Юлия Перлик - Единство

Jūlija Perlika - Vienotība

17 08 17

 

Вот ты просто живёшь и идёшь по земле.

Ты растешь, познаешь и всё манишь к себе.

То, что так недоступно умам миллионов,

Миллиардов людей, околдованных, сонных.

 

Всё как будто течёт, и течёт чередом

Отчий дом, а потом создаёшь ты свой дом и свои мир,

свой как будто бы рай.

 

Всё отлично, привычно, и всё объяснимо,

Только мысли, все чувства проносятся мимо,

Да по человеческим меркам

Крутая судьба:

Муж, жена, дочери есть, сыновья…

 

А в душе пустота?

Пусто! И нет никого!

Чисто, красиво и грустно

Пустое, одинокое

Сердце твоё!

 

Нет, беда не в тех людях и лицах,

Встреченных в разный период судьбы.

Дело всё в том, что раствориться не нашлось полностью в ком.

 

Раствориться! Исчезнуть с планеты, на доли секунды себя отыскать,

Ту истину, каплю, искринку, частицу,

Которую так ты стремился познать.

 

Найти и принять всю любовь всех миров, всех существ, всех вселенных.

Слиться! Совсем не дышать, а сердце своё наполнять.

Сплотиться!

В единство, в единство сплотиться

И дальше по жизни шагать.

Lūk, tu vienkārši dzīvo un soļo pa zemi.

Tu audz, izzini un visu vilini pie sevis.

To, kas ir tik nepieejams miljonu prātiem,

Miljardu cilvēkiem, noburtiem, miegainiem.

 

Viss it kā tek, un secīgi tek

Tēva mājas, un pēc tam tu radi savas mājas un savu pasauli,

Savu it kā paradīzi.

 

Viss ir lieliski, ierasti, un viss ir izskaidrojams,

Tikai domas, visas jūtas aiztraucas garām,

Jā, pēc cilvēku mērogiem

“Kruts” liktenis:

Vīrs, sieva, meitas ir, dēli…

 

Bet dvēselē tukšums?

Tukšs! Un nav neviena!

Tīri, skaisti un skumīgi

Tukša, vientuļa ir

Sirds tava!

 

Nē, nelaime nav tajos cilvēkos un sejās,

Kas satiktas dažādos likteņa periodos.

Viss tāpēc, ka izšķīst pilnībā neatradās, iekš kā.

 

Izšķīst! Izzust no planētas, sekundes simtdaļās sevi sameklēt,

To patiesību, pilienu, dzirkstīti, daļiņu,

Kuru tu tiecies izzināt.

 

Atrast un pieņemt visu mīlestību no visām pasaulēm, visām būtnēm, visiem visumiem.

Saplūst! Pavisam neelpot, un sirdi savu piepildīt.

Saliedēties!

Vienotībā, vienotībā saliedēties

Un tālāk pa dzīvi soļot.

 

 

 Julija Perlika

Jūlija Perlika

вышенеба.рф

 

Inovacionā projekta “Augstāk par Debesīm” dibinātāja

 

Pievienots 17.08.2017.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/vselenskaya-lyubov/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe