Юлия Перлик - Ангелы рядом

Jūlija Perlika - Eņģeļi ir blakus

17 12 01 01

Dvēsele sauc tevi

Что стоит быть добрее, проще людям?

В часы ненастья руку протянуть?

А вдруг такого шанса больше и не будет?

Вот так прийти и просто в душу заглянуть?

Понять всё то, о чем душа страдает,

Чему не рада и от чего грустит.

Да даже помолчать… ты знаешь, помогает!

Быть рядом — можно душу излечить!

Порадовать одним своим визитом…

Смахнуть слезу, улыбки дать права,

Чтобы душа забыла о ненастьях,

Чтобы поверила в себя и поняла:

Нет одиноких, нет на белом свете,

Есть те, кто хочет, должен быть один!

Быть может, год, а может, еще больше —

Дожить до мудрости и времени седин ..

Всё это лишь на пользу этим людям,

И зря они от этого бегут…

Но как познать свой путь,

Как не в тиши от миллионов судеб

К своей судьбе все двери распахнуть

И так позвать, и так взмолиться богу

В надежде, что услышит он тебя,

Довериться и указать дорогу

К своей душе! Она зовёт тебя!

Vai cilvēkiem daudz maksā būt labestīgākiem, vienkāršākiem?

Ķibeles brīdī roku pasniegt?

Un ja nu tādas iespējas vairs nebūs?

Lūk, tā atnākt un vienkārši dvēselē ieskatīties?

Saprast visu to, par ko dvēsele cieš,

Par ko nav priecīga un kādēļ skumst.

Un pat paklusēt… tu zini, palīdz!

Būt blakus – var dvēseli izdziedēt!

Iepriecināt ar savu vizīti vien…

Notraukt asaru, smaidam dot tiesības,

Lai dvēsele aizmirstu par ķibelēm,

Lai noticētu sev un saprastu:

Nav vientuļo, nav visā pasaulē,

Ir tie, kas grib, vismaz vienam jābūt!

Varbūt gadu, bet varbūt arī vairāk –

Nodzīvot līdz viedumam un sirmuma laikam…

Tas viss tikai nāk par labu šiem cilvēkiem,

Un velti viņi no tā bēg…

Bet kā iepazīt savu ceļu,

Ja ne klusumā no miljoniem likteņu,

Pie savas dvēseles visas durvis plaši atvērt

Un tā pasaukt un tā sākt dievu lūgt

Cerībā, ka izdzirdēs viņš tevi,

Uzticēties un norādīt ceļu

Pie savas dvēseles! Viņa sauc tevi!

 

17 12 01 02

 

Eņģeļi ir blakus

Ты видела ангела?

Он вчера приходил.

Знаешь, смотрел, глаз с тебя не сводил.

Ты тоже смотрела прям на него.

Рассмотреть удалось?

Что тебе привлекло?

 

Нет… не видела… просто смотрела,

Но почему-то в мурашках мое было тело,

И чувство такое, что будто со мной

Прям рядом, так близко есть кто-то родной.

Глаза проглядела… Так увидеть хотела…

 

Да… помню всё до последнего слова.

Так было со мной,

не была я готова

К видениям и трансляциям тонкого мира.

Не видела, но всем сердцем любила

И очень просила душу свою

Показать мне всех тех, кто невидим, но кого я люблю.

 

Шли годы… не день и не два пробежали…

Три года, три года я пыталась всмотреться…

Уж очень хотелось не только вглядеться,

А полностью слиться с тем миром, что виден не многим,

Хотя ведь к нему не закрыты дороги!

И каждый способен войти в тонкий мир

И знать, что он вечен и вечно любим!

 

Так много всего за чертой, за порогом…

Так манила Душа и разглядела.

Можно лишь чудом назвать этот миг:

Вдруг предо мною образ возник —

первый мой ангел из тонкого мира,

Любил он меня, и его я любила.

 

Ангел-хранитель мой!

Самый прекрасный, и образ такой восхитительный, ясный.

Нежнейшие чувства, потока приём.

Мы просто сплелись: он во мне, а я в нем!

Как будто надела я мантию Неба:

Всё белое, чистое, словно из снега.

 

Мгновенье, лишь миг! Всё пропало…

Опять я как будто одна, и его вдруг не стало.

Я в шоке была! Невозможно понять

Всё, что я испытала!

 

И так, раз за разом — поток, белый свет,

Чувство блаженства, и меня будто нет.

Два мира сплелись — наш и тонкий, что рядом.

Всё вижу, всё знаю, ничего мне не надо.

Всё есть, и всё было и будет.

Жизнь вечна!

 

Послушай, пойми, знай — всё просто, поверь!

Чтобы видеть иные миры,

Люди лгать прекратить лишь должны,

Честными, чистыми стать!

Абсолютно не лгать! Даже себе!

Вот тогда иной мир станет доступным тебе…

 

Не грусти, не печалься,

Решись! Доверься! Душе помолись!

Признайся себе! Стань чиста даже в мыслях!

Каждый день излучай ты из сердца тепло…

Изменится всё…

Поверь мне, всё во вселенной — твоё!

 

Твои ангелы — рядом…

Сердцем влеки — проявятся взгляду…

22.11.2017.

Tu redzēji eņģeli?

Viņš vakar atnāca.

Zini, skatījās, acis no tevis nenovērsa.

Tu arī skatījies tieši uz viņu.

Izdevās saskatīt?

Kas tevi piesaistīja?

 

Nē… neredzēju… vienkārši skatījos,

Bet nez kāpēc skudriņās bija mans ķermenis,

Un sajūta tāda, ka it kā man

Tieši blakus, tik tuvu ir kāds savējais.

Acis izskatīju… Tā ieraudzīt gribēju…

 

Jā… atceros visu līdz pēdējam vārdam.

Tā bija ar mani,

Nebiju es gatava

Vīzijām un translācijām no smalkās pasaules.

Neredzēju, bet ar visu sirdi mīlēju

Un ļoti lūdzu savai dvēselei

Parādīt man visus tos, kas neredzami, bet ko es mīlu.

 

Gāja gadi… ne diena un ne divas aizskrēja…

Trīs gadus, trīs gadus mēģināju vērīgi raudzīties…

Nu ļoti gribējās ne tikai ieskatīties.

Bet pilnīgi saplūst ar to pasauli, kuru redz nedaudzi,

Kaut arī taču pie tās ceļi nav slēgti!

Un katrs spēj ieiet smalkajā pasaulē

Un zināt, ka viņš ir mūžīgs un mūžīgi mīlēts!

 

Tik daudz visa kā ir aiz svītras, aiz sliekšņa…

Tā vilināja Dvēsele, un saskatīju.

Var tikai par brīnumu saukt šo mirkli:

Pēkšņi manā priekšā tēls parādījās –

Mans pirmais eņģelis no smalkās pasaules,

Mīlēja viņš mani, un es viņu mīlēju.

 

Mans sargeņģelis!

Pats brīnišķīgākais, un tēls tik apburošs, skaidrs.

Vismaigākās jūtas, plūsmas pieņemšana.

Mēs vienkārši savijāmies: viņš manī, un es viņā!

It kā es Debesu mantiju uzģērbu:

Viss balts, tīrs, gluži kā no sniega.

 

Mirklis, tikai mirklis! Viss izzuda…

Atkal es it kā esmu viena, un viņa pēkšņi vairs nav.

Es biju šokā! Nav iespējams saprast

Visu, ko izjutu!

 

Un tā reizi pēc reizes – plūsma, balta gaisma,

Svētlaimes sajūta, un manis it kā nav.

Divas pasaules savijās – mūsu un smalkā, kas blakus.

Visu redzu, visu zinu, neko man nevajag.

Viss ir, un viss ir bijis un būs.

Dzīve ir mūžīga!

 

Paklausies, saproti, zini – viss ir vienkārši, tici!

Lai redzētu citas pasaules,

Cilvēkiem tikai melot ir jāpārstāj,

Godīgiem, tīriem jākļūst!

Absolūti nemelot! Pat sev!

Lūk, tad tā pasaule kļūs pieejama tev…

 

Neskumsti, nebēdājies!

Izlem! Uzticies! Dvēselei palūdzies!

Atzīsties sev! Kļūsti tīra pat domās!

Katru dienu no sirds staro siltumu…

Viss izmainīsies…

Tici man, viss visumā – tavs!

 

Tavi eņģeļi – blakus…

Ar sirdi valdzini – parādīsies skatam…

 

17 12 01 03

Vairāk eņģeliskas dzejas terapijas un dzejoļu no Jūlijas, kuri nāk plūsmā, kad viņa tiek pamodināta pat naktī, lasiet šeit[1].

 

P.S. Jūs pazīstat savu Erceņģeli?

 

 Julija Perlika

Jūlija Perlika

вышенеба.рф

 

Inovacionā projekta “Augstāk par Debesīm” dibinātāja

 

Pievienots 17.12.01.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/angely-ryadom/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/3870-julija-perlika-engeliska-dzejas-terapija (Tulk. piezīme)