Darba prakses ar Augstākajiem Gaismas Ķermeņiem

Lai tiktu skaidrībā ar to, kas notika Skolā Jekaterinburgā 2014. gada 4. janvārī, es sniegšu rakstu no grāmatas “Sanats Kumara. Dzīvo un mīli[1]”. Šeit jūs atradīsiet paskaidrojumu tai praksei priekš Kauzālā ķermeņa, kura tika veikta Skolā. Skolotāji praktiski nekad savas prakses neatkārto, un katra no tām nes svarīgas izmaiņas mūsos.

Pašreizējā laikā daudz kas ir vienkāršojies, mēs esam izgājuši no mūs ierobežojošām struktūrām un programmām. Un to, ko mēs ilgi un neatlaidīgi tīrījām agrāk, notīra līdz galam un aizvāc, aktivizē un audzē mūsu Palīgi un Spēki.

Un tā, raksts no pirmās grāmatas – “Dzīvo un mīli”.

Kauzālais ķermenis

Sirds centrs ir galvenais darbam uz Zemes. Caur viņu realizējas apziņas saikne ar kauzālo ķermeni, tas ir nākošais ķermenis izstrādāšanai uz Zemes pēc Mentālā. Sirds centrs – tā ir “ieeja” šajā telpā. Kauzālais ķermenis atrodas cilvēka iekšējos plānos – tas nav ne ķermeņa ārpusē, ne iekšpusē. Milzīgās būtības, kura ir Cilvēks, iekšējos plānos. Saikne ar šo ķermeni atrodas sirds iekšienē, viņas sakrālajā telpā.

Kauzālais ķermenis – tas ir konteiners jaunajām enerģijām, kuras nāk uz Zemi. Tās ir jaunas cilvēka iespējas – telepātija, telekinēze, skaidrredzēšana, skaidrdzirdēšana, alķīmijas iespējas – vielas nogulsnēšana no apkārtējās telpas un tml. Kauzālais ķermenis ir dzimis astrālajā pasaulē, kur šis ķermenis ir skaidri redzams kā krāsains mirdzošs apvalks. Viņa apakšējais iekšējais slānis aptver ēterisko ķermeni (fiziskā dubultnieku), tas ir pats rupjākais slānis no sešiem ķermeņiem (mēs aplūkojam vidēja cilvēka modeli). Augšējais slānis – Monādiskais. Visi slāņi ir izvietoti viens otrā un savienojas apakšā, zem kājām, tas atgādina sīpolu. Tā ir daudzslāņu tora forma ar polāri pretējiem slāņiem, kurā katrs sekojošais slānis ir vērsts no pretējā pola, viens – no dienvidpola, nākošais no ziemeļpola utt. Tāda kauzālā tora uzbūve dod aizsardzību, iekšēju attīstību, enerģijas pastiprināšanu iekšējos slāņos, enerģijas koncentrēšanu un rupjākas enerģijas noturēšanu iekšējā slānī. Ceļojot pa Kauzālo ķermeni, Dvēsele iziet inkarnācijas, bagātinoties un attīstoties.

Kā dvēsele ceļo pa Kauzālo ķermeni?

Ejot cauri sava ķermeņa apvalkiem. Tā, kā tu tagad ej pretī savai Dvēselei, tā arī viņa tiecas tev pretī. Viņas uzdevums – savienoties ar tevi, savstarpēji saaugt, savienot apziņas, saplūstot ar arvien jauniem ķermeņiem, izaugušiem līdz Budhi. Viņas tālākais mērķis – saplūst ar Monādi. Eņģeļi jeb cilvēku Dvēseles pakāpeniski saplūst savā starpā, veidojot kolektīvo Vienotības Dvēseli, cilvēks pāriet uz Budhi slāni. Monāde pastāvīgi atrodas Atmas slānī. Kad šie divi pēdējie slāņi – Atma un Budhi saplūdīs – beigsies cilvēka inkarnācijas, un viņš atgriezīsies pie Radītāja.

Kā attīstās Dvēsele?

Viņa bagātinās ar cilvēka izzināšanu, saglabājot visu sastrādāto, pievienojot Monādei slāni pa slānim Kauzālo ķermeni.

Vai var teikt, ka cilvēks atgriežas Dvēselē pēc nāves?

Ne gluži, tā kā viņš eksistē vēl astrālajā un mentālajā slāņos.

Bet kas eksistē Kauzālajā ķermenī?

Monāde. Viss, kas ar viņu saistīts – gan Dvēsele, gan ķermenis.

Monādiskais slānis ne vienmēr ir izpausts ķermenī, daži cilvēki nesasniedz augstākā slāņa attīstību vai pievienošanu konkrētajā dzīvē. Cilvēces pāriešana sestajā rasē paredz Kauzālā ķermeņa Monādiskā slāņa attīstīšanos katrā cilvēkā. Pārejas periodā viņš uzliesmo. Šis ķermenis ir tīra uguns. Tā ir tā dzirkstele, kura nes Zināšanas un Augstāko Dievišķo enerģiju. Daudziem šis apvalks pagaidām ir atdalīts, taču pie pāriešanas Cilvēkā Dievišķajā šis slānis atjaunojas, pie tam atveras Zināšanu kanāls.

Kauzālais ķermenis – tas ir informācijas ķermenis. Cilvēks sastrādā šo ķermeni daudzu inkarnāciju procesā, viņš ir jo noteiktāks, skaidrāks un kristāliskāks, jo vairāk darba cilvēks iegulda savā garīgajā izaugsmē un attīrīšanā.

Kauzālā ķermeņa slāņi – tās ir karmiskās kārtas, nesošas Likteņa, Likuma, Karmas, cilvēka dzīves un tās notikumu cēloņu slodzi. Cilvēks (Monāde) pats formē šo ķermeni katrā inkarnācijā, uzstādot savas attīstības uzdevumus. Un no individualitātes apziņas izaugsmes, attīstības līmeņa ir atkarīgi cēloņu ķermeņa uzbūve, slāņu skaits, ķermeņa struktūra, slāņu tīrība vai izkropļojums. Viņi nes kā slimības, sakropļojumus, iedzimtus vai iegūtus, tā arī dzīves plānu, prototipu, tieksmes, talantus un inkarnācijas mērķus. Causitumi slāņos nes ķermeņa sagraušanu. Caursitumi tiek sastrādāti arī daudzu dzīvju laikā – tie ir negatīvi uzstādījumi, sakars ar tumšo pasauli. Iedzimtas kroplības – tas ir kāda slāņa izkropļojums, nepilnīga attīstība.

Kauzālais ķermenis katrā dzīvē atjaunojas, attīstās vai degradējas. Ja norit pretēja attīstība, tad var sabrukt arī Budhi slānis, kad Dvēsele – Eņģelis pamet ķermeni, atrodas attālināti no viņa, nepievēršot uzmanību tādam cilvēkam. Un otrādi, ja cilvēks tiecas pie Dievišķajām Zināšanām, pie ticības, pie Dieva, tad Budhi slānis nostiprinās, būdams fundaments pievienošanai pie Monādiskā slāņa.

Monādiskais slānis attīstās pakāpeniski. Tas saistīts ar to, ka Monāde sāk strādāt ar tādu cilvēku, dot viņam enerģiju attīstībai un attīrīt viņa ķermeni. Tas notiek ar pastāvīgu darbu, un to atzīmē Iesvētītie, kurus cilvēks laiku pa laikam pieņem. Kauzālais ķermenis – tas ir pats sarežģītākais no visiem ķermeņiem. Tas ir dzīves regulators, Likums. Viņš sastāv no ugunīgajām enerģijām, spirālveidīgi savērptām ap ķermeni. Informācija atrodas ļoti sarežģītos veidojumos, kuri līdzīgi atoma spirillām, tāpēc arī šī ķermeņa funkcijas ir līdzīgas spirillu funkcijām – formas veidošana, attīstības programma un Karmas atstrādāšana.

Katrai Monādei ir vairāki Kauzālie ķermeņi, pa vienam uz katru cilvēku, katrs tāds ķermenis – Monādes lotosa lapiņa. Šī ķermeņa dalījums slāņos ir tīri nosacīts un eksistē tikai cilvēciskajās zināšanās. Kauzālā ķermeņa slāņu funkcijas – aizsardzība, iespēja strādāt tajā vai citā slānī (plānā), apziņas pamodināšana, pieeja zināšanām. Tie nav tik daudz apvalki kā ķermeņi.

14 01 22 03

Salīdzināsim ar cilvēka ķermeņa uzbūvi. Ir grūti atdalīt asinis no ķermeņa muskuļiem un kauliem. Tik pat grūti ir atdalīt Mentālo plānu no Kauzālā ķermeņa, – tas faktiski ir viens un tas pats. Bet tomēr asinis – tā ir viena lieta, bet muskuļi – cita, tās ir dažādas ķermeņa funkcijas. Tāpat ir arī ar smalkajiem ķermeņiem. Viens caurauž otru un neeksistē atsevišķā veidā, bet katram ķermenim pie tam piemīt specifiskas funkcijas.

Kauzālais ķermenis ietver sevī visus ķermeņus – gan Budhi, gan Mentālo, gan Ēterisko, tas ir cilvēka vidējais aspekts, viņš atšķiras no Dvēseles ar to, ka Dvēsele – tas ir Eņģelis, bet kauzālais apvalks – Eņģeļa ķermeņa apvalks.

Augstākajām Būtībām arī ir cēloņu ķermeņi, taču viņus nevar nosaukt par Kauzālajiem, tā kā Kauzālajam ķermenim ir sava struktūra, savi slāņi, ķermeņi, rupjāki, pastiprināti ar cieto, blīvo zemes enerģiju.

 

Sanats Kumara attīra Kauzālos apvalkus

2014. gada 4. janvāris

Mēs aicinām Skolotājus, aicinām semināra Viesus un vienkārši klausāmies, vienkārši esam klāt: ko mums šodien teiks, kā ar mums strādās?

Ir atnācis Sanats Kumara. Saka: Es ļoti augstu vērtēju mūsu Skolas, Es gribu pats strādāt ar tiem, kuri atnākuši uz mūsu Skolu.

Gribu atdot savu parādu, izpildīt pienākumu pret Zemi – visu eņģeļu, kuri atnākuši uz Zemi pastrādāt uz planētas zem mana spārna, manā vadībā, manā Ģimenē, mīlestības, godāšanas pienākumu.

Šodien Mēs nodarbosimies ar jūsu Dzimtu, visām jūsu inkarnācijām uz planētas. Jūs, es zinu, pagājušajā reizē taisījāt tādu praksi. Nebūtu slikti vēlreiz tur ieskatīties, tāpēc ka daži no jums neizdarīja līdz galam, nepabeidza savu darbu. Vēlreiz noliksim visas jūsu dzīves, visas jūsu inkarnācijas jūsu priekšā, ieiesim tur, atkal no augšas paskatīsimies uz tām kā uz lielu pūli. Ja ir kaut kas, ko vajag izdarīt, tad tieši tagad jūs varat veikt šo svarīgo darbu. Tas ir svarīgi ne tikai jums, bet arī visai Zemei, un jūsu dvēselei konkrēti.

Tas ir, tagad mēs ar jums liekam mūsu Dzimtas. Tie ir cilvēki, viņi stāv, un no augšas ir labi redzams – kur ir gaišs, kur tumšs. Vai viss jums tur ir apskaidrots, vai nav vēl kaut kādi uzdevumi? Es nesaku, ka tas visiem nav pabeigts, bet to vajag, ja reiz vēlreiz pievērš uzmanību šai praksei (Dzimtas izdziedināšanas Prakse – nolikt sev priekšā visas savas inkarnācijas kā cilvēku pūli, pacelties virs viņiem kā dvēselei un ar savu sastrādāto gaismu apgaismot visus savā Dzimtā.)

(Pauze darbam)

Faktiski tas, ko jūs redzat, ir jūsu dvēseles projekcija uz plānu, uz divdimensiju telpu. It kā plāns būtu uz papīra, dvēseles projekcija, un ir redzams, kur var padarīt līdz galam, kur vēl kaut kas ir atklājies, pārtrūcis, neizdarīts līdz galam.

Tagad jūs nodarbojaties ar to, ka līdz galam iztīrāt Dzimtu tādā vai citādā veidā, patstāvīgi pieliekot kaut kādas pūles – apgaismojot, mīlot vai kaut kādā veidā mainot pagājušās dzīves, ja tas nepieciešams.

(Pauze darbam)

14 01 22 04

Tagad Mēs savācam visas jūsu inkarnācijas vienā lielā Ģimenē un paši palīdzam jums pabeigt – jau astrālās Ģimenes, jūsu astrālās inkarnācijas. Jūs pagaidām nespējat strādāt ar astrālajām inkarnācijām. Mēs jums vienkārši palīdzam, pastiprinām jūsu plūsmu, pastiprinām enerģijas ar savu gaismu un strādājam ar jūsu Augstākajiem Es, tāpēc ka ne visi jūsu A. Es ir apskaidroti.

Kas tas ir – Augstākā Es apskaidrošana?

Astrālā plāna Augstākie Es ir savākuši visas enerģijas, kuras jums ir bijušas, tajā skaitā jūsu tumšās enerģijas, kuras jums piemita, kad, piemēram, bijāt melnie magi, karavīri vai kaut kādi sadisti, kuri spīdzināja – no kameras biedra līdz profesionālim – bendem cietumā, inkvizitori utt.

Nedomājiet, ka jūs šeit izgājāt tās pašas dzīves, kuras izgājāt, būdami lemūriešu apziņā 5-jā dimensijā. Nē! Jūs iegremdējāties šeit pašā tumsā, lai to saprastu, jūs cietāt, slimojāt, mirāt, upurējāt sevi vai citus cilvēkus, upurējot viņus. Jums bija liela tieši tumšo enerģiju pieredze, kuras jūs daļēji noslēdzāt ar turpmāko pieredzi, atbrīvojāties no šīs nastas: daļēji piedevāt, atstrādājāt utt. Pat ja kaut kas tagad paliek jūsu potenciālos vai jūsu laukos, tad Mēs tagad apskaidrojam, palīdzam, izmantojot jūsu pašu vēlēšanās un nodomus. Bez jums Mēs neko darīt nevaram. Jūsu uzdevums – vienkārši ļaut Mums to.

Katrs no mums domās atļauj pastrādāt ar tām Būtībām, kuras mums atrodas kā mūsu Augstākā Es daļa. Dabiski, ka mums ir bijis daudz inkarnāciju astrālajā plānā. Un tās ne visas ir gaišas. Tās visas sastāda Augstākā Es būtību. Apskaidrot Augstāko Es mums palīdz mūsu Palīgi un Skolotāji.

– Bet paralēlās realitātes?

– Paralēlās realitātes ir mentālajā plānā, bet mēs strādājam astrālajā.

Lūk, mēs šo darbu esam veikuši. Ja mēs kaut ko līdz galam neesam izdarījuši, tad mūsu atļauja ir dota, tas tiks iztīrīts.

Mēs tagad paceļamies uz mentālo plānu. Notīrām tur tās karmas atliekas vai saknes, kura tika atstrādāta uz Zemes, daļēji saprasta (apzināta) astrālā, pat pacelta uz apakšējo mentālu (atstrādāta ar apzināšanos). Tās ir visas jūsu pašās zemākās domas, jūsu darbības un rīcība, zemu domu izsauktas, kurām ir savas saknes karmiskā ķermeņa nākošajā līmenī.

Uzdevumi un problēmas tika izaudzētas no mentālā plāna un nolaistas uz astrālo, pēc tam uz fizisko. Tagad Mēs aizvācam šīs saknes, lai palīdzētu jums pilnībā attīrīties.

(Pauze darbam)

Redzat? Mums pat darīt neko nevajag. Mūsu vietā jau viss ir izdarīts, mums palīdz šajā ceļā. Tas ir tiem, kuri ir jau labi pastrādājuši, apzinājušies, notīrījušies un iet apskaidrošanās ceļu. Dabiski, katram cilvēkam to nedarīs.

Katram savs – saka Skolotāji. Nedomājiet, ka visiem ir jāiet jūsu ceļš. Un kad jūs aiziesiet no planētas, jūs arī neiesiet barā, it kā ar vienu Augstāko Es. Jūs arī izklīdīsiet kā putniņu bariņš, katrs pa savā darīšanām, katrs ieies savā Būtībā, savā Ģimenē vai savā Augstākajā Es augstākā līmenī un nodarbosies ar tiem uzdevumiem, kurus izvēlēsies.

No sevis gribu piebilst, ka mums tāda prakse notiek pirmoreiz.

Ceļš uz daudzdimensionalitāti ir atvērts. Viss, ko vajadzēja pabeigt līdz galam, praktiski ir izdarīts.

Ja vēl kaut kas nav izdarīts, tad Viņiem (Palīgiem) nav ne nākotnes, ne pagātnes, tā kā faktiski var teikt, ka jau ir izdarīts.

Mans ir tāds jautājums: kā mēs to varam sajust fiziski, dzīvē? Kā izpaudīsies tas, kas ar mums notika, turpmākajā dzīvē, šeit uz Zemes?

Jūsu domas būs tīrākas. Tas izpaudīsies jūsu domu tīrībā. Jums neparādīsies tie tumšie gabaliņi, kaut kādu tumšu domu druskas, kuras jūs varat noķert savā galvā. Tās tieši nāk no jūsu astrālā un mentālā plāna tumšajiem aspektiem, kuri netika apstrādāti, neizstrādāti līdz galam. Tagad Mēs faktiski iztīrījām jums šo telpu, lai jums būtu mierīgāk un harmoniskāk dzīvot. Dabiski, no šejienes nāks arī fiziskā veselība, jūs mazāk aizvainosieties vai nepievērsīsiet uzmanību sīkumiem, mazāk niknosieties, tāpēc ka iekšienē jums ir tīrs.

– Saprātu apvienošanās, redzams, notiks jau augšupcelšanās laikā?

Saprāta apvienošanās sākumā notiks pa klāsteriem. Kad mēs ieiesim Kristus līmenī, mēs tur jau principā esam savienoti Režģī. Mēs iziesim augstāk par Režģi, un mums katram būs savs uzdevums, savs rīkojums, sava interese. Mēs vienalga sekosim savām pašu interesēm. Tās, protams, saderēs ar visas cilvēces interesēm. Mūsu intereses atbildīs kaut kāda labuma atnešanai Visam, Kas ir. Katrs attīstīs savus talantus, savas intereses.

Vai mēs varam attīstīt to, kas mums ir ne gluži attīstīts līdz galam – spēju spriest, analizēt? Saprātīgumu?

Saprātīgums – tā ir jūsu pieredze, kuru jūs sastrādājat uz Zemes. Mēs varam jums dot tikai zināšanas. Zināšanas un saprāts ir dažādas lietas. Jūs ar savu saprātu varat apzināties, vai nē.

Ja jūs esat attīstīti, teiksim, lūk, tā, jūs sapratīsiet, lūk, šo zināšanu daļu, ja jūs esat attīstīti vairāk uz savas pieredzes, intelekta un pietiekamas atrašanās šo zināšanu laukos rēķina, tas ir, jums būs piepildīta zināšanu bagāža, tad jūs sapratīsiet daudz vairāk mūsu vēstījumu, nekā jauniņais, kurš zina maz. Apzināšanās – tas arī ir saprāts. Apzināšanās ir tas, ar ko mēs nodarbojamies semināros. Kāpēc mēs netaisām tikai prakses, bet vēl runājam par kaut ko? Tāpēc ka mēs attīstām apzināšanos. Mēs sekojam sev, mācāmies ar sevi strādāt, analizēt un izmanīt. Tas ir iekšējs darbs. Tas veicina saprāta, apzināšanās un vieduma attīstīšanos.

Mēs pateicamies visiem, kas ar mums strādāja. Mēs ceram tikties ar jums rīt.

Visu labu, uz jaunu tikšanos!

 

Augstāko Gaismas Ķermeņu aktivizācijas prakse

14 01 22 05Mēs piesaucam mūsu Skolotājus, mūsu Palīgus, Eņģeļus, Ercenģeļus, lai aktivizētu visus Gaismas Ķermeņus, kuri mums tagad nepieciešami.

Redzu, ka augšā ir parādījusies gaismas lavīna. Augšā viss vienkārši ir gaismas apliets. Ir parādījušies tie Spēki, kuri ar mums strādās, un mums tikai vajag apzināties, ar ko viņi ar mums nodarbosies.

Es domāju, ka katram no mums būs savs.

Es pati ar Gaismas Ķermeņu aktivizāciju esmu nodarbojusies ļoti sen, pirms daudziem gadiem. Man aktivizēja visus Gaismas Ķermeņus līdz pat pēdējai dimensijai, kuru man vajadzēja aktivizēt tajā momentā. Varbūt tagad būs kaut kas pavisam cits, tāpēc ka mēs jau esam ļoti stipri pavirzījušies. Tie, kuriem pavisam nav aktivizēti Gaismas Ķermeņi – jums būs savas aktivizācijas.

Man tagad liek priekšā, lai Vladimirs nostātos aiz manis. Nāc šurp, nostājies aiz muguras. Mums jau ir kopēji Gaismas Ķermeņi, mēs jau esam pavirzījušies augstu, tajā līmenī mēs esam Viens. Mēs izmantojam vienu kanālu, mums ir daudz Klātbūtnes. Katram savs, mums savs.

(Pauze darbam)

Mēs tagad vienkārši pieņemam, un ja mums pietiek iekšējās sajūtas, redzējuma, jušanas, tad mēs vienkārši pacentīsimies apzināties-saprast, bet kas tad tomēr ar mums notiek.

(Pauze darbam)

Varat palūgt tiem, kas ar jums strādā, paskaidrot, kas ar jums notiek.

(Pauze darbam)

Šī prakse tuvojas beigām. Tā ir pati vienkāršākā, taču ne mazāk efektīva prakse, kura balstās uz jūsu uzticēšanos saviem Augstākajiem Spēkiem, kuri pārrauga jūs.

Pateiksimies visiem, kas ar mums strādāja.

 

Pievienots 22.01.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-3/praktiki-raboti-s-visshimi-telami-sveta

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Санат Кумара. Живи и люби” http://sanatkumara.ru/archive/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=33 Tulk. piezīme)