Елена Лозинская - Реализация Звёздных Душ на Земле

Jeļena Lozinska - Zvaigžņu Dvēseļu realizēšanās uz Zemes

18 03 06 03

Daudzi, kas nāk no ārpuszemes civilizācijām, pašlaik ir iemiesoti uz Zemes cilvēku ķermeņos. Zvaigžņu Dvēseles uz Zemes, kas dzimušas dažādās galaktikās, zvaigžņu sistēmās un pat citos Visumos.

Visas pievilka Zemes unikalitāte, jo taču tikai šeit ir savākti kopā tādi jēdzieni kā: mīlestība, prieks, smiekli, laime.

Uz citām planētām ir nosliece uz tehnisko un materiālo attīstību, viņas tā nemīl, tā nejūt.

Zeme kļuva mums par dzimtajām mājām, un visām Zvaigžņu Dvēselēm ir ļoti svarīgi nodzīvot zemes dzīvi, izmantojot visas iespējas, kuras sniedz mums zemes apstākļi un mūsu civilizācija.

 

Sk. arī Zemes un Kosmosa dvēseles: kā noteikt sevi[1].

 

Kā uzzināt, no kurienes ir mana Dvēsele?

Savas izcelšanās vēsturi var uzzināt, izmantojot reinkarnacionikas instrumentus. Taču galvenais – tas nenozīmē vienkārši apmierināt savu ziņkāri, uzzinot savas zvaigžņu sistēmas vai planētas nosaukumu, bet saprast, kādēļ jūsu Dvēsele atnāca uz Zemi un iemiesojās tieši pašlaik.

Pat ja iegremdējumos mums atnāk nosaukumi, tad ir ļoti grūti orientēties tajos. Piemēram, Andromedas miglājs – tā ir zvaigžņu sistēma, kurā atrodas tūkstošiem civilizāciju.

Bet, no otras puses, katrai civilizācijai ir savas īpatnības, un tā pati Andromeda specializējas darbā ar cilvēka apziņu, vācot un apstrādājot informāciju par cilvēces attīstītības līmeni.

Ļoti bieži informācija par civilizācijas nosaukumu nenāk tiešā veidā, un paši šo civilizāciju pārstāvji izskaidro to tādā veidā, ka mūsu valodā vienkārši nav šo nosaukumu vai tiem ir pilnīgi citāda jēga.

Turklāt ir ļoti svarīgi, lai mēs nepiesaistītos planētas vai zvaigžņu sistēmas nosaukumam, bet raudzītos plašāk uz savas izcelsmes vēsturi.

 

Kādēļ mēs uz Zemes esam tieši pašlaik?

Nav noslēpums, ka Zeme pašlaik iet cauri ļoti interesantam periodam, kura mērķis – pāriešana uz augstākām dimensijām. Un daudzas Zvaigžņu Dvēseles sniedz nenovērtējamu palīdzību planētai, izmantojot savu civilizāciju pieredzi.

Viņām piemīt unikāli talanti un spējas, viņas saņem palīdzību un atbalstu no savām zvaigžņu ģimenēm, tāpat kā mēs saņemam atbalstu no savas zemes dzimtas.

18 03 06 04

Saiknei ar savu civilizāciju tādi cilvēki aktivē uztveres kanālus[2], nodibina telepātiskus sakarus ar savu zvaigžņu ģimeni un iegūst atbalstu informācijas, jaunu tehnoloģiju, unikālu metožu un enerģijas veidā.

Un civilizācijas ir ieinteresētas, lai iznācēji no tām, “zvaigžņu sējums” – kā viņi sauca savus sūtņus – spētu šeit realizēties.

Viņas ir ļoti ieinteresētas:

  • pētīt cilvēka ķermeņa iespējas ārpuszemes spēju izpausmē;
  • ieraudzīt, cik sarežģīti būs cilvēkam atminēties un, galvenais, pieņemt savu izcelsmi no zvaigznēm;
  • cik lielā mērā Zvaigžņu Dvēsele spēs realizēties zemes plāna ķermenī, atrast adekvātu pielietojumu spējām, kuras raksturīgas konkrētajai civilizācijai.

 

Kādas īpatnības pastāv, realizējoties Zvaigžņu Dvēselēm?

Tātad atkarībā no savas specifikācijas Zvaigžņu Dvēseles var uzņemties dažādus uzdevumus savam iemiesojumam uz Zemes.

Uzskaitīsim dažus no tiem:

1. Strādāt pie cilvēku apziņas paplašināšanas, tādā veidā sagatavojot viņus dzīvei augstākās dimensijās.

Tāda Zvaigžņu Dvēsele var nākt no civilizācijas, kurai ir iestrādes šajā jomā un ir instrumenti, adaptēti zemes apstākļiem.

Tādiem cilvēkiem piemīt spēja iziet aiz ierasto priekšstatu ietvariem un “vest ārā” citus aiz to ierobežojumu robežām, kurus mums diktē mūsu dzīve.

Viņi dod grūdienu un iespēju paplašināt robežas saviem priekšstatiem par sevi pašiem un par savu telpu.

2. Daudzi dziednieki nāk no ārpuszemes civilizācijām, kurām ir liela pieredze veselības atjaunošanā un uzturēšanā.

Pašlaik viņi palīdz cilvēkiem iet cauri visiem transformācijas un pārejas procesiem. Katram no viņiem piemīt unikāls dziedināšanas talants, savas metodikas un iestrādes.

 

Sk. arī 10 pazīmes, ka jūs piedzīvojat ķermeņa, dvēseles un gara transformāciju.

 

18 03 06 05

3. Zvaigžņu Dvēseles var uzņemties misiju izplatīt jaunu informāciju, izglītošanu un apmācību.

Parasti tie ir labi organizatori, novatori, kas zina savu darbu un spēj aizraut citus. Viņi savas spējas izmanto, lai strukturētu jauno sabiedrību, apvienotu cilvēkus uz pilnīgi jauna pamata, citām interesēm un motivācijas.

Man šķiet, ka Reinkarnacionikas Institūta vadītāju Māri Drešmani var droši pieskaitīt šai kategorijai.

4. Kontaktieri, čeneleri, kas nodod zināšanas un palīdz nodibināt sakarus ar Augstākajām sfērām un ārpuszemes civilizācijām.

Pateicoties savām spējām, nodrošina informācijas un enerģētikas atbalstu no Augstākajiem spēkiem.

Daudzi no viņiem reiz vienkārši “konstatē” savas kontaktiera spējas, “atminas” bijušo pieredzi un ļoti organiski iekļaujas komunikācijā starp divām pasaulēm.

5. Iznācēji no tām civilizācijām, kuras nevarēja izvairīties no savas planētas bojāejas savu iedzīvotāju vainas dēļ un kuras deva zvērestu, ka nekad nepieļaus traģēdijas atkārtošanos uz Zemes.

Šīs gaišās dvēseles māca bērnus mīlēt, aizsargāt dabu un dara visu iespējamo, lai Zeme neietu bojā no savu iedzīvotāju rokas.

6. Tie var būt visvienkāršāko profesiju pārstāvji, kuri savā darbā ieliek mīlestību, pacietību, vēlmi rūpēties par citiem. Viņi nemanāmi ienes savas zināšanas un ārpuszemes pieredzi ikdienas darbā.

18 03 06 06

 

Ar ko tad mūs pievilka planēta Zeme?

Daudzas Zvaigžņu Dvēseles, sasniegušas pilnību savā civilizācijā, nāk uz Zemi pārbaudīt sevi jaunos, daudz skaudrākos apstākļos.

Tas viņām ir milzīgs izaicinājums – iziet cauri pilnīgai nepieņemšanai, protestam un neizpratnei un nonākt pie sava potenciāla pilnīgas atklāšanas, lai izzinātu savas iespējas zemes apstākļos.

Uz kādu konsultāciju pie manis atnāca kliente ar skaidru pieprasījumu saprast, kādēļ viņa ir šeit, uz Zemes.

 

Sk. arī Kāds ir jūsu iemiesojuma mērķis?[3]

 

Viņa ļoti nemājīgi jutās cilvēka ķermenī, tas viņai bija pārāk inerts, neveikls, bija jūtams kā balasts un bieži kā ignorētājs.

Bija redzama viņas viennozīmīgā pozīcija – nepieņemu zemes dzīvi, gaidu, kad tā beigsies, – viņas pagaidu statuss, uzturoties šajā telpā, kas ļoti traucēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ģimenē un sabiedrībā.

Es viņai liku priekšā paskatīties, kā viņa nonāca uz Zemes, kāpēc atstāja savu dzimto planētu. Mēs ieraudzījām, ka viņa bija ievērojams zinātnieks, kurš savā darbā bija sasniedzis noteiktus griestus un vēlējās paplašināt darbības lauku.

Un, tā kā viņas civilizācija jau bija diezgan augstā līmenī, tad radās ideja izmēģināt sevi uz mazāk attīstītas planētas. Zeme viņu pievilka ar ainavas un klimata līdzību, bet galvenais, viņa ieraudzīja, cik daudz darba stāv priekšā izdarīt uz šīs planētas!

18 03 06 07

Un, kā īsta zinātniece, viņa bija sajūsmā, ka sagaidāmi tik daudzi grūti uzdevumi. Un, jo sarežģītāks, jo mulsinošāks ir labirints, jo lielāka bija vēlēšanās pārbaudīt sevi.

Uz Zemes viņa atrada ideālus apstākļus pašrealizācijai: ļoti grūti un ļoti interesanti, tas bija īsts izaicinājums viņas talantiem un spējām. Mēs ieraudzījām, ka viņas vērīgais prāts un labās organizatora spējas var sekmīgi izpausties arī tagad.

 

Kādas mums ir attiecības ar savām civilizācijām?

Zvaigžņu Dvēseles nes arī lielu labumu savām zvaigžņu ģimenēm: viņas palīdz savām civilizācijām iegūt jušanas un mīlestības pieredzi, jo daudzas civilizācijas ir upurējušas jūtas par labu ātrai attīstībai un tehniskajam progresam.

Dažām Dvēselēm ir kontrakts ar savu civilizāciju informācijas piegādāšanā, viņas ir sava veida reportieres, nosūtītas uzdevumā.

Viņas komfortabli jūtas šajā lomā, pildot šo misiju. Taču arī bieži konsultācijā noskaidrojas, ka Dvēsele jau ir izpildījusi savu pienākumu daļu saskaņā ar kontraktu ar savu zvaigžņu ģimeni un var iziet no savas kalpošanas ietvariem.

 

Sk. arī Kontrakti, kurus dvēsele ir izvēlējusies pildīt[4]

 

Tādos gadījumos Dvēsele iegūst izvēli sekot savam pašas ceļam un patstāvīgi atrast to, ar ko viņai ir interesanti nodarboties.

18 03 06 08

 

Kā tad cilvēki nonāk pie sapratnes, ka viņi ir Zvaigžņu Dvēsele?

Protams, ka ļoti nedaudzi apzinās sevi vienā vai otrā lomā. Ir daudz cilvēku, kuri pat nenojauš un dzīvo pilnīgā neziņā par savu izcelsmi.

Kādā konsultācijā pie manis griezās sieviete, kura bija izgājusi rehabilitācijas seansus pie osteopāta. Speciālists palīdzēja atjaunot ķermeņa kreiso daļu, kura bija cietusi kā pēc avārijas, lai gan šajā dzīvē nekādas avārijas viņai nebija.

Viņa griezās pēc palīdzības, lai noskaidrotu, no kurienes tas velkas, no kāda pagātnes iemiesojuma un kāpēc ir izpaudies tieši tagad. Avārija patiešām notika, bet pirms ļoti daudziem gadiem, kad viņa atstāja savu planētu kosmosa kuģī.

Katastrofa notika ne viņas vainas dēļ, taču viņa jutās netieši iesaistīta traģēdijā, jo kā ārste nespēja glābt mirstošo kuģa kapteini un visa šī lidojuma misija palika bez pienācīgas vadības, kas tad arī noveda pie traģēdijas.

Šī vainas apziņa tad arī aktivēja senās pagātnes atmiņu kā fiziskas traumas izpausmi uz ķermeņa. Pastrādājušas ar vainas apziņu, mēs izgājām uz savu zvaigžņu sakņu atzīšanu un negaidītu sakara kanāla aktivāciju ar savu civilizāciju.

Izrādās, viņi sen gaidīja tādu gadījumu, lai pievērstu viņas uzmanību ārpuszemes izcelsmei, aizdomājoties par spēju atklāšanu, kuras viņā ir ieliktas.

Iegremdējumā mēs arī paskatījāmies momentu, kad viņa ieradās uz Zemes, viņu pēc katastrofas izglāba citas civilizācijas kuģis.

18 03 06 09

Interesanti, ka zemieši visus atnācējus transportlīdzekļu un pārdabisko spēju dēļ uztvēra kā dievus, kas nokāpuši no debesīm. Bet tā jau ir tēma citai publikācijai.

Ja jūsos kaut kas rezonē, ja jūs piemeklē domas un nojausmas un jūs nekādi nevarat iziet uz savu realizēšanos, tad varbūt ir pienācis laiks pavērt aizsegu un paskatīties, kādu bagāžu jūs esat atnesuši no savām zvaigžņu mājām, kādas spējas un talanti gaida savu atvēršanos.

Tāds ceļojums pagātnē var pavērt noslēpumu, kāpēc jūs parādījāties uz Zemes, noskaidrot cēloni jūsu iemiesojumam šeit un, kas nav nesvarīgi, sajust nesaraujamo saikni ar savām zvaigžņu mājām un atbalstu.

 

P.S. Vai jūs piemeklē domas par savu ārpuszemes izcelsmi? Un ko jums nozīmē: Dvēsele ne no Zemes?

 

 18 03 06 10

Jeļena Lozinska

sphereoflove.info/

Kontaktiere, reinkarnacionikas konsultante. Vietnes “Mīlestības sfēra. Augstāko spēku portāls (Сфера любви. Портал Высших сил)” līdzautore.

 

 

Pievienots 06.03.2018.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/zvezdnye-dushi-na-zemle/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/jevgenija-goreva/11-dazadi/2745-jevgenija-goreva-zvaigznu-un-zemes-dveseles-nosaki-sevi (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/794-irina-akulova-atgriesanas-pie-sevis-7-prakses-kuras-plidzes-iemacities-dzirdet-savu-dveseli (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/tatjana-beglaka/11-dazadi/1367-tatjana-beglaka-kads-ir-jusu-iemiesojuma-merkis (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/tatjana-beglaka/11-dazadi/1689-tatjana-beglaka-debesis-noslegtie-kontrakti (Tulk. piezīme)