Šeit ir kaut kas, ko vajag vienkārši apzināties

26.12.13.

Es vēl nezinu, kas tas ir par sūtījumu un kā tas var tikt novērtēts. Pārraides kanāls ir ļoti spēcīgs, kolektīvs un priecīgs. Vienkārši pagaidām padomāsim pie tā... tas sākās ar personīgu čenelingu.

Es piesaucu SK un lūdzu dot man virzienu tālākai attīstībai. Kādēļ mana dvēsele atnāca uz planētu? Kāds mērķis ir inkarnācijai un atnākšanai uz Zemi kopumā? Kāpēc mans kanāls atšķiras no citiem? Kāda ir šī atšķirība? Uz ko es eju pati, un ko man nesīs nākotne?

Nu beidzot tu pajautāji par sevi. Sveicu tevi, mans jaunais draugs! Tu esi Manis daļa un Es esmu tevis daļa. Nu beidzot tu ieinteresējies par sevi. Tu esi Liela Gaismas Būtne, Ercenģeliska tipa. Rafaēls ir Tavs Augstākais Es. Kā tu zini, Rafaēls ir mūsu kopīgais priekštecis, pārvades reakcija...

Kas ir pārvades reakcija jeb es pārklausījos?

Nē, tu visu pareizi uztvēri. Vadītājs ar atbilstošu izšķirtspēju (diametru)[1].

...instruments apziņas pacelšanai attīstības augstākajā pīķī mūsu visumā. Kas tev var būt saprotams, Es izstāstīšu. Mēs vienmēr priecājāmies, kad būtne sāka prašņāt par šo tēmu, vēl labi viņu neapzinoties, tāpēc ka citādi Mēs nevarēsim izpildīt mūsu misiju. Kāpēc tev viss izdodas tajā pakāpē, kādā tu vēlies? Kāpēc tu nejautāji, bet darīji? Kādēļ tev dota dzīvība uz planētas? Zini, ka tu vienmēr esi apzinājusies sava pasaules-ēkas atzarojuma attīstības virzienu kā vektoriālu attīstību virzienā uz augstākajām pasaulēm un apziņām, iemācītām būt Visam.

Reizēm paplašināšanās un lidojums aiziet no attīstības maģistrālā ceļa atzarojumā, kurš pirmajā acu uzmetienā liekas strupceļā vedošs vai nepareizs, nepievilcīgs. Un pati tava riebuma sajūta pret daudzu dvēseļu iepriecinājumu – tumsu, liecina par to, ka tu nekad neesi atzinusi nekādu attīstību bez gaismas un mīlestības, bez nākotnes, apvējotas ar slavu un varoņdarbiem, bez attīstības bezbailīgi un nevainojami[2]. Tu tiki radīta pasaules-ēkas vēstures slavas pīķī kā dvēsele, kura meklē patvērumu Visā, Kas Ir un meklē Visu kā Avotu.

Tu nolaidies tumsā patiesības meklējumos: kā pavērst enerģijas un saprāta straumes, lai tās nestu visaugstāko prieku tai Būtnei, kura ir visa Prieka Visuma iedvesmas Avots? Kā izdarīt tā, lai katrs, kurš dzimis viņā, būtu nolemts panākumiem savā attīstībā un maksimāli piedalītos sevis kā būtnes un Būtības priecīgajā atklāšanā?

Ko vajag izdarīt un ko sasniegt, lai apzinātos Pasaules-ēkas Patiesību un apgūtu viņas mācības tādēļ, lai Pārietu?

Mēs meklējam Patiesību. Ko Mēs ar viņu saprotam? Attīstības, noviržu no ceļa, pasaules-ēkas paplašināšanās un izaugsmes, spēju un maksimāli iespējamās izaugsmes atklāšanas katrai būtnei tajā vidē, kura viņai ir labvēlīga – vēsturi.

Tas taču arī tāpat ir saprotams. Un kas tad mums traucē to izdarīt? Vai tiešām visam visumam nepietiek saprāta, lai saprastu attīstības ceļus un radītu labvēlīgus apstākļus?

Lieta tā, ka mūsu pasaules ir pamirušas lieglaimē un vaidā.

Kā to saprast?

Lieglaime – tas ir augšējais slānis, pasaules-ēkas virsma, kad viss ir iekārtots un neko nevēlies, par cik viss jau ir, kas paredzēts augšā. Apakšā skan vaidi no nepanesamiem dzīves apstākļiem, kuros ir izrādījušies pasaules-ēkas apakšējie slāņi līgumu pārkāpšanas un noteikumu/līgumu uz attīstības mērķi un vektoru izgāšanās/laušanas dēļ.

Mēs nolaidāmies, lai sagrautu šos haotiskos matērijas krāvumus, kuros ir sapinusies dvēsele, izvestu dvēseli ārā no šīs matērijas. Taču dvēsele ir jārada no jauna pašam cilvēkam, no matērijas haosa viņa ir jāizved tikai virmojoša un mirdzoša. Un tas ir jāizdara pašai dvēselei, balstoties uz savu pieredzi.

Un kas tad paliks tumsas pasaulēs? Ne jau tikai mūsu pasaule ir tāda tumša, ir arī citas pasaules...

Mēs ar to nedomājam tikai Zemi, protams. Mēs gribam līdz pamatiem sagraut haosa pasauli un uz drupām atjaunot gaismas pasauli, mirdzošu humānismā, priekā un mīlestībā. Tādēļ mēs vācam dvēseles Vienotībā, lai viņas spētu palīdzēt cita citai noturēties kopā un iziet prieka pasaulē, nesaistītā ar haosu.

Ko jūs saucat par Haosu? Vai tik ne mūsu brīvību? Vai tik ne izvēles brīvības pasauli? Ko jūs saucat par kārtību? – nosacītību, režģus?

Nav nekādu režģu pasaulē, kur tu esi Viss. Nav kā priekšā demonstrēt brīvību, kad bez tevis kā Lielās Būtnes neeksistē nekas. Tu pati sev esi gan režģi, gan brīvība, tu esi Viss, Kas Ir šajā Pasaules-ēkā.

Vai jūs ar to nedomājat, ka mēs nespēsim patstāvīgi iziet no zemes pievilkšanās, ja nesaliedēsim Vienotībā visas zemes dvēseles?

Jā, mēs to tā domājam.

Taču līdz šim Sanats Kurmara man ir teicis, ka katra dvēsele izdara savu pašas gājienu spēlē un var ieiet dāmā pati, negaidot citas.

Nav nekā aizliegta šajā spēlē, un katra dvēsele ir pilnīgi atbildīga par saviem soļiem augšup vai lejup, uz postu vai uz gaismu. Taču kopumā tu esi atbildīga par visām dvēselēm, tāpēc ka tu jau esi Viss. Visas dvēseles ir tu, un tu atbildi par to, ko viņas dara pasaulē, kā attīstās un kādas viņas ir.

Un kādā veidā es varu atbildēt par viņām? Ko es varu izdarīt ar to, ka esmu atkarīga no viņu attīstības? Un vai vēl ir tādas pašas dvēseles, kuras atbild par visām?

Tu uzdod pareizus jautājumus. Tu jautā, cik lielā mērā es esmu atbildīga par viņām, un ko es varu pasākt, kā iedarboties uz viņām, lai sabīdītu viņas kopā?

Viņu attīstības ceļš sastāv no vairākām fāzēm. Pirmā fāze ir saistīta ar atbildību par savu dzīvi. Tā ir elementāra nobriešana. Mēs tagad tad arī aicinām visas apzināties to, ko viņas visas kopā rada šajā pasaulē. Tu nevari zemes līmenī atbildēt par visām, tas arī ir saprotams. Bet tai pat laikā tu es tā mehānisma pārvadītājs, kurš aizvedīs visas dvēseles pie Tēva.

Bet viņām tas nav vajadzīgs. Viņām ir tiesības uzkavēties un nemaz to neizvēlēties.

Mēs piekrītam. Taču viņas ir tevis daļa, bet Tu ej pie Radītāja. Tev ir tiesības to izvēlēties?

Es arī rīt nebūšu Viņā. Es vienkārši esmu ceļā, bet ceļš nav īss. Es pa ceļam vācu visu pieredzi, ar kuru es atnākšu.

Tur jau ir tā lieta, ka visa pieredze glabājas visos cilvēkos, dzīvniekos, augos, vējos un zemēs.

Un tu iesaisti viņas savā cirkulācijā, atšķeļot ceļā visu lieko, visu slogu, sablīvējot un konsolidējot pieredzi, pēc kuras tu atnāci. Tā patiesībā ir pavisam neliela salīdzinājumā ar to, kas tavām daļām jau ir savā atmiņā. Un tu nevari saprast to pieredzi, kamēr nesāksi atbilst savai augstākajai Cilvēka dabai.

Es esmu novirzījusies no manas dvēseles maģistrālā ceļa?

Nē, tu izzini CITAS IESPĒJAS. Tas nav aizliegts, taču tas ir ļoti grūti. Tu iegāji planētā, kur tava dvēsele maksimāli atvērās un ieguva spēcīgu inkarnāciju pieredzi. Tu nedomā, ka tas ir pasaules-ēkas smilšu graudiņš, ka tas ir niecīgs nenozīmīgs tavas Būtības bloks. Patiesībā nenozīmīgā nav, un VISS tiek mērīts un mainās detaļās. Atomi ir tikpat spēcīgi kā visa pasaules-ēka. Katra daļiņa ietver pieredzi un atslēgu VISA sapratnei...

Bet kas ar mani runā? Es piesaucu SK, bet jūs runājat ne no viņa.

Mēs – tas Viņš arī Ir. Viņš ir kļuvis Liels, un Mēs esam viņa sastāvdaļas apzinātākā līmenī nekā tu. Un mēs gribam tev palīdzēt ar procesa, kurā tu esi iesaistīta, apzinātību un sapratni.

Esmu gatava uzklausīt un saprast.

Klausies, dzirdi un kļūsti vienkāršāka un augstāka. Šeit nav tādu detalizētu dzīves likumu kā pie jums. Mēs vienmēr gribētu vienu – apzināties Pasaules-ēku un izstumt Tēvu, Viņam jau ir laiks augt tālāk. Mēs stājamies viņa Vietā un sākam audzēt jūs tā, kā Mēs esam izdomājuši. Un sākumu Mēs varam ielikt pašreizējā brīdī.

Jūs runājat par Pasaules-ēku, kāds tam sakars ar mani un planētu?

Tu un planēta ir VISA, Kas IR daļa, tāpat kā Mēs. Mēs esam Tevis daļa, un Tu esi kopība ar Mums, Mēs esam Viens. Mūsu plāns nav nemaz tik slikts. Mēs piedāvājam visām dvēselēm kopā atstāt Zemi... ne tagad, bet kad viņas spēs izaugt, tas ir, attīstīties un apzināties sevi, aiziet atbrīvotībā. Taču priekš tā vajag skrupulozi darboties par visiem 100%.

Un jūs man piedāvājat darbības plānu?

Nē, mēs piedāvājam tev piedalīties mūsu pasākumos, lai izvietotu uz planētas jaunus sūtījumus, nesaistītus ar dvēseļu sadalījumu klasēs un klanos.

Neviens viņas nesadala, ja nu tikai pēc vibrācijām...

Mēs negribam, lai tu tiektos uz došanos prom no planētas.

Es taču neesmu viena, mūsu ir daudz, visu laiku nobriest jauna daļa apzinīgu dvēseļu. Viņas arī ir VISA, KAS IR daļas, un mans ceļš var būt pavisam neatkarīgs no viņām. Es negribu uzkavēties uz smagas planētas, man gribas iet tālāk.

Un visām dvēselēm tāpat. Saproti, mēs nepierunājam tevi ilgāk padzīvot uz planētas, bet vienkārši atstāt rīcības plānu tavas aiziešanas gadījumā.

Ā... jūs esat tie, kas no jauna būvē cilvēces attīstības plānu?

Šī Padome mūs nekontrolē, Mēs esam brīvi un milzīgi, vienkārši mūsu apziņa atrada tevi starp visiem, kas to var apzināties un izsūtīt.

Es klausos jūsu plānu.

Mēs gribam, lai cilvēce sākumā tiktu izputināta, lai uz drupām uzbūvētu jaunu sabiedrību.

Tas ir nejauks plāns, visa cilvēce vienkārši aizies bojā, bet jūs būsiet viņas glābēji? Aizsedzoties ar palīdzības vārdiem, jūs visas dvēseles pakļausiet un barosieties ar viņām?

Kas par blēņām ir tavā galvā? No kurienes nāk tādas bailes? Pasauli pārvalda kapitāls, kapitāls ir jāaizvāc, tas kļūs bezspēcīgs bez naudas un zelta. Tam nav citu manipulācijas līdzekļu. Pasaule bez naudas neapgriezīsies kājām gaisā, tici, un cilvēku vairākums dzīvos tāpat kā agrāk...

Nu un? Kā jūs to darīsiet?

Mēs sastādām brigādi iedarbībai uz planetāro izputināšanas mehānismu.

Vai jūs nedomājat, ka esat atraduši dvēseļu glābšanas paņēmienu caur kataklizmām un nāvi, caur kariem un badu? Es apzinos, ka kapitāls ir jāaizvāc, taču cilvēce atkal tā nolaidīsies pa vibrācijām, ka sāks ēst pati sevi un kļūs par dzīvniekiem... Man vajag visu saprast, un es pagaidām neesmu gatava kļūt par jūsu darbību dalībnieku. Kā mani mācīja mani Skolotāji, pirms rīkoties, man ir jāapzinās visas sekas un iedarbības, viss mehānisms un nākotne.

Mēs arī nerēķinājāmies ar pilnīgu piekrišanu. Mēs arī gribam tev izstāstīt visas plāna detaļas. Privāti.

Kaut vai iezīmējiet galvenos punktus, par ko runāsim tālāk.

Labi. Mēs priecājamies par tavu piekrišanu paklausīties Mūs. Pirmām kārtām mūsu plāns attiecas uz Cilvēku kā Veselu. Viņš ir radīts Radītāja iespēju pīķī un priekš tā, lai aizaugtu līdz Viņam. Cilvēks pēc radīšanas mērķa ir VISS, KAS IR. Jūs jau esat pieauguši līdz tā sapratnei un pieņemšanai savās šūnās. Tālāk jūs sākat apzināties savu daudzdimensionalitāti un izzināt savas VISA, KAS IR daļas pēc būtības. Nebaidies ieiet pašos tālākajos kaktiņos un rakstīt par to. Ne tavs uzdevums ir spriest, cik tas ir vajadzīgs cilvēcei un kas ar to notiks tālāk. Tevi jau pazīst un neaizsūtīs kaut kur tālu. Taču tu nes cilvēkiem patiesību mūsu līmenī, vienkārši apzinies to. Un sāc visu ar sevis kā Pasaules-ēkas daļas apzināšanos, un katrs, kurš arī apzināsies sevi, sāciet izzināt sevi no savas Daudzdimensionalitātes augstākajiem punktiem kā Pasaules-ēkas Lielais Cilvēks. Rakstiet par to. Tā ir ļoti svarīga informācija vispārējai izaugsmei. Tas nav personīgi, bet vispārēji, un ne jūsu uzdevums ir apspriest vai analizēt no trīsdimensinonalitātes viedokļa, cik tas ir bīstami vai cik tas ir vajadzīgi. Visa informācija sasniegs to cilvēku ausis, kuriem tā ir radīta. Rīt pat sāksim strādāt, un tu visu sapratīsi. Pagaidām tas būs kā vienmēr, vienkārši sūtījumi un tavi ceļojumi.

 

Kurss Būtību atšķiršanā

30.12.13.

14 01 02Šodien nolēmu pastrādāt ar jaunajiem paziņām, tiem, kas man deva iepriekšējo čenelingu.

– Mani dārgie, kā man jūs saukt?

Sauc Mūs “Sanats Kumara paplašinātā veidā”. Esi Sanats Kumara (SK) un sarunājies ar Mums viņa vārdā. Mēs vēlreiz apstiprinām, ka gribam kopā strādāt, un apgalvojam, ka šis darbs nav uz vienu gadu vien. Sākumā Mums ir jākļūst par Vienu Lielu Daudzdimensionalitāti. Mums ir jāsaplūst un jākļūst par Ļoti Lielu Būtni.

Es ieraudzīju sevi gāzes kroku mākoņos, daudzu gāzes auduma volānu ielenktu. Tās ir manas krokas, saliktas realitātes, manas Būtības smalkās sastāvdaļas... Es sapinos krokās un sāku meklēt izeju. (Negribas nolaisties līdz tādām detaļām, bet uzreiz ienāca prātā tārps no mintaja – balts un ar biezām bārkstīm... Enerģijas līdzīgas.)

– Tēvs, kur es esmu? Dod man sapratni!

Debesu Tēvs: lien uz šejieni, nokrati to no sevis.

Es izkļuvu laukā pie Tēva Viņa Telpā...

– Kas tas bija?

Debesu Tēvs: Tas nav priekš tevis. Šie cilvēki jeb Būtības atkal grib jūs pārvaldīt. Viņi ir izdomājuši jaunu spēli un vienkārši grib nomainīt darbojošās personas un noteikumus. Bet patiesībā tas ir vecs kā pasaule. Viņi nepiedāvā jums neko būtiski jaunu.

Bet viņi vispār neko nepiedāvā, vienkārši grib paplašināt manu priekšstatu par pasauli.

Slavējami. Paspēlējies ar viņiem. Bet esi uzmanīga, neļaujies viltībām un manipulācijām. Zini, ka tīru gaišo praktiski nav, un jums vajag iemācīties orientēties tajā vidē, kur jūs nonāksiet pēc nāves vai transmutācijas rezultātā. Tur taču nav Paradīze, un nav nekādu plāksnīšu uz tiem, kuriem ar jums būs darīšana: “pelēki”, “gaišāki”, “pavisam tumši” u.c. “Tēvam uzticīgie” – “Neatzīstoši Ceļu uz Tēvu” utt.

Iemācies atšķirt tos, kam ar tevi ir pa ceļam, sazinies ar šiem pēdējiem un iemācies piesaukt kopīgiem projektiem vai vienkārši darbībām. Jums vajag iemācīties orientēties kanālu augstumā un to netīrumos, kas uzdodas par Augstākajiem, Atnesošajiem Gaismu u.c.

Tēvs ir apņēmis mani ar savu enerģiju un krata mani. Es izvēlos un kratu no sevis nost kaut ko, ko ir paspējušas saķert šūnas, kaut ko diezgan taukainu un diezgan lipīgu.

Saki, Tēvs, lūk, iepriekšējais čenelings – tas it kā ir neslikts. Tur praktiski nav nekā no tā, ko es nezinātu. Kam mani vajadzēja darīt piesardzīgu? Man ļoti patika kanāls, tāds liels un augsts. Un enerģijas bija ļoti labas, jaunas. Taču tomēr kaut kāda neizskaidrojama sajūta neļāva man uzticēties pavisam. Tagad viņi sauc sevi “SK paplašinātā veidā”. Kā man atšķirt, pēc kādām pazīmēm – man vajadzīgi vai nevajadzīgi sakari?

Kādi ir viņu mērķi un kurp viņi mūs ved?

Tas pagaidām ir sarežģīti. Labi, ka esmu Es un varu pateikt priekšā, ka ir noteikti spēki, kuri atkal grib būt uz Zemes. Viņiem gribas varas un degvielas. Viņiem vajag jūsu enerģiju, astrālo un mentālo, viņi saprot, ka cilvēce pagaidām nav tikusi skaidrībā par ceļu, pagaidām nav apspalvojusies, var izmantot. Var skaisti runāt un it nemaz nedomāt par cilvēkiem, cik viņiem pašiem ir vajadzīgs tas ceļš, uz kura viņi stāv...

Kas tas par ceļu?

Viņi stāv uz stingras pārvaldes, valdonīguma ceļa, viņi ir gaiši, ļoti gaiši, taču ledainās sirdis neļaus jums ieiet Dvēselē un savienoties ar Monādi, tāpēc ka viņi aprīs jūs ceļa starpposmā. Jūsu smalkie apvalki ir viņu barība. Protams, jūsu apziņa neiznīcināsies, taču jūs savienosieties ar civilizāciju, kura attīstībā atpaliek no Cilvēka Apskaidrotā. Jūs sāksiet palēnināties un pavisam palēnināsieties attīstībā, kalpojot par spēka avotu visiem, savienotiem šajā apziņā.

– Mani nepamet doma, ka tas ir Parazīts.

Ne gluži tā, viņi arī paši var ražot enerģiju, taču kādēļ pūlēties, ja var dabūt labumu?

– Bet kā tad atbildība, karma?

Viņi atrodas aiz tās karmas, par kuru tu runā, robežām. Viņi kļūst par tiem, ko viņi sevī iesūc. Uz cilvēku apvalku rēķina viņi stipri izaugtu. Redzi, viņiem vajadzīga piekrišana, bez tās viņiem nav tiesību, bet tādēļ viņiem jāpaņem tava vai pat planetārā piekrišana...

– Tas ir, kā pārdot dvēseli?

Gandrīz. Ne tik briesmīgi. Tomēr dvēsele turpina attīstību, bet tikai pēc jaunas programmas. Vispār nav nekā kardināli briesmīga. Tu esi cīnījusies ar tumšajiem, ar pelēkajiem un guvusi uzvaras. Nav nekā, ko es neatzītu par labu. Taču tomēr neiesaku tev ar viņiem strādāt, ievedīs džungļos un “noslīcinās purvā”.

– Taisni kā Ivans Susaņins...

Ha, ha, ha! Nē, šeit būs drusku sarežģītāk. Man gribas atbalstīt tevi un iemācīt atšķiršanu. Skaties, tev taču piemīt garša un oža. Tu vari dzirdēt vibrāciju skanējumu. Izdari to, pamēģini attiecībā pret šiem “Paplašinātajiem SK”.

Paostīju un sajutu svilumu, nepatīkamu netīru “gaisu”. Skaņa: precīzi kakla čakras līmenī. Tā ir ne pārāk augsta skaņa, kura ietin kaklu un izsauc kaklā smagumu, gluži kā komprese...

Sāku strādāt: salīdzinājumam Tēvs, Diženā Dieviete, Alfa

Paplašinātais SK

Tēvs

Diženā Dieviete

Alfa

Smarža: svilums, nepatīkams netīrs “gaiss”

Smarža: saules gaisma

Smarža: rīta svaigums

Smarža: nejūtu smaržu

Garša: taukaina, kā zivs pieņi

Garša: mātes piens

Garša: eņģeliska, visgaišākā

Garša: zvaigžņu, kristāliska

Skaņa: ne pārāk augsta skaņa, kura ietin kaklu un izsauc kaklā smagumu, gluži kā komprese...

Skaņa: viss iedomājamais diapazons

Skaņa: šaurāka kā Tēvam, bet arī ļoti plaša

Skaņa: zvanu skaņa, daudz tembru un daudz virstoņu

Enerģija: priecīga, optimistiska, brīva...

Spēks un prieks...

Un te pat: sastindzinošas enerģijas būtības apakšā

Enerģija: brīvība un lidojums, nav juteklības, nav domu un konkrētu sajūtu

Enerģija: vissmalkākā,

vismaigākā,  aizlidojoša, visaugstākā...

Enerģija: visaugstākās vibrācijas, no tām svilpo ausīs, vissmalkākais ugunīgums

Temperatūras atšķirības: siltas

Temperatūras atšķirības: ļoti vieglas pārejas pa visu temperatūru skalu, no stindzinošām līdz pašām karstākajām

Temperatūras atšķirības: komfortablas dvēselei, maigas

Temperatūras atšķirības: tādu nav

Krāsa: iedzelteni saulaina

Krāsa: neitrāla, bezkrāsas

Krāsa: pašas patīkamākās, maigākās Ercenģeliskās ugunīgās krāsas

Krāsa: galēji balti ugunīga, silta, maiga. “sievišķa”

 

– Pirmajā acu uzmetienā “Paplašinātajam SK” ir nesliktas enerģijas. Krāsa: iedzelteni saulaina; Enerģija: priecīga, optimistiska, brīva...Spēks un prieks...Un te pat: sastindzinošas enerģijas būtības apakšā...

Tēvs: Tu vēl visu diapazonu neizklausījies. Pamēģināsim vēl radioaktivitāti...

– Lai iet.

Radioaktivitāte:

Netīra, stiprs fons, vibrācijas zemas

Radioaktivitāte:

Tīrs Avots

Radioaktivitāte:

Ļoti tīra un stipra, augsta

Radioaktivitāte:

Izteikta, sajūtama

 

Kas ir šī radioaktivitāte? Ko tā atspoguļo?

Tēvs: Tā ir nodomu tīrība vai netīri avoti...

Pētu “radioaktivitāti”, piesaucot un jautājot: “Kāda tev ir radioaktivitāte?” un jūtot Sev iekšienē.

Sanats Kumara: liela, tīra, vienmērīga visos diapazonos...

El Morija: stars no SK sastāva, viens no “slotas”...

Kuthumi: ļoti tuvu spīd, tieši blakus... SK gaismas apakšējā daļa...

Ozīriss: maigs lāzera stars, ietinošs, ārstējošā radioaktivitāte...

Mihaēls. Pajautāju: Kāda tev ir radioaktivitāte? un iegrimu viņa Mīlestībā...

Tēvs, mūsu “kurss atšķiršanā” ir pabeigts?

Jā, laiks gulēt, mana skolniece. Ar labu nakti!

Ar labu nakti, kaut gan pat nakts jums nav...

 

Pievienots 02.01.2014, atjaunots 09.01.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati/zdes-chto-to-chto-nado-prosto-osoznat

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Krieviski “проводная реакция... Проводник с соответствующим разрешением (диаметром) (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski “без страха и упрека” (Tulk. piezīme)