Norit planetārā režģa tehniska rekonstrukcija

14.12.08.

Šodien viss sākās ļoti miermīlīgi. Es nolēmu uzrakstīt kārtējo čenelingu par šodienas stāvokli uz planētas. Nejauši ieejot vienā vietnē, mani pārsteidza tās zināšanas, kuras tur bija izklāstītas. Steidzos dalīties visā, ko izdevās uzzināt. Vēl gribu brīdināt, ka visdrīzāk tā arī nav patiesība pēdējā instancē... Bet sākumā mūsu saruna ar Krajonu.

Dārgais Krajon! Man gribētos dziļāk ieiet zināšanās par planētas un cilvēka pāreju. Mēs jau esam teikuši, ka planēta ir izdarījusi izvērsumu citā realitātē, ka viņa ir iegājusi savā Augstākajā Es, jaunā apvalkā, to, ka ir pabīdījusies ass un izmainījusies Zemes trajektorija. Kas attiecas uz magnētisko apvalku, tad kas ir izmainījies pēdējā laikā?

Krajons: Es sveicu visus, kuri lasīs šo vēstījumu. Man šodien ir priecīga diena, un es vēlos jūs apsveikt ar vēl vienu pārbīdi uz jauno realitāti, un konkrēti: mēs ar jums esam izdarījuši vēl vienu kvantu lēcienu uz to realitāti, uz kuru mēs ieplānojām. Tas notika vakar. Jūs vienkārši iznācāt pa vienām durvīm un iegājāt pa citām, tā arī nepamanot starpību. Bet tomēr lai atrodam šo starpību, lai mūsu pareģojums būtu apstiprināts ar pierādījumiem.

Pirmkārt, tā ir liela pārbīde polos. Tos atradīs un atkal noteiks par slepeniem. Otrkārt, kvantu realitāte nāk jums virsū, un drīz fiziķi to konstatēs.

Kā tas izpaužas? Pirmkārt, Zemes svārstību spektra palielinājumā, otrkārt, jūsu elektromagnētiskais lauks vakar pārdzīvoja kolosālas izmaiņas. Kā tas izpaužas?

Krajons rāda, ka viņš planētu ir paņēmis savā iekšienē. Viņš ir gandrīz tikpat liels, kā planēta. Viņš un planēta ir ieslēgti lielā “astoņniekā”, viņa enerģijas stars ir savīts, un blakus planētai tas atveras un apkampj visu Zemi.

Krajons: Norit tieša iedarbība uz magnetosfēru, iekļaujot visus līmeņus ap Zemi. Es vienu apvalku nomainu ar citu. Norit planētārā režģa tehniska rekonstrukcija. Fizisko procesu sarežģītība neļauj tev paskaidrot sīkāk. Vienkārši notici, ka procesi rit, un drīz tie sāks darboties jaunos fiziskos parametros.

Kāda ir tehniskās rekonstrukcijas būtība? Vieni instrumenti un būtības aiziet, un citi atnāk? Jeb viss ir sarežģītāk?

Gan viens, gan otrs. Nevar vienkārši nomainīt instrumentus un būtības, kuras tos vada un patvaļīgi visu nomainīt un izlabot. Priekš tā vajadzīgs: a) materiāla gatavība un b) enerģijas, atbilstošas momentam. Ne viens, ne otrs nedrīkst būt sev pretrunā. Un vēl – viss ir pakļauts Vienotajam Plānam. Atbilstoši šim Plānam visu var nomainīt tikai gadījumā, kad planēta kopumā spēj izturēt šīs izmaiņas un ieiet jaunajā realitātē bez kataklizmas.

Kas seko planētas gatavībai pāriet uz jauno realitāti?

Būtībā pāriešana jau notiek. Vajag tikai sekot planētas apziņas realitātei un atbilstoši apziņas izmaiņai pieskaņot magnētiskos/elektromagnētiskos un gravitācijas/masas parametrus – fiziskos parametrus.

Interesantu fizisku formulējumu es izlasīju “Викизнание”:

“Protona (tāpat kā jebkuras elementārdaļiņas) masa ir atkarīga no laukiem, kuros tas atrodas.”

Protoni ir Visuma enerģijas, kuru ģenerē zvaigznes, galvenais avots. Kosmisko staru ķīmiskais spektrs, pārrēķinot enerģiju uz nuklonu, vairāk kā 94% sastāv no protoniem.”

Tātad, izmanot laukus ap planētu, tu izmaini arī viņas masu?

14 12 09 01Krajons: Protams... no kurienes tevī tik daudz nadzīguma? Tu steidzies ar secinājumiem, bet kopumā tev ir taisnība. Izmainot enerģijas laukus, es iedarbojos uz jonizētās masas sastāvu un izmainu viņu, kas ved pie vielas daudzuma samazināšanās uz planētas.

Jonosfēra – Zemes atmosfēras augšējā daļa, kura sastāv no mezosfēras, mezopauzes un termosfēras, stipri jonizēta no apstarošanas ar kosmiskajiem stariem, kuri pirmām kārtām nāk no Saules.

Jonosfēra sastāv no neitrālu atomu un molekulu (galvenokārt no slāpekļa N2 un skābekļa O2) un kvazineitrālas plazmas (negatīvi lādēto daļiņu skaits tikai apmēram ir vienāds ar pozitīvi lādēto skaitu) maisījuma. Jonizācijas pakāpe kļūst būtiska jau 60 kilometru augstumā.

Vikipēdija.

Krajons: Tad, kad masas stabilā komponente izmainās, kļūst vieglāks arī enerģijas un masas regulēšanas process, jo masa atrodas mainīšanās/reformēšanās/jaunas strukturēšanās stadijā. Pašlaik ir ļoti nestabils daudzu daļiņu nonullēšanas periods. Tev to ir grūti saprast. Es redzu visas tavas pūles. Vienkārši atzīmē, ka norit planētas masas izmainīšanas un VIELAS visu parametru atvieglošanas CENTRĀLAIS PERIODS.

Izmainās vielas masa, lauku saspriegums, stratosfēra iegremdējas jaunā vielas slānī.

(Stratosfēra – atmosfēras slānis, kurš atrodas 11 līdz 59 km augstumā. Raksturīga niecīga temperatūras izmainīšanās slānī 11-25 km (stratosfēras apakšējais slānis) un tās paaugstināšanās slānī 25-40 km no –56,5 līdz 0,8° C (stratosfēras augšējais slānis jeb inversijas apgabals. 40 km augstumā sasniegusi vērtību apmēram 273 K (gandrīz 0° C), temperatūra paliek nemainīga līdz augstumam apmēram 55 km. Šis pastāvīgās temperatūras apgabals saucas stratopauze un ir robeža starp stratosfēru un mezosfēru.)

Griezīsimies pie interneta, lai vairāk uzzinātu par jonosfēru un stratosfēru. Es griezos pēc konsultācijas internetā, lai atrastu vai nu atspēkojumu, vai arī apstiprinājumu vai pat izskaidrojumu mūsu sarunai.

Atrodot internetā rakstu “Tesla, jonosfēra un cilvēka smadzeņu rezonanses”, kura autors ir Vitālijs Pravdivcevs, tehnisko zinātņu kandidāts, Nikolā Teslas no Belgradas mantojuma pētniecības MC oficiālais pārstāvis Maskavā, filmu par Nikolā Teslu Krievijā scenārists un režisors, es nedaudz zaudēju pašpaļāvību. Patiesi, šim rakstam ir jābūt tik daudz šeit citētam. Rakstā skaidri ir izsekota cilvēka smadzeņu frekvenču atkarība no jonosfēras augstuma.

14 12 09 02

Raksta fragmenti

Nikolā Tesla, jonosfēra un cilvēka smadzeņu rezonanses

 

“Sākās jonosfēras pētījumi. Visdažādāko valstu zinātnieki ātri uzkrāja zināšanas, un drīz noskaidrojās, ka jonosfērai piemīt patiesi lieliskas īpašības. Vēl vairāk, uz šodienu ir kļuvis skaidrs, ka bez šī apbrīnojamā slāņa apkārt Zemei dzīvība vienkārši neeksistētu. Pirmkārt, apstiprinājās Teslas minējums par jonosfēras elektrisko lādiņu. Šis jonizētais elektrību vadošais atmosfēras augšējais slānis attiecībā pret Zemes virsmu izrādījās lādēts pozitīvi. Savukārt Zemes virsma ar tās gruntsūdeņiem un jūru un okeānu sāļo ūdeni, kurai arī piemīt diezgan augsta elektrovadītspēja, nes negatīvu lādiņu. Tādu divu koncentrisku pretēji lādētu ložu sistēmu fizikā sauc par sfērisku kondensatoru.

14 12 09 03

Potenciālu starpība starp zemes kondensatora sfērām izrādījās milzīga – simtiem tūkstošu voltu. Šis saspriegums nedaudz samazinās katru reizi, kad kaut kur uz zemes notiek negaiss. Notiek jonosfēras slāņa daļēja izlādēšanās. Taču zemes kondensators nekad neizlādējas pilnīgi: jonosfēra pastāvīgi uzlādējas ar “saules vēju”. Tā augsti enerģētiskās daļiņas nepārtraukti bombardē un jonizē gaisa molekulas. Pēc būtības jonosfēra, kā arī domāja Tesla – izrādījās mūžīgs elektroenerģijas ģenerators un akumulators.

Otra lieliska jonosfēras īpašība – tās spēja atstarot dažus starojumus. Jonosfēra strādā līdzīgi milzīgam cauram spogulim. Atstarojoties no tā, elektromagnētiskie viļņi var tikt pārraidīti milzīgos attālumos.

Bet arī ar to ir par maz. No radiotehnikas viedokļa šīs divas milzīgās sfēras, ievietotas viena otrā – Zeme un viņu aptverošais jonosfēras slānis – veido milzīgu sfērisku rezonatoru, līdzīgu telpai stīgu mūzikas instrumenta iekšienē, kur rezonē skaņu viļņi. Tikai šajā gadījumā rezonē elektromagnētiskie viļņi. Šī telpa, piepildīta ar elektrību vāji vadošu vidi un ierobežota ar divām vadošām virsmām – Zemes virsmu un jonosfēras slāni – ir lielisks kanāls, viļņvads elektromagnētisku viļņu pārraidīšanai.”

***

“Pētot elektromagnētisko lauku telpā Zeme – jonosfēra, Šūmanis dabisku rezonanšu eksistenci jonosfērā sākumā pareģoja teorētiski. Vēlāk, pēc ļoti daudziem pētījumiem un atkārtotām pārbaudēm, eksperimentāli tika noteikta precīza Zemes frekvence – 7,83 Hz. Citiem vārdiem, šīs frekvences viļņi, ar gaismas ātrumu izplatoties sfēriskajā slānī starp zemes virsmu un apakšējo jonosfēru, apliec Zemi apmēram 8 reizes sekundē. No tā laika frekvence 7,83 Hz tiek saukta par Šūmaņa rezonansi vai Šūmaņa vilni.

14 12 09 04

Līdzīgi zvanam, rezonatoram “Zeme – jonosfēra” ir zināma pamata frekvence (7,83 Hz) – “nots” un vesela virkne harmoniku – rezonanses frekvenču. Šodien ir zināmas astoņas Šūmaņa frekvences. To noapaļotās vērtības: 8-14-20-26-32-39-45-50 Hz. Šos ulta-zemo frekvenču viļņus arī sauc par Šūmaņa viļņiem. Šodien vairums zinātnieku ir pārliecināti, ka par jonosfēras ierosināšanās rezonanses frekvencēs galveno iemeslu kalpo atmosfēras elektrības izlādes – zibeņi. Negaisi pa visu zemeslodi dārd pastāvīgi. Uz Zemes vienlaicīgi notiek apmēram 2 tūkstoši negaisu – no 50 līdz 100 zibeņiem ik sekundi. Katra izlāde jonosfērai ir tikpat kā sitiens pa zvanu. Zibeņi ģenerē spēcīgus elektromagnētiskus starojumus praktiski visā frekvenču diapazonā. Taču rezonators “Zeme-jonosfēra” no šī “baltā trokšņa” absorbē enerģiju pārsvarā rezonanses frekvencēs. Saņemot pastāvīgu enerģētisku iepumpēšanu no zibeņiem, jonosfēra skan tieši šajās frekvencēs. Tēlaini sakot, Zeme vienlaicīgi dzied vairākās balsīs.”

***

14 12 09 05

“Vācu ārsts Herberts Koenigs (Herbert König) pievērsa uzmanību jonosfēras rezonanses galvenās frekvences 7,83 Hz sakrišanai ar cilvēka smadzeņu alfa viļņu (7,5-13 Hz) diapazonu.

Pētījumi, veikti dažādās valstīs 1960-70-jos gados, nostiprināja zinātniekos šo viedokli. Noskaidrojās, ka visas dzīvās būtnes uz Zemes ir viņas bērni, kuru ritmi evolūcijas procesā ir piemērojušies Zemes sirdspukstiem un elpai.

Lūk, šodien jau ir ne mazums zināms par cilvēka smadzeņu viļņiem, kuri labi reģistrējas elektroencefalogrammās. Mūsdienu zinātne izdala četrus galvenos smadzeņu ritmus.”

14 12 09 06

(N.K. Tos, kuri grib sīki iepazīties ar cilvēka apziņas ritmu raksturojumu, nosūtu pie raksta pēc norādes, dotas augstāk.)

14 12 09 07

“Naktī Šūmaņa rezonanses viļņu amplitūda samazinās 5-10 reizes. Pie tam ir pamanīts, ka naktī, īpaši starp 2. un 4. nakts stundu, nomodā esošiem cilvēkiem strauji pazeminās reakcija, abstraktās domāšanas spēja, palielinās kļūdu skaits, risinot aritmētiskus uzdevumus, parādās trauksmainums. Starp citu, tas attiecas kā uz “pūcēm”, tā arī “cīruļiem”.

14 12 09 08

Pazīstams vēl viens interesants novērojums: telepātija un gaišredzība arī visrezultatīvākās ir starp divpadsmitiem naktī un četriem no rīta. Nakts – tas ir laiks, kad cilvēks no Informācijas lauka saņem atbildes uz dienā viņu mocījušiem jautājumiem (“rīts gudrāks par vakaru”). Tas ir viedu sapņu, priekšnojautu, apgaismību un atklāsmju laiks.”

***

“Pēc saulrieta, neesot saules radiācijai, jonu koncentrācija atmosfērā pakāpeniski samazinās, un jonosfēras apakšējais slānis izsīkst, it kā kūst. Drīz paliek tikai augstākie slāņi.

Austot Saulei, uz papildus jonizācijas no saules vēja rēķina jonosfērā parādās zemāki slāņi (60 km), Šūmaņa pamata viļņu frekvence palielinās, un tie mūsu smadzenēs sāk stimulēt beta aktivitāti. Smadzenes ieiet nomoda – loģiskas, racionālas domāšanas – režīmā. Jo augstāka beta aktivitāte, jo aktīvāks, nervozāks un agresīvāks kļūst cilvēks.

Mēs jūtam ne tik daudz pašus uzliesmojumus un magnētiskās vētras uz Saules, cik mūsu jonosfēras, ar kuru mēs atrodamies pastāvīgā rezonansē, reakciju uz tiem. Nedaudz ir nobīdījušās jonosfēras frekvences – un mēs jau žēlojamies par savārgumu.”

***

“Laikam daži vārdi būtu jāsaka arī par jonosfēras frekvenču sakaru ar cilvēka ekstrasensorajām spējām. Kā mēs jau minējām, naktī, kad mums dominē zemfrekvences smadzeņu ritmi, stimulēti ar jonosfēras pamata frekvenci 7,83 Hz, cilvēkiem aktivizējas spējas uz telepātiju, gaišredzību, paredzēšanu, intuitīvām nojaušanām, atklāsmēm un tml. Nav nejaušība, ka tautā saka “rīts gudrāks par vakaru”. Taču izrādās, ka arī citas ekstrasensoras spējas ir saistītas ar jonosfēras frekvencēm. Lūk, pazīstamais fiziķis, bioobjektu elektromagnētisko īpašību pētnieks un ASV Aizsardzības Ministrijas konsultants doktors Roberts Bekers (Dr. R.O. Becker) (1923-2008) desmitiem gadu visā pasaulē pētīja smadzeņu darbību dažāda veida dziedniekiem, šamaņiem, rīkstniekiem, gaišreģiem un tml. Un konstatēja visai interesantu likumsakarību: visi dziednieki, neatkarīgi no viņu reliģiskajām un garīgajām tradīcijām, dziedināšanas seansa laikā rāda vienādu smadzeņu viļņu struktūru 7,8-8 Hz rajonā, tas ir, uz Šūmaņa pamata frekvences. Vēl vairāk, dziedinošais efekts, saskaņā ar Robertu Bekeru, izpaužas vienīgi tad, kad dziednieka smadzenes ģenerē uz šīs frekvences. Noskaidrojās arī tas, ka donora un recipienta smadzeņu alfa viļņi savā starpā sinhronizējas kā pēc frekvences, tā arī pēc fāzes. Pie kam atkal taču uz Šūmaņa viļņa. Un, kas ir vēl apbrīnojamāk, enerģētiskās apmaiņas spēks pie tam vidēji pieaug tūkstoš reižu, salīdzinot ar to, kas mēdz būt pie cilvēku parastās enerģētiskās apmaiņas. Rodas iespaids, ka dziedināšanas seansa laikā dziednieki spēj smelt papildus enerģiju no ārienes uz rezonanses ar jonosfēru rēķina. Ar to pašu, tas ir, ar prasmi precīzi noskaņot smadzenes rezonansē ar Šūmaņa frekvenci, dažreiz izskaidro ar telekinēzes spējas.”

 

Savas frekvences izmainīšana: mīts vai realitāte?

14 12 09 09

“Ilgu laiku Šūmaņa pamata frekvence 7,83 Hz (“sirdspuksti” – Zemes ritms) bija tik stabila, ka militāristi pēc tās noskaņoja savas ierīces. Bet, lūk, pēdējā laikā ir parādījusies un sākusi ātri izplatīties vēsts, ka kopš pagājušā gadsimta 90-jiem gadiem Zemes standarta frekvence ir sākusi augt. Ir parādījušies pat šī procesa skaitliski novērtējumi. Vietnēs tiek dota Šūmaņa diennakts vidējās frekvences augšanas dinamika no 1990. g. (7,83 Hz) līdz 2012. g. (14, Hz). Pašreizējā laikā tā it kā sastāda gandrīz 15 Hz. Bet drīzumā palielināsies vēl vairāk – līdz 30 un vairāk Hz!

Cik lielā mērā var ticēt datiem par Šūmaņa frekvences augšanu un sniegtajiem komentāriem? Kāpēc kāds ir nolēmis, ka līdz ar frekvences augšanu sāks pieaugt cilvēces garīgums?

Sākumā dara piesardzīgu acīmredzamais analfabētisms komentāros, kuri bezrūpīgi tiek tiražēti pa labi un pa kreisi. Šodien jau ir atzīts, ka alfa ritma laikā mēs gūstam pieeju pie kāda radoša spēka, kurš atrodas ārpus mūsu loģikas un pieredzes. Alfa ritmu tēlaini var salīdzināt ar logu, caur kuru mūsu mājā ienāk ārējā saules gaisma. Ja Zemes rezonanses frekvence pieaug, tas ir, grafikā novirzīsies pa labi, enerģētiskās piebarošanas mūsu alfa viļņiem nebūs! Citiem vārdiem, lodziņš paliek, taču saulītes pa viņu nebūs. Par kādu garīguma paaugstināšanos tad var runāt? Viss būs tieši otrādi. Nebūs radošu iedvesmu, atklāsmju, garīgu atklājumu, redzējumu... Paliks tikai sauss un vēss saprāts un – veselais saprāts. Cilvēks kļūs līdzīgs bezjūtīgam robotam. No kurienes gan ir radusies šī ideja par garīguma paaugstināšanos? Iespējams, te ir nostrādājis primitīvs stereotips: redz, jo augstāka frekvence, jo augstāks arī garīgums... Bet nē! Viss ir otrādi.

Ir vēl viens moments. Lai tik lielā mērā izmainītos planētas pašas frekvence, vajag, lai, vai nu Zemes diametrs izmainītos par vairākiem simtiem kilometru, vai arī krasi pārbīdītos jonosfēras apakšējā robeža. Taču ne viens, ne otrs nav novērojams.”

Te ir vietā izdarīt pieprasījumu Krajonam. Ar ko ir saistīta planētas Pāreja un garīguma augšana? Vai šie parametri ir saistīti ar planētas fiziskajām komponentēm?

Krajons: Protams, visa sistēma ir pakļauta korekcijai. Mēs nemēģinām pārbīdīt jonosfēras robežu, jo jonizētā gāze kaitīgi iedarbojas uz visu dzīvo uz planētas. Arī Zemes diametrs netiks pakļauts lielai korekcijai, pat ja ņem vērā vielas blīvuma pārbīdi.

Taču mēs izdomājām zināmu gājienu, kurš liks jums arvien saudzīgāk attiekties pret Zemi – viņa pārbīda pati savu garīgumu un sāk iedarboties uz jūsu apziņu Apziņas Režģu līmenī, nevis magnetosfēras līmenī. Magnetosfēra ir nokoriģēta atbilstoši jaunajai apziņai, un viņa vienkārši sāks strādāt daudziem cilvēkiem, jo PLANĒTAS KOLEKTĪVĀS APZIŅAS līmenis ir krasi izaudzis uz jaunu paaudžu rēķina, kuras atnākušas uz Zemi pēdējās desmitgadēs. Viņas ir atgriezušās jau jaunās frekvencēs un plūstoši pārved visu pārējo cilvēku apziņu apzinātākā stāvoklī.

Atgriezīsimies pie citējamā raksta.

“Starp citu, ko saka reāli jonosfēras raksturojumu mērījumi ar pārbaudītu instrumentālu līdzekļu palīdzību?

14 12 09 10

Tad, lūk: neviena jonosfēras observatorija pasaulē tamlīdzīgas baumas neapstiprina. Lūk, piemēram, ierīču mērījumu dati vairāku pēdējo gadu laikā, iegūti mūsu vadošajā jonosfēras observatorijā Tomskā. Mēs redzam parastās frekvences diennakts svārstības un to, ka Šūmaņa vidējā frekvence nekur nav aizgājusi un turpina palikt 7,83 Hz rajonā. Bet lēcieni – tās ir dienas un nakts, ģeogrāfiskās un meteoroloģiskās svārstības, reakcija uz saules vēju u.c. Tas ir, pagaidu parādības.

Citiem vārdiem, ziņas par Zemes pašas frekvences paaugstināšanos, maigi sakot, neatbilst īstenībai...”

(Visu citātu beigas)

Vēršos pie Krajona ar jautājumu: vai patiešām ir novērojama Šūmaņa nakts rezonanšu frekvences paaugstināšanās? Ņinas Terehovas pēdējā rakstā vēl tiek doti dati arī par frekvenču pazemināšanos līdz nullei. Ar ko var saistīt to, ka tomēr pēdējos gados Šūmaņa rezonanse ir paaugstinājusies un paplašinājusies?

Pēdējos gados pēc 2007. g. cilvēku smadzeņu frekvences ir sākušas attīstīties plašumā...

Pēc amplitūdas vai pēc frekvences?

Un ne tā, un ne tā. To jūsu instrumenti pagaidām nemēra, bet mums ir neapšaubāma informācija cilvēka apziņas pacelšanās sakarā. Tas nav saistīts jeb ir saistīts vidējoti ar Šūmaņa frekvenci. Jums labāk būtu sekot savai apziņas celšanai, saiknei ar Mums un aizsega atvēršanai, planetārā magnētiskā lauka periodiskai nonullēšanai. Lūk, šie rādītāji spilgtāk saistīs jūs ar magnetosfēru un jonosfēru tajā skaitā.

Kāda ir tava attieksme pret Teslas vārdiem: “Iedarbojoties uz Zemes jonosfēru, var (...) paaugstināt cilvēku garīgumu un paātrināt civilizācijas evolūciju?”

Ko mēs arī darām. Iedarbojamies un paaugstinām jonizāciju, ceļam enerģētiku, palielinot zibeņu skaitu atmosfērā, tas ir, izlāžu daudzumu.

Kosmisko enerģiju seansi arī ir saistīti ar jonizācijas paaugstināšanos cilvēkā?

Nevis cilvēkā, bet jonosfērā. Apstarojot jūs ar radioaktīvām enerģijām, mēs kādu mehānismu novedam aktīvā stāvoklī, kurš kā ķēdes transmisija modina jūsu šūnas un aktivizē jūs enerģētiski. Jūsu saikne ar jonosfēru aug.

Kā tas ir saistīts ar Šūmaņa rezonansēm?

Tu pareizi izsekoji savu izaugsmi un paplašināšanos, konstatējot arvien jaunas frekvences Zemes klēpī. Patiesībā šīs frekvences bija ļoti vājas, un tagad tās ir izaugušas pēc amplitūdas.

Kāpēc Šūmaņa rezonanses aug, un labāk izpaužas augstā frekvence?

Un zemā frekvence arī ir sākusi labāk izpausties. Tu gribi sasaistīt garīguma izaugsmi un planētas rezonanses, izsekot atkarību, neskatoties uz to, ko tikko kā izlasīji.

Bet es taču saprotu, ka sistēma tā sevi izsaka, un nav nekā neatkarīga.

Oho, bet tu taču jau domā sistēmiski! Ha, ha! Nu, klausies. Protams, sistēma izsaka sevi absolūti visā. Taču Zemes frekvences pirmām kārtām ir saistītas enerģētisko plūsmu pieaugumu pēc jaudas. Ja tu stīgu skar vāji, rezonanses būs tikko dzirdamas, bet, iekniebjot ar lielu spēku, tu izdzirdēsi tās visas un spilgtāk. Lūk, kas notiek uz planētas – spilgtums un amplitūda pieaug, un viss izpaužas spēcīgāk.

Pie tam masa samazinās?

Niecīgi, taču pastāvīgi. Ieejot citā vidē, planēta it kā iztvaiko... Vielas svārstības kļūst smalkākas (to Krajons parādīja – es iegāju maigas un liegas gaismas telpā, un es to tā pārtulkoju. Gaisma, gluži kā migla, izklīst).

Šodien atvados... Pateicos tev, Krajon! Viss nostājās savā vietā, vai, otrādi, sapinās?

 

Pievienots 09.12.2014

http://sanatkumara.ru/stati-2014/idet-technicheskoe-pereosnaschenie-planetarnoy-reshetki

Tulkoja Jānis Oppe