PLANĒTAS JAUNUMI

Čenelingi ir izrediģēti publikācijai Žurnālā

1. Pasaules Māte: “Dāvāju Zināšanu Grāmatu”

Mēs piesaucam visus mūsu Skolotājus, Debesu Tēvu, mūsu Augstāko “Es” un Sanatu Kumaru.

Ir atnākusi Pasaules Māte. Vienu reizi viņa jau bija mūsu seminārā. Mēs toreiz speciāli viņu piesaucām.

“Sveicam, dārgā Dieviete! Un uzmanīgi klausāmies.”

Viņai ir ļoti neparastas vibrācijas... Viņa ir brīnišķīga.

Es esmu Zināšanu Glabātāja. Tai laikā, kamēr jūs bijāt nepietiekoši augstā apziņā, Es vienkārši glabāju visas jūsu zināšanas, kuras jums bija līdz tam, kad atnācāt uz Zemi. Un visi Arhati, Mahatmas atdeva man glabāšanā to, ko viņi uzzināja. Es esmu visu slepeno zināšanu, kuras bija uz Zemes, kolektors. Un tagad Es atklāju pārklāju, salūkoju savas grāmatas, pierakstus, kuri glabājās daudzus gadsimtus, un dāvāju jums, mani bērni. Pārlapojiet, pētiet, skatieties, priecājieties. Tagad jūs spējat to saprast, saglabāt, nevis sadedzināt bailēs, kā jūs dedzinājāt dažādas reliģiskas grāmatas, tajā skaitā arī Bībeli.

Jaunās zināšanas – nav Bībele. Tā ir jaunā laika Zināšanu Grāmatu. Šeit ir viss, kas tika sasniegts, visas zināšanas, kuras tika manis transformētas.

Tas nav tas, ko mēs padevām no cilvēciskā saprātīguma apakšējā plāna, tas tika transformēts Kosmiskajā Saprātā. Tā ir Augstākā Saprāta Glabātava. Un Es tagad ar prieku atdodu šos foliantus jums, pasniedzu jums katram pa grāmatai un uzdodu jums glābāt šīs zināšanas, salūkot, aiznest līdz cilvēkiem, ienest jūsu kopienā. Šīs grāmatas ir par to, kā iekārtots visums, par kosmosu, par mums, par tām būtnēm, kuras apdzīvo kosmosu, par tiem, kuri atveda jūs uz Zemi, par augstākajām vibrācijām, par augstākajām hierarhijām, kuras eksistē zem Debesu Tēva. Patiešām, ir atvēries logs uz kosmosu, un jūs tagad spējat šīs zināšanas nosmelt, paņemt, pierakstīt, atnest grāmatu, vēstījumu, čenelingu veidā. Un enerģiju, informācijas veidā, un pats galvenais, ar mīlestību un gaismu.

Bet tagad Es gribu iniciēt jūs savā kanālā, lai jūs varētu sarunāties ar Mani, sazināties ar Mani.

Paskatīsimies, kā notiks iniciācija, paklausīsimies, kas ar mums būs. Konkrēti mans kanāls paplašinās, uzzied, izplaukst lielas, lielas lilijas veidā.

Gribu teikt, ka lilija – tas ir Gabriēla kanāls, viņa Patiesības Kanāla zīme. Un Pasaules Māte burtiski ieliek manī visus sējumus informācijas pakešu veidā telpā virs galvas. Šo sējumu ir ļoti daudz, un tie pamazītēm sašaurinās un ieiet, ieiet manī, manā apjomā. Droši vien arī jums tāpat.

Mēs pateicamies Pasaules Mātei! Pacentīsimies izpildīt tavu uzdevumu. Konsultēsimies ar Tevi sakarā ar neskaidrām vietām un variantiem. Es saprotu tā, ka tu iesvētīji mūs visus šajā uzdevumā un katram devi vienādus uzdevumus.

Mani bērni, tas ir grupas, nevis personīgs uzdevums. Katrs no jums samērā ar saviem spēkiem un iespējām sāks atpakot šīs zināšanu paketes un atdot tās cilvēkiem informācijas, zīmju, enerģijas, mīlestības veidā. Es atnācu caur jums uz planētu un atnesu visu, ko Es glabāju, visu, ko mīlēju un sargāju, visu, kas bija slepens. Tas tagad ir kļuvis redzams. Un es esmu klātesoša katrā no jums tagad pilnā mērā.

Mēs pateicamies Pasaules Mātei – par tavu atnākšanu, burvīgajām enerģijām, burvīgo iesvētīšanu. Mēs mīlam Pasaules Māti! Nedaudz pastāsti vēl par savu nākotni, par saviem plāniem.

Pēc tam, kad būšu pārliecināta, ka jūs pildāt savu misiju, Es augšupcelšos. Man arī ir plāns augšupcelties uz citām pasaulēm, nākošajām, savu enerģiju attīrīšanai, atjaunošanai, mana Cikla pabeigšanai un transformācijai. Tāpat kā visi Ercenģeļi, Es arī esmu gatava augšupcelšanai.

Es mīlu jūs, mani bērni, un ar to beidzu savu vēstījumu.

 

2. Sanats Kumara: “Apvienot zināšanas un realitāti!”

Nesen savā vēstījumā Sanats Kumara izskaidroja, ka pasaule ir izdarījusi pēdējo lēcienu un pārgājusi neatgriešanās punktu ceļā uz garīgumu un planētas apskaidrību. It kā durvis uz pagātni aiz mums būtu aizcirtušās, un mēs stāvam tā Jaunā un Neizpētītā priekšā, ko mēs pagaidām nekādi neapzināmies.

Sanat Kumara, pastāsti, kā mainās mūsu realitāte un kas šajā laikā notiek? (2014. gada marta sākums).

Mani dārgie, pasaule nepārtraukti mainās, un nav sekundes, kura atkārtotu iepriekšējo. Jums notika pāreja uz citiem vibrāciju plāniem, kad pasaule ir palikusi iepriekšējā joslā, bet jūs pārejat uz citu telpu, kuru mēs nosacīti nosaucām par “fiksēto pārejas momentu”. Ko tas priekš jums nozīmē? Kā to vajag iziet?

Jūs arvien tāpat augat un attīstāties, un mēs, vērojot jūs, sapratām, ka drīz jūs pēc apziņas tādā mērā atiesiet no pārējiem, ka pasaule pārstās saprast un pieņemt jūs kā līderus, kuri iet garīgo ceļu. Tāpēc mēs rekomendējam katram garīguma skolotājam uz Zemes pielietot un sekot jūsu augstās apziņas ietekmei uz vidi un apkārtējiem cilvēkiem, tādā veidā iezemējot visas jūsu garīgās zināšanas.

Kā pasaule maina jūs?

Kā jūs maināt pasauli?

Kā jūsu garīgās mācības veicina apziņas izaugsmi un attīrīšanos?

Kā jūs pielietojat savas daudzdimensionalitātes zināšanas garīgajās nodarbībās un spēlēs?

Kas veicina apzinātības augšanu un kā to nofiksēt uz informācijas nesējiem?

Tas pašreiz ir svarīgākais vēstījums visiem planētas garīgajiem vadītājiem – savienot savas zināšanas un savu garīgo augstumu, un citu cilvēku realitāti. Iemācīt neattīstītās apziņas saprast un pielietot garīgos atklājumus realitātē – lai nodibinātu mieru dvēselē, mieru ģimenē un mieru uz planētas.

Jūsu vadības svarīgs aspekts ir cilvēka garīgā un fiziskā veselība. Tas ir tas vissvarīgākais, ar kā palīdzību jūs varēsiet piesaistīt katra klausītāja un lasītāja uzmanību, ieinteresējot viņu ar atveseļošanās paņēmieniem caur garu un apskaidrošanos.

Kas attiecas uz planetāro attīstību, tad tā ir tieši saistīta ar to uzdevumu, ar kuru es jūs apveltīju, jo cilvēka pašapziņa ir tiešā veidā saistīta ar viņa veselību, atbrīvošanos no slimību cēloņiem, viņa kā Būtības attīrīšanos no tumšām piesaistēm un subjektiem, uz viņa parazitējošiem.

Jūsu mācībai jābūt vienkāršai un pieejamai... Ercenģeļu palīdzība neaizstāj jūsu pašu darbu savu “Es” attīrīšanā no negatīva.

Mēs precīzi sekojam jūsu ieguldījumam kopējā attīstībā un planetārās vienotības attīrīšanā. Un jūsu darbs šajos apstākļos ir daudz vairāk vērts kā mūsējais. Mūsu darbs – palīdzība jums tajā, ko jūs paši nespējat izdarīt. Bet jāpieņem lēmums, jālūdz un jāsaprot, KĀDĒĻ jūs veicat to vai citu praksi, ir jums pašiem.

Pa lielam tā tad arī ir vēršanās pie cilvēka apzinātības, bet pēc tam arī pie viņa daudzdimensionalitātes attīstības. Nedarīt cilvēka vietā to, kas viņam kā dvēselei jāizdara patstāvīgi. Tad arī jūsu apziņas izaugsme pastiprināsies un pagriezīsies uz mums vajadzīgo pusi.

Kas notiek Akašas Hronikās?

Viņas kārtējo reizi “pārvācas”.

Ar ko tas saistīts?

Tā ir struktūru attīstība un visas Debesu hierarhijas ap planētu pārveidošanās. Planēta atjaunojas, un ļoti daudzi pašveidojumi pāriet citā jurisdikcijā un vienkārši tiek atcelti. Visiem atbrīvotajiem atrodas cita atbildība un darbs.

Sanat Kumara, Pateicos par izskaidrojumiem un šo vēstījumu!

 

3. Akašas Hronikas mainās!

Natālija Koteļņikova:

Hronikas atkal “pārvācas”!

Pirmo reizi tas bija saistīts ar planētas Matricas izmainīšanos 2009. gadā. Agrāk uz Akašas Hronikām mēs braucām “liftā” uz “5-to stāvu” pēc Krajona rekomendācijas (Lī Kerols). Pēc tam Hronikas pārvācās. Pēc tam, kad es ap pusgadu nebiju bijusi Hronikās, ieradusies tur, konstatēju, ka vieta ir kļuvusi tukša. Mēs sākām celties uz nākošo stāvu, piespiežot podziņu “7”. Pie mums atnāca Glabātājs un palīdzēja ieraudzīt to vai citu dzīvi jebkuram cilvēkam ar viņa atļauju.

Pirms pāris dienām atradu Hronikās šajā vietā “lielo pārvākšanos” – rosīšanos un visu failu “pakošanu” atmiņā, priecīgu jezgu un lūgumu pagaidām netraucēt.

Taču darbs uz vietas nestāv, un man izdevās izmantot Hroniku zināšanas un enerģijas arī vakar, un principā tagad var strādāt jaunajā vietā un vecajā.

Seminārā Maskavā 2014. gada 6. martā mēs saskanīgi apmeklējām Hroniku jauno pārveidoto telpu, nospiežot podziņu “9”. Kā es saprotu, tā jau ir pāriešana uz mentālo plānu, un informācijas nesējs tagad ir milzīgas “dzīvas smadzenes”, kuras mierīgi nolasa jūsu domas un atbild jums tā, lai jūs spētu viņas saprast, tas ir, piemērojas jūsu manierei jautāt un saprast.

Šeit vairs nav Glabātāju vai Pavadoņu, viss vienkāršojas un, tai pat laikā, kļūst mūsdienīgāks. Reiz es publicēju vēstījumu par telepātisko internetu, attīstītu augstākos plānos, šeit tā princips ir izmantots un pilnveidots. Ir iespaids, ka jūs atnākat uz supermūsdienīgu telpu, piepildītu ar informāciju un laipnu gaismu.

Pagājušo dzīvju faili ir satīti vēl ciešāk. Sakarā ar to, ka cilvēce ir izgājusi no materiālās karmiskās atbildības un taisnā ceļā iet uz augstāku astrālo plānu, kur viss ir jauns, jūs neesat tik atkarīgi no tā, ko esat saradījuši iepriekšējās dzīvēs. Jūs joprojām varat tās paskatīties, lai saprastu, kāpēc jums, piemēram, astrālajā ķermenī vai mentālajā ķermenī ir tās vai citas problēmas, jo tas taču ir saistīts ar jūsu dvēseles vēsturi visās inkarnācijās. Bet atbildības nasta nezin kāpēc ir noņemta. To stāv priekšā pārbaudīt un saprast – bet kā tagad?

Un, protams, cilvēcei priekšā ir nolikti jauni karmiski uzdevumi. Par to nākošajā Debesu Tēva vēstījumā.

 

4. Debesu Tēvs: “Sadraudzējiet visus Zemes bērnus savā starpā”

Debesu Tēvs runā par mūsu grupām, kuras darbojas seminārā Smoļenskā:

Mani bērni, es ļoti priecājos, ka jūs esat draudzīgi, ka starp jums nav šķēršļu, ka jūs sadarbojaties. Cik labi, ja visi Zemes bērni sadarbotos savā starpā, kā jūs tagad. Un Es uzstādu jums tādu uzdevumu: sadraudzēt visus Zemes bērnus savā starpā. Protams, tas ir tāds kopīgs uzdevums, ne personisks. Taču Es uzstādu to konkrēti jums: miers, draudzība, mijiedarbība, savstarpēja palīdzība un solidaritāte.

Šīs enerģijas tagad, pēc 2012. gada, ļoti stipri nāk uz Zemi. Tas ir nākošais jaunais uzdevums, kurš pastāv visiem Zemes bērniem: pāriet uz planetāro vienotību caur citam cita pieņemšanu, mīlestību un savstarpēju palīdzību. Un Mēs centīsimies, lai robežas izgaistu, nācijas apvienotos, lai nebūtu vienotas pārvaldes, bet būtu viena nācija uz planētas, kura eksistēs augstākā telpā, visi palīdzēs cits citam, apmācīs cits citu mīlestībā.

Un Es pats pārraugu jūsu planētu, kā jūs saprotat. Es pats jaunā veidā esmu sācis saprast to, ko jūs saprotat caur mīlestību. Es vienmēr esmu bijis mīlestībā, tā ir mana enerģija. Es nevarēju to atšķirt, saprast mīlestības jēgu un būtību, un jūs, mani bērni, palīdzējāt man saprast to, cik tas ir nenovērtējami. Es pateicos jums par to.

Neaizmirstiet, ka es jums uzstādīju uzdevumu apvienot visus cilvēkus mīlestībā un savstarpējā sapratnē. Es neatvados no jums, Es vienmēr esmu ar jums, Es mīlu jūs.

2014. gada marts

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 2. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe