Neveselība ir iegrožojošs faktors

Neveselība ir iegrožojošs faktors

Šri Juktešvars par veselību

14.07.08.

Sveicu, dārgais Šri Juktešvar, klausos tevi!

Šodien runa ies par veselību. Tā ir ļoti svarīga tēma, labi izklāstīta, bet tomēr līdz šim cilvēkiem slikti saprotama.

Veselīgs ķermenis paredz veselīgu garu.

Kā rūpēties par savu veselību, kā vienmēr būt kustīgiem un viediem?
Runa ies par principiem, kurus jūs sen esat aizmirsuši vai zināt, bet nesekojat tiem.

Kas tas ir – bailes no nāves? Jo tās taču ir viens no cilvēku vispārējās neveselības faktoriem. Bailes no nāves ir lipīga substance, viņa uzkrājas starp ķermeņa šūnām, kad dvēsele baidās pazaudēt ķermeni. No vienas puses, tā ir pareiza sajūta, kura saglabā fizisko ķermeni un neļauj pirms laika beigt evolucionāro ceļu. No otras puses, ķermenis ir viens no strautiņiem, ar kura dzīves pārtraukšanos nepazūd dzīves upe.

Mēs izgājām aiz fiziskās pasaules ietvariem, lai paraudzītos uz problēmu no augšas, lai atbrīvotos no pārliekām bažām, kuras daudzus cilvēkus ierobežo viņu attīstībā, jo bailes neļauj viņiem ieraudzīt sevi daudzdimensionālu un lielu, plašāku nekā vienkārši dvēseles fragmentu, savienotu ar cilvēka ķermeni.

Cilvēku pūliņi tagad bieži ir vērsti ne uz tām lietām, kuras attīsta gan cilvēku, gan tautu kopumā. Daudz enerģijas un spēku tiek tērēts bezjēdzīgu vai lieku lietu radīšanai, arvien jaunu un jaunu grabažu pirkšanai. Tādēļ cilvēks bieži nodarbojas ar viņam netīkamu darbu, viņu pazemojošu vai aptumšojošu. Nepatīkamu emociju un sajūtu komplekts – viens no neveselības faktoriem. Piespiests darbs tumšā, smacīgā, cilvēka dabu nogurdinošā vietā atstāj uz viņa priekšlaicīgas nāves nospiedumu.

Trešais neveselības faktors – nesaskaņas ar savu sirdsapziņu. Cilvēka sevis paša apsūdzēšanas, pārmetumi – reāls faktors, kurš neveicina veselību.

Mēs esam sadūrušies ar mūsu infrastruktūras problēmu – kur cilvēkam ir labi – svaigā gaisā, tīrā vietā, tur nav ne skolu, ne slimnīcu, ne sakaru. Iznāk, ja jūs vēlaties izaudzināt normālus bērnus, jums jādzīvo pilsētā vai tuvu tai.

Jums ir apgriezts priekšstats par normu. Nevis izglītība, bet audzināšana dara cilvēku par cilvēku. Un nav viņam obligāti jāsaņem daudz naudas, lai izdzīvotu. Dievs dod katram viņa uzdevumiem. Kā tad cilvēki dzīvoja viduslaikos, senatnē, kad maz bija tādu, kas gāja skolā vai dzīvoja pilsētā?

Toreiz cilvēki dzīvoja īsas dzīves...

Ne vienmēr, dažādi. Ilgdzīvotāji arī tagad nedzīvo pilsētās. Lūk, tagad mēs esam pienākuši pie galvenās sapratnes – veselība nav atkarīga no izglītības vai bagātības, tā ir tīra dvēsele un neaptraipīta sirdsapziņa.

Izvērsīsim tēmu – kas tas ir – tīra dvēsele. Kā liekas, kas te nesaprotams, kā vēl to var interpretēt? Bet, lūk, bieži tieši netīra dvēsele, tas ir, dvēsele, saistīta ar piemānīšanu, šmaukšanu, apsmieklu tad arī slimo ar sirds slimībām. Sirds – dvēseles centrs cilvēkā. Meklējiet krāpšanu vai melus, ja cilvēks žēlojas par sirdi.

Mana māmiņa cieta no sirds slimībām, bet viņa bija godīgs cilvēks.

Tu zini, ka viņu grauza sirdsapziņa, un zini, kāda iemesla dēļ. Katram cilvēkam ir sevis nepieņemšanas zemūdens akmeņi. Labi, ja tie ir mazi, bet dažreiz tie kļūst nepanesami tiešā nozīmē. Lēnprātība, sevis pieņemšana un piedošana sev ir tāds nevienkāršs process, kuru vajag nevis vienkārši veikt katra cilvēka dzīvē, bet arī ieraudzīt no daudzdimensionalitātes redzes viedokļa. Ieraudzīt, ka tikai paši cilvēki apsūdz vai nodod cits citu, apsūdz sevi vai nepiedod sev, un tā arī dzīvo ar nodevības, krāpšanas vai nepatiesības nastu. Lauku izkropļojumi, ēterisko ķermeņu caursitumi, necilvēcība attiecībā pret bērniem un tuviniekiem – bieža parādība pie tām tautām, kuras pazaudējušas savas saknes.

Mēs runājam par veselību, un tagad mūsu tēma – kā dzīvot tā, lai šodien būtu vesels.

14 07 08 06Tātad, veselības galvenie faktori – iekšējā un ārējā tīrība. Miers sirdī/dvēselē. Baiļu neesamība. Prieka klātesamība. Dzīves pieņemšana un cienīšana. Mīlestība pret sevi.

Vēl viens faktors, kuru vajag ņemt vērā – tā ir rūpēšanās par savu attīstību. Norma sabiedrībā, kad cilvēks sevi attīsta, tas ir, kļūst tas, kas viņš vēl nav bijis. Un labi, ja cilvēka vērtības ir saistītas ar dvēseles un ķermeņa attīstību, ar viņa dusošajiem vai snaudošajiem talantiem, ar garīgo ceļu. Tāpēc ka attīstība ir faktors, kurš vajadzīgs dvēselei. Mēs runājam par tiem cilvēkiem, kura atnāca uz Zemi pēc attīstības. Ir arī citi uzdevumi – vienkārši noturēties ķermenī (iesācējiem), aplūkot un iepazīties (ceļotājiem), kļūt par raidītāju savai civilizācijai (izlūkošana) u.c.

Dvēsele vienalga raustīs un prasīs, lai cilvēks strādātu savas dvēseles labā, nevis vienkārši iztirgotu sevi. Un ja cilvēks nevēlas dzirdēt šīs pavēles – attīstīt un attīrīt sevi, šeit tad arī pieslēdzas neveselīgi faktori – smēķēšana un dzeršana, narkomānija un slimības.

Kāpēc bērni tik daudz slimo? Kāpēc bērni atnāk neveselīgi?

Tie ir neveselīgu vecāku pēcnācēji. Slimības uzkrājas gēnos, un notiek mutācijas. Mutācijas – tas ir dabas likums, un dabā dzīvot nespējīgas mutācijas neiztur, nedod pēcnācējus vai ved pie pielāgojumu izstrādāšanas jaunajai videi. Cilvēku sabiedrībā tādi bērni agrāk arī mira, un tas tika uzskatīts par normu. Daba regulē savā veidā, un ja cilvēks pretojas dabai, dabū tādu rezultātu. Tas ir rases izviršanas faktors. Šim faktoram ir jādod sapratne, ka jūs darāt ne to, kas veicina vispārēju veselību un uzplauksmi.

Nu kas tā par civilizāciju? Kāpēc tik daudz neglīta un nepareiza ir mūsu dzīves iekārtojumā? Kāpēc mēs nespējām izstūrēt pie dievišķajiem sadzīves likumiem? Kāpēc mūs pie tam saglabā? Krāpšana, nodevība, grēkāža atrašana, skaudība un vēlēšanās nogalināt otru kaut vai enerģētiski – cik daudz tā ir mūsu sabiedrībā... Kari un cīņa par resursiem un teritorijām...

Cilvēka tumšās puses iegrožošana – šis process ir tik tikko sācies. Šeit jāpriecājas, ka gaišie principi un tīra dvēsele vēl arvien uz planētas ir pieprasīti. Un tas ir tik brīnišķīgi! Viss normalizēsies, kad zini, uz ko jātiecas un kur šis ceļš aizvedīs. Neveselība tad arī ir iegrožojošs faktors. Tikai tīrs cilvēks dzīvo vienkārši un mierīgi, nevienu neaiztiekot un vēloties nest labumu ne tikai sev, bet arī citiem.

Tumšā puse bieži cilvēkā ir stiprāka par gaišo. Tā neļauj izdzirdēt ne vienkāršas, ne sarežģītas lietas. Kā tikt galā ar “melno cilvēku”?

Tikai ar mīlestību un atjautību, tikai ar viedumu un nodomu tīrību, kontaktējoties ar viņu. Ja cilvēks ir vērsts uz savas gaismas attīstību, tad tas pienāks tad, kad viņa gaišie pūliņi nolīdzsvaros tumšās puses pūliņus.

Tiekam skaidrībā ar šo faktoru. Mēs reti par to lasām.

Labi. Cilvēks sevī savieno tumšo un gaišo pusi. Ko tīram eņģelim dod tumšā puse? Kādēļ dvēsele nolaidās tajās pasaulēs, kur viņa sadūrās ar nāves, vardarbības un ciešanu faktoru? Ko dod cilvēkam attīstībai šis ceļš? Tā ir piedošanas sev un sevis kā daudzdimensionālas būtnes saprašanas svarīga daļa.

Katrā pasaulē/plānā ir savas dvēseles attīstības īpatnības. Daudz dažādu variantu dvēsele caurskata, vācot pa drupatiņai te liepu, te griķu, un te pat ābeļu medu. Un ne vienmēr tas ir salds, tāpēc ka saldums – tā ir tikai viena garša garšu paletes milzīgajā bagātībā. Un jūsu uzdevums – kļūt nevis vienkārši par debesu skaistiem bērniņiem-eņģeļiem, bet kļūt Ercenģeļiem. Viņi nolaižas visās tumšajās pasaulēs, apgūstot caur sevi visus visumus. Viņiem ne tikai ir jāaug un jāattīstās, jāaudzē pēcteči un jāaug kā enerģijai, bet arī jāiemācās saprast uzbūvi un likumus, pēc kuriem radīts visums, kurā viņi dzīvo, tas ir, jāapgūst pasaule kā sevi pašu. Tas nozīmē – kļūt radītājam, kurš spēj pieņemt lēmumus un izmainīt visumus, būvējot un attīstot ne tikai savu personību, bet arī Kopību, Vienotību un Vienu. Vest pasauli (kā līderi) uz skaistumu un Vienotību, vēršot visu tumšo pasauļu attīstību uz gaismu un labklājību. Kā jūs varat virzīt pasaules, tās neapgūstot, nepārzinot būtņu, kuras šajās pasaulēs aug, dabu?

Kāds konkrēti uzdevums stāv priekšā cilvēkam?

Savienot sevī gaišos un tumšos Spēkus, kļūt universālam, lai rezultātā kļūtu par Visu.

Visu, Kuri Ir, un Visu, Kas Ir.

Mēs bieži runājam par Dieva Dēliem. Tie nav patriarhāli priekšstati par zvaigžņu Ciltstēviem, kurus šeit sauca par Dieviem.

Runa ir par visu Sākotņu Sākotnes bērniem. Jūs atgriežaties Mājās, atnesot savus kapitālus. Uzdevums ir liels un pa spēkam.

Rasē ieliktie izaugsme un attīstības faktori veicina iziešanu uz daudzdimensionalitāti un daudzdimensionalitātes apgūšanu caur saviem pēctečiem un pašu nemirstību. Tāpēc vienkārši pieņemiet šo izaugsmes un vieduma iestāšanās pagaidu periodu. Vienkārši esiet cilvēki, nepazaudējiet vispārējā haosā savas iestrādātās vērtības – mīlestību un piedošanu, viedumu un izaugsmi. Nesiet šis patiesības citu cilvēku galvās. Caur žēlsirdību pieņemiet citus, caur žēlsirdību pieņemiet arī savas kļūdas un pārrēķināšanās.

Nav noteikumu, kuri tiktu nosodīti. Viss ir pieļauts, taču ir atstāti apturoši, iegrožojoši faktori – pašiznīcināšanās, sevis sodīšana, slimības un nāve, kā arī izolētība no citām rasēm. Kā pozitīvi faktori – rasei ir iepotēta tiekšanās saprast un izlabot, sasniegt līdzsvaru un harmoniju, dievišķās kopdzīves un radīšanas skaistuma normas. Skaistuma izpratne visām rasēm ir dažāda. Taču vienmēr skaistums ved pie dievišķās harmonijas un vienkāršuma.

Vienkāršums – tā ir neīstuma neesamība, vienkāršība un tīrība.

Harmonija – tā ir dievišķā mīlestība visā – saturā un formā, atdevē un pieņemšanā, tā ir dzīves neskaitāmo formu un normu pieņemšana dažādās pasaules-ēkas daļās, kuras papildina un atbalsta cita citu ar visu savu diženumu un skaistumu.

Beidzot mūsu šodienas sarunu, gribu vēlreiz uzsvērt – mīliet un pieņemiet sevi tādus, kādus jūs mīl un pieņem jūsu dvēsele. Katrs zina, par ko es runāju, jo katrā dvēselē šis jūsu ideālais variants ir apzināms. Centieties vienmēr orientēties uz iekšējo paraugu. Nebaidieties viņu pazaudēt. Rezultātā kļūstiet nevis par ķermeni, bet par dvēseli ķermenī.

Kļūt tādam bērnam, kāda ienācu ķermenī?

Ne tā saprasta Bībeles gudrība. Nevis tāda, kāda atnāci, bet pieaugusi un saprotoša, daudzdimensionāla un vieda, taču tīra un dabiska kā bērns. Tas ir tas, ko jūs saucat par Ceļu pie sevis.

 

Pievienots 08.07.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/nezdorove-yavlyaetsya-obuzdivaiuschim-faktorom

Tulkoja Jānis Oppe