Apziņas transformācija Galaktikas Kodolā

14.11.09.

14 11 12 01

Mēs piesaucam Galaktiskā Kodola Būtības.

Ilgi mēs neesam savienojušies ar Galaktiskā Kodola Būtībām. Mūs tur sagaidīja Emanuēls un citas Lielās Apziņas, reiz mūs sagaidīja Galaktikas Atzaru Būtības, bet šodien ir atnākusi paša Kodola Būtība. Kodola Gaisma man “pamirkšķināja” un pateica, ka šodien ar jums būšu es.

Mēs pacentīsimies noteikt, ko mēs dzirdam, jūtam, redzam, uztveram.

Mēs paši paceļam apziņu tā augstāk virs sevis, lai sasniegtu šos plānus. Kāds pats uzslīdēs pa sutratmu, kāds pacelsies “liftā”.

 

Un pēc tam mēs ieejam Kodola pašā centrālajā daļā, centrālajā mirdzošajā daļā. Mēs redzam spirālveida virpuli, mūs ievelk milzīgā centrā – tie ir miljardi kilometru diametrā. Mēs mierīgi tur ieejam, tāpēc, ka tā ir daļa no mums. Ne no kā bīties nevajag. Mēs pētām Galaktikas Kodola ugunīgās vibrācijas un saprotam, ka sajūtas ir ļoti mierīgas un vājas. Te nav kaut kādu ierosināšos, pretošanos, cīņas, no kā varētu baidīties. Mēs ieejam ugunīgā portālā... es tā saprotu, ka es ne pirmo reizi eju, man nav nekādu šaubu...

Tas pagriežas, un mēs ejam pa spirāli... Mēs esam iegājuši spirālveida portālā un paceļamies pa to kā liftā. Mēs paceļamies arvien augstāk un augstāk uz kaut kādu realitāti vai varbūt Būtību.

Un, lūk, mēs esam galā. Es redzu vienkārši līdzenu vietu... Mēs esam augstumā... Daudz gaismas un uguns... Es aicinu tās Būtības, kuras mūs šodien pieņem, parādīties.

Manā priekšā ir milzīga! milzīga Būtība. Milzis, kuram galva iesniedzas debesīs... Es atrodos pie viņa pārsega apakšas... Es skatos uz viņu, izslējusi savu galvu. Viņš ļoti stipri mirdz, viņā ir tik daudz uguns... Es jautāju – kas viņš ir?

Taču enerģijas nav pārāk apskaidrotas. Kad es pielidoju klāt viņa sejai, tā nav pārāk labestīga, kaut gan gaismas ir ļoti daudz. Nekādu draudu nav, bet ir kaut kas, kas neatbilst cilvēku izpratnei par labestību, sveicienu vai apskaidrotību. (Daži meditācijas dalībnieki viņu ieraudzīja patumšu.) Lūk, tādas ir mūsu domas par ciklopiem. Un patiešām, Būtībai tur ir viena acs... Ne gluži labi mūs pieņem...

Es jautāju – un kāds ir cēlonis tādai vēsai uzņemšanai?

Bet patiesībā tas ir sliekšņa sargs! Viņš aizgriežas prom no mums, ļauj paiet garām... Tas ir, mēs nenobijāmies, mums nerādās nekādas bailes, mēs saprotam, ka mēs esam mājās, un neviens mūs nevar aizturēt vai padarīt kaut ko sliktu.

Jā, šī būtne aizgriežas prom no mums un ielaiž mūs, bet tur stāv – (viss pēc mūsu izpratnes!) – apskaidrota, labestīga, tīra, silta ugunīga būtne, kura sveic mūs, mīl mūs un saprot mūs, kas ir ļoti svarīgi. Paņem mūs uz rokām un paceļ pie savām krūtīm... Un viņa mūsos kaut ko ieliek, kaut kādā veidā mūs tagad transformē.

Pacentieties saprast, ko jūs jūtat – kas ar jums notiek?

No vienas puses, mums uzliek ugunīgu enerģiju, no otras puses, tā ir atbildības vai vienkārši nasta... Atšķirībā no gaišajām astrālajām enerģijām šeit ir pieaugušas radītāju enerģijas ar kaut kādu savu pašu ugunīgu nastu plecos.

Saņemu atbildi uz jautājumu – “kas pašreiz notiek?”

Jūs esat Sanata Kumaras ģimene, kura stāv priekšējās pozīcijās pēc apziņas un enerģijām, Zemes avangards, un kam gan, ja ne jums, atklāt jūsu misiju uz uzlikt to jums plecos.

Mums tagad piedāvā paskatīties uz planētu Zeme. Planēta pašlaik nav redzama, viņa ir kolapsēta. Mums vienkārši pa savu paša sutratmu, kura zem kājām iet uz leju, ir jāpārvietojas līdz tai vietai, kur Zeme sāks būt redzama, uz mentālo plānu. Jānolaižas ar savas apziņas daļiņu. Mēs atrodamies Kodolā, un tai pat laikā mēs varam atrasties citā vietā un aplūkot Zemi.

Un, lūk, mēs redzam Zemi. Viņa ir gaiša, mēs atrodamies saules pusē, viņa stipri mirdz, un tas, iespējams, ir planētas astrālais plāns, nu pārāk spilgti tas mirdz, saulaini...

Mums saka, kas tās enerģijas, kuras mēs nupat pieņēmām Galaktikas Kodolā, mums ir jāaiznes uz planētas astrālo plānu. Tādejādi, mēs esam kļuvuši par kaut kādas jaunas un augstas enerģijas, kura pat nav noenkurojama fiziskajā plānā, pārvadītājiem. (Pārbaude – jā, es visu saku pareizi.)

Tagad mēs atrodamies mūsu astrālā plāna Augstākajos Es. Viņi ir mirdzoši, ļoti patīkami un maigi, augsti, un mums katram augšā ir it kā papildus ugunīgi “brunči”. Tie ir līdzīgi spāņu dejotāju brunčiem.

Šie “brunči” ir tie paši apvalki, kurus jūs nupat paņēmāt līdzi no ugunīgā Kodola.

Bet kas tās ir par enerģijām, kuras mēs ienesām astrālajā plānā?

Apskaidrošana. Papildus apskaidrošanas enerģija jūsu astrālajam Augstākajam Es.

(Pārdomāju, vai visu saku pareizi): Nu jā, mēs esam astrālajās enerģijās, un “pēkšņi” mums ir ugunīgi “brunči”, tas loģiski “saskan”. Tas ir, mēs astrālajā plānā mirdzēsim vairāk kā pārējie cilvēki, par cik mēs ar jums pieņēmām šīs enerģijas un atnesām tās.

Bet tas nav jūsu vienīgais uzdevums jeb misija. Mēs tagad Kodolā (bet mēs galvenokārt tomēr joprojām atrodamies Kodolā) transformēsim jūsu ugunīgos Augstākos Es. (Tas ir budhiālais plāns.)

Visas Galaktikas būtnes veic pāreju. No visiem plāniem Būtības ir veikušas lēcienu uz nākošo plānu. Arī pie mums uz Zemes tas norit – lineārajā plānā, lēni, taču kvantiski... Notiks ugunīgo budhiālo ķermeņu transformācija, un tā notiks tieši Kodolā.

Mēs atgriežamies Kodolā. Šeit mums ir ugunīgie ķermeņi. Un mēs noraugāmies, kā mūsu ugunīgais ķermenis (mēs to varam novērot no malas) sāk paplašināties un transformēties. Mūsu uzdevums – vismaz kaut ko sajust.

Es lūdzu izskaidrot procesu mūsu izpratnei.

Man rāda, ka uzlabojas enerģijas turpmākai saplūšanai ar citām būtībām, tas ir, lai mūsu eņģelis varētu veiklāk, ātrāk, mierīgāk saplūst ar citiem klasteriem (mēs ar jums klasterus jau esam redzējuši).

14 11 12 02

Eņģeļi saplūst ar galvām, bet mirdzošie apmetņi ir redzami uz visām pusēm līdzīgi pienenei.

Lai cilvēkam būtu viegli savienoties ar citām būtnēm, kuras nav līdzīgas cilvēkiem, ugunīgajā plānā, balstoties uz kopīgām īpašībām un kopīgām priekšrocībām, mums tagad izmaina apziņu. Notiek apziņas universalizācija – mūsu jaunajai apziņai kļūs vieglāk saplūst ar citām apziņām, tāpēc ka to apziņu priekšstati būs nedaudz citādi... Tie nebūs Zemes gari,

Mums ļoti gribas zemes plānu savienot ar dvēselēm, kuras izgājušas pieredzes uz citām planētām un pat zvaigznēm, tāpēc tur ir absolūti citādas apziņas. Mēs mēģinām radīt jaunu klasteru formu, balstoties uz Galaktisko Vienotību, nevis uz Saules vienotību. Un jūsu dvēseles deva piekrišanu šim eksperimentam.

Ja neizdosies, mēs visu atgriezīsim atpakaļ, jūs neuztraucieties. Tas nav galīgi. Ja kaut kas noritēs ne tā, tad jūs nebūsiet it kā “sabojāti”. Mēs vienmēr varam visu atgriezt atpakaļ, tāpēc nekas šausmīgs tas nav.

– Mēs nebaidāmies!

Viņi labāk zina, vai mēs baidāmies, vai nē, tāpēc ka viņi to saka...

Tagad galvas rajonā kaut kas notiek... Viņa ir uguns aptverta un deg.

14 11 12 03

Budhiālā Es Būtība

 

Mēs ar jums redzējām mūsu budhiālā Augstākā Es Būtību – apakšā Būtības apmetnis, bet augšā Acs. Un šis “apmetnis” ir atvēries, otrā pusē kolapsējies, un Būtība ir izdarījusi izvērsumu. Iznāk, ka šis “apmetnis” ir nonācis iekšpusē, bet mēs visi – mentālā, astrālā un fiziskā plāna dvēseles – ārpusē.

Un mūs apsedz ar jaunu ugunīgu apmetni. Ir nomainījies mūsu apvalks. Vecais bija Saules apvalks, bet jaunais – kā spoža uguns. Uguns ir ļoti spoža, piesātināta, ļoti spēcīga, karsta.

Mūsu dvēseles, kurās mēs ietilpstam, ir pacēlušās uz nākošo apziņas līmeni.

Tas liecina par to, ka jūsu dvēselēs ir pietiekoši apskaidrotu cilvēku, kuri ietekmē citus. Tas ir, jūsu dvēsele jau ir izgājusi uz īpašu līmeni, ar kuru var tā strādāt. Mēs izvēlējāmies šīs dvēseles, un esam jums pateicīgi, ka dvēseles līmenī jūs tam piekritāt.

Pašreiz galvai ir kļuvis ļoti karsti. Man uz galvas ir uguns.

Formējas jauna Acs. Formējas jauna apziņa. Un mēs gaidām rindā citas Zemes dvēseles.

Mēs ar jums esam pabeiguši šo transformāciju. Sekas jūs jutīsiet nedaudz vēlāk. Jums labi, ātri celsies apziņa, protams, ja jūs būsiet “tēmā”, nenometīsiet to un uzturēsiet sevi. Tas ir jūsu apziņas un jūsu dvēseles apziņas paātrinājums.

Mēs pateicamies Galaktikas Kodolam pa interesanto “ekskursiju”, tik negaidītu...

14 11 12 04

 

Pievienots 12.11.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/transformatsiya-soznaniya-v-yadre-galaktiki

Tulkoja Jānis Oppe