Krievijas ceļš

Lucifer, piesaucu tevi, lai parunātu par Krievijas ceļu. Daži cilvēki domā, ka Krievija ir pakļauta un pazemota, nolaista un pārdota u.c. Vai tas tā ir patiesībā, un kādēļ tāds ceļš mūsu valstij, ja mēs atrodamies planētas augšupcelšanās smailē?

15 01 15

Tas ir saistīts ar jebkuras valsts ciklisku attīstību, lineārā laika etapiem (rāda attīstības sinusoīdu, kur mēs pagaidām esam apakšā). Viss attīstās cikliski, un nav sliktā un labā.

Protams, Krievijai nav tādas infrastruktūras vai tādas ekonomiskās attīstības kā ASV vai Eiropai. Bet vai jums tādu vajag? Pēc ekonomikas infrastruktūras attīstības jums jāmaksā ar neatkarības apspiešanu, pakļaušanos korporācijām un cīņas pastiprināšanos. Ukraina, Bulgārija, Grieķija ir tam par piemēru.

Vai jums vajag cilvēka un valsts iekšējo tiesību apspiešanu?

Nepareizs ārpolitisku darbību novērtējums noved pie maidana noskaņojumiem, kas tad arī ir raksturīgi valstīm ar zemu pašvērtējumu, ar sliktu iekšējo iekārtu un notiekošā nesaprašanu. Pēc būtības, valsts iekšienē tiek provocēts jauns Maidans. Kā mēs zinām, nekāda cīņa neved pie gaišiem rezultātiem. Otrādi, tie, kas provocē tādus noskaņojumus, grib tikai vienu – atšķelšanu no pārējās pasaules un ekonomisku grimšanu nabadzībā, vai arī ir cits vēlamais variants – ar izstieptu roku iet uz rietumiem.

Planētas garīgais līderis līdz šim bija Indija. Bet, kā jūs redzat, arī tur ir ne pārāk sātīga dzīve. No sendienām akcents uz garīgumu, nevis uz labklājību ir bijusi vēdiskās rases un vēdiskās reliģijas pazīme. Jums pat ir paruna – māksliniekam jābūt izsalkušam. Jā, sāta sajūta un pilnīga labklājība diemžēl neieved garu aktīvā stāvoklī, otrādi, cilvēks aizmieg. Cik bieži svētie Krievzemē bija nabagi un plānprātīgi!

Zeme nolaidās dualitātes tumsā, tieši attīstoties zināšanu tumšajām daļām – mehānikai, alķīmijai, šamanismam un maģijai. Un tās nav krieviskas zināšanas. Laikmets pieprasīja tumšu enerģiju attīstīšanos, un tās atnāca, bet ne caur krievu egregoru. Viņš vienmēr ir bijis, ir un būs gaišs. Viņš ir saglabājis sevi krievu dvēselē, un, lai kā pašlaik nesūrotos krievu cilvēki, viņš ir dzīvs un tagad ceļ spārnus. Bet ne uz vēdiskās reliģijas atjaunošanas rēķina. Uz cilvēku apziņas pacelšanās rēķina. Jūsu apziņa pašlaik ir daudz augstāka kā rietumiem. Jūsu apziņa ved Krieviju nevis pie vēdiskās Krievijas atkārtošanas, bet pie jauna Miera un Mīlestības uz visas planētas. Krievija kļūs par garīguma, nevis attīstītas ekonomikas paraugu.

Daudziem no tiem, kuri tagad nodarbojas ar Krievijas vēstures atjaunošanu, zemapziņā ir vainas komplekss par tām postošajām darbībām, kuras viņi veica Krievijas teritorijā pagājušās dzīvēs, un viņi visos pieejamos veidos tiecas pakalpot Krievijai, dot viņai spēkus un mīlestību, kurus viņi atņēma tai agrāk. Nu ko, tā ir lieliska nodarbošanās. Tikai nepārvērtiet savu mīlestību naidā pret “tiem, kas sabradāja, samaitāja, sadalīja u.c.”

Naids nekad nav bijis pa prātam krievu dvēselei. Spēks un krietnums, gods un patiesība nekad nav bijuši rados ar naidu. Krievu dvēsele ar to arī atšķiras, ka cieš līdz pēdējam. Viņa vienmēr ir orientējusies uz lēnprātību un pieņemšanu. Viņa vienmēr ir sapratusi ciešanu lomu. Šī pieņemšana tad arī ir Kristus dvēseles pazīme, jo pieņemšana un izpratne taču ir daudz sarežģītākas un grūtākas jebkuram cilvēkam, nekā naids pret citiem cilvēkiem un žēlums pret sevi. Un tāds noskaņojums tagad ir novērojams Krievijā.

Vērsīsimies pie Optimas Vecajiem, kuri ir saglabājuši garīgo izturību un lēnprātību.

(Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что даст мне сей день. Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей Святой. Господи, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Господи, открой мне волю Твою для меня и окружающих меня. Господи, какие бы я ни получил известия в течение дня, дай мне принять их с покойной душой и твердым убеждением, что на все Святая воля Твоя. Господи, Великий, Милосердный, во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных обстоятельствах не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Господи, дай мне разумно действовать с каждым из ближних моих, никого не огорчая и никого не смущая. Господи, дай мне силу перенести утомления сего дня и все события в течение его. Руководи моею волею и научи молиться и любить всех нелицемерно. Аминь.)

Dievs Kungs, ļauj man ar sirdsmieru sagaidīt visu, ko man dos šī diena. Dievs Kungs, ļauj man pilnīgi atdot sevi Tavai Svētajai gribai. Dievs Kungs, jebkurā šīs dienas stundā visā vadi un atbalsti mani. Dievs Kungs, atklāj man Tavu gribu priekš manis un tiem, kas ir ap mani. Dievs Kungs, lai kādas vēstis es nesaņemtu dienas laikā, ļauj man tās pieņemt ar mierīgu sirdi un ciešā pārliecībā, ka visā ir Tava Svētā griba. Dievs Kungs, Diženais, Žēlsirdīgais, visos manos darbos un vārdos vadi manas domas un jūtas, visos neparedzētos apstākļos neļauj man aizmirst, ka viss ir Tevis sūtīts. Dievs Kungs, ļauj man saprātīgi apieties ar katru manu tuvinieku, nevienu neapbēdinot un nevienu neapmulsinot. Dievs Kungs, dod man spēku pārdzīvot šīs dienas piekusumus un visus notikumus tās garumā. Vadi manu gribu un iemāci lūgties un mīlēt visus neliekuļoti. Āmen.

Dažiem cilvēkiem krievu spēka jēdziens prasa atšifrējumu. Tas nav militārs pārsvars, nav spēks noturēt rietumu manipulāciju spiedienu, nav pretnostatījums. Krievu gara spēks ir tas, ka ne ar kādiem pūliņiem nav sagraujams viņa iekšējais viengabalainums, atvērtība, vēlēšanās mīlēt un meklēt mīlestību, dvēseles augstā gaisma un augstais garīgums. Garīgums – atvērtības un maiguma, visa piedošanas, žēlsirdības un līdzcietības, palīdzības sniegšanas cietējiem un kolektīvās pabalstīšanas jēdziens. Gara spēka savienošanās krievos un citās valsts tautās izpaudās Otrā Pasaules Kara pārbaudījumu laikā. Un toreiz valsts teica – krievu gars ir dzīvs, nav salauzts.

Mēs taču sakām – mēs saglabājām viņu zem tumšā laikmeta sloga dzīvu un veselu. Saglabājām līdz vajadzīgajam laikam, līdz tam periodam, kad jūs visi VARAT uzkāpt jaunā apziņas līmenī, jums palīdzēs tā saglabājusies Hiperborjas ierauga daļiņa, kura snauž, kamēr nav pieprasīta. Un aiz jums VAR iet citas tautas.

Kāpēc es uzsveru: VAR? Vai tad pats par sevi neizkustēsies? Kā jūs domājat, citi egregori gaida, kad krievu zemnieks pārmetīs krustu? Ko tad mēs gribam no jums, Vēdu zemes iedzīvotājiem?

Mēs gribam, lai jūs spētu noturēties pretī kārdinājumam paust militāru spēku un visiem pierādīt, ka “mēs neesam vakarējie” (“мы не лыком шиты”). To patiešām nevajag.

Pēc tam – pārstājiet sevi žēlot! “Izsmieta, noniecināta, apmelota, nokaunināta”... Jūsu domas taču rada jūsu pasauli, jūsu nākotni un jūsu tagadni. Sargājieties no kaunpilnām domām, jums rietumu uzspiestām, un laidiet savā pasaulē tikai tīru mīlestību un vēlēšanos dzīvot tā, kā vēlē dvēsele. Neaprociet paši sevi ātrāk pirms nāves!

Ir pienākusi jums labas mācības stunda pēc Ukrainas likteņa piemēra. Nedomājiet, ka šī mācība ir tikai priekš viņas. Viņas egregors ir vājš un kļuvis par upuri Rietumu manipulācijām. Taču viņas upuris ir priekš jums visiem, krievi. Tā ir tiekšanās parādīt pārējiem, ka atrautība no savām saknēm un Dzimtas ne pie kā laba neved. Nav viņai spēka pretoties, nav atbalsta un aizsardzības, un zaķis pats lien čūskas rīklē.

Nav nekā galīga. Mēs domājam, ka ar laiku viss nostāsies savā vietā. Bet mācība ir dota, un to vajag labi apdomāt un apjēgt.

Ko gan gribas teikt noslēgumā? Dzīvojiet tā, kā dzīvoja jūsu senči. Ja jūs esat aptvēruši un atklājuši dvēseles tīrību un gara spēku, dzīvojiet ar to, mīliet kā krievi, skatieties tālumā. Jo vairāk cilvēku jūs aizrausiet ar skaistumu un tīrību un jo vairāk brīnišķīgu domu jūs radīsiet, jo tīrāks kļūs jūsu es, jūsu Dzimta un jūsu Ģimene.

Un nelamājiet sevi, nelādiet un nesūrojieties. Lai jūsu domas ir gaišas, brīnišķīgas, darbīgas un vajadzīgas visiem pārējiem!

 

Pievienots 15.01.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/put-rossii

Tulkoja Jānis Oppe