Pirmās aktivizācijas Lielajā Utrišā

Gribas dalīties mūsu pirmajos rezultātos, lai noskaņotu jūs jūsu darbiem.

6. augusts, vakars. Pirmo izmēģinājuma aktivizāciju mēs veicām divatā ar Vladimiru 6. augusta vakarā, kad rītdienas aktīvizācijas vietas meklējumos mašīnā attālinājāmies no jūras uz Utriša rezervātu. Mūs sagaidīja biezs mežs, aizu skaistums un burvīgs gaiss. Tā ir Navagiras Grēda. Ceļš atveda pie metāliskas ģeodēziskas zīmes – piramīdiņas, apzīmējošas virsotni. Tā atradās mežā. Šeit mēs nolēmām veikt izmēģinājumu, savienojāmies ar Pavadoņiem, paziņojām, ka esam gatavi. Mums pateica, ka vieta izvēlēta piemērota.

Pirmais enerģijas vilnis sāka līt no augšas uz mums. Skaidri saprotam, ka plūsmas nāk caur ķermeni Ka. Mēs ielaidām vilni Zemē, un drīz vien saņēmām pretēju atbildes plūsmu no Zemes. Nākošā plūsma bija divas reizes lielāka, mēs arī to pārvadījām un saņēmām divas reizes lielāku atbildi. Trešā augšējā plūsma atkal bija divas reizes lielāka, un mēs jau sākām aizrīties. Mēs piesaucām visus meža un kalna elementāļus palīgā pārvadīt astrālo enerģiju. Kļuva nedaudz vieglāk. Pēc tam plūsma sāka nākt maigāk. Mūsu Pavadoņi noteica kvalitāti un kvantitāti enerģijai, kuru mēs spējam pārvadīt. Jāsaka, ka pirms tam apmēram diennakti sēdēju uz ūdens, ķermenis barību nepieņēma. Un vienalga rezumējums – “neesi gatava”. Ko tad darīt? “Atpūties.” Tā beidzās izmēģinājuma sakaru seanss.

7. augusts, rīts. Lielais Utrišs. Mēs esam septiņi, mēs sēžam uz kalna, tuvu virsotnei, klajumiņā, uz akmentiņiem. Apakšā līdz apvārsnim zila jūra. Visi apģērbušie baltās drēbēs. Pastāvējām zem īpašiem kokiem, savienojāmies ar dabu. Atklājāmies visam Lielajam Utrišam.

Izdarījām sazemēšanās vingrinājumus, pacēlām enerģijas augšup, paplašinājāmies, notīrījāmies, ieslēdzām plūsmas, izdarījām auras atvēršanu 10 reizes, iegājām Mihaēla enerģijās. Pajautājām – vai vajag nostāties aplī (stāva nogāze, īpaši neizvērsīsies). “Nav obligāti.” Sēžam tuvu cits citam.

Vingrinājumu laikā mēs savienojāmies vienotībā. Piesaucām Skolotājus, Debesu Tēvu, kalna un gaisa elementāļus, Kaukāza Valdniekus un vietējos svētos. Kalna Glabātāju. Sāku just kāda neatstrādātas jūtas – zemu pašnovērtējumu, pāridarījumu, šaubas u.c. Sēžam un vācam prom no sirds centra visas šīs mizas. Pēc tam sākās aktivizācija. Mēs pārvadām astrālās enerģijas plūsmas, tās nāk ne tā, kā pirmo reizi – ar nelielu pieaugšanu.

Enerģijas mainās pēc sastāva. Lūk, sāka iet platīna stars – maiga, harmonizējoša enerģija. Atkal taisām auras atvēršanu un ielidojam nākošajā astrālajā apakšplānā. Mēs pārvadām enerģijas slāņus, tie mainās pēc krāsas un kvalitātes. Pie viena mūs tīra, paņemot kaut ko no mūsu astrālajiem aspektiem, un pielej ar tīru un maigu enerģiju.

Jūra ieiet mūsos visa, tieši ievelkas iekšā astrālajā ķermenī, kurš ir kļuvis milzīgs. Nekad neesmu jutusi neko tamlīdzīgu.

Tagad no mums aizgāja ļoti spēcīgs enerģijas vilnis jūrā. Tas iet no aizmugures caur muguru jūrā. Nieres krakšķ no sasprindzinājuma. Kāpēc enerģija iet caur muguru, caur vēderu un jūrā? Elpojam, ieelpojot caur muguru, izelpojot caur krūtīm. Beidzot man pielēca – tas jau ir astrālais ķermenis, kurš strādā! Astrālais tors taču ir horizontāls! Mēs strādājam caur mūsu astrālajiem ķermeņiem.

Redzam zvaigžņveida dodekaedru un ikosaedru apkārt planētai – planētas režģus. Zoja ieraudzīja planētas četras asis, stingri izvietotas no centra.

Mums tagad palīdz pietiekoši daudz būtību astrālajā plānā, virs mums un blakus mums ir savākts liels spēks. Bet mēs šeit, kā enkuri dibenā.

Vēlreiz sazemējamies un atkal pārvadām enerģiju uz Zemes centru. Astrālie Palīgi – Vedēji iekārtojās mūsu kanālā, un sazemēšanās lielā konusā aizgāja lejup, kā liela plūsma ar spirālveida kustību.

Augša un apakšā mūsu fiziskajā ķermenī ir savienojušās saules pinuma līmenī, un šī centra gaismspēja ir kļuvusi citāda. (Astrālā tora ass atrodas horizontāli virs saules pinuma.)

Apziņā parādījās DNS spirāles forma. Tā mēs noenkurojam planētas astrālā plāna jeb apakšplāna DNS un pārvadām viņu uz pašu Zemes centru. Mēs taču jau esam planēta.

Kļuva viegli, it kā mēs būtu beiguši. Astrālajā ķermenī ir beigušās visas plūsmas. Mēs lidojam, bet pirms brīža visi sēdējām, plūsmu nospiesti. Mūsu astrālie ķermeņi ir izlēkuši vienu pakāpīti augstāk. Augstākā astrāla – maiga, tīra, gaiša un harmoniska – sajūta.

Ķermenī ir notikusi astrālā ūdens attīrīšanās.

Sāka nākt viegla plūsma no apakšas, daudz maigāka, pat ugunīga. Tā Zeme parādīja, kāda viņa ir kļuvusi pēc vibrācijām. Viegluma un planēšanas sajūta visiem.

Paskaidro, ka mēs esam atjaunojuši astrālo ķermeni. Bija astrālais zemes ķermenis, bet kļuva augstāks pēc vibrācijām.

Dzirdam: “Mēs ar jums lepojamies, viss izdevās! Visi smalkajā plānā priecājas un apkampjas, un kliedz jums – nu papriecājieties!” Nāk ļoti priecīgas enerģijas. Mēs pieceļamies un apkampjamies. Mums ir viegli un patīkami.

Iztaisnojam gulbju spārnus, kuri tikko ir “izauguši”. Gulbis – hiperborejiešu simbols. Visiem ir lidojuma sajūta un vieglums.

 

Pievienots 08.08.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/pervie-aktivatsii-na-bolshom-utrishe

Tulkoja Jānis Oppe