Svetlana Tumanova - JAUNGADA DZIEDINOŠĀ REALITĀTE

Autors: Svetlana Tumanova

Maza burvīga feja Ziemassvētku Vecītim, kurš vāca dāvanas cilvēkiem, pačukstēja, ka cilvēki pašlaik ir pārāk aizņemti ar materiālām dāvanām. Gandrīz neviens īpaši nepamana, ka tieši garīgie brīnumi galīgi pārveido šo pasauli. Bet cilvēkiem ir tik daudz nelaimju, karu un problēmu, ka būtu vērts viņiem palīdzēt nevis ar materiālām dāvanām, bet ar cilvēku pasauli un attiecību starp viņiem pārveidojošām un dziedinošām. Un tāpēc, uzmanīgi un domīgi uzklausījis mazo feju, Ziemassvētku Vecītis ar Nikolaja Brīnumdarītāja atbalstu nolēma cilvēkiem uzdāvināt pilnīgi īpašus JAUNGADA brīnumus, tādas svarīgas lietas dēļ pieaicinot palīgā daudziem mīļus svētos, visu Labās Gribas dzīvnieku pasauli un mazus Eņģeļu balsīs dziedošus Burvju putniņus. Kā arī izsauca veselu burvīgu mazu lidmašīniņu virkni, kuras bija aicinātas brīnumus iznēsāt pa pasauli.

Jo taču tieši šajā jaungada Burvestību laikā jau arī notiek īstie brīnumi un tiek ielikts scenārijs nākamajai dzīvei visā jaunajā.

Un Dievišķās Mīlestības, kura pilnīgi izmaina dzīvi, Diženais Mirdzums un Nikolaja Brīnumdarītāja virzošais garīgais spēks atbalstīja un īstenoja šo mazās necilās fejas, kura tikai pačukstēja Ziemassvētku Vecītim ausī par savām iecerēm un tika izdzirdēta, lielisko ideju.

Cilvēku pasaulei patiešām bija vajadzīgs Reāls, garīgi pārveidojošs Brīnums, kurš kļūtu par labāko dāvanu Pērtiķa Gadā. Jaungada dāvanu.

Un pa visu pasauli cilvēkiem sabira mazas dāvaniņas no svētā Gara: Dievišķās Mīlestības un Triumfējošās Harmonijas Brīnumi.

Jaungadam par godu izrotātas lidmašīniņas lidoja pār pasauli un bārstīja daudzkrāsainu serpentīnu, sniegpārsliņas, gandrīz bezsvara zvaniņus. Zvaniņi skanēja tik maigi, ka visa Zeme klusītēm ieklausījās šajās Burvestības kristāliskajās zvaniņu skaņās. Zeme noskaņojās uz īstiem Brīnumiem.

Bet Sīrijas debesīs, kuras negaidīti noskaidrojās, cilvēku acīm pavērās neparasti Skaists, Dievišķo Mīlestību un samierināšanos ar nākotni izstarojošs Pasaules Mātes Tēls... Jo viņa jau zināja, ka drīzumā iestāsies Miers, Mīlestība un Harmonija. Viņas brīnišķīgais Tēls to apgalvoja un apstiprināja.

Cilvēki nevarēja novērst acis no šī debesīs Mirdzošā Mātes Marijas Tēla. Šis Tēls remdēja visas sirdis, kuras vēl pat lidoja, brauca vai skrēja karot... taču... Burvīgā Skaistā Dievišķā Parādība ar mīlošu mīļu skatienu apturēja viņu nodomus un burvīgā veidā nomierināja. Nomierināja uz visiem laikiem, pārvēršot viņu sirdis.

Debesu Mīlošais Dievišķais Skaistums ieplūda visās sirdīs un burvīgā veidā noharmonizēja viņas... Un aizvēra visus caurumus debesjumā māmuļai Zemei, atverot ceļu uz Zemi aumaļām plūst sākušajām Prieka, Laimes un Harmonijas plūsmām visiem uz šīs burvīgās Planētas dzīvojošajiem.

Bet Brazīlijas Korkovadu kalnā Riodežaneiro tajā pašā laikā atdzīvojās Kristus Pestītāja statuja. Un sava debesu Aizbildņa Jēzus Kristus vadībā uz pasauli sāka līt Dieva Debesu Svētība visiem uz Zemes dzīvojošajiem. Jēzus visu mūsu pasauli svētīja uz Mīlestību un Saskaņu caur šo savu statuju, uz mirkli atdzīvinot Viņu ar burvīgām pārveidojošas un dziedinošas Mīlestības plūsmām pēc Debesu Tēva pavēlējuma.

Bet Āfrikā pa to laiku pamodās mazi pērtiķīši, apzinājušies, ka šajā Pērtiķa Gadā ir pienācis laiks visas savas prasmes izmantot tuvinieku labā. Un ir laiks ar savām prasmīgajām darbībām pārveidot visu pasauli. Lūk, tā arī sākās viņu harmoniskā saziņa starp sevi un cilvēkiem. Pērtiķis atraisīja arī visus citus Labās Gribas dzīvniekus kalpot cilvēkiem ar neparastu Svinīgumu un Burvību. Un kamieļi pat pieteicās ar cilvēkiem veikt Burvju Ceļojumus uz Laika Noslēpumiem.

Un mazie Burvju putniņi, kuriem nosaukumu cilvēks vēl nav izdomājis, tāpēc ka reti kuram izdodas viņus redzēt... Šie mazie burvīgie putniņi neredzami pārlidoja pāri pasaulei, viņu visu aptverot ar savu tikko dzirdamo, visu harmonizējošo dziedāšanu.

Tā visi uz Planētas Zeme dzīvojošie tika noharmonizēti Pērtiķa Jaunā Gada priekšvakarā uz Mīlestību, Harmoniju un Burvestību. Un cilvēki sajuta, ka viņu dzīvē ir ienākušas kardinālas izmaiņas. VIŅU DZĪVĒ IR IENĀCIS REĀLS BRĪNUMS, BRĪNUMS, KURŠ IZDZIEDINA PASAULI.

Bērniņi tā priecājās par visu notiekošo, tik amizanti spēlējās ar daudzkrāsaino serpentīnu, sniegpārsliņām un brīnišķīgajiem burvju zvaniņiem, ka, šķiet, bija paši laimīgākie šajā pasaulē, un tā taču vienmēr ir jābūt. Tik daudz mīlestības viņi vēl nekad nebija jutuši un bija bezgala priecīgi par visām grandiozajām pārmaiņām zemes atmosfērā, un jau skaidri juta, ka ir izmainījusies attieksme pret viņiem no viņu vecāku un visu apkārtējo cilvēku puses. Mīlestība un Prieks no visām pusēm sāka līt pār viņiem, un bērni tos uzsūca un uzsūca, tādā veidā pārveidojot arī pašu zemes pasauli. Bērniņi apjauta, ka arī sniegpārsliņām piemīt burvestība, tajās it kā ir ieliets salds sīrups. Un prieks, smiekli un laimīgs saldums tā vien plūda no bērnu sirdīm pa visu pasauli. Laimīgo bērnību viņiem bija uzdāvinājis Ziemassvētku Vecītis un viņa Debesu svētie Aizbildņi, un tā nekad vairs nebeidzās. Tikai pakāpeniski pārveidojās laimīgā briedumā.

2015.12.28.– 30.12.2015.

 

Atsūtīts 28.12.2015,papildināts 30.12.2015

Tulkoja Jānis Oppe