Natālija Koteļņikova un Ņina Oševa - Izzinām sevi savos augstākajos aspektos

Šīs piezīmes no semināra man atsūtīja Ņina Oševa. Viņa ir spējusi, kaut arī īsi, taču pierakstīt savus iespaidus no ieiešanas savos Augstākajos Es praksēm un meditācijas ar Karmisko Padomi.

14.12.20.

Perma, Natālijas Koteļņikovas seminārs “Dziedināšanas prakses”.

Tēma: Ejam savos Augstākajos ķermeņos.

15 01 08 01

Paceļamies uz savu astrālo plānu.

Apzinies, kas es tur tāda esmu? Esmu liela, skaista balta vista, situ spārnus, kādu saucu, sildu. Apkārt ir spoguļi. Es neskatos, tas nav man prātā, nav man prātā tagad skaistums. Vajag paspēt savākt un sasildīt. Vai tiešām tā esmu es?

Kādas īpašības sevī tajā līmenī es jūtu?

Gādību par daudziem, vēlēšanos apvienot, sasildīt.

Vai ir kaut kas, ko es gribu pārtaisīt sevī šajā plānā?

Kāpēc vista? Neapmierinātība ar ārējo izskatu. Kaut vai gulbim būt..., ja jau reiz ne ugunsputns.

Cik daudz varas es tur jūtu un pār ko?

Es uz visiem skatos no augšas un apzinos savu atbildību par visu.

Vai es tajā plānā mīlu? Jā, mīlestības dēļ tad arī gādāju.

Vai man tur ir Skolotājs? Jā.

Kādas jūtas man pret viņu ir? Uzticēšanās un pateicība.

Ko Skolotājs man saka? Jau ir laiks augt tālāk.

Bet man liekas, ka es arī šeit šajā līmenī vēl ne visu esmu izdarījusi. Es Viņam ticu, bet tai pat laikā domāju, ka arī šeit, šajā līmenī kādam ir jāpaliek. Šeit viss ir pazīstamas un patīkams. Negribas to atstāt, kaut arī zinu, ka tālāk būs labāk!

Kāds ir mans mērķis šeit, uzdevums?

Pasargāt tos, par kuriem gādāju, neaizbaidīt ar tām iespējām, kuras man šeit ir, ne sevi, ne citus.

Paceļos uz savu mentālo plānu.

Kas es esmu mentālajā plānā? Spīdeklis! Saule. Klusums un labestība. Visa telpa - Es.

Kādas manas īpašības atspoguļojas uz āru? Mierīgums un Gaisma. Nav emociju, tikai līdzsvars.

Cik Gaismas ir manī? Es tad arī esmu gaisma.

Vai es mīlu? Pieņemu sevī visu, esmu apmierināta ar sevi, ar to, ka esmu Es – Gaisma. Es iegāju tumšā istabā, bet tumsas nemaz nav. Esmu visu piepildījusi. Esmu Gaisma! Un, pateicoties spoguļiem, es daudzkārtīgi esmu kļuvusi lielāka – nav robežu.

Vai man ir silti vai auksti? Silti.

Kā es attiecos pret citiem cilvēkiem? Kā pret sevi, viss esmu es.

Kādēļ es esmu uz Zemes, kāds ir mans uzdevums? Augt garā, paplašināties visos virzienos!

Kas priekš manis ir laime Šeit, šajā līmenī? Būt! ES ESMU! – un tā ir laime.

Cik reižu es jau esmu bijusi uz Zemes? Miljoniem!

Vai es labi pazīstu šo planētu un cilvēkus? Saprašanai nav robežu, un tāpēc es esmu šeit.

Es pazīstu savu Kosmisko ģimeni? Kas viņi ir, kur viņi ir? Sīriuss.

Viņi rūpējas par mani? Ved.

Vēro mani? Uzticas un palīdz.

Vai es šajā līmenī ar viņiem sazinos? Jā.

Miegā, nomodā? Vienmēr.

Kad viņi pie manis atnāk? Pašlaik es esmu cieši ar viņiem savienota.

Ko viņi man lūdz? Būt šeit uz Zemes VISA dēļ.

Viņi man piebiksta vai aptur? Ved! Mīl!

Kādēļ es priekš viņiem? Es esmu šeit un tagad notiekošā zināšanu avots.

Kādēļ mūsu Kosmiskā ģimene ir klātesoša šeit uz Zemes? Ko mēs šeit darām? Mēs esam vecākie brāļi, palīdzam civilizācijas attīstībai.

Es esmu viena no viņiem, jeb mums ir līgums? Tādu ir daudz, es neesmu vientuļa.

Es mīlu Jūs, es mīlu sevi! Es no šejienes mīlu savu astrālo un fizisko plānu. Esmu radīta no mīlestības. Manam fiziskajam aspektam vajadzīga mīlestība, un es viņam to sūtu, ārstēju viņu, izdedzinu to, kas viņam traucē, un aizvācu. Es redzu viņu lejā zem sutratmas. Tā ir Dievišķa Būtne, tāpat kā Es, un Es viņu mīlu. Viņai vajadzīgs mans atbalsts un mīlestība. Viņa man pašlaik ir atvērta, un es viņu spārnoju, ceļu, lai parādītu viņai savu mīlestību. Manas augstās enerģijas dziedina viņu. Sūtu viņai Debesu Tēva mīlestību, kuru viņa vēl pagaidām neapzinās, un šī Dievišķā enerģija dziedina manu fizisko aspektu. Es vienkārši pārvadu Debesu Tēva enerģiju, kuru viņš sūta uz maniem astrālo un fizisko plāniem. Piesātinu, blīvēju. Tu esi Mans mīļais bērns. Mana Debesu Gaisma, Mans dzimšanas brīnums. Es zinu, ka tev ir smagi, un Es nesu tev atvieglojumu, lai tu varētu izdzīvot.

 

14.12.21. 11:37.

Ejam uz mentālo plānu

Kas es tāda esmu? Es esmu Viss.

Kādas jūtas man šeit ir? Mierīgums.

Silti? Jā.

Vai es elpoju? Es tad arī esmu elpa.

Kāda man ir forma? Telpa, Sfēra bez robežām, viss ir violets Viedums.

Vai ir sajūta, ka neesmu viena? Es esmu Viss, bet Viss ir Viedums.

Kā es ar viņu sazināšos? Esmu pati sev interesanta, tā kā esmu daudzšķautņaina un daudzdimensionāla.

Kā es viņam atbildēšu uz izskanējušu jautājumu? Mentāli atbildu, bez vārdiem.

Kādas jūtas man ir pret tiem, kuri ar mani runā? Pilnīga pieņemšana.

Cik interesanta ir šī saruna? Absolūta atbilstība interesēm.

Pievērs uzmanību Skolotājam, Viņš ir augstāk

Kādas jūtas man ir pret Viņu? Virziena gaidas un pilnīga uzticēšanās tam, kas tiks dots. Es arī sev tāpat uzticos.

Kas ir šaubas? Neuzticēšanās sev.

Kur atrodas patiesība, kuru tu meklē? Manī. (Skolotājs norāda – tā ir jūsos.)

Kā to atklāt? Ielūkoties savā iekšienē.

Ieejam patiesības un uzticēšanās sev klasē

Viņa (patiesība) vienkārši izpaužas, atveras iekšienē. Es izzinu savas Esamības patiesību – tā ir bezgalīga pārveidošanās, tā ir tā jēga, kuras dēļ viss tad arī ir. Tas nav apšaubāms. Es to zinu savā iekšienē.

Kas ir iekšienē? Gaisma, Mīlestība, Apmierinājums, Klusums...

Mūsu mērķis nav vienkārši kļūt daudzslāņainiem. Bet iemantot visus visuma slāņus, un mēs kļūsim valdnieki, kad visus plānus, līmeņus piepildīsim ar sevi.

 

14.12.21. 12:27.

Meditācija ar Karmisko Padomi

15 01 08 02

Tīras gaišas maigas enerģijas no astrālā un mentālā plāna. Tas ir mans uzdevumu lauks – LīdzZināšanas (СоЗнания) paplašinājums.

Kas man jādara uz Zemes? Jāprot pamodināt cilvēces pārstāvjos vajadzību paplašināt apziņu.

Pamēģiniet mākslīgi paust negatīvu enerģiju.

Vainoju T. par to, ka viņa negrib izzināt Pasaules-ēku. Redzu lauka aptumšojumu pašā lauka malā. Apzinos, ka tas ir saistīts ar manu nosodījumu, un uzreiz sāku viņai piedot un pateikties par šo mācību, un redzu, kā lauks dzidrinās, un tajā parādās violetas enerģijas.

Piedošana un mīlestība – pāriešana uz augstāku karmu, pāriešana no uzdevuma misijā. Tas paredzēts viedam cilvēkam. Viņš apzinās, kāpēc viņš savā dzīvē piesaista tādu cilvēku, ar ko tas ir saistīts. Un mirklī var to aizvākt, neiet kāda pavadā, bet mīlēt.

Patiesība karmiskā nozīmē ir – pārdomā savas rīcības sekas, kā šaha spēlē, lai tavas rīcības sekas nenestu kaitējumu ne tev, ne citiem. Vajag šeit iemācīties iepriekš pārdomāt sekas. Augstajos plānos nav laika. Viss izpaužas momentāni. Mācies domāt no mīlestības un piedošanas redzes viedokļa.

Jautājumi Karmiskajai Padomei

1. Izskaidrojiet man cēloni tam, pa ko un kādēļ notiek tāda manis nosodīšana no Kustības “Par svētās Krievzemes valstiskumu un garīgo atdzimšanu” (“За государственность и духовное возрождение святой Руси”) dalībnieku puses?

Domāšanas savdabīgums, brīvības mīlestība – tas ir tas, kas tev pienākuma pēc ir jārāda cilvēkiem kā augstam Garam raksturīga iezīme.

Garīguma līmeni nenosaka tas, kurš un cik grāmatu ir izlasījis, kursu ir noklausījies, bet tas, kad Gars grūtos apstākļos ir noturējies pats un padevis “plecu” tiem, ar ko ņēmies pildīt savu vienoto uzdevumu. Lūk, tas – “Viens par visiem un visi par vienu”.

Tava attieksme pret notiekošo rāda Mums tavu spēju, izaugot pašai, sniegt atbalstu līdzās ejošajiem. Rekomendācijas būtība ir tāda, ka tev vajag uzņemties tikai daļu no citu nastas, nevis visu darīt citu vietā. Viņu patstāvīgums kļūst par tava uzdevuma izpildes rādītāju.

Karmiskā padome: Mēs jūs nesodām, bet norobežojam no tā, kas neatbilst jūsu uzdevumiem, lai izpildītu to, ko dvēsele uzņēmās kā uzdevumu.

2. Lūdzu jūs, Karmiskā Padome, nonullēt visus kontraktus, kuri novirza mani no mana galvenā uzdevuma pildīšanas.

Prasme skaidri izteikt savas domas ļauj tev saskaņoties ar Mums vienmēr, un Mēs esam vieni no tiem, kuri ved, pauž rūpes par tevi un tai pat laikā ļauj sastrādāt lielu, plašu dzīves pieredzi, saglabājot pietiekamu interesi par to, lai galvenais uzdevums tiktu pildīts.

Tagad, saņēmusi iesvētīšanu Mūsu Lokā, tu esi vēl viens Mūsu kanāls pie cilvēkiem. Iesvētām!

Pateicos. Ņina.

 

15 01 08 03

14.12.21. 13:03. Es vēršos pie Karmiskās Padomes un lūdzu izskaidrot: ko veicina dispensācija ik mēnesi 23. datumā, par kuru tiek runāts diktējumos caur T.? Vai šis darbs man ir nepieciešams? Kāda nozīme ir grēku nožēlošanas lūgšanai, dotai caur M.? Kas mūsos notiek, kad mēs to lasām?

Pieradums uzlūkot savu uzturēšanos šeit kā grēku ir mums reliģiju uzspiests. Un pat tie, kuri ir Dieva aicināti nest Vēsti cilvēkiem, nav spējuši iziet no šī egregora ietekmes.

Bet tie, kuri spēj sevi atslēgt, var redzēt savu dzīves izzināšanu blīvajā plānā kā milzīgu nopelnu visa Esošā priekšā. Katrs pats nosaka, kas un kā jādara atkarībā no apziņas līmeņa. Karmiskā Padome.

Pateicos. Ņina.

Ja ir problēma, tad paceļamies uz savu mentālo plānu un noskaidrojam cēloni

Mana problēma: liels ļumīgs ķermenis. Ieeju savā mentālajā plānā un jautāju, kā man atrisināt šo problēmu un vai to vajag risināt?

To stāvokli, kurā tu tagad atrodies, nosaka uzkrājums no pārliecīgām enerģijām, kuras tu piesaisti, pateicoties piesaistēm pie tieksmēm. Lai izlabotu to, ar ko tu esi neapmierināta, atrodi iespēju, attīsti sevī spēju atbrīvot sevi no šīm piesaistēm.

Pilnīga brīvība paredz pieķeršanās neesamību pret kaut ko.

Tiem, kam tādas rūpes par tieksmēm nav izstrādātas, būs grūtības eksistēšanā un attīstībā Šeit. Miesā ir tas, ar ko to var nomainīt. Tā ir atraušanās no piesaistēm, kuras sagādā prieku caur tieksmi uz to, kas sagādā prieku no darbībām.

Vienīgais, ar ko Mēs Šeit nodarbojamies – darbojamies, radām, “strādājam” (kā tu izsakies) visa Labumam. Jau šeit uz Zemes pārslēdz sevi uz apmierinājuma gūšanu sev no darbībām par labu Visam, un iziešana uz jaunu dimensiju ir nodrošināta. Pats ātrākais paņēmiens jaunu slāņu, līmeņu sasniegšanā ir sevis atbrīvošanā no visām piesaistēm. Daudzšķautņaina Smalka Pasaule. Pateicos. Ņina.

 

Pievienots 08.01.2015

http://www.sanatkumara.ru/stati-2015/izuchaem-sebya-v-svoich-visshich-aspektach

Tulkoja Jānis Oppe