Юлия Перлик - Ангельская стихотерапия

Jūlija Perlika - Enģeliskā dzejas terapija

16 12 15 02

 

Tu eņģeli gaidi?

Ты ангела ждёшь?! Ну признайся, ответь?!

Он должен прийти и тебя пожалеть?!

Утешить, обнять и слезу утереть?!

Права я?! Ну просто кивни!

Наверное, думаешь, что люди одни

И ангел не встретится им на пути ?

 

Но абсолютно не так всё на свете…

И ангелы есть и на нашей планете

Вот только… белые крылья с их спин отвалились

В тот миг, как на землю они к нам спустились…

 

Похожи они на тебя и меня,

Типичные люди, у них есть семья,

Есть ежедневная служба-работа…

Но несмотря на земные заботы…

 

Их мысли всегда далеко в небесах…

Сердца их питает звезды дальней Свет,

Ведь, знаешь, они прилетели с далеких планет!

А тело в ночи их немножко сияет…

Глаза ярче солнца от счастья мерцают…

 

Люди всё это не замечают… Лишь чувствуют

Сердцем, что рядом сейчас кто-то такой,

Кто им руку подаст

Поможет, поддержит, даст верный совет,

Путь лучший укажет, если выхода нет…

 

Меня поняла ты? Слезу, дай, сотру…

В глаза посмотри мне… Я тебя обниму…

Утешу и душу согрею, а по-другому я не умею…

Tu eņģeli gaidi?! Nu atzīsties, atbildi!

Viņam ir jāatnāk un tevi jāpažēlo?!

Jānomierina, jāapkampj un asara jānoslauka?!

Vai man nav taisnība? Nu vienkārši pamāj!

Droši vien tu domā, ka cilvēki ir vieni

Un eņģeli[1] viņi nesastaps savā ceļā?

 

Bet absolūti ne tā viss ir pasaulē…

Un eņģeļi ir uz mūsu planētas.

Lūk, tikai… baltie spārni no viņu mugurām nokrita

Tajā mirklī, kad uz zemi viņi pie mums nolaidās…

 

Viņi ir līdzīgi tev un man,

Tipiski cilvēki, viņiem ir ģimene,

Ir ikdienas dienests-darbs…

Bet, neraugoties uz zemes plāna darbiem…

 

Viņu domas vienmēr ir tālu debesīs…

Viņu sirdis baro tālīnas zvaigznes Gaisma,

Jo, zini, viņi taču atlidoja no tālām planētām!

Un ķermeņi naktī viņiem nedaudz mirdz…

Acis spožāk par sauli no laimes zaigo…

 

Cilvēki to visu nepamana… Tikai jūt

Ar sirdi, ka blakus pašlaik ir kāds tāds,

Kurš viņiem rokus pasniegs

Palīdzēs, atbalstīs, dos pareizu padomu,

Ceļu labāko norādīs, ja izejas nav…

 

Tu mani saprati? Ļauj, asaru noslaucīšu…

Acīs man paskaties… Es tevi apkampšu…

Nomierināšu un dvēseli sasildīšu, jo citādi es nemāku…

 

Sk. arī Vai eksistē sargeņģeļi?

 

16 12 15 03

 

Divi eņģelīši

По небу порхали ангелы-детки,

Один ангелочек уселся на ветку

Прекрасного дерева, что на земле

Расцвело белым цветом по теплой весне.

 

Уселся, согрелся, обняв воробья,

В окно засмотрелся, а в доме семья:

Мама и папа, у них милый сын,

И этот мальчишка все время один.

 

То смотрит кино, то играет в игрушки,

Но грустно ребёнку… Нет в доме зверушки:

Нет ни котёнка, нет ни щеночка…

Грустит тот мальчишка и думает ночью…

 

Вот, если бы мама и папа купили бы

Дочку

В том магазине, где меня покупали когда-то…

Вот было бы счастье тогда у меня!

 

Стала бы больше наша семья.

Мне очень уж хочется быть старшим братом,

Бегать по дому с большим автоматом

И защищать свою милую Машку, она у меня

Будет точно милашка!

 

Будем играть с ней в машинки, войнушки,

Подушками драться и кувыркаться,

Зимою на санках с горки кататься.

Буду любить и беречь, защищать,

Не буду её никогда обижать!

 

Эх… размечтался я на ночь опять.

Хочу я сестрёнку, но где её взять?..

 

В кроватке ворочаясь, мальчик уснул,

А ангел воробышку в ушко шепнул:

“Воробышек, маленький, я очень хочу

Вон к тому мальчику, в эту семью…”.

 

Пальцем в окошко на них показал,

Подумал немножко и в небо помчал.

Добрался до Бога, ему все поведал,

Спросил разрешения, узнал, что, как сделать.

 

И вот настал чудесный день!

В семье раздался детский смех!

Мальчонка радостно кричит:

“Ура!!! Какое счастье!!!”.

Целует, обнимает всех:

 

“У нас теперь есть Машенька!”.

Сестричка есть у нас!

Купили мама с папой мне все таки сестру!

Debesīs spurdza eņģeļi-bērniņi,

Viens eņģelītis nosēdās uz zara

Skaistā kokā, kurš uz zemes

Bija izplaucis baltos ziedos siltajā pavasarī.

 

Apsēdās, sasildījās, apkampis zvirbuli,

Logā ieskatījās, un mājā ir ģimene:

Mamma un tētis, viņiem mīļš dēls,

Un šis puika visu laiku ir viens.

 

Te kino skatās, te spēlējas ar mantiņām,

Bet skumji ir bērnam… Nav mājā zvēriņa:

Nav ne kaķēna, nav ne kucēna…

Skumst tas zēns un domā naktī…

 

Lūk, ja mamma un tētis nopirktu

Meitiņu

Tajā veikalā, kur mani reiz pirka…

Lūk, būtu laime tad man!

 

Kļūtu lielāka mūsu ģimene.

Man nu ļoti gribas būt vecākajam brālim,

Skraidīt pa māju ar lielu automātu

Un aizsargāt savu mīļo Mašku, viņa man

Tiešām būs mīlulīte!

 

Spēlēsimies ar viņu mašīniņas, kariņus,

Ar spilveniem kausimies un kūleņus metīsim,

Ziemā ar ragaviņām no kalniņa vizināsimies.

Mīlēšu un glabāšu, aizsargāšu,

Nekad viņai pāri nedarīšu!

 

Ak… sasapņojos es uz nakti atkal.

Es gribu māšeli, bet kur viņu ņemt?...

 

Gultiņā grozoties, zēns aizmiga,

Bet eņģelis zvirbulītim austiņā iečukstēja:

“Zvirbulīt mazais, es ļoti gribu

Lūk, pie tā zēna, uz šo ģimeni…”

 

Ar pirkstu caur lodziņu uz viņiem parādīja,

Padomāja nedaudz un debesīs aiztraucās.

Tika līdz Dievam, viņam visu pavēstīja,

Palūdza atļauju, uzzināja, ko, kā izdarīt.

 

Un, lūk, pienāca burvīga diena[2]!

Ģimenē atskanēja bērna smiekli!

Puika priecīgi kliedz:

“Urā!!! Kāda laime!!!”

Skūpsta, apkampj visus:

 

“Mums tagad ir Mašeņka!”

Māšele mums ir!

Nopirka mamma ar tēti man tomēr māsu!

 

16 12 15 04

 

На улице холодно, пасмурно, зябко,

А в доме тепло и уютно, так сладко

Спит в люльке девчушка, малышка,

А рядом братишка читает ей книжки.

 

Потом нежно-нежно целует ей ручку

И шепчет на ушко: «Привет, ангелочек,

Ты знаешь, ведь я тебя сразу узнал,

Я помню, как ты за окошком порхал».

 

Возле окошка сидел воробей,

Услышал он шёпот, взглянул на детей

И давай хохотать:

“Ну надо же! Вспомнил он?! Узнал ангелочка?!

Ты только на них посмотри!

Два ангелочка стали людьми!”.

Ārā ir auksts, apmācies, drēgns.

Bet mājā silti un mājīgi, tik saldi

Guļ šūpulī meitenīte, mazulīte,

Un blakus brāļuks lasa viņai priekšā grāmatas.

 

Pēc tam maigi, maigi noskūpsta viņai rociņu

Un čukst austiņā: “Sveiks, eņģelīt[3],

Zini, es taču tevi uzreiz pazinu,

Es atceros, kā tu aiz lodziņa spurdzi.”

 

Pie lodziņa sēdēja zvirbulis,

Izdzirdēja viņš čukstu, paraudzījās uz bērniem

Un sāk tik smieties:

“Kas to būtu domājis! Viņš atcerējās?! Atpazina eņģelīti?!

Tu tikai paskaties uz viņiem!

Divi eņģelīši kļuva par cilvēkiem!

 

P.S. Vai ticat eņģeļiem? Pastāstiet komentāros, kās jūs pret viņiem attiecaties?

 

 Julija Perlika

Jūlija Perlika

вышенеба.рф

 

Inovacionā projekta “Augstāk par Debesīm” dibinātāja

 

Pievienots 15.12.2016.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/stihi-ob-angelah/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/3868-julija-perlika-mans-engelis (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/vera-prosvirnina/11-dazadi/3821-vera-prosvirnina-ka-berna-dvesele-izvelas-vecakus (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/kristine-nikitina/11-dazadi/3863-kristine-nikitina-engelu-zimes-ka-saprast-to-nozimi (Tulk. piezīme)