Lucifera ceļš...


Lucifera ceļš un Mihaēla ceļš

11.03.14.

Ne katrs jūs skaidri stādāties priekšā, kas tas ir – Lucifera ceļš – ceļš uz garīgumu un darbs, palīdzot planētai. Daži iet tieši šo ceļu, pašiem to nezinot. Pie tam no Lucifera viņi bīstas vai vispār viņu neatzīst. Tas ir tādēļ, ka nav izpratnes un informācijas, kura līdz šim brīdim ir slēpta, kaut arī visiem saredzama. Nolēmu vēlreiz parunāt par šo tēmu un salikt visus punktus šajā stāstā.

Pirmoreiz par šo Lucifera ceļu ierunājās Drunvalo Melhisdeks savā ziņojumā Mihaēla Konklāvā pirms daudziem gadiem. Viņš pavēstīja, ka eksistē divi realitātes attīstības ceļi, un mākslīgās realitātes, sintētiskās pasaules ceļu mēs saucam par Lucifera attīstības ceļu. Viss, kas mūs ar jums aptver mūsu apmetnēs un pilsētās – tā tad arī ir mākslīgā realitāte: tās ir mājas un rūpniecība, valstis un vara, medicīna un izglītība, pārtikas audzēšana un tirdzniecības tīkls. Sākotnes realitāte jeb Dievišķā realitāte arī eksistē uz planētas. Un tajā dzīvo ne tikai dzīvnieki un augi, bet arī augsti attīstītas fiziskas Būtnes, piemēram, delfīni un vaļi. Viņi nebūvē apmetnes un nerada zinātni, reliģiju un rūpniecību. Viņi nav saistīti ar lietām, ar mākslām, mākslīgu izzināšanu un cilvēku likumiem.

Pirmo reizi mums kļuva zināms par Lucifera ceļu caur Drunvalo. Tas Trismegists, kurš atnāca pie Drunvalo kā garīgais Skolotājs, deva viņam sakrālās ģeometrijas zinātni, jēdzienu par Dzīvības Ziedu – gan Mihaēla, gan Lucifera, viņš pavēstīja arī, ka Mer-ka-ba kā cilvēka Gaismas Ķermeni ir izgudrojis Lucifers. Tas ir Lucifera lolojums. Drunvalo deva šī ĀRĒJĀ Gaismas Ķermeņa aktivizācijas sistēmu priekš visiem cilvēkiem.

Tots, kā zināms no Drunvalo grāmatām, izbūvēja uz planētas piramīdu tīklu cilvēku apziņas mākslīgai pacelšanai. Un par darbu ar kristāliem un piramīdām (kā lieliem kristāliem) mums arī pavēstīja Tots caur Drunvalo.

Un tā, Lucifera realitāte radīja cilvēka Gaismas Ķermeņu (Merkaba, Merkiva, Merkana) aktivizācijas prakses, un to izmantošanu, lai pārvietotos pa virtuālo realitāti, darbu ar kristāliem, piramīdām, ar portālu enerģiju aktivizāciju spēka vietās, citu darbu ar kristāliem un galvaskausiem, ar Apziņas Režģiem un Magnētiskajiem Režģiem. Ja jūs nodarbojaties ar ko tamlīdzīgu, tad ziniet: tas tad arī ir mākslīgais ceļš caur izzināšanu, zinātni un ĀRĒJO GARĪGO un FIZISKO ĶERMEŅU aktivizāciju. Tas ir ārējās realitātes izzināšanas ceļš, darbs ar enerģijām, enerģiju pārveidošana, enerģiju iedarbība uz cilvēka ārējo lauku un ārējo realitāti. Tas ir vīrišķais ceļš, “galvas” ceļš. Mēs magnētisko portālu aktivizācijās Urālu kalnos un citās Zemes vietās ar tādu darbu nodarbojāmies pirms vairākiem gadiem.

Vēl vairāk, 2009. gadā caur mūsu ar Vladimiru Augstāko Es Lucifers nosēdināja uz planētas jaunu Planetāru Matricu – jaunu Cilvēka Apziņas Režģi un septiņus jaunus pārveidotus planētas elektromagnētiskos laukus, kuri ir aktīvi arī uz šodienu. Pēc tam uz planētu tika ievesti vēl divi Cilvēka Apziņas Režģi – Kristus-apziņas un Viena Likuma Režģi. Ar to mēs arī nodarbojāmies caur mūsu Augstāko Es.

Kāds tad, nosacīti runājot, ir Mihaēla ceļš? Tas ir tieši tas, ko mēs pazīstam kā Dabisko Dievišķo Realitāti, priekš mums tas saucas Planetārā Paradīze. Tas ir balsts uz to realitāti, kura ir Radītāja sākotnēji dota dvēselēm, apdzīvojošām planētu, bez mēģinājumiem to pilnveidot vai izmainīt. Tādā realitātē mēģināja dzīvot V. Megrē varone Anastasija. Tādā realitātē dzīvo visi augsti attīstītie zemes saprāta nesēji, izņemot cilvēku (delfīni, vaļi, sniega cilvēks, nāras u.c.).

Mēs ar jums piedzimām un visu dzīvi nodzīvojām Lucifera eksperimenta realitātē – tās ir lietas, lietas, lietas. Tā ir galva, galva, galva. Tas ir uz ārējās realitātes izzināšanu vērsts ceļš, ar tās izmainīšanu uz labāku cilvēka vajadzībām. Ja mēs paskatīsimies uz saviem tuviniekiem, kuri vēl nav pievienojušies garīgajam ceļam, tad ieraudzīsim, ka viņi meklē mīlestību, spēku, cēloņu un vaininiekus ārpus sevis. Viņi mācās manipulēt ar citiem, apvainojas vai apvaino, atrodas nežēlsirdībā un nepiedošanā. Viņi meklē īpašuma laimi – pār naudu, cilvēkiem, profesijām, lietām. Viņus skubina sacensība un salīdzināšana, un viņi mēģina visu laiku būt labāki par otru.

Mūsu realitāte ir devusi ārienes tiražēšanu, cenšanos būt kā visi – tā ir mode un ārienes tipāžs, izglītību un medicīnu, arhitektūru un dizainu.

Mihaēla realitātē tiek novērtēta neatkārtojamība, īpatnība. Mihaēla realitātē mēs ticam ceļam pie sevis sākotnējā. Mēs neizmantojam nekādus atribūtus, kristālus, galvaskausus, krustus, bundžiņas un kausus, ikonas un amuletus utt. Viss cilvēka iekšienē ir nesaistīts ar lietām, ir dots katram sākotnēji, pēc dzimšanas tiesībām ercenģeliskajā vidē.

Mihaēlam un citiem Ercenģeļiem nepiemīt mākslīgas zināšanas, bet viņi visu zina sākotnēji, viņi tā ir radīti. Mēs arī tā esam radīti. Un tagad mēs sākam sievišķo ceļu – ceļu pie sevis, pie patiesā Sevis, pie dievišķā, kuram piemīt Spēki un Sidhas, ticība un zināšana. Mūsu ceļš – savienošanās ar saviem Augstākajiem Es, ar sevi visās realitātēs. Tas ir attīrīšanās un augšanas uz iekšu ceļš, pie visu augstāko ķermeņu vienotības. Tas ir arvien jaunu savu līmeņu un plānu, citu apziņas līmeņu apgūšanas un izmantošanas ceļš, ceļš pie sevis, nevis lietu iemantošanas.

Šeit mums vairs nevajag pārvietoties un ceļot, izmantojot Gaismas Ķermeņus, jo katrā līmenī mēs esam VIENMĒR UN VISUR. Mēs JAU esam klātesoši tur, kur gribam parādīties.

Mēs varam saprast un atšķirt smalkā plāna vibrācijas, personības un sarunāties ar arvien lielāka skaita Skolotājiem, Ceļotājiem, Novērotājiem.

Kļūst redzama mūsu ķermeņu uzbūve neredzamajos plānos, kura ne vienmēr ir tāda, kā mums teica agrāk. Mēs starp mums redzam ne tikai cilvēkus, bet arī citus cilvēku ķermeņos. Realitāte atklājas mums no iekšējās puses, un izrādās, ka mēs visi esam dažādi, neatkārtojami un dievišķi.

Daži no mums joprojām turpina nosodīt un nepieņemt. Viņiem nāktos notīrīt sevi un pieņemt pirmkārt sevi. Tad pasaule viņiem kļūs Pati par Sevi, kolektīvs, Noosfēra. Vairs nebūs ko nosodīt un ar ko cīnīties.

Ja jūs domājat, ka mēs esam nolēmuši pāriet no Lucifera realitātes uz Dievišķo realitāti, tad jūs kļūdāties. Mēs atnācām savienot divas sevis daļas, samierināt un izmantot abus ceļus, ceļu uz ārpusi un ceļu uz iekšieni, tāpat, kā mēs sākām savienot gaismu un tumsu un iziet no dualitātes pie Vienotības.

Mēs jau esam blīvi pastrādājuši ārējā realitātē un tagad sākam Ceļu pie Sevis, uz Dievišķo realitāti. Laimīgu Ceļu!

 

Pievienots 16.03.2014

http://sanatkumara.ru/stati-3/put-liutsifera

Tulkoja Jānis Oppe