Гебель Татьяна - Прошлое воплощение в будущем, которое ещё не наступило

Tatjana Gebela - Pagātnes iemiesojums nākotnē, kura vēl nav pienākusi

18 06 28 03

Dvēsele iemiesojas tajos laikmetos un laikos, kuri atbilst viņas uzdevumiem un mērķiem. Un viņai nav svarīga hronoloģija.

Dvēsele var nodzīvot dzīvi viduslaikos, pēc tam nodzīvot akmens laikmetā, nākamo dzīvi nākotnē, kuru mēs vēl nezinām, bet pēc tam iemiesoties mūsu laikā.

Un pat vēl vairāk, Dvēsele var atkal un atkal iemiesoties apmēram vienā un tajā pašā laikā, lai izdzīvotu daudz pieredžu tieši šajā periodā.

Tas ir ļoti aizraujoši – apzināties atbilstību starp to, kā mēs uztveram mūsu zemes plāna laiku un laiku Dvēseļu Pasaulē.

Pārdomājot to, es ieinteresējos, vai mana Dvēsele pēkšņi ir iemiesojusies nākotnē attiecībā pret manu šo iemiesojumu? Vai es kādreiz esmu dzīvojusi nākotnē?

Tāpēc vienā no iegremdējumiem es palūdzu Audzinātājam parādīt man kaut ko no nākotnes attiecībā pret manu pašreizējo dzīvi.

 

Sk. arī Ārpus laika un telpas: nākotnes un paralēlās dzīves[1].

 

Apdzīvojamā planēta

Pēkšņi es ieraudzīju planētu kā bālganu gāzes mākoni ar vieglām iezilganām un zaļganām nokrāsām.

Bet zem biezās gāzveida un mitrās atmosfēras bija ūdens. Okeāns bija sekls, tas stiepās starp daudzām nelielām klinšainām saliņām.

Uz šīs planētas mitinājās tikai dzīvnieki. No mugurkaulniekiem es ieraudzīju tikai ūdenī stāvošu brontozauru, kurš dzīvo klinšu tuvumā un barojas ar aļģēm un citiem ūdens augiem.

18 06 28 04

Lidojošu sugu dzīvnieku šeit nebija, droši vien pārāk biezās atmosfēras dēļ. Daži dzīvnieki varēja rāpties pa klintīm, taču galvenokārt visi bija ūdensputni.

Pēkšņi es sajutos kā viena no salātzaļi iezilganajām caurspīdīgajām būtnēm, kuras mīt sāļajā ūdenī, centimetrus 20-30 diametrā. Mēs bijām kaut kas vidējs starp medūzām un augiem un pat pratām izstrādāt skābekli fotosintēzes procesā.

Neraugoties uz mūsu primitīvo formu, mēs pratām nedaudz domāt un sazināties savā starpā. Taču mūsu saprāta pietika tikai ikdienas dzīves rūpēm, mēs nevarējām ne intelektuāli attīstīties, ne kaut ko apmācīties.

Toties mēs varējām telepātiski kontaktēties ar citām būtnēm.

 

Sk. arī Telepātija: nāru slepenā valoda[2].

 

Es biju apaļa kā bumbiņa, un pa visu manu ķermeni bija izvietotas mīkstas adatiņas, ar kuru palīdzību es pārvietojos ūdenī. Tās nepieciešamības gadījumā varēja kļūt cietas, lai pārvarētu šķēršļus un akmeņus uz sēkļa.

Man bija tikai viena acs, kura atšķīra plašu gaismas spilgtuma spektru, atpazina dažādas enerģijas un vēl kaut ko, kam nosaukumu es nezinu.

Tādu būtņu bija ļoti daudz visur ūdenī. Mātītes vairošanās periodā izaudzēja kaut ko līdzīgu oranžai mīkstai pleznai, kas atgādināja zirga asti, sava ķermeņa garumā un platumā.

Vairošanās notika kā zivīm – nārstojot.

Tās bija ļoti miermīlīgas būtnes. Mūs neēda plēsoņas, kaut arī mēs nebijām indīgas.

Mēs barojāmies ar kaut ko līdzīgu planktonam. Un, galvenais, mēs barojāmies ar vielām ūdenī, kas kaitīgas citām būtnēm, un pārstrādājām tās, uzlabojot planētas ekoloģiju.

Atnāk zināšana, ka šī planēta ir eksperimentāla. Es redzu cilvēkus uz kādas no salām, tērpušos sudrabaini baltos kombinezonos, viņi kāpj ārā no apaļa cilindriska kosmosa kuģa.

Es saprotu, ka šie cilvēki mūs radīja. Radīja tieši tam, lai mēs pārstrādātu tās vielas, kuras kaitīgas citiem dzīvniekiem, attīrītu un uzlabotu ūdens vidi.

18 06 28 05

 

Tad tomēr es esmu cilvēks!

Un pēkšņi es uzzinu, kāpēc es to visu redzēju. Notiek zināma apskaidrība: sieviete, kura atlidoja uz šo planētu un bija cilvēku grupā krastā, – tā biju es! Tāpēc mans Audzinātājs arī parādīja man visu līdz tam, lai es varētu saprast, kas notiek!

Tagad es jutos vienlaikus šī sieviete un tā būtne, lai apzinātos savstarpējo saikni.

 

Sk. arī Tikšanās ar sevi nākotnē[3].

 

Vēlāk es uzzināju, ka mana Dvēsele iemiesojās eksperimentālajā dzīvniekā, lai testētu viņa dzīves un citas funkcijas. Tikai daudz vēlāk es uzzināju, ka tādi paralēli iemiesojumi pa starpu arī ir iespējami.

Tāpēc mana apziņa atvienojās no viņām abām, un es, kā Dvēsele, vēroju no malas sievieti, kurai man būs jābūt reiz nākotnē.

Sieviete bija slaida zaļacaina eiropiete ar vara krāsas matiem, kas vijās līdz pleciem un bija nedaudz redzami zem kostīma.

Pareizi sejas vaibsti, tumšas skropstas, taisns deguntiņš. Nekrāsojusies, dabiski skaista.

Viņa bija gēnu inženiere, atvedusi sev līdz kārtējos organismus, un laida viņus ārā šajā ūdens vidē.

18 06 28 06

Redzu arī citas būtnes, kuras pati radīju tajā dzīvē. Kaut ko līdzīgu izmainītai vardei un tritonam ar kaut kādām īpašām iezīmēm.

Uz salas vēl bija cilvēki seši. Kāds ņēma grunts un ūdens paraugus, citi, tāpat kā šī sieviete (es), sēdināja ārā līdzatvestos citu formu dzīvos organismus.

 

Zinātnieks, kurš pēta planētu

Man daudz kas atklājās tajā iemiesojumā. Atnāca informācija, ka tā meitene, kura es kādreiz biju, sen dzīvo uz citas planētas, un viņas partneris nav ar viņu, nav šajā grupā. Viņš strādā citā vietā, kaut kur tālu.

Viņu laika cilvēkiem ir kontakti ar dažādu formu un intelekta līmeņu būtnēm, kas mitinās uz citām planētām. Viens tāds strādāja grupā, kuru es redzēju.

Tas bija rozīgi sarkans reptiloīds brillēs, līdzīgs gaiļa un dinozaura sajaukumam, kurš prot mainīt savu formu. Viņš ir ļoti miermīlīgs, viņam patīk jokot, viņš ir iegrimis zinātnē un nodarbojas ar visdažādākajiem aprēķiniem.

Vēlāk, Reinkarnaciono pētījumu klubā, atnāca informācija, ka dažām būtnēm nav nepieciešami skafandri uz svešas planētas, jo viņas spēj mainīt savu fizisko apvalku, piemērojot ķermeni aktuālajai dzīves videi.

Man parādīja planētu, līdzīgu mūsu Zemei, uz kuras es dzīvoju tajā iemiesojumā. Cik sauļu un cik pavadoņu planētai ir, es neredzēju, bet uz virsmas bija tādas pašas krāsas kā uz Zemes saules gaismā.

Okeāna tur bija ļoti maz, pašas lielākās ūdens telpas atradās polos. Bet virsmu veidoja viens kontinents, kurš sastāvēja no 5-6 gandrīz kopā saplūdušiem mazākiem kontinentiem.

Šis kontinents aizņēma gandrīz visu planētas virsmu un bija klāts spilgti zaļiem bieziem mežiem. Šur tur bija redzami ezeri. Upes gandrīz nebija redzamas, droši vien tāpēc, ka tās slēpa meži.

18 06 28 07

Šī planēta bija milzīgs zinātniski pētniecisks eksperimentāls centrs, viens no daudziem.

To apdzīvoja dažādas saprātīgas būtnes no dažādām planētām un, iespējams, pat no dažādām galaktikām. Visur valdīja ļoti mierīga un draudzīga atmosfēra.

Šeit zinātnieki no dažādām planētām nodarbojās ar zinātniskiem izstrādājumiem, pirmām kārtām, ekoloģiskiem.

Viņi izstrādāja dažādus paņēmienus, lai uzlabotu ekoloģiju uz citām planētām, vai to, ko vajag izdarīt, lai planēta būtu dzīvotspējīga, varētu atdzemdināt un uzturēt dažādu būtņu dzīvi.

Zinātnieki strādāja kā ar augiem, tā arī ar visdažādākajiem dzīviem organismiem, lai planētas nebūtu līdzīgas cita citai, kā Zeme, bet būtu individuālas. Zinātnieki ņēma vērā katras planētas īpatnības.

Tieši uz šīs planētas tika izstrādāti un izaudzēti lodveidīgo būtņu, kas uzlabo ekoloģiju uz citas planētas, pirmie eksemplāri.

Planētas iekšienē lielās baltās alās atradās visas laboratorijas un citas tehniskas konstrukcijas un ierīces, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu planētu un tās ekoloģiju.

Paši zinātnieki dzīvoja uz virsmas, kur ir visi apstākļi dzīvei, tuvināti tam, pie kā viņi ir pieraduši uz savām planētām. Eksistē izklaižu un brīvā laika organizēšanas centri.

Uz planētas viss ir savstarpēji saistīts un ekoloģisks, un visi dzīvo ciešā saskarsmē ar dabu. Cilvēkiem nav nepieciešams tas, ko vajag mums. Viņiem nevajag tādas mājas, kanalizāciju un citus civilizācijas labumus pēc mūsu priekšstatiem.

Tur viss funkcionē citādi, ar citādiem paņēmieniem. Atkritumi, piemēram, tūlīt tiek pārstrādāti un atkal atgriežas dabā.

18 06 28 08

 

Barība un dzīves ilgums

Lai būtu veselīgi, viņi regulāri dzer ūdeni un visādus šķidrumus. Barība sastāv no presētām plāksnītēm ar visiem nepieciešamajiem mikroelementiem un vitamīniem.

Garša visai šai barībai ir gandrīz vienveidīga, ar vieglām variācijām. Turklāt cietas barības trūkums zobus neietekmēja.

Cilvēki tagad gandrīz nekad neslimo, izņemot lūzumus un ievainojumus. Dzīves ilgums – aptuveni 120 gadi, un pat vecumā viņi izskatās ne vecāki par vidējo vecumu.

 

Sk. arī Spēja ieskatīties nākotnē ir katrā no mums[4].

 

Atrodoties uz citām planētām, visi izmanto taimerus-sinhronizatorus, dažreiz kā masīvu biezu aproci uz rokas.

Tas ir tālab, lai darbotos planētas vietējā laika ritmā, taču nepakļaujoties izmaiņām, bet turot savu bioloģisko ritmu.

Taču tas ne vienmēr darbojas vienmērīgi atkarībā no planētas diennakts ritma un citiem kritērijiem. Tādos gadījumos eksistē citas bioritmu aizsardzības metodes, viss ir ļoti pārdomāts.

Es palūdzu arī parādīt man augstu tehnoloģiju instrumentus no nākotnes, bet par to kādu citu reizi.

Ar to mūsu saziņa beidzās, un man bija laiks atgriezties no iegremdējuma. Vēl ilgi es atminējos un apdomāju visu ieraudzīto un izjusto.

Tomēr tas ir lieliski, ka mūsu planēta eksistēs arī turpmāk, dzemdinot cilvēkus, kas augstu vērtē un sargā katras planētas ekoloģiju.

 

P.S. Jūs esat skatījušies savus iemiesojumus nākotnē?

 

 Tatjana Gebel

Tatjana Gebela

 

Reinkarnacionikas konsultante, nesu praktisku labumu cilvēkiem, izmantojot reinkarnacionikas zināšanas un instrumentus

 

Pievienots 28.06.2018.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/uchenyj-issleduyushhij-planetu/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/tatjana-beglaka/11-dazadi/1293-tatjana-beglaka-arpus-laika-un-telpas-pagatnes-nakotnes-un-paralelie-iemiesojumi (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/3952-maija-dinova-naru-slepena-valoda-svesu-domu-lasisana (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3838-nadezda-batalova-tiksanas-ar-sevi-nakotne (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/jevgenija-goreva/11-dazadi/2739-jevgenija-goreva-speja-ieskatities-nakotne-ir-katra-no-mums (Tulk. piezīme)