Kas ir Kristus?

13 03 28 2Rīga

Sanats Kumara

Kas ir Kristus?

Tas ir tas, uz ko tiecas cilvēks. Visa viņa dzīve ir vērsta uz būtības – gan fiziskās, gan mentālās, gan emocionālās – slīpēšanu. Slīpējums ir individuālo iezīmju, kuras ieplūst konsonansē visu cilvēku kopējā akordā[1], uzasinātība.

Bet ja šie cilvēki vēl nav pietuvojušies Kristus līmenim?

Jūs esat akorda atbalsta punkti un pieskaņojat sev citus unisonā.

Ar ko atšķiras Kristus?

Mīlestība nevis pret katru, bet pret visiem kopā. Visi – tā tu arī esi.

Ja es strādāju planētas apskaidrošanā, es strādāju ar katru cilvēku?

Kopumā – jā. Pamēģini. Tā ir jaunrade, tas enerģētiski nav vienkārši. Taču mēģināt vajag. Pamēģiniet, bet mēs palīdzēsim.

 

Kemptena

Mihaēls – Kristus

Kāpēc hinduismā nav Kristus? Kurai rasei ir šī ticība Kristum?

Hinduismā Krišna bija Kristus apziņas līmenī, kā mēs rakstījām grāmatā “Tu esi Manī, Es esmu tevī[2]”.

Salīdzināsim šīs divas apziņas.

Krišnas apziņa

Kristus apziņa

Es esmu mīlestība

Es mīlu un esmu mīlēts

Viss ir prieks un mīlestība

Es iepazinu Sātanu un guvu virsroku

Maigums ir mīlestības un savstarpējo attiecību pamats

Mīlestība, veidojoša un radoša

Mēs visi esam Dievi

Viss ir dievišķs

Mēs atšķiram savu dažādu augstāko un zemāko apziņu un dažādu būtību vibrāciju līmeņus

Mēs tiecamies uz apskaidrību

Mēs tiecamies uz apskaidrību

Visi mēs esam Debesu Tēva Dēli

Visi mēs esam Debesu Tēva Dēli

Cilvēki no Krišnas Apziņas apskaidrotā stāvokļa pāriet Kristus Apziņas apskaidrotajā stāvoklī, tāpat kā lemūrieši pēc noietā ceļa caur Atlantīdu un Āriešu rasi kļuva apgaismotāki un saprātīgāki. Attīstījās saprāts ticības vietā.

Kāpēc Kristus apziņa ir saistīta ar krusta simbolu?

(atbildes nav)

Ko tu vari piebilst?

Priekš tā, lai izietu uz galaktiskās apziņas līmeni, jums ir jāiziet uz Kristus apziņas līmeni, tas ir minimums, lai pievienotos galaktiskajai kopienai. Ir humānisma, saprātīguma, mīlestības pret kopienu kritēriji, kuri ir obligāti iziešanai uz noteiktu dvēseles līmeni. Šos kritērijus mēs vairākkārt esam klāstījuši – beznosacījuma mīlestību pret visiem cilvēkiem un sevi, humānismu, savienošanos ar Debesu Tēvu, apskaidrošanos.

Es saprotu, kāpēc tu visu laiku uzdod vienādus jautājumus. Tas ir svarīgi, tici, un rīkojies tā arī turpmāk. Tu slīpē savu sapratni un palīdzi cilvēkiem iegūt zināšanas un pārliecību.

 

Alfa

Vai Tev ir zināma Kristus Apziņa? Tu esi Kristus?

Jā, tā ir Kristus enerģija, visuma sākotnējā enerģija. Es arī esmu Kristus, un visām būtnēm augstāk par astrālo plānu ir tāda sevis daļa. Tā neesmu visa Es, tā ir Manis daļa.

Vai viņa ir saistīta ar noteiktu apziņas līmeni, jeb šī daļa ir visos apziņas līmeņos?

Tas ir saistīts ar noteiktu Saprāta attīstību, ar stadiju, kuru jūs tagad apgūstat. Vēlreiz izpratīsim, kas ir Kristus-apziņa.

Duālā apziņa

Kristus apziņa

Augstākā apziņa

Es nosodu, mokos, ciešu 

Es nesu prieku un mīlestību sev un citiem

Mēs esam visas īpašības vienotībā

Tu man, es tev

Es esmu visi cilvēki

Mēs esam viens

Dievs ir Debesīs

Tu esi Manī, es esmu Tevī

Mēs esam viens

Mērķis – iegūt laimi

Viss manī ir šeit un tagad, bet nevis kaut kur citā vietā nākotnē

Es esmu pilnība

Laime – tā ir mīlestība un prieks dvēselē

Laime – tā ir jaunrade un radīšana

Es nezinu, kas ir laime, Es Esmu Viss, tai skaitā arī visi jēdzieni

Iemāci man, Skolotāj

Es esmu gan skolotājs, gan māceklis

Es Esmu Viss

Kā redzi, šeit skaidri ir parādīti pārejas uz Kristus līmeni kritēriji. Tas ir saistīts arī ar saprāta attīstību un pāreju uz apziņas kvantu līmeni. Tas ir saistīts ar noteiktu mīlestības vērtības sapratni un karmisko atbildību cilvēces priekšā, tā ir Pestītāja apziņa. Pestītāji esat jūs visi – Kristi. Jūs glābjat rasi no ģenerēšanās un mentalitātes un tehnoloģisma nesaprātīgas attīstības uz sirsnīguma un visu labklājības rēķina. Jūs esat apzinājušies mīlestības vērtību visos līmeņos – gan cilvēciskajā, gan dievišķajā. Jūs esat sapratuši dzīves jēgu, jūs esat ieguvuši laimi un mīlestību, jūs kļūstat par veidojošām un radošām būtnēm, nevis par labu savām interesēm, bet rases kā planetārās vienotības interesēm. Tikai būtne, kura redz sevi kā visas cilvēku rases neatraujamu daļu, saprot savu savstarpējo sakaru ar visu apkārtējo pasauli.

 

Pievienots 28.03.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/chto-takoe-christos

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Akords – savienošanās vienotībā, konsonanse (pretstats – disonanse) – harmoniska skaņa saskaņā. Mēs slīpējam savas iezīmes, lai savienotos ar citiem cilvēkiem grupveida vienotības apziņā, un mums ir jābūt harmonijā citam ar citu.

[2] Skat. “Ты во Мне, а Я в Тебе” http://shop.sanatkumara.ru/store/books/you-in-me-i-in-thee-detail.html (Tulk. piezīme)