Vērsis

14 02 16 01

Šodien mēs ar jums atkal parunāsim par dzīvniekiem. Šī tēma mani ir dziļi saviļņojusi, tāpēc ka manī kaut kas notika pēc 2012. gada – es sāku dziļāk saprast un just dabu...

Pievērsiet uzmanīgu Kristiešu simbolam “tetramorfs”, kurš apvieno vienā kārtībā Lauvu, Ērgli, Vērsi un Eņģeli. Skaidrs, ka viņiem visiem ir vienāda nozīme šajā kontekstā. Un šie simboli ir parādījušies ilgi pirms Bībeles radīšanas, šajā Kosmiskajā Darbā viņi ir izmantoti tāpat, kā ir izmantotas citas zināšanas, vienkārši nav atšifrēti... Man sagribējās tuvāk iepazīties ar šo tēmu – dzīvnieki kā augstākās apziņas.

Iepriekšējā saruna ietvēra sarunu ar Kosmiskās Lauvu Ģimenes planetāro apziņu. Šodien mēs parunāsim par Vērsi.

Mēs sākam saprast, ka mūsu Noosfēras kaimiņi – dzīvnieki – nemaz nav muļķa neattīstītas apziņas, bet īpašas apziņas, kuras nelīdzinās mums, tādas pašas dievišķas radības kā mēs. Mums stāv priekšā “pārmācīt” sevi attiecībā uz viņām, saprast un pacelt viņas savos ierobežotajos priekšstatos par citām radībām

Kā zināms, dzīvnieki attīsta bioloģisko radījumu dievišķo fizisko enerģiju. Viņi rada dzīvības bioloģisko potenciālu uz planētas. Mēs taču saprotam, ka planēta pilnīgi var eksistēt bez cilvēka. Bet vai cilvēks var eksistēt bez dzīvniekiem, putniem, zivīm, augiem?

Dzīvnieki ir daudz stiprāki un pilnīgāki par mums – viņi lido, peld ūdenī vai zem ūdens, pārvietojas pa zemi daudz ātrāk par cilvēku, viņiem ir labāka redze, oža, dzirde, viņi redz smalko pasauli, ceļ smagumu, kuru cilvēks uz sevis neaiznesīs, ēd neapstrādātu barību, dzer no upes, guļ salā... Viņi neko nerada, lai izdzīvotu, tas ir dievišķais attīstības ceļš atšķirībā no mūsu mākslīgās, sintētiskās pasaules...

Paklausīsimies, ko par to saka Skolotāji.

 

Valdniece Marija par dzīvnieku lomu uz planētas

14 02 16 02Sveicu tevi, Valdniece Marija! Lūdzu, pastāsti man par dzīvnieku lomu uz planētas.

Dzīvnieki – Kristus Apziņas daļa. Nedomājiet, ka dzīvnieki ir zemi vai neattīstīti kā Būtnes. Būtībā viņi ar saviem ķermeņiem, enerģijām un apziņām palīdz izaudzināt cilvēci.

Ambiciozā cilvēku rase ļoti nenovērtē dzīvnieku pasauli, tāpēc ka karo ar to, izmanto dzīvnieku ķermeņus savā saimnieciskajā darbībā un ļoti reti draudzējas ar viņiem. Patiesībā dzīvnieki saglabā biobalansu kā Zemes enerģiju un dod iespēju izaugt jums kā dzīvnieka ķermenim, “balsta” ar sevi Planētas Dzīvības Piramīdu. Ne velti eksistē senas zināšanas, ka pasaule stāv uz trīs ziloņiem, vaļiem vai bruņurupučiem. Un tas patiešām ir tā, jo dzīvnieciskie apziņa un ķermeņi veido bāzi cilvēka bioloģiskajam ķermenim.

Dzīvnieku pasaules dalās Kosmiskajās Ģimenēs. Katrai Ģimenei piemīt savi pašas Spēki. Galvenās ģimenes uz Zemes – Ziloņi, Degunradži, Vienradži, Kaķi, Suņi, Lāči, Nagaiņi. Jūras dzīvnieki – Vaļveidīgie, Haizivis, Astoņkāji, Rajas un daudzi citi.

Vai ir nāras un kas tā ir par klasi?

Cilvēka blakus atzars. Radās Lielo Plūdu laikos.

Vai astrālā dzīvnieku pasaule ir bagāta?

Bagātāka, nekā tu vari iedomāties. Eksistē miriādes astrālu būtņu, kuras pakāpeniski pazūd tajā pasaulē, kurp jūs paceļaties, atbrīvojot jums astrālo telpu. Taču jūs neizrādīsieties tur vientuļi, jūs gaidīs tikpat bagāta dzīvnieku pasaule kā uz fiziskās planētas. Vēl vairāk, jūs spēsiet sazināties un saprast viņus... Un jūsu pašvērtējums nedaudz pazemināsies, tāpēc ka astrālajā plānā dzīvnieki ir gandrīz ideālāki par cilvēku.

Jums būs kauns, neveikli no tā, ka jūs ēdāt savus pašus labākos un uzticamākos draugus, planētas kopienas kaimiņus.

Pateicos tev, dārgā Marija!

Raksta nākošais teksts ietver dažus materiālus no interneta.

 

Likās, ka šis lielais dzīvnieks saprata katru mūsu vārdu

http://www.vedamost.info/2012/05/blog-post_3743.html

Bija parasta darba diena lopkautuvē, taču pēkšņi viens vērsis, kurš gaidīja savu kārtu, nokrita uz ceļiem un sāka raudāt! “Cilvēki domā, ka dzīvnieki neraud, bet šīs vērsis raudāja gluži kā bērns”, – teica Bilijs Fongs preses pārstāvjiem. Tur bija cilvēku desmit, visi miesnieki, pelnoši iztiku ar lopu kaušanu. Arī viņiem visiem no acīm sāka līt asaras. Viņi bija tā saviļņoti no notikušā, ka izpirka vērsi un nodeva viņu budistu templim, kur viņš mierīgi nodzīvos līdz savai pēdējai stundai.

Šis neparastais gadījums ar raudošo vērsi notika laikā, kad kautuves darbinieki vilka šo lielo dzīvnieku kaušanas ceha virzienā. Kad viņi tuvojās galamērķim, vērsis pēkšņi nolaida priekškājas zemē, un no viņa acīm sāka līt asaras. “Kad es ieraudzīju, kā vērsis ar skumjām un bailēm acīs raud, es sāku drebēt”, – teica miesnieks. “Es pasaucu citus strādniekus, un viņi arī ļoti izbrīnījās. Mēs sākām vilkt un grūst vērsi, taču viņš pilnīgi nevēlējās kustēties. Viņš vienkārši sēdēja un raudāja. Mati uz maņa ķermeņa sacēlās stāvus, tāpēc ka šis dzīvnieks uzvedās kā cilvēks. Mēs saskatījāmies, un visiem kļuva skaidrs, ka neviens no klātesošajiem nespēs pacelt roku pret šo vērsi. Mums vajadzēja izlemt, ko mēs ar viņu darīsim.” Apspriedušies, viņi nolēma savākt naudu un nosūtīt vērsi nodzīvot savu atlikušo laiku budistu garīdznieku sabiedrībā, kuriem nebija nekas pretī pret vēršiem. “Mēs nevarējām viņu izkustināt no vietas, kamēr neapsolījām, ka saglabāsim viņam dzīvību. Tikai pēc tam viņš piecēlās un gāja mums līdzi. Gribat ticiet – gribat nē, bet tā ir patiesība, kaut arī tas skan nedaudz dīvaini. Likās, ka šis lielais dzīvnieks saprata katru mūsu vārdu”, – teica Tats Nins.

Daži kautuves darbinieki nevarēja pārdzīvot notikušo. Fongs teica: “Trīs strādnieki uzreiz pēc šī gadījuma aizgāja pēc paša vēlēšanās. Viņi teica, ka nekad vairāk dzīvē nenogalinās dzīvniekus, tāpēc ka nekad neaizmirsīs, kā no lielajām skumjajām acīm pa vērša seju ritēja asaras.”

Raksts bija publicēts ķīniešu avīzē.

 

Zemes tradīcijas Svētā vērša (govs) godināšanā

Vērša kā svēta dzīvnieka godināšana ir bijusi no seniem laikiem. Mēs varam atrast šīs dzīvnieku rases pielūgšanu vai pielīdzināšanu dievībai visās senajās reliģijās un pat zīmējumos uz klintīm. Pats galaktikas nosaukums – “Piena ceļš” paredz, ka pastāv Svētā Govs, no kuras ir izlijis piena celiņš pie debesīm. Vēlāk pienu un govi sāka identificēt ar mēnesi

Šie attēli ir ļoti seni, Vērša godināšana sākās vairākus tūkstošus gadu pirms mūsu ēras.

14 02 16 03

Mēness Svētais Vērsis:

1 – Itālija, 2 tūkst. sākums p.m.ē.;

2,3 – Vācija, 3 tūkst. p.m.ē.;

4 – Armēnija, bronzas laikmets;

5 – Gruzija, bronzas laikmets;

6 – Anglija, neolīts;

7 – Centrālais Kaukāzs, 2 tūkst. beigas p.m.ē.

Senās Irānas un senās Indijas tradīcijās vērsis – mēness dievības tēls.

Rigvēdā mēness dievs Soma bieži tiek raksturots ar epitetiem ‘vērsis’ un ‘tēviņš’.

Akādas mēness dieva Sina un dienvidu arābu mēness dieva Sami svētais dzīvnieks bija vērsis.

Avestā ir teikts, ka mēness satur sevī vērša sēklu.

Ēģiptes svētais vērsis Apiss tika saukts par ‘mēness vērsi’, viņš it kā ir ticis laists pasaulē ar mēness staru.

Šumeru tekstos mēness saucās par ‘bārdaino vērsi’, kurš pārvalda laiku ar zelta ragu palīdzību.

 

Govs nogalināšana – tik pat smags noziegums kā bramina nogalināšana

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Govs kā svēts dzīvnieks tiek godināta hinduismā, džainismā, zoroastrismā, tika godināta arī agrāk Senajā Ēģiptē, Senajā Grieķijā un Senajā Romā. Liellopu gaļas lietošana hinduismā ir tabu.

Govs hinduismā tradicionāli tiek godināta kā svēts dzīvnieks. Viņa personificē pārpilnību, tīrību, svētumu un tiek uzlūkota kā sattviskais[1] (labais) dzīvnieks. Tāpat kā māte Zeme, govs ir nesavtīgas upurēšanās simbols. Tā kā govs dod pienu un barojošus piena produktus, kuri kalpo kā vieni no svarīgākajiem veģetāriskās barošanās elementiem, hinduisti godina viņu kā mātišķu figūru. Vērsis savukārt uzstājas kā dharmas simbols.

Vēsturiski govs vienmēr ir identificēta ar braminu jeb garīdznieku varnu, un govs nogalināšana tika uzskatīta par tikpat smagu noziegumu kā bramina nogalināšana. Gupta dinastijas valdīšanas laikā m.ē. I tūkstošgadē govs nogalināšana tika sodīta ar nāves sodu. Pašreizējā laikā tādās valstīs kā Indija un Nepāla, kur hinduismam pieder iedzīvotāju vairākums, govs atrodas valsts aizsardzībā un bauda milzīgu cieņu. Govju aizsardzība un atteikšanās no liellopu gaļas izmantošanas barībā tradicionāli ir hinduisma neatņemama sastāvdaļa.

Govs hinduismā asociējas arī ar dažādām Dieva devām un formām. Tai skaitā ar Šivu, kurš jāj uz vērša Nandi, ar Indru, kurš ir cieši saistīts ar govi Kamadhenu, kura izpilda vēlēšanās, un ar Krišnu – kurš savu bērnību pavadīja kā govju un teliņu ganiņš Vrindavanā.

Plašā nozīmē “Svētā govs” ir priekšstats, kurš apzīmē kādu, kuram piemīt tiesiska imunitāte, un savukārt izceļas (ir pārgājis uz ikdienas dzīvi kā idioma) – no tāda govju kā svētu dzīvnieku statusa hinduismā.

Govju godāšanas un to nogalināšanas aizlieguma tradīcija sakņojas vēdiskajā reliģijā.

*******

 

Kristīgā reliģija

14 02 16 04  14 02 16 05

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84

Vikipēdija: Tetramorfs (grieķu τετραμορφος – četrveidīgs) – jūdu-kristiešu ticībā un teoloģijā – spārnota būtne no pravieša Ezekiela vīzijas, vienota ar četrām sejām: cilvēka, lauvas, vērša un ērgļa.

Jāņa atklāsmes grāmatā tetramorfa tēls ir atsevišķas Četras apokaliptiskas būtnes (lat. quattuor animalia, arī Četri dzīvojošie, protestantiem – Četras dzīvās būtnes), kuras ir Dieva kunga Troņa četru stūru un paradīzes četru ietvaru sargi.

Vēlāk šie dzīvnieki tika interpretēti kā četru evaņģēlistu simboli, un terminu “tetramorfs” sāka lietot viņu ikonogrāfijas aprakstīšanā. Būtnes kļuva par evaņģēlistu Simboliem un viņu tradicionālās simboliskās attēlošanas formu. Matejs eņģeļa izskatā, Marks lauvas izskatā, Lūka vērša izskatā, Jānis ērgļa izskatā. Katrs no viņiem ir spārnots un tur Evaņģēliju. Kabalā šīs būtnes nes nosaukumu “haijot a-kodeš” (burt. “svētie dzīvnieki”).

 

14 02 16 06  14 02 16 07

http://www.liveinternet.ru/tags/%E1%EE%E3+%EF%EB%EE%E4%EE%F0%EE%E4%E8%FF/

Apiss, Ēģiptes mitoloģijā auglības dievs, vērša ar saules disku izskatā. Apisa kulta centrs bija Memfisa. Apisu uzskatīja par dieva Ptaha, Memfisas aizbildņa, kā arī par saules dieva Ra, Ba (dvēseli). Dieva dzīvs iemiesojums bija melns vērsis ar īpašām baltām zīmēm. Ēģiptieši ticēja, ka svētā vērša rituālais skrējiens apaugļo laukus. Apiss bija saistīts ar mirušo kultu un tika uzskatīts par Osīrisa vērsi. Uz sarkofāgiem bieži attēloja skrejošu Apisu ar mūmiju uz muguras. Ptolemeju laikā notika Apisa un Osīrisa pilnīga saplūšana vienotā dievībā Serapisā. Svēto vēršu uzturēšanai Memfisā, netālu no Ptaha tempļa, tika uzcelts speciāls Apeijons. Govs, dzemdējusi Apisu, arī tika godināta un uzturēta speciālā ēkā. Vērša nāves gadījumā visa valsts ieslīga sērās, bet viņa apbedīšana un pēcteča izvēlēšanās tika uzskatīta par svarīgu valstisku lietu. Apisu balzamēja un apbedīja speciālā rituālā kapličā Serapeniumā Memfisas tuvumā.

****

14 02 16 08

*****

 

Gigantiska svētā vērša skulptūra

http://fotki.yandex.ru/users/pe12/view/1064255/?page=1

14 02 16 09

Gigantiska svētā vērša Nandi skulptūra, veidota no vesela granīta akmens sešus metrus augstumā un desmit metrus garumā, uzreiz piesaista uzmanību.

Nandins (sanskritā नन्दिन्, Nandin IAST, “laimīgais”) jeb Nandi – hinduisma mitoloģijā Šivas kalps un draugs.

Nandins tiek uzskatīts par Šivas simbolu un vahanu un hinduisma ikonogrāfijā bieži tiek attēlots kā balts vērsis vai būtne ar vērša galvu.

 

Viņš vēršas pie manis, kā mēs vēršamies lūgšanā pie Dieva

avots: http://muz4in.net/news/konec_karery_matadora_alvaro_munero/2012-08-01-29509

14 02 16 10

Šis neticamais foto iezīmē matadora Alvaro Munero karjeras beigas. Viņš nožēlā nokrita cīņas vidū, kad viņš saprata, ka zvērs negrib ar viņu cīnīties. Nākotnē šis matadors kļuva par kaislīgu vēršu cīņu pretinieku. (Fotogrāfijā vērša purns it kā saka – mani smagi ievainoja pikadori, bet es negribu ar tevi cīnīties, negribu, pat kad tavi biedri mani tik stipri ievainoja, kaut gan es neesmu viņiem neko sliktu izdarījis).

Munero tā stāsta par to cīņu – “Un pēkšņi es paskatījos uz vērsi. Viņš stāvēja manā priekšā un skatījās uz mani. Vienkārši stāvēja un skatījās, nemēģinot uzbrukt man. Viņš – tā ir pati nevainība, tāda, kāda ir acīs visiem dzīvniekiem, un viņš paskatījās uz mani, lūdzoties pēc palīdzības. Tas bija līdzīgi kliedzienam pēc taisnīguma, un kaut kur dziļi manā iekšienē es sapratu, ka viņš vēršas pie manis, kā mēs vēršamies lūgšanā pie Dieva: “Es negribu ar tevi cīnīties, lūdzu, pažēlo mani, jo es taču neesmu izdarījis tev neko sliktu. Nogalini mani, ja gribi, tā būs tava griba, bet es negribu ar tevi cīnīties.” Un es, izlasījis to viņa acīs, sajutos kā sliktākais mēsls uz zemes un pārtraucu cīņu. Pēc tam es kļuvu par veģetārieti un sāku cīnīties pret koridu.”

 

Mīts par Zevu un Eiropu

14 02 16 11

Eiropa bija feniķiešu ķēniņa Agenora meita. Viņā iemīlējies Zevs parādījās ķēniņmeitai un viņas draudzenēm, kuras pastaigājās jūras krastā, lieliska vērša izskatā. Meitenes kavēja laiku rotaļā ar vērsi, rotājot viņa ragus ar ziedu virtenēm (virtenes gabalu var redzēt arī Serova gleznā). Beidzot Eiropa izlēma apsēsties uz vērša-Zeva muguras – tas metās jūrā un aizveda ķēniņmeitu uz Krētas salu, kur viņa kļuva par Zeva sievu un vēlāk dzemdēja viņam trīs dēlus-varoņus.

14 02 16 12

14 02 16 13

Dārgais Zev, pastāsti, lūdzu, par šo mītu. Vai tiešām tu pārvērties par vērsi?

Dārgā, mēs visi kādreiz bijām jauni un trakulīgi. Es ļoti mīlēju jaunas meitenes... Starp citu, arī tagad mīlu... Tad, lūk, laiki bija tādi, ka tas netika nosodīts...

Kas netika nosodīts?

Nu, šī draiskulība. Cilvēku bija maz, un mēs radījām Dēlus un Meitas ar mīlestību un prieku. Eiropa bija mana cīņu biedra meita, es cienīju viņu par viņa kaujas varoņdarbiem. Viņa bija pavisam vēl mazulīte, kā tagad atceros. Uzlēca man mugurā un sāka mani skubināt. Nu, es arī uzlidoju...

Bet pēc mīta Tu meties ūdenī...

Kā tu vari iztēloties lidojošu govi? Protams, cilvēki pārtaisīja mītu tā, lai viss būtu ticamāk. Ha, ha, ha...

14 02 16 14

*****

Čenelings ar Vēršu Dzimtas Pārstāvi

Es piesaucu Kosmiskās Vēršu Ģimenes apvienoto apziņu. Es gribu uzzināt jūsu lomu Zemes vēsturē.

Mēs gaidījām tevi, sveicam pirmo cilvēku, kurš vēlējās parunāt ar Kosmisko Dzimtu, kuras pārstāvji jums parādās dažādu šķirņu un sugu govju un vēršu veidā.

Mēs nepretendējam uz cilvēku dzimtas radītāja lomu, bet mēs vienmēr esam bijuši blakus jums kā Zemi apdzīvojoša gara daļiņa. Mēs iemiesojāmies daudzās dzīvnieku sugās, mēs ceļojām pa pasauli daudzās kosmiskajās Dzimtās, metot sēklu tur un tur. Arī jūsu dzīslās plūst Svēto Govju asinis, ne velti jums tā garšo mūsu piens.

Kā uz Zemes bija dinozauru laikmets, tāpat bija arī Vērša laikmets, kad mūsu milzīgi ganāmpulki apdzīvoja planētu kā dominējošā suga. Tad uz zemes vēl nebija cilvēka saprātīgā. Daudz pirmsiktu (pirms-vēsturisku rasu, no kurām tika radīts cilvēks) klejoja pa planētu, pakļaujoties stiprāko un izturīgāko barvežu-vēršu gribai.

Mūsu rase kā cilts iemiesojās uz daudzām un daudzām Galaktikas planētām, kamēr nekļuva saprātīga un neatrada savu lomu Galaktikas vēsturē kā Dzimta, nesoša spēku un svētumu. Tagad daži mūsu Dzimtas pārstāvji ir atkal riskējuši iemiesoties uz planētas nevis kā dzīvnieki, bet kā saprātīgi Noosfēras pārstāvji.

Mēs ienesam savas intereses planetārajā attīstībā, piedaloties dažādās piezemes sapulcēs un padomēs, interesējot par aspektu, saistītu ar karu un vardarbību. Ar mums arī uz Zemes visu laiku notiek vardarbība. Un tagad mēs esam nostājušies savu pārstāvju aizsardzībā, ienesot izmaiņas cilvēku barības interesēs. Arvien mazāk cilvēku izmanto govs gaļu, pasargājot mūsu dzīvības. Drīzumā cilvēce atteiksies no govs gaļas lietošanas, tāpēc ka tā aptumšo cilvēkus, un mēs paliksim kā svētie vērši, brīvībā, nesot jums pienu un mīlestību.

Hatori ir jūsu Dzimtas pārstāvji?

Jā, mums ir daudz Vērša galaktisko atzaru, daudz vairāk kā humanoīdo. Mēs palikām uz dievišķā attīstības ceļa, neorganizējot matēriju kā mehānisku spēka aizstājēju, neražojam lietas un neaudzējam pārtiku. Mēs jums esam kā Dievi, kaut gan jūs mums arī esat Dievi jūsu izpratnē, tikai jūs gājāt citu ceļu, attīstot saprātu un mehānisku civilizāciju.

Mēs pateicamies tev par sarunu. Cilvēks ir pacēlies līdz saviem kosmiskajiem Priekšgājējiem un sāk mūs interesēt kā suga, kura spēj manāmi ietekmēt galaktiskās kopienas attīstību. Mēs gaidām, kad jums apklusīs agresivitāte, saistīta ar dzīvnieciskajām saknēm, un jūs pāriesiet uz nākošo cilvēka galaktiskā sugu. Priekš tā visiem mums, Zemes Dzimtu pārstāvjiem, vēl vajag daudz strādāt, piepildot Noosfēru ar humānismu un žēlsirdību.

Mums ir mīts, ka Zevs iemiesojās vērsī. Kas ar to saistās, tas ir jūsu pārstāvis?

Ne tikai Zevs, ne tikai Hatori, bet arī daudzi citi zemes un piezemes darbinieki, kuru vārdi līdz jums nav nonākuši, ir mūsu Dzimtas pārstāvji. Mēs nejauksimies pagājušajā, svarīgi, ka mēs esam blakus jums un esam jūsu mīloši un jūs vedoši aizbildņi.

Un pēc tam caur šiem dzīvniekiem viņu cilts varēs būt klātesoša fiziskajā plānā uz planētas?

Mēs neapstājamies attīstībā. Mēs paskatīsimies, pie kā nonāks mūsu rases. Nav nemaz tik svarīgi, priekš kādas planētas tiek radīti jauni dzīvnieki. Eksperimenti turpinās. Jūs negrib izspiest, jūs arī paši drīz pāriesiet uz nākošo realitātes koridoru. Bet fiziskais plāns atbrīvosies. Taču nenomirs, ja tajā atstāj dzīvību.

Neesiet tik egoistiski un raugieties uz pasauli plašāk, no galaktiskā redzes viedokļa. Jums nāksies saspiesties, jo drīz jūs uzzināsiet, ka nedzīvojat uz planētas vieni paši. Sagatavojieties mīlēt apkārtni, nevis karot ar to. Jūs pārejat uz augstāku apziņu un sāksiet dalīties zināšanās un palīdzēt vājākām rasēm, nevis nogalināt ap sevi visu dzīvo.

Mūsu Dzimta svēta šo planētu, kur mēs eksistējam diezgan daudzveidīgās formās, pateicoties un par spīti cilvēkam. Mēs gribat miermīlīgi dzīvot un nevis traucēt, bet palīdzēt dominējošajai būtņu sugai, kura realizē savu izaugsmi uz planētas kā Humanoīdu Dzimta.

Es pateicos tev par interesanto stāstu. Uz tikšanos!

14 02 16 15

Kroshechka-Havroshechka[2]

 

Pievienots 16.02.2014

http://sanatkumara.ru/stati-3/bik

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Sattva “; “Саттва” (Tulk. piezīme)

[2] Krievu tautas pasaka. Skat. piemēram, http://www.olga2901l.narod.ru/Skazkoterap_Krochezka_Xavrochezka_engl.html (Tulk. piezīme)