Metta (Galina Vetrova)

Reakcija uz enerģijām

2011. gada 9. martā

Tuvojas pavasara saulgrieži. Tas ir ļoti stiprs portāls, kurš atnesīs uz Zemi jaunu augstfrekvences enerģiju porciju. Jau tagad daži cilvēki jūt šī portāla enerģiju tuvošanos.

Kad cilvēks enerģētiski un fiziski nav sagatavots spēcīga enerģētiska viļņa atnākšanai, portāla enerģiju ielādes laikā viņš var just kā fizisku, tā arī enerģētisku diskomfortu, var saasināties dažādas saslimšanas, parādīties nogurums, miegainība utt. Dažiem portālu laikā sākas intensīva tīrīšanās, gripas tipa simptomi ar temperatūru, stiprām iesnām, laušanu visā ķermenī. Iespējami arī emociju uzliesmojumi, depresīvi stāvokļi utt. Tās visas ir pazīmes smalko ķermeņu un fiziskā ķermeņa sliktai sagatavotībai uz spēcīgām enerģijām. Ideālā gadījumā pat spēcīgām portālu enerģijām, tādām kā ekvinokcijas, saulgrieži, 11:11:11, jābūt jūtamām diezgan komfortabli. Tieši tā arī notiek tiem cilvēkiem, kuri regulāri nodarbojas ar sevi, ar savas apziņas attīstību, strādā ar savu enerģētisko sistēmu, ar augstfrekvences enerģijām, nostiprina fiziku.

Bet ja cilvēkam ir nobloķētas čakras un enerģētiskie kanāli, ja viņam ir pastāvīgi enerģētiski zudumi, ja viņš neprot pareizi virzīt savu enerģiju, tad spēcīgās portālu enerģijas (tāpat, kā arī tās enerģijas, kuras mēs jūtam ikdienu), izsauc dažādus simptomus, kuru veselus sarakstus reizēm var izlasīt dažos rakstos. Un daži savā naivumā pat priecājas: jā, lūk, arī man ir tādi paši simptomi, par kādiem raksta, tātad izmaiņas norit. Taču tas nav iemesls priekam. Atkārtoju, principā visām enerģijām ir jābūt jūtamām diezgan komfortabli. Un kad enerģijas izlaužas cauri blokiem čakrās un kanālos, tieši tad arī rodas nepatīkami simptomi. Lielākā daļa šo simptomu ir tikai liecība par enerģētiskiem un fiziskiem blokiem. Ir, protams, arī fizisko ķermeņu transformācijas simptomi, bet atkal taču, sagatavotiem cilvēkiem tāda transformācija norit daudz harmoniskāk.

Diemžēl tālu ne visi velta pietiekamu uzmanību savas enerģētikas attīrīšanai un attīstībai. Es to redzu praksē. Pie manis uz diagnostiku un konsultācijām, uz semināriem “Čakras” un “Darbs ar enerģētisko sistēmu” nāk cilvēki (un starp tiem tie, kuri jau daudz gadu ir ezotērikā) ar nobloķētām čakrām un enerģētiskajiem kanāliem, caursitumiem aurā utt. Bet enerģētiskās problēmas, kā zināms, pāriet uz fizisko ķermeni, un slimības tādiem cilvēkiem var tikt izdziedinātas vienīgi tad, kad likvidējas enerģētiskās problēmas.

Lai dzīvotu mūsu nevienkāršajā laikā, justos komfortabli, būt ar labu veselību un sekmēm visās savas dzīves sfērās, ir nepieciešama veselīga spēcīga enerģētiskā sistēma, pietiekami daudz enerģijas, lai ienestu savā dzīvē visu, kas nepieciešams. Tādēļ ikdienu vajag strādāt ar savu enerģētiku, prast tīrīties, strādāt ar čakrām, piepildīties ar enerģiju utt. Cilvēkam jāprot pastāvīgi uzturēt labu enerģētisko formu, jāprot tikt galā ar piespiedu enerģijas zudumiem, lai pastāvīgi justos tonusā. Vienmēr – gan pēc smagas darba dienas, ka cilvēks jūtas “kā izspiests citrons”, gan pēc ilgas atrašanās cilvēku pilnā vietā (tirgū, lielveikalā), kad uzveļas nogurums un sākas galvas sāpes, cilvēkam ir jāprot ātri atjaunoties un justies absolūti veselam un spējīgam darboties.

Dažiem cilvēkiem pat rodas hronisks nogurums kā sekas neprašanai pārvaldīt savu enerģiju un uzmanību dažādu depresīvu stāvokļu, iesaistīšanās konfliktos utt. rezultātā. Viss tas ir labojams, taču viss tas ir darbs, pie kam, atkārtoju, darbs ikdienu. Tas ir darbs ar sevi un savu apziņu, prasme pārvaldīt savas emocijas, savas enerģijas, tas ir arī darbs ar savu enerģētisko sistēmu. Bez tāda ikdienas darba ar enerģētisko sistēmu eksistēt nākotnē būs ļoti sarežģīti, tāpēc ka atnākošās enerģijas arvien pastiprinās un portālu jauda pieaugs eksponenciāli.

Daži cilvēki uzskata, ka viņiem viss notiks automātiski: attīrīsies enerģētika, atvērsies čakras utt. Taču praksē viss notiek citādāk. Daudzi cilvēki pat nenojauš, ka viņiem ir tumšas čakras, nobloķēti enerģētiskie kanāli un vāja aura. Jau pat Ercenģelis Metatrons caur D. Tiberonu pirms gada pievērsa uzmanību: “Cilvēka aura netiek uzturēta automātiski. Tā prasa sistemātisku apkalpošanu.” (“Alķīmija un nepieciešamā shēma 13-20-33”)

Kad jūs kaut kādos rakstos lasāt, ka “mēs jau esam pilnībā attīrīti, pilnībā izdziedināti, un mums vairs nav ko dziedināt un attīrīt”, – tas diemžēl neatbilst realitātei, tas vienkārši ir mēģinājums iztēlot vēlamo par esošo. Patiesībā mēs atrodamies pašā vidū šim attīrīšanās, izdziedināšanās un transformācijas procesam, un domājoši cilvēki to saprot un turpina strādāt ar sevi, neskatoties uz visiem apgalvojumiem par “pilnīgu izdziedināšanos” un “izlaiduma statusu”. Pašreizējā un daudzo citu iemiesojumu laikā mēs esam sakrājuši tik daudz slāņu, kuri ir jāattīra, ka gulēt uz lauriem ir nepiemēroti.

Spēcīgās portālu enerģijas tieši iedarbojas arī uz cilvēku emocionālo stāvokli. Daži pat pārstāj sevi kontrolēt. Vajag apzināties, ka tas nav mūsu, ka tās ir atnākošās enerģijas, kuras ir emocionālā disbalansa iemesls, vajag censties pastāvīgi būt harmonijā (un ne tikai portālu dienās, bet vienmēr), sekot savām reakcijām. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka cilvēks bieži nesaprot, kas tieši viņu izved no līdzsvara, nesaprot, no kurienes pēkšņi bez kāda iemesla uzveļas depresīvs vai agresīvs stāvoklis. Mēs visi tagad esam ļoti jutīgi pret enerģijām, un tāpēc vajag būt uzmanīgam pret sevi un stāvokļiem, kuri rodas. Tādās dienās jebkurš nenozīmīgs iemesls, kurš citā laikā nebūtu pamanīts, var izvest no līdzsvara, un pēc tam cilvēks brīnās, kādēļ viņš tā ir noreaģējis.

Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem pret sevi, savām emocijām un stāvokļiem vēl arī tādēļ, ka daudziem no mums tagad jau ir diezgan lielas auras, kuras plešas ap mums. Un mūsu auras ļoti ietekmē visu, kas atrodas mūsu laukā. Bet tas ir viss, kas ir mūsu apkārtnē: tie ir gan mūsu tuvinieki, tie ir gan mājas kaimiņi, tie ir gan darba kolēģi, gan vienkārši cilvēki, ar kuriem mēs satiekamies dienas gaitā. Visi viņi atrodas mūsu auras robežās, un mūsu enerģijas iedarbojas uz viņiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast atbildību par savu stāvokli, par savu emociju un domu, kuras katru brīdi atspoguļojas mūsu aurā, stāvokli. Kad cilvēks ir izbalansēts, tas iedarbojas uz visu dzīvo, kas atrodas viņa aurā: uz cilvēkiem, augiem, uz visu apkārtni ap viņu. Tāpēc vajag tiekties vienmēr būt balansā, neiet emociju pavadā, mācīties vērot sevi, savas domas un stāvokļus. Tas ir ļoti svarīgi, jo, kad mēs priecājamies – priecājas viss apkārt, bet kad mēs skumstam vai dusmojamies – viss apkārt arī iziet no balansa.

Daži cilvēki līdz šim laikam uzskata, ka notikumi ir primāri, bet viņu reakcija uz tiem sekundāra, ka notikumi, ar viņiem notiekoši, atnāk no ārienes. Tas tā nav. Nevis notikumi ir primāri, bet primāra ir cilvēka iekšējā enerģija, kura izsauc šos notikumus. Kā saka, kas iekšpusē, tas arī ārpusē. Ja cilvēks ir izgājis no balansa, ap viņu noteikti radīsies enerģētiski konflikti, visi ap viņu noteikti reaģēs uz viņa iekšējo enerģiju: ja viņš steidzas, baidās kaut kur nokavēt un tādēļ ir aizkaitināts, tad noteikti viņu grūstīs, aizšķērsos ceļu utt. Ja cilvēka iekšienē ir apspiestas dusmas, tad apkārtējie ar iemeslu un bez iemesla siesies viņam klāt. Un šajā gadījumā vajag vienkārši apzināties, kas notiek, apstāties, dziļi paelpot un atgriezt savu enerģiju balansā. Lai ne uzreiz, bet tas izdosies, un pasaule atkal smaidīs un laistīsies visās savās krāsās. Bez tam vajag prast attīrīties no paša negatīvās enerģijas, kuru cilvēks pats arī ir radījis ar savām domām un emocijām. Šī enerģija paliek aurā, un, ja to neattīra, tad tā turpina ietekmēt cilvēku.

Ir jāsaka arī, ka tagad caur mums iet mūsu iepriekšējo iemiesojumu enerģijas, kuras mums arī ir jāizdziedina un jātransformē.

Ir ļoti svarīgi prast atdalīt savas domas un stāvokļus no apkārtējo stāvokļa. Mēdz būt, ka cilvēks ļaujas kopējai negatīvai atmosfērai, kura valda vai nu istabā, kur viņš strādā, vai arī rindā, kurā viņš stāv utt. Ja cilvēks ir pozitīvs, ja viņam piemīt spēcīga gaiša aura, tad viņa klātbūtnē negatīvā atmosfēra izgaisīs. Taču ja viņam ir vāja aura, ja viņš neprot uzstādīt savas robežas, tad ātri aplips ar kopējo negatīvo noskaņu.

Vajag atcerēties vēl arī sekojošo: reizēm mēs uztveram sēru viļņus, negatīvas enerģijas viļņus, kuri seko aiz kaut kādiem katastrofiskiem notikumiem uz zemes – zemestrīcēm, terora aktiem utt. Iespējams, kāds ir novērojis, kā viņam pēkšņi bez jebkāda iemesla sabojājas garastāvoklis, bet pēc tam viņš uzzina, ka nesen ir noticis kaut kāds katastrofisks notikums. Mums jāsaprot, ka tās nav mūsu emocijas, ka tas ir atnācis no ārienes. Un mums nevajag emocionāli iesaistīties šajos notikumos. Mēs varam nosūtīt gaismu un mīlestību tām dvēselēm, kuras izvēlējās aiziet, nosūtīt gaismu un izdziedināšanas enerģiju visiem, kuriem vajag izdziedināšanu un kuri pieņem izdziedināšanu, taču mēs nedrīkstam iesaistīties, jo tad mēs nepareizi izlietosim savu enerģiju.

Gribu uzsvērt: viss ir atkarīgs no mums – mūsu garastāvoklis, mūsu veselības stāvoklis, mūsu sekmīgums dzīvē. Viss ir atkarīgs no mūsu apziņas, mūsu enerģētikas attīstības, no prasmes būt balansā, pareizi vērst savu enerģiju, iet plūsmā, attīrīties, izdziedināties un vienmēr būt darba spējīgā stāvoklī.

Vēlu visiem harmonisku un priecīgu pavasara ekvinokciju!

 

Pievienots 09.03.2011

http://metta.ucoz.com/publ/reakcija_na_ehnergii/reakcija_na_ehnergii_9_marta_2011/68-1-0-470

Tulkoja Jānis Oppe