Ezotēriķi, esi Cilvēks!

 

Jaunā laika mīti

Ezotēriķi, esi Cilvēks!

14 05 01

Nesen atkal sadūros ar to, ka dažas garīgās grupas strādā ar Galaktiku, ar zvaigznēm un planētām. Tās it kā uzlabo vai palīdz kaut ko tur sasniegt vai izmainīt. Bet dažiem tas ir kārdinājums – viņu pašpārliecības un ambīciju avots.

Aizdomāsimies, ko un kā jūs radāt. Tie, kuri ar to nodarbojas, atbildiet sev uz vienkāršiem jautājumiem.

Kurš jums ir devis tiesības izmainīt to, ko jūs neesat radījuši? Aiztikt svešu un ievest tajā savu paša kārtību pēc savas saprašanas? Pat ja kāds jums to lūdz? Vai ne ar svešām rokām “daži” grib tur ieviest savu reglamentu un noteikumus?

Cik lielā mērā jūsu enerģija ir noderīga citām pasaulēm?

Cik lielā mērā jūs saprotat un konkrēti apzināties, ko jūs darāt? Vai jūs to varat paskaidrot vienkāršos vārdos?

Kā zināms, jums tad ir jānes karmiskā atbildība ne tikai par to, kas notiek ar tiem objektiem, kurus jūs mēģināt izmainīt, bet arī par to, kā šo objektu iedzīvotāji jutīsies no jūsu darba.

Ne tikai tas. Kādas sekas jūs prognozējat reģioniem ap šīm planētām/zvaigznēm, jo viss taču ir atkarīgs no visa? Izmainās sistēmas daļa, un izmainās atbildot sistēma.

Kā jūs pārskatīsiet, kas tur rezultātā ir noticis un notiks?

Kā jūs atskaitīsieties par savu darbu? Kā priekšā?

Kurš jūs lūdza to izdarīt? Kādi spēki ņem jūsu enerģiju un kurp viņi to izmanto?

Kā jūs varat tam sekot līdzi? Kurš jūsu priekšā atskaitās un rāda rezultātu?

Kurš atbildēs par rezultātu – jūs vai viņi? Kāds ir jūsu līgums? Kurš to parakstīja un kad?

Vai tiešām jūs domājat, ka bez jums neviena dzīva šajos reģionos pasaulē nav un nav kas izdara šo darbu, kā tikai jūs? Jūs esat vienīgais saprātīgais subjekts?

Kādā reģistrā jūs izmaināt pasauli – astrālajā pasaulē, mentālajā vai augstāk?

Kāda ir jūsu atbildība un pilnvaras? Kurš jūs iecēla?

Neaiztiec svešu – no bērnības jūs neiegaumējāt māmiņas mācību?

Mihaēls un citi Ercenģeļi sauca mūs par ambiciozu rasi. Varu iedomāties, kas notiktu ar Galaktiku, ja dotu mums vaļu. Mēs esam sabojājuši planētu – gaisu, ūdeni un augsni, protams, labāko nodomu vadīti, un daži mēģina izplatīt šo praksi visumā.

Protams, mūsu agresivitāte un ambīcijas bija prognozētas un izpētītas, un tika veikti īpaši drošības pasākumi: tālāk par planētas mentālo plānu mūsu domas neaiziet, aizsegs ap planētu ir tieši mentālajā plānā. Visas enerģijas neiet tālāk par Zemi. Toties pieņemt informāciju un enerģijas mēs varam no visurienes.

No šejienes izdariet secinājumus – kas ar jums strādā un kurp ir vērstas jūsu enerģijas. Vai jūs neesat zināms piesegšanās vairogs noteiktiem spēkiem? Vai jūs neesat donori?

Iemācieties uzdot sev tādus vienkāršus jautājumus. Nedomājiet, ka, visumā, piepildītā ar Dzīvību, radīšanai tiks izmantoti tādi līdz galam neattīstīti radītāji-bērni kā mēs. Jo mums taču ir gan Glabātāji, gan Vedošie, gan Skolotāji, gan Radītāji. Ir arī Augstākie Aspekti. Un visi viņi ar mums sazinās. Jo Dzīvību uz planētas kāds taču radīja?

Vai tiešām jūs uzskatāt, ka vairāk nav kam parūpēties un pastrādāt citās pasaulēs?

Sākumā tiksim skaidrībā paši ar sevi, ar planētu, ar mūsu kariem, ar mūsu pārdarījumiem un vainu, ar savām saslimstībām, ar mīlestību un prieku, ar saviem tuviniekiem. Tas ir pilnīgi nepieciešams visai planētas kopienai, lai mūsu rase beidzot kļūtu veselīga un harmoniska, lai nesētu nezin kādas izmaiņas pa visumu.

Piedevām atgādināšu, ka smalkajās pasaulēs jūs strādājat no sirds centra, nevis ar galvu, un ja sirds centrā guļ jūsu bailes, pārdarījumi un konflikti, pat zemapziņā, pat veci un aizmirsti, tad tieši to jūs arī sējat pasaulē, neskatoties uz jūsu labākajiem nodomiem galvā.

Esiet saprātīgi. Domājiet, pirms kaut darāt, nesiet atbildību tāpat kā Radītāji, kuri mūs radīja, un pārlūkojiet nākotni. Bet ja nevarat, tad nedariet.

Ezotēriķi, esi Cilvēks! Kosmosa Likumus neviens nav atcēlis. Kosmosa Likumu nezināšana neatbrīvo no kosmiskās atbildības.

Joprojām esmu mīlestībā un kalpošanā. Natālija Koteļņikova

 

Kā mēs vācam dvēseles aspektus?

14 05 02Kas tas ir – “savākt dvēseles aspektus”? Daži domā, ka mums Dvēseles (Budhi) līmenī jāsavāc viņas izolētās daļas.

Gribu pajautāt jums, kāpēc jūs nolēmāt, ka viņu tādā veidā vajag vākt kopā? Jūs palūdza Dvēsele?

Ja viņa jūs nelūdza, tad KAS jums palūdza?

Ceru, jūs pajautājāt Dvēselei, vai jums patiešām vajag tur kaut ko savākt? Ja jūs Dvēseli nedzirdat, tad kā jūs iziesiet uz Dvēseles līmeni?

Ja jūs Dvēseli dzirdat, pajautājiet viņai, vai vajag palīdzēt viņai viņas fragmentu vākšanā jeb viņa pati iztiks? Varbūt jūs tomēr deleģēsiet viņai viņas tiešās funkcijas?

Padomājiet, tas ir līdzīgi, kā savākt visas planētas atpakaļ Saulē. Bet tur taču, uz planētām, pagaidām rit dzīve, un dažreiz arī cilvēki dzīvo...

Pēc atbildes uz jautājumu: KAS jums palūdza, padomāsim vēl.

Pirmkārt, jūs pagaidām nespēsiet pilnvērtīgi iziet Vienotās Dvēseles līmenī, lai uzzinātu, kāda tur ir dimensija, ieraudzītu vai izjustu ugunīgos ķermeņus, ar trīsdimensiju saprātu aptvertu Dvēseles dzīvības plūsmu. Jūsu Vienotā Dvēsele tagad eksistē vairākos fragmentos cilvēka izskatā uz planētas. Varbūt jūs gribat viņus nogalināt (augšupcelt steidzamā kārtā), lai pievienotu Vienotajai Dvēselei?

2. Visbiežāk jūs pat nezināt savas dvēseles VĀRDU (ar retiem izņēmumiem), lai ar viņu manipulētu.

3. Jūs nezināt, kādā veidā var ieraudzīt, atpazīt un atšķirt dvēseles fragmentus, kuri iemiesojas vai neiemiesojas šajā brīdī uz planētas. Jūs nezināt, kādā veidā var ieraudzīt, atpazīt un atšķirt jūsu un svešus dvēseles fragmentus.

4. Iespējams, jūs gribat atrast kādus dvēseles gabaliņus, kuri nav iemiesoti uz planētas, bet atrodas ugunīgajā plānā. Vai tiešām jūs domājat, ka jūsu dvēsele (ugunīgais ķermenis, Eņģelis) ir tik bezspēcīga, nesaprātīga, bez jebkādas sapratnes, ka tikai jūs spēsiet viņai palīdzēt?

Tad kā jūs atradīsiet savus “gabaliņus”, eksistējošus ugunīgajā plānā, ja jūs vāji orientējaties ugunīgajā plānā vispār?

5. Ja jūs vēlaties savākt visas cilvēciskās savas Vienotās Dvēseles Zemes Dzimtas enerģijas, tad vienkārši nolieciet tās sev priekšā kā DVĒSELE un TĪRIET TĀS BALTAS. Tādu praksi mēs obligāti veicam mūsu sākuma seminārā. Taču tā nav “Dvēseles aspektu vākšana”.

***

Bet vai jums neliekas, ka “Dvēseles Aspektu vākšana” – tas ir pilnīgi cits process, obligāts katram, kurš iet garīgu ceļu un grib sasniegt daudzdimensionalitātes jēgu, iegūstot kontaktus ar dažādu dimensiju Augstākajiem Es? Pēc manām domām, tas ir tieši tas process un ceļš, pa kuru Sanats Kumara ved savus mācekļus. Tā ir sevis savākšana pa vertikāli, savienošanās sākumā ar astrālo Augstāko Es, pēc tam ar mentālo Augstāko Es, un pēc tam ar ugunīgo plānu Augstākajiem Es. Šajā procesā mēs vēl nolaižamies uz saviem apakšējiem plāniem un pievienojam viņus “vertikālei”.

Šis process aizņem milzīgu dzīves intervālu un nevar tikt iziets kā prakse seminārā. Jūs ejat pie savas Dvēseles caur Iesvētīšanām, kvantu lēcieniem, caur transformācijām, attīrīšanām un ikdienas darbu ar sevi.

Tas arī ir garīgais ceļš, kurš dažreiz aizņem ne vienu dzīvi vien.

Mēs vācam sevi pa vertikāli,

Tas nozīmē, ka mēs apgūstam Augstāko Apziņu un Augstāko Saprātu, šo aspektu Spēkus un Varenību, jaunas iespējas, sapratni par šo Aspektu uzbūvi un enerģiju, viņu lomu Vienotajā Dzīvībā, paņēmieniem domāt un just, mīlēt un radīt, kā arī Kosmisko Likumu zināšanu.

Tas nozīmē, ka mēs savācam savus apakšējos divus Aspektus – astrālo un mentālo, un savus Augstākos, astrālo, mentālo un budhiālo, Aspektus vienā Veselā Daudzdimensionālā Būtnē.

 

Pievienots 01.05.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/ezoterik-bud-chelovekom

Tulkoja Jānis Oppe