Gaišo spēku apvienošanas meditācija

Visu gaišo spēku apvienošanas meditācija palīdzībā Ukrainai

(autors Natālija Koteļņikova)

14 05 06 01

Iekārtojieties ērti un atslābinieties. Sagatavojieties meditācijai.

Padomāsim par Ukrainas un Krievijas gaišu nākotni. Mēs vienmēr esam bijuši brāļi, un, protams, nevienam pat domas nav, lai pretim stāvētu viens otram.

(Pauze)

Mēs piesaucam savus Skolotājus, mūsu Augstākos Es un Spēkus no RUS Cilts-Dzimtas[1], no kuras ir cēlušies gan slāvi, gan ķīnieši, gan Amerikas indiāņi, gan hindi. (Man reiz parādīja šīs noslēpumainās cilts-saknes ar senu nosaukumu RUS, no kurām iznākušas šīs četras tautas. Tās uz šodienu ir egregoriālas saknes.)

Ir atnācis RUS ciltstēvu senais egregors un ar viņiem Māte – Ciltsmāte. Vārdu es izdzirdēju – Ruslana.

(Vārdu ir ļoti grūti izdzirdēt, ja kāds ir izdzirdējis pa savam, tā viņu arī sauciet.)

Mēs lūdzam palīdzēt mums ievest kārtību mūsu teritorijā, kura apvieno daudz tautu un nāciju. Ko mēs varam izdarīt?

(Šeit ir iespējams jūsu darba variants, un tas būs pats pareizākais.)

Ruslana: Pirmām kārtām, ievediet savos mentālajos un astrālajos laukos mieru un klusumu. Attīriet savus paša auriskos laukus no netīrumiem, Amerikas un Eiropas, Ukrainas un Krievijas masu informācijas līdzekļu un tumšo spēku uzspiestiem.

Sakārtojiet sevi pilnībā. Jūs tagad jau atrodaties nākotnē. Vai gribat atstāt nākotnē savas bailes un spriedzi?

(Veiciet darbu savu domu un jūtu attīrīšanā, aizvāciet jebkuras pretenzijas, ja tās ir, bailes un grūtsirdību. Var noderēt jebkuras prakses, tās, kuras jūs izmantojat ik dienas.)

(Pauze)

Ruslana: Man ir svarīgi, lai jūs ieietu neitrālā miera un mīlestības stāvoklī. Kā arī pienākas gaišajiem spēkiem.

Iegremdējieties savā Sakrālajā Sirdī.

(Tiem, kuri pagaidām neprot ieiet Sakrālajā Sirdī, ir ļoti vienkāršs ceļš. Rokas attālumā pretim sirds centram sev priekšā iztēlojieties durvis. Atveriet tās un ieraudzīsiet spirālveida kāpnes, kuras ved lejup. Jums jānonāk pašā lejā. Lidojiet turp un atveriet nākošās durvis, kuras tur atrodas, pašā apakšējā stāvā. Aiz durvīm ir jūsu Sakrālā Sirds Telpa. Tālāk klausieties sevi vai, šajā gadījumā, Ruslanu.)

(Pauze)

Ruslana: Klausieties. Izdzirdiet sevi.

Ko jūs dzirdat savā iekšienē? Dunoņu? Jūsu saucienus pēc palīdzības? Bet varbūt klusumu un svētlaimi?

Tīriet savu telpu, līdz tam brīdim, kamēr jūs nevarēsiet pateikt sev: “Lūk, tā es gribētu dzīvot arī tālāk.”

Iestādiet ziedus, aplejiet dobes, pārbaudiet, kā dzīvo tie, kurus jūs, iespējams, iemitinājāt tur iepriekšējās ieiešanās Sakrālajā Sirdī.

(Pauze)

Ruslana: Tagad atrodiet tur mani. Esmu šeit, iekšienē, jo jūs taču uzaicinājāt mani šodien...

(Pauze)

Lūk, tagad es jūs redzu. Jūs tomēr vēl esat satraukti. Dodiet man jūsu rokas, es pielikšu viņas pie savas sirds. Piepildiet sevi ar manu sirsnīgo mīlestību un tīrību.

(Pauze)

Ruslana: Paskatieties tagad no šejienes uz planētu.

Jūs redzat valstu robežas? (Pauze)

Jūs redzat sevi no šejienes? (Pauze)

Un jūs varat tagad teikt, ka jūs esat daudz svarīgāki kā valstis ar viņu robežām, ar viņu naudu un ar viņu pretnostatījumu.

(Pauze)

Ruslana: Jūs tagad atrodaties tajā apziņas līmenī, kuru jūs esat apguvuši. Iespējams, tas ir planetārais Vienotības līmenis – Kristus-apziņa. Jūs raugāties uz planētu no augšas un jūtat karstu zemieša mīlestību. Jūs nolaižat savu mīlestību un miera jūtas uz visu karojošās planētas teritoriju.

(Pauze)

Ap jums ir klāt visa jūsu Kosmiskā Ģimene. Palūkojieties apkārt. Es atvedu viņu jums palīgā.

(Pauze)

Jūs dzirdat uzvednes un atbalstu no visas Ģimenes un īpaši no jūsu Dzimtas-Ģimenes galvas. Viņš saka.

Dzimtas galva:

Planēta no dualitātes realitātes atvadās ļoti smagi. Mēs lūdzam jūs (tevi) patstāvīgi iziet no dualitātes, palīdzēt pārējām tautām un cilvēkiem ap tevi ar savu piemēru. Dualitāte – tas ir sākotnējs divu vai vairāku spēku pretnostatījums.

Pacelies virs planētas un piedod visiem, kuriem tev iekšienē vēl nav piedots. Iespējams, tie ir politiķi vai tavas ģimenes locekļi. Iespējams, tās ir izputējušas bankas vai darba devēji. Iztēlojies viņus kā savas Kosmiskās Ģimenes locekļus, kuriem tu personīgi sadalīji lomas pirms viņu došanās uz Zemi.

(Apzinieties, ka tas tā arī ir burtiski, tāpēc ka tur ir visu apziņu Vienotība, un tas esat “personīgi jūs”, kurš deva uzdevumu katram karojošajam. No šejienes arī vēl mūsu atbildība par visu, ko mēs šeit radām.)

Dzimtas galva:

Tagad apkampiet viņus. Vai jūs nejūtat, ka jums nav vienkārši to izdarīt?

Saprotiet, ka planetārajā līmenī jūs esat viena zemiešu Zemes Ģimene. Iztēlojieties sevi kā pa kosmisko telpu ceļojošu kosmonautu, kurš satiek Kosmosā novadnieku.

(Pauze)

Un tagad no JUMS KATRA ir atkarīga jūsu nākotne,

tāpēc ka notiek lūzuma moments divu sistēmu cīņā.

Tā nav nacionāla cīņa, bet sistēmu salaušana.

Sistēma pret sistēmu, Spēks pret Spēku.

Jūs atkārtojat Atlantīdu.

Mēs nevaram jums palīdzēt, tāpēc ka mēs esam jūsu iekšienē. Jūs – tie esam mēs paši. Mūsu Dzimtas Spēks ir atdots jums.

(Semināros mēs savienojamies ar Kosmiskās Dzimtas Spēku, iespējams, jūs jau to esat izdarījuši. Ja nē – izdariet.)

Jūs esat šī Dzimtas Spēka īpašnieks. Piesauciet jūsu Spēkus un nosūtiet viņus palīgā tiem, kam tie vajadzīgi.

(Atslēdziet galvu, strādājiet ar sirdi!)

Nevajag tagad domāt, kurp un kam viņš nonāks. Viņš atradīs pielietojumu, jo jūs taču nosūtījāt mīlestību nevis ienaidu. Lūk, kam vajadzīga mīlestība, un tie pirmkārt ir karojošie, kuri pieņems no jums šo sūtījumu.

Pacentieties, lai tas būtu pēc iespējas spēcīgāks. Pieņemiet arī mūsu atbalstu jūsu darbā.

Tikai mīlestība var stāties pretī ienaidam. Tikai piedošana Dzimtenes Dēliem, kuri cīnās un nogalina cits citu, un viņu pieņemšana mīlestībā var atslābināt cīņu.

Spēks pret spēku nestrādā. Mīlestība ir stiprāka par visiem spēkiem.

Mīlestība – tā ir līdzcietība,

humānisms,

piedošana,

žēlastība,

žēlsirdība,

pieņemšana,

izdziedināšana.

Mēs sūtām izdziedināšanu uz katru sirdi...

Tagad pacelieties vēl augstāk, pie Mums. Mēs esam šeit. Izjūtiet mūs.

(Pauze)

Mēs esam mierā un neitralitātē.

Mēs esam mierīgi.

Mēs esam pašpietiekami, un mums nav ko atņem citam no cita,

nav ko dalīt un nav iemesla pretim stāvēt.

Piepildiet sevi ar mūsu enerģijām.

Mīliet sevi jebkurā situācijā.

Esiet sevis iekšienē.

Savas pasaules un mīlestības iekšienē.

(Pauze)

Paplašiniet sevi uz visām pasaules valstīm.

Jūs – tas ir planētas Vienotais Cilvēks.

(Pauze)

Viņam visa kā pietiek.

Viņam nevajag cīnīties pašam ar sevi.

Viņš ir Vienots, un katrs no mums – tas ir Viņš.

Vienotība pašā augstākajā līmenī...

Atlaidiet šīs enerģijas pasaulē, uz planētu,

kļūstiet par šo uzstādījumu pārvadītāju...

(Pauze)

Ruslana: Es ievietoju dimanta zvaigzni jūsu Sakrālajā Sirds Telpā. Tā ir augstākā Vienotības sajūta – Monādiskā Zvaigzne.

(Pauze)

Izvietojiet viņu zemiešu Kolektīvajā apziņā, Kristus-apziņas Režģī. Lai jūsu zvaigzne strādā pastāvīgi.

(Pauze)

Atdodiet savus Spēkus planētas labumam. Lai strādā pastāvīgi.

Miers ir svarīgāks par visu. Tikai miera periodā cilvēkiem ir iespējama gaišas un mīlošas nākotnes uzbēvēšana.

Mūsu bērniem vajadzīgs miers.

Mūsu vīriešiem vajadzīgs miers.

Mēs, kā mātes un sievas, māsas un vecmāmiņas, varam neļaut

mūsu vīriešiem karot un nogalināt.

Tikai mēs.

Mēs, sievietes, nesam Dzimtas Miera Spēku un Atbildību par to, kā uzvedas tie, kurus mēs radījām.

Mums arī jādzēš kari.

(Pauze)

Sakiet:

Tēvs, kurš tagad raugās no manis

uz mums visiem,

ievieto sirdī katram cilvēkam uz Zemes

daļiņu manas mīlestības,

tieši no Sakrālās Sirds Telpas,

kur Tu mīti.

Piecelies manī un no šejienes radi

Pasaules Brīnumu.

Es tā lūdzu.

Un tā ir mana griba.

Lai notiek tā!

14 05 06 02

 

Pievienots 06.05.2014

http://www.sanatkumara.ru/soobscheniya/meditatsiya-obedineniya-svetlich-sil

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Krieviski “Силы Пра-Рода РУС” (Tulk. piezīme)