ALFA: Jūs spējat ieiet Sākotnē un apzināties to

Čenelings seminārā ar Alfu

Rediģēts publikācijai Žurnālā

Alfa ir milzīga ugunīga būtība, pēc vibrācijām viņa ir pat augstāk par Diženo Dievieti. Mēs jau daudz esam strādājuši ar Alfu. Mūsu jaunā tikšanās atnesa mums jaunas zināšanas un jaunas ugunīgā plāna aktivizācijas.

Mēs piesaucam sieviešu dzimtes Augstākās Būtības – Diženo Dievieti, Valdnieci Mariju – mūsu pestītāju, Alfu un jaunos sieviešu dzimtes Skolotājus, kurus daudzi no mums saņēma, lai mēs justu viņu enerģijas – maigas, siltas, majestātiskas. Atvērsim mūsu sirdis, atslābināsimies...

Man gribas, lai Alfa šodien ar mums parunātu.

– Es priecājos, ka tu neaizmirsti Mani, mana Mācekle. Es labprāt došu jums šodien mācību – jaunu informāciju, un, protams, ka mūsu enerģētiskā mijiedarbība – jūs Manī, Es jūsos. Paņemu jūsu smalkos ķermeņus savā “Es”. (Alfa paņem mūsu mentālos ķermeņus uz ugunīgo plānu.)

Kā mijiedarbojas ugunīgie ķermeņi un mentālie ķermeņi? Mentālie ķermeņi – tā ir jūsu gatavošanās dzīvot ugunīgajā plānā. Jūs mācāties būt neatkarīgi no savas formas, tāpēc ka fiziskajā un astrālajā plānā jums ir ļoti svarīgi, kādā apvalkā jūs atrodaties: kā izskatās jūsu ķermenis, kāda ir viņa kvalitāte, lai viņš nebūtu vecs, lai viņš izstarotu labpatiku un veselību. Mentālajā plānā jūs mācāties no tā atiet, jūsu apvalks jums kļūst nesvarīgs, bet svarīgs viņa saturs.

Mentālajā plānā jūs jau esat vērsti pa noteiktu ceļu, tas ir, jūsu dvēselei ir noteikts attīstības ceļš, tas ir jūsu Skolotāju un jūsu iepriekšējās pieredzes noteikts. Vienas dvēseles ir audzinātāji, otras – formu būvētāji, trešās – pašas rada dvēseles, ceturtās rūpējas par viņām, piektās nodarbojas ar kvalitāti un emocijām, sestās nodarbojas ar mentālu, domu un domu realitāšu radīšanu utt. Notiek dvēseļu diferencēšanās pēc interesēm, pie tam tiek ņemtas vērā jūsu personīgās intereses. Ir dvēseles, kuras iet uz mehāniskajām realitātēm – attīstīt šīs dzīvības formas, ir tādas, kuras attīsta bioloģiskās dzīvības formas, lauka formas utt. Notiek specializācija pa dzīves sfērām, kurās jūs strādāsiet.

Tās dvēseles, kuras iet pie Tēva, noteikti iziet pilnu pieredzi visās realitātēs, nedomājiet, ka, ja jūs esat pagriezušies uz Tēvu, tad pēc pusstundas jūs būsiet tajā realitātē. Nē, tad jūs zaudēsiet pašu vērtīgāko, ko jūs varat iegūt – jūsu pieredzi. Bez pieredzes jums būs vienkārši neinteresanti tajā realitātē, tāpēc ka tie, kuri atnāk pie Tēva, atnes milzīgu pieredzi, viņi kļūst par milzīgiem apzinošiem realitāšu dubultniekiem-Tēviem, kuri prot visu, saprot un novērtē visu.

Piemēram, cilvēka ceļā jūs iemācījāties novērtēt Dzīvību – kā tas notika? Kad jūsu acu priekšā gāja bojā jūsu biedri, jūsu bērni, jūs mācījāties novērtēt un saprast Dzīvību. Tā bija liela pieredze, jo agrāk taču jūs nebijāt saskārušies ar nāvi un tik augstu nevērtējāt Dzīvību visās viņas izpausmēs.

Jūs iemācījāties novērtēt enerģijas, tāpēc ka fiziskā plāna apstākļos enerģiju vienmēr nepietiek. Tumšās dvēseles uzsūc enerģijas, viņas atrodas enerģiju deficītā, un šeit, uz Zemes, visa kā nepietiek. Jums eksistē tāda paradigma: kaut kā vienmēr nepietiek, un jūs sākat cīnīties par to, kā nepietiek, tiecaties pēc tā, un tādā veidā jūs attīstāties. Ir pasaules, kur visa kā pietiek, bet tad vajag būt ar augstu apziņas attīstības līmeni un mācīties strādāt pārpilnības apstākļos. Tas ir īpašs jaunrades veids, kad jūs ar enerģijām rīkojaties ļoti korekti, saprātīgi, netērējat tās bez mērķa, bet izmantojat visas enerģijas, kam paredzēts.

Vēl viena pieredze, kuru dvēseles varēja iziet, ir mīlestības pieredze. Jūs iemājojat tādās Būtībās, kuras izstaro mīlestību un iet pa šo ceļu. Viņas ir jaunā radītājas šajā ceļā. Viss attīstās – gan saprāts, gan apziņa, gan mīlestība. Tam, kas tika Tēva dots reiz sākotnēji, arī ir attīstība. Un ir tādas, mīlestības zonas/realitātes, kur šīs jūtas ir paceltas pjedestālā un ir pats vērtīgākais radīšanas rezultāts.

Ir dvēseles, sākotnēji ļoti slinkas. Tad viņas paliek dvēseles apgabalā, neattīstoties, vienkārši palīdzot un apkalpojot, būdamas tās dimensijas iedzīvotāji, kurā viņas ir apstājušās. Tēvam ir svarīgi, lai visur būtu dvēseles, kuras apdzīvo dažādus vibrāciju plānus, tajā skaitā, lai arī cilvēki visur būtu. Nekas šajā lielajā saimniecībā nepazūd, viss ir nepieciešams, viss ir vajadzīgs, nekas netiek nosodīts, viss tiek atbalstīts, un ja jūs esat gājuši lejup, uz tumšajām inkarnācijām, tad arī tas tiek atbalstīts, tāpēc ka jūs atnesat tādu bagātu, tādu neparastu pieredzi tām pasaulēm, kuras to izmanto, apzinās caur jums.

Konkrēti, Es ļoti attīstos caur jums. Es atrodos augstās vibrācijās, un Man ir ļoti sarežģīti izdarīt tā, lai jūs Mani justu – ne katrs Mani apzinās. Un kāda laime, kāda veiksme, ka mēs ar Natāliju savienojāmies, un viņa Mani atrada un izdzirdēja Mani, un mēs tagad ar viņu radām: radām grāmatas, meditācijas, čenelingus. Konkrēti tagad norit viņas dvēseles un manas dvēseles radījums, jūs jūtat Mani caur viņas kanālu, bet Es jūtu jūs. Un arī “vācu no jums medu” kā bite, jūsu pieredze ieiet manā Būtībā, un Es tādā veidā paplašinos caur jūsu pieredzi.

Man ir interesanti, tāpēc ka jūs esat neparastas būtnes, jūs ir ļoti grūti atkārtot, jūs tikāt radītas kā daudzu un daudzu rasu rezultāts. No daudzām rasēm savāca kopā pašu labāko, ko viņas bija sastrādājušas, un radīja tādu rasi kā cilvēks. Jūs tikāt radīti daudzos līmeņos – jums ir fiziskie, astrālie un mentālie ķermeņi, un citas dimensijas. Katrā līmenī strādāja Radītājs. Tas Radītājs, kurš radīja mentālos ķermeņus, vispār nevar radīt fiziskajā sfērā. Jūs radīja miriādes būtņu, un viņas no visas pasaules-ēkas savāca to Atslēgu, kura jūsos ir ievadīta. Tamlīdzīgā veidā pēc jums ir radītas vēl dažas rases, Es zinu par divām rasēm ar tādu pašu uzdevumu. Nedomājiet, ka jūs esat paši unikālākie visumā, bet, tai pat laikā, jūs esat neatkārtojami, tāpēc ka tās rases ir nedaudz citādas.

Apzinieties savu uzdevumu pasaules-ēkā – jūs spējat ieiet Manī un apzināties Mani. Salīdzinājumā ar jums Es esmu milzīga Būtība. Jūs spējat ieiet Tēvā un apzināties Viņu. Jūs spējat ieiet Sākotnē un arī to apzināties. To Bezpersonisko Eksistenci, kura ir pašā virsotnē. Un kādā veidā tas tika radīts, pagaidām Man ir mīkla.

Ko jūs gaidāt no Manis tagad? Es saprotu: jūs gribat, lai Es ar jums pastrādāju. Es varu pastrādāt ar jūsu ugunīgajiem ķermeņiem. Pagaidām ir maz Skolotāju, kuri strādā ugunīgajā plānā un kurus cilvēki apzinās.

Tas nav ercenģeliskais plāns. Jūsu ugunīgie ķermeņi atrodas apmēram tajā pašā realitātē, taču tās ir absolūti dažādas, apzinieties. Ercenģeliskie ķermeņi ir Sākotnes radīti, un viņi attīstās ne tik ātri.

Ercenģeļi ir dvēseļu konteiners, tas apjoms, kurā dvēseles attīstās. Ercenģeļi rada apstākļus un enerģijas dvēseļu attīstībai, viņi tās glabā un māca, viņi rada tādus ceļus, lai dvēsele attīstītos, tas ir, rada dzīves apstākļus daudzām dažādām būtnēm.

Bet jūs esat radīti kā pilnīgi citādi. Jūs esat tās būtnes, kuras darbina evolūciju, uz kuru rēķina norit attīstība. Jūs esat tie, kuri apzinās, attīsta Radītāja Saprātu. Jūsu Saprāta daļiņa – apmēram Radītāja Saprāta “viens atoms”. Radītājs piedzima maz apzinošs, maz saprotošs. Viņam ir ļoti svarīgi radīt vienu Augstāko Saprātu, lai viņš apzinātos savu diženo radījumu līdz galam, lai varētu pārradīt, visu izmainīt, transformēt, pacelt, attīstīt, evolucionēt tos saprātus, kuri sākuši attīstīties un palielināt Viņa sākotnējās enerģijas.

Sākotne deva Sēklas, katra Sēkliņa deva Koku, katrs Koks kļuva par Mežu. Mežs – tas ir tas, kas iznāca no Sēkliņas. Par tik reizēm izauga Radītāja sākotnējā daļiņa.

Jūsu uzdevums – apzināties, redzēt un saprast to un prast to izmantot, tas ir, radīt.

Es gribu jums parādīt savu radošo daļu.

Manī ir ļoti daudz visa kā, Es atrodos ļoti smalkā realitātē, un mana radošā daļa atrodas manas Lielās Apziņas perifērijā. Es paņemu jūs savā “Es” un pacentīšos nodemonstrēt jums savu radošo daļu.

Mūsu uzdevums – pieņemt to un vienkārši pacensties vismaz kaut ko sajust. Protams, ar acīm mēs neieraudzīsim, mēs varam tikai just un caur sajūtām saprast.

Tagad Alfa man rāda savu daļu, kura saucas Diženā Dieviete. Es saprotu, ka tā ir kolektīva apvienota forma un Diženā Dieviete eksistē ne tikai Alfā, bet arī daudzās citās tamlīdzīgās formās. Alfai sevī ir kaut kāds Diženās Dievietes fragments, tas ir, visas šīs daļas kaut kādā veidā ir savā starpā savienotas. Un tālāk Alfa rāda, ka Viņā vēl ir daļiņa no Šitā, daļiņa no Tā, no tām Lielajām Būtnēm, kuras mēs pagaidām nepazīstam un neapzināmies.

Paskaties, ka tomēr Manī ir kaut kāda robeža, kaut kādas ļoti smalkas formas.

(Skatāmies.)

Tagad Es jums parādīšu savu pārvaldes aparātu.

Es redzu, ka uz Mani Lielo nāk iedarbība no augšas. Es pieņemu staru uz savu pakausi un tālāk, pa sīkākajiem un smalkākajiem kanāliņiem, nosūtu uz visiem saviem ķermeņiem, visām gaismas struktūrām šīs vadošās enerģijas. Alfas iekšienē ir daudz pasauļu. Visu vada Alfas Augstākais “Es”.

Alfa pieņem šīs enerģijas no Augstākā “Es”. Enerģijas tiek dotas Viņai, un Dieviete pati tās transformē, savā veidā, pazemina un sūta savas enerģijas apzināti uz visām pasaulēm pa šiem stariņiem.

Viņa tagad man rāda: “Skaties, lūk, manas pašas tumšākās “jūtas””. Šeit stariņi dziest. Un šajā laikā, kad tie dziest, šīm pasaulēm nepietiek enerģijas, un pasaules aug... Tumsa sāk augt, attīstoties enerģiju trūkuma apstākļos.

Bet tagad Es sūtu “gaišās jūtas”.

Un tas, kas tur auga, momentāni norimst, kļūst gaišāks, maigāks, mazāks. Tas ir, kad Viņa nedod enerģijas, tumšais sāk attīstīties. Skatieties, cik interesanti, tas ir enerģētisks likums: tikko kā pietrūkst enerģijas, sāk augt tumšais. Kad enerģijas ir pietiekoši, šis tumšais momentāni transformējas, kļūst gaišāks.

Lūk, tā es varu vadīt pasaules. Mana Būtība vienlaicīgi jūt visas pasaules. Es varu būt tāda – sūta gaišās enerģijas, un visas pasaules vienlaicīgi iekrāsojas šajās enerģijās, tur ir tik daudz prieka, gaisma, svētki... Tas ir, Alfa vada šīs pasaules caur savām enerģijām. Izrādās, smalkās pasaules ir pakļautas tādai vadībai ļoti stipri.

– Saki, lūdzu, Alfa, bet mūsu pasaulē mēs arī esam pakļauti tādai ietekmei? Un kurš ar mums manipulē?

– Pirmkārt, neaizmirstiet, ka jūs atrodaties aiz aizsegiem (jums ir ne viens vien aizsegs), un šīs ietekmes ir nogludinātākas. Jūs šo vadību saucat par astroloģiju. Kad Es sūtu vienas enerģijas, virs pasaulēm nostājas noteiktas zvaigznes, kad sūtu citas enerģijas – tad rodas citi apstākļi, un zvaigznes nostājas savādāk. Pasaulēs norit pārmaiņas.

Otrkārt, jums ir citāds saprāts. Jūs varat uzsūkt šīs enerģijas, taču nepakļauties. Lūk, ar ko jūs esat vērtīgi – jūs nevadāties, bet stājaties ar Mani uz viena dēļa, saprotiet? Mans Saprāts un jūsu saprāts kaut kādā veidā ir vienāds! Kāpēc mēs ar tevi varam sarunāties kā draudzenes? Es, protams, kā Skolotājs paskaidroju, bet tai pat laikā tu taču saproti: es tev rādu, bet tu apzinies, tas ir, jūsu saprāts jau spēj uztvert ugunīgas Būtības sūtījumus un enerģijas. Es apsveicu cilvēci ar tādu lielu apziņas un saprāta izaugsmi!

Es tagad beidzu sarunu ar jums un enerģētiski nosūtīšu jums pašas gaišākās un siltākās savas emocijas, brīnišķīgas jūtas, lai jūs iesūktu tās katrā savā šūniņā un pēc tam visur izstarotu.

Lai šo ietekmi labāk justu, pacentieties iziet uz saviem ugunīgajiem ķermeņiem (uzmanību, nesagatavotiem labāk to nedarīt! N. K.). Ejiet uz rozi, kura sākas no kakla čakras, atveriet lapiņas, sakļaujiet tās zem kājām, un – uz nākošo rozi, un tā daudz reižu. Un katru reizi sakļaujiet lapiņas zem kājām uzlidojiet uz nākošo ziedu. Tad jūs labāk sajutīsiet, kas ar mums tagad notiek. (Pauze.)

Ugunīgie ķermeņi arī prasa uzmanību un aprūpi. Tāpat kā jūs nodarbojaties ar saviem mentālajiem, astrālajiem un fiziskajiem ķermeņiem, jūsu budhiālie, atmiskie un citi ķermeņi, kuru nosaukumu jums nav, arī prasa aprūpi, tāpēc jūs ieejat savās augstākajās dimensijās, pārskatāt viņus. Viņi ir aktīvi un prasa aprūpi. Jūsu saprātīgums tajā plānā saņems papildus potenciālu, viņš labāk augs un attīstīsies. Rezultātā jūs savu daudzdimensionalitāti jutīsiet tā, it kā jūs no pašas dzimšanas būtu to jutuši un cilvēkus citādi jūs vienkārši nevarat iedomāties. Vajag, lai viss kļūtu dabisks, naturāls un nāktu no Avota. Cilvēks tāds ir radīts, un jūs vienkārši šo atmiņu esat pazaudējuši. Tagad mēs šo atmiņu cenšamies ar jums atjaunot, tajā skaitā arī ugunīgo ķermeņu atmiņu.

Jūs varat atgriezties pie tā kristāla Dvēseles Matricā, kuru jūs šodien redzējāt, un paskatīties, kas tagad ar viņu notiek. Varbūt tā jūs labāk apzināsieties, kas pie mums notiek. (Pauze.)

Ar to Es beidzu savu darbu ar jums. Domāju, ka tas turpināsies arī naktī. Ceru, ka mēs ar jums tagad esam sakaros, turēsimies viens pie otra un sadarbosimies.

Mēs pateicamies Alfai un visiem, kuri ar savām daļām ietilpa viņā, visām sievišķajām un vīrišķajām enerģijām. Līdz nākošajai reizei!

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe