KATRĀ SIRDĪ – JAUNAS PROGRAMMAS

2014. gada jūlijā un augustā es saņemu ikdienas vēstījumus no Šri Juktešvara, mana sena un mīļa Skolotāja. Man liekas, ka tādam svarīgam vēstījumam kā šis ir jāieņem sava vieta žurnālā “Мировой ченнелинг: Духовные сообщения”. Pārējie vēstījumi izvietoti Sanata Kumaras Skolas vietnē sanatkumara.ru

ŠRI JUKTEŠVARS:

– Mēs šodien turpināsim iepazīšanās ceļojumu uz Augstāko Mentālu, nonāksim tādā pasaulē, kura gatavo jaunas attīstības programmas cilvēcei. Tu uzzināsi programmu būtību un pacentīsies noteikt savu programmu, pēc kuras vēlēsies attīstīties. Šeit ir daudz iespēju, un katra ir paredzēta noteiktam darbības veidam vai apziņas līmenim.

Vispār indivīda darbība lielā mērā ir atkarīga no viņa apziņas līmeņa. Jaunrades izvēli nosaka intelekta līmenis, spējas un intereses. Un katrs savā ceļā sastop maksimālas atklāšanās un atdeves aicinājumu, taču tikai daži spēj to pieņemt. Tad tiek piedāvāti starpvarianti, un arī neliels skaits nostājas uz šī ceļa. Diemžēl cilvēki savā vairumā ir slinki un netālredzīgi, jo jūsu bērnu attīstības procesi ir tādi, ka aizklāj spējas, aizvāc spēkus un ievirzes, uzspiež aplamus ideālus un standartus, biedē ar pārliecīgu atbildību vai ierobežo ar finansu grūtībām.

Finansu nestabilitāte vajā ne tikai dažus, ne tikai valstis, bet arī valstu apvienības. Manipulācijas un atklāta mānīšana nedos tādai sistēmai noturīgumu, tā kā, izvēloties nākotni, neorientējiet bērnus uz bagātību vai slavenību, tas ir slikts paraugs atdarināšanai jeb mazsvarīga dzīves ideja, tā neko nedos, izņemot nastu un cīņu. Orientējiet bērnus uz bezbailīgu maksimālu pašizteiksmi, uz talantīguma atklāšanu, uz labklājību un mīlestību.

Idejas, izteiktas caur mīlestību, iemanto spēku un sabiedrības, Vadītāju un Sargu atbalstu. Jaunās pasaules idejas kopumā ir paredzētas mīlošiem, nemantkārīgiem un patības un egoisma bastionus pārvarējušiem cilvēkiem. Tādiem tiks piedāvāts reformēt izglītību un audzināšanu. Tas nebūs tīri reliģiozi, taču priekšstatu par ezotērisku nākotnē mācīs kopā ar vēsturi un ģeogrāfiju.

Transformāciju pārdzīvos arī māksla. Tā būs vairāk tautiska, jaukta tipa – dziedāšana un dejošana, zīmēšana un kino. Aizies tīrie profesionāļi, jo cilvēku attīstība šķirsies no pagātnes ideāliem un snaudiena, un sāksies jauna masu māksla. Izplatīsies aktīva darbības māksla, attīstošas tēmas, apgaismojošas un izglītojošas, tas ir, sniedzošas barību saprātam un jūtām, ķermenim un apziņai. Garīgās skolas sāks uzplaukt un milzīgi ietekmēs cilvēku attīstību, iepludinot pašas jaunākās idejas un koncepcijas – no Planētas augstākajiem garīgās informācijas avotiem.

Enerģija arī tiks biežāk pielietota cilvēku praksēs. Tā būs pakļautāka vadīšanai un pat radīšanai. Daudz kas no tā, par ko jūs lasījāt pasakās un mītos, atkal sāks uzskatāmi izpausties. Cilvēki biežāk sāks izmantot magnētiskās enerģijas un citus smalkos laukus tehnikas, masu informācijas līdzekļu darbībā.

Taču pats galvenais, mīkstināsies paražas, izbeigsies ienaids un asa konkurence, kļūs pieejama jebkura izglītība. Saistībā ar to katrs cilvēks būs labāk informēts par savām iespējām, talantiem un nosliecēm. Tam sabiedrībā tiks veltīta liela uzmanība. Sāks izpausties astrālā apziņa kopā ar iespējām un ietekmēm no ārienes. Jo augstāka apziņa pēc vibrāciju plāna, jo labāk viņa ir vadāma, jo smeļ enerģiju un informāciju no kopīgā lauka, kuru saformējušas un salikušas Zemes pašas pirmrindas apziņas. Tā nav manipulācija, bet dzīvei un labklājībai vislabvēlīgāko programmu aiznešana līdz katrai sirdij.

– Kāpēc tagad šīs programmas netiek mums darītas zināmas?

– Mēs tagad mūsu sarunā darām tās zināmas cilvēkiem. Mēs izpildām vistīrāko un visgaišāko enerģiju pārvadītāju uz planētu lomu. Caur mums notiek nākotnes programmu formēšanās, vistīrāko apziņu ietekmēšana un apstrādāšana, kuras tieši tagad pieslēdzas mūsu programmām un tālāk attīstās saskaņā ar tām.

Tagad mēs uzskaitīsim iespējas, kuras atveras visattīstītākajām apziņām tālākajai attīstībai. Pirmais – tā ir nākotnes programmēšana. Tas ir priekš futurologiem, priekš pareģošanas darbībām un priekš apziņu formējošu grāmatu un mācību autoriem. Šajā ceļā jūs varēsiet no augšas (no Augstākā Mentāla apziņas) raudzīties uz sabiedrības un planētas attīstību, nebalstoties uz tumšo pareģojumiem, kuri jūsu plānā jau ir beiguši darboties, bet piebarojoties no mūsu slāņa ar vadošām ietekmēm un Mīlestības gaismas plūsmām. Jūs varēsiet aplūkot dažādu laikmetu un virzienu sabiedrības attīstības variantus uz dažādām planētām un paņemt to labāko, kas jau ir sastrādāts un var tikt jums pieprasīts, lai aiznestu līdz cilvēkiem.

Tālāk – mēs redzam iespējas jaunos bērnus audzināt pēc jaunām programmām. Jau ir zināma sakustēšanās šajā svarīgajā darba laukā, un mēs to visādā veidā propagandējam un aicinām, īpaši jaunās māmiņas, nodarboties ar šo jaunradi, attīstot bērnus atbilstoši viņu nosliecēm un sastrādājot jaunu talantu noteikšanas, atklāšanas un audzināšanas mākslu. Talanta maksimāla atdeve – visu sabiedrības sistēmu maksimāla attīstība, apziņas un vibrāciju frekvences maksimāla augšana. Rases pilnīga apskaidrošanās un aiziešana planetārajā vienotībā kā pats perspektīvākais plāns, pati racionālākā attīstība un planētas enerģiju izmantošana.

Nākošais svarīgais darba lauks – zinātņu attīstība. Šeit ietilps gan zemes plāna racionālisms, gan svaigas apziņas dievišķās iestrādes, kuras ievirzīs zinātni augstākajā astrālajā slānī. Jūsu slānis pagaidām nepieņems smalkās vadības, kaut arī eksperimentu un atklājumu ir ļoti daudz. Tie pagaidām paliek kā noslēpums vai tiek uzskatīti par šarlatānismu, pat tiek vajāti kā runājoši pretī dominējošajiem racionālajiem uzskatiem.

– Kā zīmējumi uz laukiem ir saistīti ar nākotnes zinātni?

– Bieži tās ir nošifrētas jauno enerģiju, pasaules-ēkas uzbūves formulas un citas zināšanas.

– Es mēģināju uz tiem meditēt, taču neko nespēju saprast.

– Un arī nevajag. Pagaidām šie zīmējumi atrodas informācijas krāšanas stadijā. Kad būs atslēga, jūs visu sapratīsiet. Tie jums savā laikā palīdzēs ātri pieņem to, kas atrodas aiz jūsu zināšanu ietvariem. No otras puses, jūs apjēgsiet galaktisko simbolu valodu un nostāsieties par pakāpīti augstāk savā attīstībā.

Vēl viens svarīgs sabiedrības attīstības aspekts – reliģija. Kā vadoša ideja, kā cilvēku gribu sintezējošs priekšstats tā ir svarīga katrā etapā. Pašreiz daudziem cilvēkiem zinātne ir kļuvusi par reliģiju. Vecā reliģija aiziet un brūk caur reliģisko pamatu apgānīšanu pašu ticības kalpu iekšienē. Jaunajai reliģijai ir jāsavieno zinātnes izziņas fiziskie parametri un dabas, dabiskie dievišķo radīšanas enerģiju vadības procesi, zemes zinātne un izziņa caur Augstāko “Es”.

Iemācīties dzirdēt savu iekšējo “Es”, ieejot augstākajā apziņā. Iemācīties apjēgt Visumus un Pasaules-ēku caur sava daudzdimensionālā “Es” izzināšanu iekšienē – tas ir nākotnes, bet dažiem jums arī tagadnes process. Katrs čeneleris ienes nenovērtējamu ieguldījumu tai lietā, lai virzītu uz priekšu un uzstādītu programmas apziņu saziņā, saiknē ar cilvēces augstākajām struktūrām, saiknē ar Skolotāju Draudzi, kura palīdz jums augt un attīstīties vajadzīgajā miermīlīgajā virzienā. Mēs redzam, ka jūsu saiknes ar savām augstākajām apziņām nostiprinās un kļūst par tiltiem, kuri palīdz citiem cilvēkiem savienoties ar Augstākajiem “Es” un pretoties viņu ego un pat tumšo spēku, kuri pretojas attīstībai, spiedienam. Jūs spēsiet vairāk – panākt, ka vara un zinātne atzīst saziņas ar citām Pasaulēm faktu. Saziņa ar augstāko, Garīgo pasauli var kļūt vienu no sabiedrību un dabu vadošajiem cilvēces spēkiem.

– Cik tālu ir aizgājusi manipulēšana ar cilvēka apziņu caur astrālajiem laukiem no mūsu valdību slepeno struktūru puses?

– Ne tik stipri, kā tu domā. Lieta tā, ka cilvēks pagaidām ļoti vāji reaģē uz astrālajām iedarbībām, tāpēc ka nav uz tām noskaņots. Vajadzīga spēcīga apstrādāšana, taču tad tā kļūst acīmredzama, un cilvēki vairīsies no tādām enerģijām. Notiek cilvēku apziņas apstrādāšana un apakšējo pasauļu iedarbošanās uz viņiem caur zemu vibrāciju mūziku, caur narkotikām un alu, caur notrulinošām spēlēm, pornogrāfiju un tumšu kultūru, tajā skaitā – melnās maģijas, sātana pielūgšanas, iesakņošanu jaunatnes vidū, caur dažām zemu vibrāciju sektām, caur tumšiem zīmējumiem un simboliem.

– Man liekas, ka pasaule ir kļuvusi tīrāka, salīdzinot ar manu jaunību.

– Ir paaugstinājusies vispārējā kultūra caur rietumu ietekmi. Ir paaugstinājusies izglītošana un izglītība, datori vispār ir atklājuši jaunu kultūras ēru cilvēcei. No otras puses, tie ir atklājuši arī tumšajiem spēkiem jaunu pieeju jūsu enerģētiskajiem laukiem. Un tumšā kultūra jau ir sagrābusi un iztukšojusi/izkastrējusi ļoti daudz dvēseļu caur tieksmi uz porno, naudu, datorspēlēm un saziņu caur datoru. Notiek totāla pieslēgšanās katram cilvēkam caur datoru, telefonu, drīz arī tiešā veidā parādīsies iespēja iedarboties uz noteiktām apziņām pastāvīgi un dzirdami. Tāpēc mēs lūdzam visiem čeneleriem, visiem Gaismas Darbiniekiem iekļauties un ar jauniem spēkiem strādāt, lai pretotos cilvēku sliktām nosliecēm un citām ietekmēm no spēku, kuri pretojas cilvēcei, puses.

– Kā būtu ar ideju, kura visu sabiedrību virzītu uz priekšu? Mēs to saucam par nacionālo iedeju.

– Kāpēc nepaņemt ideju par mieru visā pasaulē un censties panākt brāļošanos un draudzības nostiprināšanos starp tautām? Protams, to nevar saukt par nacionālu ideju, taču sabiedrība iet uz informācijas, finansu un ekonomisku vienotību. Vai tad tāda ideja nav jāuztver burtiski visiem planētas cilvēkiem? Vajadzīga skaista pasniegšana, nacionāla harizmātiska līdera spēcīga garīga izlaušanās, un tādu ideju uztvers masas.

– Tādas idejas jau ir, taču pagaidām notiek kari, un mēs diemžēl nespējām aizstāvēt mieru.

– Nepagurstiet. Kā tu domā, vajag sakļaut spārnus, ja kaut kas nav izdevies ar pirmajiem mēģinājumiem? Vajag šo ideju ņemt par valsts stratēģijas pamatu. Kļūt par miera nesēju pasaulē. Domāju, ka šī ideja jūsu valstij nesīs visas cilvēces lielu pateicību. Tieši tā izvedīs jūs jaunās sabiedrības līderos. Nevis spēks uzcels uz pjedestāla, bet visu cilvēku, nogurušu barot karu, ilgas.

Mēs ceram ar tevi vēl satikties un turpināt mūsu sarunu.

Spēkus, mīlestību un cerības uz labāko, lielais cilvēk!

– Pateicos par brīnišķīgo vēstījumu. Būsim kopā arī tālāk!

2014.08.01.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe