Svētais Gars

Svētais Gars, ruach, Šiva, Dievišķā Aizgādne...

Nav svarīgi, kā viņš saucas – kā Krievzemē – Svētais Gars, Svetovids, kā Indijā – Šiva vai kā ebreju “ruach”, arābu “nafas”, persiešu “dam” – visi šie Gara apzīmējumi tiek tulkoti kā “pūsma”, “elpa”.

15 01 22 01     15 01 22 02

“Tas izskaidrojams pirmkārt ar to, ka cilvēks, sasniedzis savienojumu ar Garu, juta viņu savā centrālajā nervu sistēmā kā vēsu pūsmu. Lūk, kāpēc pasaules Svētajos Rakstos, sākot ar Bībeli un beidzot ar Vēdām, tiek apgalvots, ka tos rakstījusi “Dieva Elpa”.

Visās indoeiropiešu valodās (ieskaitot krievu) vārda “Gars” semantika iesniedzas pirmsindoeiropiešu saknē *-dheu (pūst). No šejienes ceļas arī grieķu “θeós” (Dievs), sanskrita “dhjana” (meditācija) utt.”

(Citāts no http://www.holyspirit.ru/brief.htm)

“Svētais Gars – kristietībā vienotā Dieva – Svētās Trīsvienības – trešais aspekts. “Svētais Gars” ir vīriešu dzimtē krievu valodā, latīņu (Spiritus Sanctus), ivritā (Ruach hakodesh), arābu valodā (Ar-Ruh-Al-Qudus). Pie tam grieķu valodā (Pnevma – Άγιο Πνεύμα) ir vidējā dzimtē, citās semītu valodās (Ruach) – sieviešu dzimtē.” Vikipēdija.

Būtība nav terminos vai vārdos.

Svarīgi, ka Svētais Gars – tā ir mūsu daļa, ļoti nozīmīga daļa, kurai mēs cieši pietuvojamies savā zemes attīstībā. Pašlaik Svētais Gars nolaižas uz Zemi, viņš ir atnācis blīvāk kā agrāk un sācis savu darbu tā, kā tas bija ieplānots.

Man tas tika parādīts vairākas reizes – manī ar savu daļu nolaidās Šiva Šanti, pēc tam Mihaēls izvērsa savu sievišķo daļu, kuru Urantijā sauc par Dievišķo Aizgādni, Svētā Gara pārstāvi mūsu visumā. Mums vietnē tika publicēts Lokālā Visuma Svētā Gara “apkampienu” audioieraksts, iesvētīšana, caur kuru iet visas dvēseles augšupceļoties, ne tikai cilvēku, bet arī, kā es domāju, visas pārējās: http://sanatkumara.ru/audiomeditatsii/obyatiya-svyatogo-ducha[1]

Es vēlējos precizēt, saprast un ciešāk ieiet šajās enerģijās. Kā mēs visi zinām, sievišķās enerģijas mūsu dzīvē ir sākušas būt klāt daudz stiprāk kā agrāk. Un viņu pieplūdums un ausma sākās pēc 2012. gada. Mēs pat varam saukt sevi par “ausmas bērniem”.

***

Dārgā Dievišķā Aizgādne! Parunā ar mani, lūdzu!

Es gaidīju tevi, manu cīrulīt. Klausies.

Gadījās tā, ka Zeme augšupcēlās uz jaunām enerģijām, un tas notika pēc dievišķā pavēlējuma. Iestājās rītausma pēc ilgas nakts uz Zemes, kad ļauni gari veda jūs pie nolaišanās pasaules-ēkas matērijas blīvumā. Jums tika uzlikts “apdullums”, kā jūs saucat (es redzu tumšu mākoni, kurš ietin planētu). Dievi izzina blīvumu caur jūsu dvēselēm, kuras nostājušās rindā (stāv rindā) pēc norīkojuma uz planētām, mītošām tumsas apgabalos. Svētais Gars jūsu Sargeņģeļiem uzdeva nepieļaut pilnīgu gara sastingšanu, deva rīkojumu, lai viņi jūs sodītu par nepaklausību un neļautu jums pavisam izčibēt. Nebija tāda uzdevuma, lai sodītu jūs par jūsu kļūdām, visi stimulējumi un sodi tika jums doti jūsu pašu labumam, tātad, to nevar saukt par atmaksu par grēkiem. Žēlsirdība mums neļauj sodīt jūs, kad jūs ejat tumsā, gandrīz neko neredzot, gandrīz neko nezinot.

Jūsu gara svaidīšanās veicināja jūsu attīstību, bet jūsu materiālās celtniecības vēriens mūs patīkami pārsteidza. Un saprāts sāka prevalēt pār dzīvnieciskiem instinktiem un aklu ticību, ko mēs arī centāmies sasniegt. Mēs centāmies satuvināt garu un materiālo ķermeni. Mēs centāmies uzzināt, kā to labāk izdarīt, veicot daudz eksperimentu pa visu pasauli (lokālo visumu).

Rezultāts deva pozitīvu pārbīdi tieši cilvēku saprāta iegūšanā un garīgās daļas nostiprināšanā. Lai tā bija reliģija, lai jūsu skolotāji bija dzirdami tikai mazos Zemes punktos, vienalga, viņi savu darbu izdarīja, atnesot uz planētu zināšanas un apskaidrību.

Tagad ir iestājies jauns gaismas un saprāta laikmets. Saprāts sāks prevalēt pār šī mirkļa izdevīgumu. Jūs sākat miera laikmetu uz planētas. Un Mēs pacentīsimies nepieļaut karu, lai cik reāls tas neliktos.

Svētais Gars – tas ir milzīgs Spēks. Viņš ir nostājies jūsos, un ar šo Spēku jūs varat sadarboties Zemes labumam.

Zemes jaunās enerģijas ir saistītas ar Svētā Gara Atnākšanu uz Zemi?

Zeme ieiet Svētā Gara Iesvētīšanā, uz jums nolaižas Tēva Tēls un Mīlestība, kā viņa agrāk nolaidās uz svētajiem un mocekļiem. Tagad šie gara ieguvumi ir pieejami katram, kurš dzīvo uz Zemes. Tikai lūdziet un iemantojiet.

Kādus spēkus un kādas īpašības mēs iemantojam līdz ar Svētā Gara Atnākšanu uz Zemi?

Pirmkārt, jūs kļūstat stiprāki garā. Tas ir skaidrs?

Otrkārt, jūsu enerģētikas kļūst spēcīgākas, jūs sākat apgūt arvien augstāku plānu un reģistru enerģijas. Ko tas jums dod? Jūs sākat strādāt visā jums pieejamo ideju un enerģiju, ne tikai tīri zemes plāna, spektrā.

Kā tas ir pielietojams konkrētāk?

Jūs varat stipri ietekmēt zemes Vienotību – apziņas augstāko plānu apgūšanas lietā, apakšējo ķermeņu ārstēšanā un iziešanā uz slimības cēloņiem, skaidrāk stādoties priekšā slimības cēloņus un uzdevumus, piedošanas cilvēkiem un viņu pieņemšanas lietā, apskaidrošanas un miera nešanas ceļā.

Jā, man pašlaik ir sajūta, ka es gluži kā būtu izrāvusies no zemes plāna un planēju augstumos, skaistumā un laimē. Un tas nav retorisks izteikums, bet mana sajūta no mūsu kontakta.

15 01 22 03

Nāc biežāk ciemos, tu kļūsi citāda, kļūsi tīrāka un vieglāka, kļūsi ne no šīs pasaules.

Es to labi jūtu ķermenī, gluži kā es planētu gaismā... Pateicos par tādu lielisku atbalstu. Tu parādījies manā saprātā un jušanā no Mihaēla. Pastāsti par to.

Es arī esmu Mihaēls, viņa gaišā daļa, viņa smaržīgākās enerģijas (vārds “smaržīgākās” nāk no jušanas). Viņa smalkākā daļa, kuru pie jums sauc par Svēto Garu. Tās nav duālās sievišķās enerģijas, nav Mātes vai Sievietes, Jaunavas vai Meitenes enerģijas. Tās ir enerģijas no visuma, kura aizsācēja biju Es. Un pēc tam parādījās arī Radītāja enerģijas, kuras piepildīja visumu ar gaismu un jēgu. Sākotnēji tad arī esmu Es, tas, kas parādījās no Tēva un gaidīja atvēršanos un pielietojumu.

Tātad tu vairāk piederi matērijai kā saprātam?

Matērija tad arī rada saprātu. Tēvs matēriju piepilda ar apziņu, bet Es radu saprātu un formas. Radītājs izmanto matēriju, apziņu, saprātu un formas un rada Rases, Civilizācijas, Pasaules iekārtojuma Dzīvi, tas ir, izmanto darbā to, kas mēs esam.

Bet kāpēc tavas enerģijas sāka prevalēt Mihaēla līmenī? Ko Mihaēls tagad dara un kāpēc Mihaēla priekšgalā parādījies Tu?

Es atkal vēlos mainīties. Es atkal gaidu pielietojumu. Pašlaik uz Zemes ir iestājies jaunas apziņas un saprāta, Jaunās Zemes radīšanas laikmets. Mihaēls ir ar Mani, bet Viņš ir atkāpies nedaudz ēnā, lai ļautu Man izpausties ar pilnu spēku. Zemes dzīvē ir iestājies tāds periods, kad Es atnācu un ļāvu sev nostāties priekšplānā.

Man gribas salīdzināt jūsu enerģijas, lai labāk tiktu ar to skaidrībā. Palīdzi, lūdzu!

 

Mihaēls

Svētais Gars

Lokālā Visuma, to apdzīvojošo būtību Radītājs

Apgarojošā daļa, kura nes saprātu un formu

Radījumu, kuri izpaužas Dzīvē dažādos plānos un formās, Tēvs

Saturoša sevī dvēseles, ar kurām apvelta formas un civilizācijas

Mīļotais Skolotājs, Tēvs mūsu visuma līmenī, dzimtā dvēsele, Mājas

Plīvurs, kurš ar savu tīrību un Debesu Tēva Mīlestību ietin visus dzīvos, iekļūst apziņā un paceļ viņu

Visklātesošs mūsu pasaulē, vienmēr un visur

Atnākošs pie cilvēka kopā ar patiesību un gaismu

Atbalsts, aizsardzība un mīlestība

Apskaidrošana un pacelšana garā

Zināšanas, Ticība un Žēlsirdība, Visa piedošana un Balsts

Brīvība, Patiesība un Mīlestība, maigums un apgarotība

Matērijas apveltīšana ar iedzīvotājiem, Debesu Tēva Plāna realizēšana

Realitāšu, to mehānikas un fizikas, un saprātu un apziņu visu īpatnību un atšķirību radīšana

 

Es pateicos Tev, Svētais Gars, par apzināšanos, un tagad man ir nedaudz liekāka skaidrība par to, kas ir atnācis uz planētu pāriešanas uz gaišākām pasaulēm rezultātā.

Nedaudz informācijas no Urantijas, lai pazītu Svētā Gara uzdevumu un lomu Pasaules-ēkā.

 

Fragmenti no “Urantijas Grāmatas”

(374.4) 34:1.1 Pēc zvaigžņu-planetārā sakopojuma fiziskās organizēšanas pabeigšanas un enerģijas kontūru radīšanas no virsvisuma enerģētiskajiem centriem – pēc šīs Bezgalīgā Gara pārstāvju sagatavošanās radošās darbības, izpildītas caur viņa radošo koncentrāciju lokālajā visumā un viņa vadībā, – Dēls Mihaēls deklarē jauna etapa iestāšanos – dzīves plānošanu jaunajā visumā.

...Dēla-Radītāja tiešā klātbūtnē parādās Bezgalīgā Gara jauna izteiksme – Dievišķā Aizgādne. Dēla-Radītāja individualizētais palīgs – Radošais Gars – ir kļuvis par viņa personīgo radošo partneri.

(375.3) 34:1.4 Šī Bezgalīgā Gara – lokālā visuma Radošā Materiālā Gara – personificētā klātbūtne Sātanijā ir pazīstama kā Dievišķā Aizgādne. Pēc būtības, šī Dievības izteiksme ir Dievišķs indivīds, garīga persona. Šajā statusā viņu atzinis un pret viņu atbilstoši attiecas arī Dēls-Radītājs.

(375.5) 34:2.2 Sākot ar pirmo apvienošanos ar Dēlu-Radītāju, Visuma Garam piemīt visi fiziskās vadības atribūti, kādi raksturīgi Bezgalīgajam Garam, ieskaitot augstāko spēju uz antigravitāciju. Pēc personības statusa iegūšanas Visuma Gars īsteno tikpat vispusīgu un pilnīgu saprāta gravitācijas un lokālā visuma vadību, kādu īstenotu Bezgalīgais Gars, ja viņš būtu klātesošs personīgi.

(376.1) 34:2.4 Kopā ar Dēlu-Radītāju Radošais Gars ir atbildīgs par pasauļu apdzīvoto radību radīšanu, demonstrējot nemainīgu uzticību Dēlam visos pūliņos, aizsargājot un saglabājot šos radījumus. Caur Radošā Gara starpniecību Dzīvība saņem palīdzību un atbalstu.

(376.2) 34:2.5 Radot saprātīgu radību visumu, Radošais Mātišķais Gars sākumā darbojas visuma pilnības sfērā, sadarbojoties ar Dēlu Skaidrās Rīta Zvaigznes (Gabriēla) radīšanā. Vēlāk Gara pēcteči arvien vairāk tuvojas planetāro radību kategorijām, samērā ar to kā Dēli veido lejupejošu virkni no Melhisedekiem līdz Materiālajiem Dēliem, kuri stājas tiešos sakaros ar mirstīgo pasauli. Mirstīgo radību evolūcijas vēlīnākā stadijā Dēli-Dzīvības Nesēji nodrošina fizisko ķermeni, kurš radīts no konkrētās pasaules eksistējošā organizētā materiāla, kamēr Visuma Gara ieguldījums ir “dzīvības elpa”.

(377.5) 34:4.1 Lokālajā Visumā Nebadons eksistē trīs skaidri izpausti garīgi kontūri.

(377.6) 34:4.2 1. Gars, Dēla-Radītāja iesvētīts – Mierinātājs, Patiesības Gars.

(377.7) 34:4.3 2. Dievišķās Aizgādnes garīgais kontūrs – Svētais Gars.

(377.8) 34:4.4 3. Kontūrs kalpošanai saprātam, kurš ietver vairāk vai mazāk apvienotu darbību, taču daudzveidīgu funkcionēšanu no septiņu palīggaru puses.

Visuma Mātišķais Gars darbojas gan kā Patiesības Gara, gan arī savas personīgās ietekmes – Svētā Gara – visuma satece un centrs.

(378.4) 34:4.10 Saprāta septiņi gari ir lokālā visuma Dievišķās Aizgādnes radījumi. Šie gari ir līdzīgi pēc sava rakstura, taču atšķirīgi varenībā, un viņi visi nes Vispārējā Gara zīmogu, kaut arī diezin vai viņi ir uzskatāmi par personībām atrautībā no savas Mātes-Radītājas. Septiņi palīggariem ir sekojoši nosaukumi: vieduma gars, pielūgsmes gars, padoma gars, zināšanas gars, drošsirdības gars, sapratnes gars un intuīcijas – ātrās apzināšanās – gars.

(379.3) 34:5.3 Mirstīgs cilvēks Gara kalpošanu saprātam pirmoreiz izjūt, kad evolucionējošo radību dzīvnieciskais saprāts iegūst spēju uztvert divus palīgus: pielūgsmes un vieduma. Sestā un septītā palīga kalpošana nozīmē, ka saprāta evolūcija šķērso garīgās aizbildniecības slieksni. Un tādu radību, spējīgu uz pielūgsmi un viedumu, saprāts nekavējoties tiek iekļauts Dievišķās Aizgādnes garīgajos kontūros.

(379.4) 34:5.4 Kad saprāts tādā veidā tiek nodrošināts ar Svētā Gara aizbildniecību, viņš iegūst spēju izvēlēties (apzināti vai neapzināti) Vispārējā Tēva – Domu Noskaņotāja – garīgo klātbūtni. Taču tikai pēc tam, kad iesvētītais Dēls (Mihaēls) atbrīvos Patiesības Garu planetārai kalpošanai visiem mirstīgajiem, jebkurš normāls saprāts automātiski kļūst gatavs Domu Noskaņotāja pieņemšanai. Patiesības Gara darbība saplūst ar Dievišķās Aizgādnes klātbūtni. Savā starpā saistīti ar divkāršu saikni, šie gari lidinās virs pasaulēm, tiecoties apmācīt patiesībai un garīgi izglītot cilvēka saprātu, iedvesmot augšupejošo rasu dvēseles, neatlaidīgi vedot evolucionējošo planētu cilvēkus uz viņu Paradīzes mērķi – dievišķo misiju.

(381.3) 34:6.9 Katram mirstīgajam piemīt divējāda daba: tendences, mantotas no dzīvniekiem, un augstas tieksmes, dāvātas kopā ar garu. Jūsu uz Urantijas dzīvotās īsās dzīves laikā reti izdodas samierināt šos divus atšķirīgos un pretējos dzenuļus, diez vai iespējams tos harmonizēt un apvienot. Taču visas jūsu dzīves laikā apvienotais Gars nelokāmi gādā par jums, lai palīdzētu jums arvien vairāk pakļaut miesu Gara vadībai. Kaut arī jums savs materiālais ceļš ir jānoiet līdz pašam galam, kaut arī jūs nevarat atbrīvoties no ķermeņa un viņa vajadzībām, – neskatoties uz to visu, attiecībā uz mērķi un ideāliem jūs iegūstat arvien lielāku spēku savas dzīvnieciskās dabas pakļaušanai Gara virsvaldībai. Jūsos patiešām dzīvo garīgo spēku kopa, varena dievišķa savienība, kuras vienīgais uzdevums – veicināt jūsu izšķirošu atbrīvošanos no materiālajām važām un galīgās eksistences ierobežojumiem.

(381.5) 34:6.11 Gars nekad nebiksta, viņš tikai ved. Ja jūs vēlaties iemācīties, ja jūs gribat pacelties līdz gara līmenim un sasniegt dievišķos augstumus, ja jūs patiesi vēlaties iemantot mūžīgu mērķi, tad dievišķais Gars uzmanīgi un ar mīlestību vedīs jūs pa dēla un garīgā progresa ceļu. Katram jūsu solim ir jāliecina par brīvprātīgu, saprātīgu un priecīgu sadarbību. Gara virsvaldībā nav vietas piespiešanai vai vardarbīgai pakļaušanai.

Pēc garīgās virsvaldības apzināšanās gara vestā mirstīgā dzīves reakcijās izpaužas arvien vairāk Gara iezīmju, jo “Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība”.

(384.2) 35:0.2 Dēlu tipi, kurus mēs grasāmies aplūkot, parādās lokālajā visumā; tie ir pēcteči no Paradīzes Dēla-Radītāja, kurš dažādā veidā apvienojas ar Visuma Mātišķo Garu. Šajos vēstījumos ir minētas sekojošas lokālo visumu dēlu kategorijas:

(384.3) 35:0.3 1. Dēli-Melhisedeki.

(384.4) 35:0.3 2. Dēli-Vorondadeki.

(384.5) 35:0.3 3. Dēli-Lanonandeki.

(384.6) 35:0.3 4. Dēli-Dzīvības Nesēji.

(404.5) 36:6.7 ...ideja glabājas Tēvā, tās izpaudums – Dēlā, bet iemiesojums dzīvē – Garā.

(406.1) 37:0.1 Visu Nebadona personību priekšgalā stāv Mihaēls – Dēls-Radītājs un Valdnieks, visuma tēvs un pavēlnieks. Vienlīdzīgs dievišķībā un papildinošs radošajos atribūtos ir lokālā visuma Mātišķais Gars – Salvingtona Dievišķā Aizgādne. Šie radītāji visburtiskākajā nozīmē ir visu Nebadonā dzimušo Tēvs-Dēls un Gars-Māte.

(406.3) 37:1.1 Visuma Palīgi ir apvienoti septiņās kategorijās:

(406.4) 37:1.2 1. Skaidrās Rīta Zvaigznes (viens pats Gabriēls).

(406.5) 37:1.3 2. Spožās Vakara Zvaigznes.

(406.6) 37:1.4 3. Ercenģeļi.

(406.7) 37:1.5 4. Visaugstākie Palīgi.

(406.8) 37:1.5 5. Augstie Pilnvarotie.

(406.9) 37:1.7 6. Debesu Novērotāji.

(406.10) 37:1.8 7. Apdzīvoto Pasauļu Skolotāji.

Spožās Vakara Zvaigznes ir unikāla divējāda kategorija, kurā ietilpst kā šādā statusā radītas, tā arī to sasniegušas būtnes. Pašreizējā laikā šajā Nebadona korpusā ir 13.641 Spožā Vakara Zvaigzne.

(408.4) 37:3.1 Ercenģeļi ir Dēla-Radītāja un Visuma Mātišķā Gara pēcteči. Viņi ir augstu garīgu būtņu, lielā daudzumā lokālajā visumā radītu, augstākais tips, un pēdējās reģistrācijas laikā Nebadonā atradās gandrīz astoņsimt tūkstoš ercenģeļu.

(408.5) 37:3.2 Starp lokālā visuma personībām ercenģeļi ir viena no nedaudzām grupām, parasti nepakļautām Gabriēlam. Viņiem nav nekāda sakara ar visuma pašreizējo pārvaldīšanu, jo viņu darbs ir veltīts radību glābšanai un palīdzībai laika un telpas mirstīgajiem virzībā pa augšupejošu ceļu. Kaut arī ercenģeļi parasti nav pakļauti Skaidrās Rīta Zvaigznes vadībai, reizēm viņi darbojas viņa vārdā. Viņi sadarbojas arī ar citiem Visuma Palīgiem, piemēram, ar Vakara Zvaigznēm, kam par piemēru var kalpot daži notikumu, atspoguļoti stāstā par dzīvības ieviešanu jūsu pasaulē.

(408.6) 37:3.3 Nebadona ercenģeļu korpusu vada šī amata pirmdzimtā būtne, bet nesen ercenģeļu reģionālais centrs parādījās uz Urantijas. Tieši šis neparastais fakts uzreiz piesaista stažieru, kuri ieradušies no Nebadona ārpuses, uzmanību. Viens no pirmajiem novērojumiem ir tāds, ka daudzi Spožo Vakara Zvaigžņu augšupejošās darbības veidi tiek vadīti no lokālās sistēmas galvaspilsēta Sātanijas. Pēc tam viņi uzzina, ka daži ercenģeļu darbības veidi tiek vadīti no nelielas un šķietami nenozīmīgas apdzīvotas pasaules, kura tiek dēvēta par Urantiju. Pēc tam viņiem tiek pavēstīts par Mihaēla iesvētīšanu uz Urantijas, ko pavada nekavējoša intereses paaugstināšanās par jums un jūsu necilo sfēru.

(409.1) 37:3.4 Vai jūs saprotat, kāda nozīme ir faktam, ka jūsu primitīvā un sapinusies planēta ir kļuvusi par visuma pārvaldes un ercenģeļu dažu darbības veidu, kuri attiecas uz uzkāpšanas Paradīzē programmu, vadības reģionālo centru? Tā neapšaubāmi ir pazīme vēl arī citas, saistītas ar uzkāpšanu, nākotnes darbības koncentrēšanai Mihaēla iesvētīšanas pasaulē un piešķir kolosālu un svinīgu jēgu Skolotāja personīgajam solījumam: “Es atgriezīšos.”

(418.1) 38:0.1 Eksistē trīs skaidri izteiktas Bezgalīgā Gara personību kategorijas. Eņģeļi – tie ir laika aizbildnieciskie gari; vara – telpas sūtņu pulks; spēki – Bezgalīgā Gara augstākās personības.

(418.2) 38:0.2 Kā supernafimi centrālajā visumā un sekonafimi virsvisumā, tā serafimi kopā ar ķerubiem un sanoviviem veido lokālā visuma eņģeļu korpusu.

(418.3) 38:0.3 Visi serafimi ir vairāk vai mazāk viendabīgi. Visos septiņos virsvisumos viena visuma serafimu atšķirības no jebkura cita visuma serafimiem ir minimālas; no visiem personificēto būtņu garīgajiem veidiem viņi ir vistuvāk vienotam standartam. Dažādi serafimu amati veido lokālo radījumu kvalificētu un nekvalificētu aizbildņu korpusus.

(418.4) 38:1.1 Serafimus rada Visuma Mātišķais Gars, un tos plāno grupās – pa 41.472 būtnēm vienā reizē – kopš tā laika, kad Nebadona eksistēšanas sākuma periodā tika radīti “eņģeļi-prototipi” un dažu eņģeļu tipu pirmtēli. Dēls-Radītājs un Bezgalīgā Gara visuma izpausme apvienojas, lai radītu lielu skaitu Dēlu un citu visuma personību. Pēc kopīgā darba pabeigšanas Dēls stājas pie Materiālo Dēlu – pirmo dažāda dzimuma radību radīšanas, kamēr Visuma Mātišķais Gars veic pirmo pastāvīgo gara atražošanas mēģinājumu. Tā sākas lokālā visuma serafimiskā pulka radīšana.

(418.6) 38:1.3 Serafimu periodiska radīšana turpinās; visums Nebadons vēl arvien atrodas tapšanas procesā. Visuma Mātišķais Gars nepārtrauc garīgo aktivitāti augošajā un pilnveidošanās procesā esošajā visumā.

(438.5) 39:5.12 Maldīgā ideja par spārnotiem eņģeļiem nav izskaidrojama tikai ar seniem priekšstatiem par spārniem, kuri eņģeļiem vajadzīgi, lai lidotu pa gaisu. Dažreiz cilvēkiem tika atļauts vērot procedūru, kurā serafims gatavojas transporta misijas izpildīšanai, un nostāsti par to daudzējādā ziņā noteica urantisko priekšstatu par eņģeļiem. Vērojot transporta serafima gatavošanos uzņemt pasažieri starpplanētu ceļojumam, var ieraudzīt to, kas atgādina dubultu spārnu komplektu, kurš stiepjas no eņģeļa galvas līdz pēdām. Patiesībā šie spārni ir enerģētiski izolatori – antifrikcijas ekrāni.

 

Pievienots 22.01.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/svyatoy-duch

Tulkoja Jānis Oppe