Piemēriet sev realitāti

14.10.30. Natālija un Vladimirs.

Turpinām darbu ar Saules kopienu.

Šodien mēs gribam parunāt par sociālo sabiedrību, uz kuru tiecas cilvēks, par tās iekārtošanu, attīstības formām, kuras tiks pieņemtas uz jaunās planētas.

Man vēl gribētos pajautāt, kāpēc mēs redzējām tikai četras planētas? Mēs redzējām planetārās ķēdes segmentu vai kaut ko citu?

Kaut ko citu. Tā ir īsa vēsture, kā attīstījās cilvēku rase, kura atnāca no Saules, nolaidās uz astrālās planētas, izgāja caur tumšo fizisko pasauli un iznāk uz Jaunās Zemes astrālās planētas jaunā kvalitātē, citā apziņā un ar citām prioritātēm.

Jūs pārliecinājāties, ka dzīšanās pēc jūsu pasaules mehāniska iekārtojuma nav aizvedusi jūs pie labklājības, pie laimes un pie veselības, pie dabiskas dzīves savienojumā ar stihijām, ar dzīvnieku, augu un garu pasauli. Bet viskvalitatīvākā pasaule, visveselīgākā pasaule, visplaukstošākā pasaule ir, kad cilvēks dzird sevi iekšienē un ārpusē. Mehāniskais visums, materiālais visums, uzbūvēts no cilvēka prāta, pagaidām neatbilst dievišķajai vibrācijai. Tā ir ļoti zema, balstīta uz bailēm, uz citam cita pārvaldīšanu, uz tirāniju.

Man vienmēr ir bijis jautājums par tirāniju. Kāpēc dvēseles atkal un atkal iet iemiesojumu tirānijā, kad viņām ir tiesības izvēlēties kaut ko citu?

Eksistē Satvas karmiskie apļi.

Uzziņa:

Satva – līdzsvarojošs, harmonizējošs un apgarojošs spēks;

Radžass – kaisle, uzbudinājums, darbīgs un pamudinošs spēks, kurš izjauc iepriekšējo līdzsvaru;

Tamass – bezdarbīgs, bremzējošs un negatīvs spēks, kurš velk uz leju pie gara tumsības. Ja kaislības un gara tumsības gūnas pavada mūsu dzīvi, tad satvu (labuma gūnu) vajag izstrādāt un papildināt savā dzīvē.

Un cilvēkam, kurš stājies uz šī ceļa, ir jāiziet šie loki līdz to pabeigšanai, līdz augšupcelšanai, līdz savas apziņas atvēršanai gaismā un savienošanai ar dvēseli un garu.

Kurš reiz nolaidies šajos lokos, neilgi var iziet uz citām vietām, taču tie jāpabeidz, gluži kā jūs iegūtu izglītību. Un pēc šīs izglītības stāv rindā. Kad jūs paceļaties “uz augšu”, jūs saprotat tās vērtību un ne par ko negribat atdot savas vietas citiem cilvēkiem.

Bet ar ko ir vērtīga mūsu izglītība uz Zemes? Kāpēc tā mums ir tik dārga, jo daudziem cilvēkiem tā ir diezgan smaga, tiem, kuri atnāk caur sakropļojumiem, kariem, ciešanām, sāpēm, zaudējumiem, slimībām? Dvēsele izkropļojas un bojājas no tā, un viņu pēc tam ilgi nākas atjaunot.

Dvēseles atjaunošanas ceļš mums vairs nav grūts.Un laikam nav nozīmes. Mēs zinām, ka dvēsele vienmēr tiks atjaunota, agri vai vēlu viņa būs vesela, un mēs viņu izlaidīsim gaismā, kad viņa būs gatava. Un priekš mums nav nozīmes ne laikam, ne notikumiem. Šajā ceļā viņa kļūst ļoti attīstīta. Viņa kļūst dievs, dievišķība, radītājs, kurš saprot visas radīšanas detaļas, sākot ar planētas pašu tumšāko plānu – ar minerālo.

Nu, tagad tiem, kuri ir izgājuši “elles lokus”, kā jūs sakāt, un ir pārgājuši uz pēdējo planētu, ceturto, izvirzās jautājums, kā dzīvot tālāk. Ar ko viņa atšķirsies no tām pasaulēm, kurās jūs tikko kā bijāt, kuras izgājāt sekmīgi un ar prieku atstājāt? Jūs saprotat, ka tas pasaules iekārtojums, kurš jums ir uz Zemes, neatbilst tam, ko vajag cilvēkam.

Cilvēkam pirmkārt vajag garīgu brīvību, nepiesaistīšanos, atbildības un karmas likumu dziļu izpratni un spēcīgu atbalstu no augstākajām garīgajām sfērām. Diemžēl cilvēks uz Zemes negūst tādu atbalstu vai gūst to tikai tad, kad viņš iziet uz augstu apziņas līmeni. Ja viņš savienojas ar saviem augstākajiem aspektiem, ar dvēseli, viņam uz Zemes kļūst vieglāk, un viņš atlaiž un piedod, un kļūst ne pie kā nepiesaistīts – ne pie kādiem principiem, noteikumiem. Viņš klausās sevi iekšienē un jūt, ko viņam vajag un ko nevajag. Un mēs aicinām jūs tagad sākt šīs sajušanas.

Piemēriet sev realitāti. Saprotiet, ka ļoti bieži jūs ejat, tāpēc ka “tā iet visi”, tāpēc ka “man to teica”, tāpēc ka "tā ir noteikts", tāpēc ka “es nezinu citu ceļu”. Jūs šajā ceļā kļūstat tik asi, ja jūs nepildāt savus noteikumus, ja jums neļauj tos pildīt, ja jums nezin kāpēc liekas, ka jūs apspiež vai jums kaut ko neiedod pa pilnam. Jūs sākat revolūcijas, jūs sākat dumpjus mājās, šķiraties no saviem mīļotajiem, šķiraties no savas valsts un ar prieku šķiraties no šīs pasaules.

Kaut gan, ja jūs pieietu savai problēmai no cita skata punkta, absolūti pie tādas pašas pasaules, kurā jūs dzīvojat, un saprastu, ka viss ir jūsu iekšienē, un visi dumpji, nepiekrišanas un protesti guļ iekšienē, tāpēc ka jūs tā esat noskaņoti, jums ir tāds iekšējais nolikums, un neko citu jūs nesaprotat un negribat saprast, tad jums, protams, kļūst vieglāk. Jūs paejat malā no visiem noteikumiem, iekšējiem un ārējiem, un atlaižat šo pasauli dzīvot tā, kā tā grib dzīvot, un dzīvojat pēc sava iekšējā nolikuma. Un tad jūsu iekšienē attīstās gaisma, mīlestība, maigums. Jums kļūs daudz vieglāk dzīvot. Jūs pārstājat apvainoties, sīksti turēties pie savas taisnības un atlaižat pasauli brīvībā un sevi brīvībā.

Un, lūk, tādiem cilvēkiem mēs tad arī būvējam, pagaidām projektā, jaunu pasaules iekārtojumu, jaunu sociālu sabiedrību, jaunas formas, jaunu morāli un jaunu reliģiju. Jaunu zinātni – dvēseles un ķermeņa savienojuma zinātni. Mīlestības, pirmkārt pret bērniem, zinātni. Vienam otra godāšanas, vienam otra nepārvaldīšanas zinātni, tas ir, nemanipulējošu zinātni, zinātni par sabiedrību.

Nemanipulēta sabiedrība, kura nepiespiež cilvēku, dod viņam iespēju izvēlēties to, ko viņš grib – dot priekšroku tam vai citam dzīves stilam, tai vai citai civilizācijai, tam vai citam pasaules iekārtojumam.

Jūs saprotat, ka tādu planētu, kā ceturtā planēta uz Zemes, pasaulē ir vairākas, un katrai planētai ir savs pasaules iekārtojums, savs nolikums, savi likumi. Kad jūs atnāksiet uz Jauno Zemi, jums sākumā būs apbrīnojami, kā gan katrs dzīvo tā, kā viņam gribas. Un jums sākumā nāksies daudz pieņemt to, kam jūs nepiekritīsiet, iespējams, tāpēc ka cilvēki tur būs dažādi. Kāds dzīvos komūnā, kāds dzīvos viens, kāds radīs ģimeni no 2-3 cilvēkiem, un jūs pakāpeniski izvēlēsieties to, kas jums būs vajadzīgs. Ir pat laulības starp cilvēkiem uz dažādām planētām. Viņi vienkārši katru dienu redzas mentālajā plānā caur saviem Augstākajiem Es un atbalsta un mīl viens otru tādā veidā.

Aiziet pagātnē materiālisms, un jaunajām dvēselēm nebūs vajadzīgs tik daudz mantu, automobiļu, transporta. Un tāpēc aiziet vecais ģimenes nolikums, kur pamatā bija īpašums, zeme, valdījumi, nauda un bērni. Jaunajā pasaulē jūs varat būt bez bērniem vai būt ar bērniem un atdot viņus speciālās skolās audzināšanai vai audzināt viņus paši, tas ir, apmācības un audzināšanas brīvāka izvēle. Bērni nevienam nepieder – ne tēvam, ne mātei, viņus nav iespējams atdalīt, ar viņiem nevar manipulēt. Viņu materiālais nodrošinājums nāk no centrālā enerģētiskā avota, tāpat, kā arī vecākiem. Tas ir, ir novērsti visi paši grūtākie jūsu dzīves momenti, kuri šeit jums ir kavēkļi, rada ciešanas, neērtības vai nelaimi, protestu.

Bet, no otras puses, cilvēkam tiek uzstādītas citas prasības. Viņam aiziet materiālisms, bet atnāk garīgums. Pasaule ļoti stingri seko, kā tiek ievērotas ētiskās normas aspektā “nekaitē”. Un var pat izdzīt no planētas, ja cilvēks pasaulei nedod nekādu labumu, lai pat ar savu garīgo ceļu, lai pat ar skaistuma, garīguma, zinātnes ienešanu pasaulē, lai pat savā līmenī.

Netiek uzstādīti kaut kādi stingri konkrēti kritēriji dvēseles attīstības līmenim, tam, lai cilvēks būtu liels meistars mākslas vai zinātnes jomā. Bet tiek piedāvāts attīstīt sevi šajā līmenī. Un, lūk, šai garīgajai un dvēseliskajai izaugsmei tiek uzstādītas prasības tāpat, kā pie jums tiek uzstādītas prasības skolniekiem. Eksistē zināmas cilvēka testēšanas – kā viņš ir izaudzis, kuras vairāk ir vajadzīgas nevis kādam, bet viņam pašam. Un ja viņš krīt, tad tiek veikti valstiski pasākumi viņa apmācībā un izglītībā, tāpat, kā pie jums tiek veikti pasākumi sodīšanai.

Cilvēcei ir prioritāte garīgajā izaugsmē, enerģiju augšanā, kosmisko zināšanu, kopienu, radījumu, jaunrades jomas attīstībā, tāpat, kā jums ir prioritātes – nauda, vara, citu pārvaldīšana un mīlestība. Mīlestība paliek prioritāte arī nākošajā līmenī, viņa vēl vairāk attīstās un kļūst par vienīgo skaituma un laimes kritēriju. Tas ir, aiziet finansu kritērijs, neatkarība parādās uzreiz no dzimšanas. Ne par neatkarību, ne par taisnīgumu, ne par laimi neviens necīnās.

Vai paliek kaut kādas finanses vai kaut kāds mērs savstarpējiem norēķiniem starp cilvēkiem?

Šis mērs drīzāk ir enerģētisks, nekā zelta vai papīra. Ja cilvēks pietiekami strādā kopienas labā, tad viņš no kopienas var saņemt visu, ko vēlies. Ja cilvēks nepietiekami strādā kopienas labā, nenes viņai turību, tiek veikti pasākumi, lai viņš tomēr nebūtu liekēdis, rupji runājot.

Tāpēc jums tagad uz jūsu planētas ļoti svarīga ir garīgā izaugsme. Pirmkārt, lai jūs apziņā aizsniegtos līdz šai planētai, otrkārt, lai pieradinātos strādāt kopienas labā, treškārt – lai apzinātos savu pašcieņu un nostātos pilnā savas dvēseles augumā, un sajustu savu varenību.

Tieši cilvēki, kuri ir iegājuši savā varenībā, tad arī pāriet uz nākošo planētu. Viņi kļūst dabiski iedzīvotāji pēc savas apziņas un sabiedriskās atdeves līmeņa. Iemācieties kalpot, iemācieties atdot un iemācieties mīlēt un piedot. Un mēs gaidām jūs uz šīs planētas, pilnīgā skaitumā, pilnīgā pārpilnībā, laimē, gaismā, mīlestībā un atzinībā.

Līdz jaunai tikšanās reizei!

14 11 02

 

Pievienots 02.11.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/primeryayte-k-sebe-realnost

Tulkoja Jānis Oppe