistu arguments, ka faķīri (un jogi) un citi austrumu brīnumdari ir mediji. Tas ir kļūdaini vairāk nekā vienā aspektā. Pitri ir nevis pašlaik dzīvojošo cilvēku senči, bet cilvēku dzimtas jeb Ādama rasu senči; cilvēku rasu, kuras uz lejupejošās evolūcijas lielajām kāpnēm gāja pa priekšu mūsu cilvēku rasēm, un kuras fiziski, kā arī garīgi bija daudz augstāk par mūsu mūsdienu pigmejiem, – gari. “Manava Dharma Šastrā” viņi ir nosaukti par Mēness Senčiem.” “Slepenā Doktrīna” tagad ir izskaidrojusi to, kas uzmanīgi tika dots agrīnākos teosofiskos darbos.

Avots: Блаватская Е.П. - Теософский словарь

Avots: Блаватская Е.П. - Разоблачённая Изида т.1 гл.Словарь

 

Pitri ir Mēness Dievības un mūsu Senči, jo viņi radīja fizisko cilvēku. Agnišvata, Kumari, (Septiņi mistiskie Gudrie) ir Saules Dievības, kaut gan arī viņi ir Pitri, taču ir “Iekšējā Cilvēka Radītāji”. Viņi ir “Uguns Dēli”, jo viņi ir pirmās Būtnes, nokāpušas un attīstījušās no Sākotnējās Uguns, Slepenajā Doktrīnā sauktas par “Saprātiem”.

Avots: Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.1 ст.4 шл.1

Avots: Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.2 гл.Предварительные заметки

 

Eksistē Septiņas Pitri Klases, kā parādīts tālāk, trīs Nemiesīgas un četras miesīgas, un divi veidi – Agnišvati un Barhišadi. Un mēs varam piebilst, ja reiz ir divu veidu Pitri, tad ir arī divkārša un trīskārša Barhišadu un Agnišvatu kategorija. Pirmie, devuši dzimšanu saviem Astrālajiem Dubultniekiem, no jauna dzimst kā Atri Dēli un ir “Dēmonu Pitri” jeb arī Ķermeniskās būtnes – pēc Manu apgalvojuma, kur pretī Agnišvati no jauna dzimst kā Mariči dēli, Brāmas Dēli, un tiek uzskatīti kā “Dievu Pitri”.

Avots: Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.2 ст.4 шл.14

 

Pirmajām trīs Pamata Rasēm un ceturtās pusei, līdz viņas vidus jeb pagrieziena punktam, tieši “Ciltstēvu”, Mēness Pitri, Astrālās Ēnas ir formējošie spēki Rasēs, kuras būvē un pakāpeniski virza fiziskās formas evolūciju uz pilnību – un tas tiek veikts uz Garīguma proporcionālas zaudēšanas rēķina. Pēc tam, no šī pagrieziena punkta Augstākais Ego jeb Iemiesojošais Princips, Nous jeb Saprāts, sāk valdīt pār Dzīvniecisko Ego un vadīt viņu visos gadījumos, kad pēdējais nevelk uz leju.

Avots: Блаватская Е.П. - Тайная Доктрина т.2 ст.5 шл.18

 

Tātad Saules Pitri, Kumari – Agnišvati radīja iekšējo cilvēku, tas ir, dvēseles fragmentu, bet Mēness Pitri – formu, tas ir, ķermenisko daļu?

Jā, tas ir apmēram tā, taču daudz sarežģītāk. Starp citu, tas bija tik sen, ka es pati labi nezinu šo vēsturi.

Man gribas uzzināt, cik lielā mērā smalkās figūras mūsu iekšienē strādā mūsu rakstura labā? Vai vajag patiešām vākt viņas prom no sevis? Vai viņas rada negatīvu mūsu iekšienē?

To izlems katrs no jums, kad savā iekšienē ieraudzīs tādas enerģijas un sāks apzināties to nozīmi. Jūs varēsiet rīkoties ar tām tad, kad jūsu spēki spēs tās ierobežot vai uzlabot. Ne vienmēr un ne viennozīmīgi ir vajadzīga atbrīvošanās no senām enerģijām. Katrā garīgajā līmenī ir sava jēga.

Jums visu vajag darīt apzināti, nevis ar kopēšanu. Jūs visi esat pilnīgi dažādi astrālajā plānā. Un nav fakts, ka aizvākšana radikāli palīdzēs visiem bez izņēmuma, tas ir tikpat, kā novākt, teiksim, daļu aizsardzības. Kādam tā vairs nav vajadzīga, bet kāds nopietni cietīs. Katrā attīstības etapā visu vajag saprast individuāli. Nav cilvēku sērijveida ražošanas, un smalkajā plānā ir labi jāapzinās, ko un kā tu radi.

15 03 01 03

Kādu vēl es satiku ceturto “senci”? Viņš bija garš, stiprs un tumši sarkans, ar izplūdušām galvas un ķermeņa iezīmēm, gluži kā no sarkana māla.

Šis sencis ir visbīstamākais no visiem, un viņu vajag aizvākt, ko tu sekmīgi arī izdarīji.

Kas tas ir?

(Viņa enerģētiskais portrets ir emocionāli neiekrāsots, diez vai es varēšu viņi aprakstīt. Iejūtos... Zvērīgs spēks, dziļi iekšā; attīstība sākotnēja; nav ne saprāta, ne vēl jo vairāk intelekta aizmetņu... Viņš ir kaut kāds mehānisks, bet pēc izskata atgādina trolli, tā, kā redzēju kino...)

Tas ir spēka avots cilvēkā, bet tas vairs nav vajadzīgs. Tas ir kā zemes piesaistes ekvivalents, sākotnējā minerālā rase astrālajā plānā...

Tās ir pēdas no senatnes, materiālā sākotnējā radījuma... Šeit vēl nav cilvēka saprāta, toties dzīvnieciskie instinkti attīstīti diezgan labi. Atkal taču galvenās bija izdzīvošanas spējas un spēka programma.

Visas zemes rases ir atstājušas pēdas cilvēka genomā, un visas pēdas tika kopētas daudz reizes, lai iespiestos cilvēka astrālajā daļā. Daudz ko cilvēki jau ir izskauduši, bet, tāpat kā blīvajā daļā, astrālajā daļā ir sākotnējo rasu pēdas. Nevajag baidīties un celt trauksmi, jūs vienkārši augat uz astrālu un savienojaties ar saviem astrālajiem Es arvien vairāk un vairāk. Samērā ar pieaugšanu jūs paši izvēlēsieties, ko atstāt un ko aizvākt, un kas jūsos ir.

Jūsu iekšienē dzīvo vesels visums, senču atmiņa ir stipra katrā no jums. Tas nenozīmē, ka visu vajag vākt prom. Vienkārši katrs formē sevi pats, pēc savas gribas, un tur jūs esat stipri. Tā ir jūsu izvēle un jūsu spēks – sevis apzināšanās un radīšanas katrā etapā spēks. Jūs vienmēr radīsiet sevi, neapstājoties, tā arī norit attīstība un pilnveidošanās. Vēlu labu un sevis no sevis augstu radīšanu!

Pateicos, Valdniece Marija!

15 03 01 04

Noslēgumā gribu jums uzdāvināt brīnišķīgu lūgšanu, spiediet uz norādi!

Mantra, kura dziedina visas slimības

Mūsu tagadējā, mūsdienu spēka avots ir skaistums un mīlestība, daba un gaisma. Piesūcinieties no attēliem ar pašu brīnišķīgāko enerģiju. Un padomāsim, kādu evolūciju mēs esam nogājuši uz Zemes, kā esam attīstījuši savas estētiskās jūtas, savu emocionālo plānu, savas tehnoloģijas un cilvēka apziņu, lai ieraudzītu un izdzirdētu tādu skaistumu, vēlētos to paturēt atmiņa, spētu iemūžināt to uz visiem laikiem un dalītos ar draugiem. Bet vairums būtņu uz Zemes taču vēl nav pietiekami attīstītas, lai kaut vai apzinātos pasaules skaistumu...

 

Pievienots 01.03.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/drevneyshie-programmi-chelovecheskogo-suschestva

Tulkoja Jānis Oppe