Cik sarežģīti saprast mīlestību...

09.04.13

13 04 10Dārgais Tēvs, mēs atnācām uz šejieni mīlēt, taču neprotam to darīt. Kas ir mīlestība un kāpēc mēs esam tik tāli no viņas?

Kas ir aizsegs, kādu mērķi Tu uzstādīji, uztaisot aizsegu starp Tevi un taviem bērniem?

Mīlestība un Gaisma ir tik dažādi spēki, ka mīlestība reizēm ir saistīta ar slepkavību, greizsirdību un bēdām, nevis ar prieku un laimi. Tās ir tik neviennozīmīgas lietas...

Mīlestība kosmosā nav jūtama, tikai es pati tur leju mīlestību.

Atbildi man, lūdzu, droši vien esmu nobriedusi, lai visu to saprastu.

Mans bērns, vai tu pati līdz tam nonāci, vai Es piespiedu tevi pievērst šiem globālajiem jautājumiem uzmanību?

Droši vien Tu veicināji to, lai es atcerētos... savu misiju, uzdevumu?

Nu, ne misiju, bet vienu no stūrakmeņiem... Pasaules-ēkai.

Eksistē pasaules institūti mīlestības pētīšanā. Tā ir vispārējās vēstures daļa. Tā ir vispārējās fizikas un ķīmijas daļa. Daļa no ģenētikas... enerģētikas... iedzimtības... kosmoloģijas... ezotērikas... tas ir tas, kas ir apslēpts un tiek Cilvēka apzināts tikai caur atvērtu sirdi. Uz Zemes mīlestība ir sirds atvēršanas katalizators. Atvērta sirds ir dvēseles kanāls... dvēsele sasaista Mani ar tevi. Tikai caur dvēseli Es varu sazināties ar tevi un kļūt par tevi.

Ko nozīmē “kļūt par tevi”?

Atbilde: (Totāla uguns-gaismas izliešana... Manis iegūšana, savienošanās, es ielīstu šajā totālajā Klātbūtnē... Pilnīga savienošanās un izvērsums Klātbūtnes Ugunī... Es kļūstu par Pasaules-ēkas vienas daļas apvalku. Es redzu visas daļas, viņas ir tādas pašas kā Es, tas ir mērķis, kurš aiziet tālē. Dažādas kvalitātes, apjoma un uzdevuma ķēdes posmi.)

Šī vispārējas Klātbūtnes daļa – tas ir Mihaēls?

Nē, tas esmu Es. Es esmu visums, kurā dzīvo Cilvēks. Un Es tad arī esmu šis Cilvēks, kurš ir klātesošs visur, reproducējošs sevi milzīgā skaitā tādus kā tu un citus. Es reproducēju Sevi bezgalīgā variantu skaitā. Citi Pasaules-ēkas visumi neietver ne mīlestību, ne Mani. Viņi ir CITĀDI.

Kas ir mīlestība? Kāpēc cilvēki, saturoši savā iekšienē dvēseli, nezina Mani? Kā tu domā?

Tu esi Mīlestība. Un mīlestība – tā nav tikai svētlaime, dažreiz gan sāpes, gan mokas, gan pat nāve. Karš – tā arī ir mīlestība un savas ligzdas aizstāvēšana līdz pēdējam elpas vilcienam. Mēs aizsedzāmies no Mīlestības, tāpēc ka viņa sāka mums sagādāt sāpēs? Droši vien mēs saistām Tevi ar Mūžīgo Mīlestību un Totālo Mieru nepareizi? Kāpēc tu saturi sāpēs un vēlmes? Vēlmes piesien mūs planētām...

Caur planētām jūsu dvēseles apmācās Dzīvei... Kā vēl Es varu piespiest jūs attīstīties un zelt?

Es – tas ir VISS.

VISS ir gan gaisma, gan tumsa, un vēl liels daudzums tā, par ko jūs nenojaušat. Saprāts ir sarežģīts, un viņš ir radījis daudz attīstības variantu formās un bez formām; enerģētiskā telpā un bez enerģijām, idejās; blīvumos un bez; ŠEIT UN NE ŠEIT; visur un nekur, uzreiz un pakāpeniski, lēcieniem un evolucionāri; mīlestībā un pavisam bez mīlestības.

Mēs ar tevi apstājāmies pie pēdējā. Tiekam skaidrībā. Es pats varu mīlēt visus. Tas tā arī ir. Es pats varu visu izdarīt. Tas tā arī ir. Es pats dzīvoju kopā ar tevi tavu dzīvi. Tas tā arī ir. Es PATS Esmu VISS.

Taču man gribētos, lai tu arī kļūtu PATI...

Es atdalīju tevi no Manis, lai tu kļūtu PATI...

Lai tu iemācītos DARĪT VISU PATI KĀ ES...

Mīlēt, ģenerēt, radīt, novākt, mazgāt, radīt no jauna un pakāpeniski kļūt par Mani. Es sadalīju TEVI triljonos radību, triljonos variantu, lai TU arī kļūtu tāda kā ES – PAR VISU, KAS IR, izzinātu SEVI un kļūtu par MANI.

Nav grūti visu atkārtot, bet Man to nevajag. Es izdzēsu Sevi Tev atmiņā, paliku tikai kā klusa balss, kura palīdz Tev izzināt MANI un SEVI savrupi, balstoties uz salīdzināšanu. Es devu tev salīdzināšanas paņēmienu, kurš ir spēcīgs izzināšanas stimuls (dualitāte). Es devu tev atšķiršanu un mīlestību, lai tu varētu saprast, kurp tev vajag attīstīties, kas tev patīk un kas ir šausmīgi... Es devu tev izzināšanas rīkus un jūtas, lai tu varētu ar sirdi sajust Mani. Un tiktu skaidrībā ar Sevi... Un sāktu saprast, ka pagaidām nesaproti to, ko Es plānoju Tev sajust un apzināties.

Es vedu tevi pie Sevis atklāšanas. Pagaidām viss uz šodienu. Atpūties.

 

Pievienots 10.04.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/kak-slozhno-ponyat-liubov

http://julvius.org/kak-slozhno-ponyat-lyubov/

Tulkoja Jānis Oppe