Mūsu daudzdimensionalitāte

14.02.13.

13 02 21 02Dārgā Dieviete Alfa, es klausos tevi. (Aicinājumu no Alfas es izdzirdēju šorīt, kad lidoju pa augstākajām dimensijām.)

Nu beidzot tu esi sapratusi, ka mums ar tevi vajag vēl daudz ko nodot. Aizsegs ir sabrucis, un vajag izmantot jaunās iespējas.

Sāksim uzreiz. Jūs praktiski neko nezināt par to pasauli, kurp gatavojaties augšupcelties. Un mēs sāksim lekciju sēriju par to, kā un kur jūs dzīvosiet pēc augšupcelšanās. Es saprotu, ka to ir grūti uztvert, taču dažas lietas ir pieejamas sapratnei jau tagad.

Tu taču zini, ka ugunīgie ķermeņi ir pavisam citādi pēc formas. Viņi galīgi atšķiras no astrālajiem un pat mentālajiem. Astrālie ķermeņi atgādina jūsu ķermeņus, tikai viņi ir retinātāki, un viņiem ir nevis bioloģisks, bet gaismas saturs. Bet tomēr bioloģiskais ķermenis ir radīts pēc cilvēka saprātīgā astrālā ķermeņa tēla.

Bet mentālie?

Mentālos ķermeņus tu redzēji, kad ceļoji uz Mājām.

Tās ir milzīgas sfēras varavīkšņainos apvalkos, kas atgādina benzīna pleķu krāsainību ūdenī. Katra krāsa – tā ir noteikta informācija par to, kas tas ir un no kurienes, kādas dzīves šī būtne ir nodzīvojusi, tas ir, tā ir Personiskā atšķirība. No viņām līst maigums un vieglums.

Ugunīgais ķermenis nemaz nav līdzīgs cilvēciskajam.

Redzošie mākslinieki taču zīmē tagad Aštaru vai 7. dimensijas Dievietes kā cilvēkus.

Mākslinieki sastāda zemes projekciju no tām enerģijām, kuras viņi uztver, lai pārraidītu tēlu, apmērām tā, kā tu un citi čeneleri traktē mūsu tēlus un sūtījumus. Tas ir, jūs laužat jūsu mentālajā laukā jutīgos tēlus cilvēkam noteiktā veidā, lai saprastu un uztvertu, apzinātos un atšķirtu.

Apmēram tā es pieņemu tavas zināšanas tagad?

Neapšaubāmi. Tā dara visi cilvēki, un tas ir parastais veids, kā tiek pieņemta informācija no augšas. Jūs uztverat plūsmu, atverat sūtījumu, informācijas paketi, savā lineārā veidā, lai apzinātos ar prātu to, ko uztvērusi sirds. Apmēram tāpat jūs atverat sūtījumu mentālajā un ugunīgajā plānā. Eksistē dažādi ātrumi un dažādi dzīves mērķi šajos vibrāciju plānos, taču ugunīgās būtnes apzinās visas apakšējās dimensijas un apskata sevi daudz dziļāk nekā jūs.

Mēs reiz rakstījām, ka pamatā visas būtnes var aplūkot vienu zemāku un vienu augstāku plānu, un tā ir atšķirība no Daudzdimensionālā Cilvēka, cilvēku rases, kura apzinās savu daudzdimensionalitāti. Cik šī informācija ir pareiza?

Jā, vairums būtņu neieskatās tik tālu daudzdimensionalitātē, tāpat kā vairums cilvēku, starp citu. Taču cilvēks ir radīts, lai aptvertu savu daudzdimensionalitāti, izjustu saiknes augstākajos līmeņos. Tā ir jūsu iespēja, jūsu potenciāls, kurš pagaidām nav atvērts. Tagad mēs ķeramies pie tā atvēršanas.

Ugunīgā realitāte kalpo kā zemāko realitāšu prototips. Šeit tiek radīti tie tēli, kuri lidinās ne tikai cilvēciskajos prātos, bet arī astrālajos un mentālajos prātos. Taču doma šeit eksistē impulsos-paketēs, lai spētu noturēt no izkliedēšanās domas enerģiju. Ugunīgās būtnes ģenerē tēlus ļoti ātri, šīs Būtības ir domu tēlu, domas enerģijas avoti pašā smalkākajā plānā un visos pārējos.

Kā jums jūsu izstrādājumi un lietas, zināšanas, veikumi un jūtas ir jūsu dzīves sekas, jūsu radījumi, tā arī šo ugunīgo būtņu dzīves un darbību rezultātā parādās viņu veikumi – radījumi iekonservētu, apstādinātu, fiksētu tēlu veidā, kuri tiek patērēti visos apakšējos plānos atbilstoši viņu vibrācijām. Tam, lai uztvertu šos domu radījumus, eksistē plāns-atšifrētājs, kuru jūs saucat par mentālo. Katrai rasei piemīt savs pašas mentālais ķermenis, un atbilstoši viņam tā atpako to pasaules domas enerģijas daļu, kura ietilpst šajā mentālo un astrālo lauku diapazonā. Tādejādi jūs nevarēsiet saprast savā fiziskajā plānā, teiksim, rases, kurām piemīt citi mentālā lauka diapazoni, būtnes, kuras dzīvo gravitācijas viļņu, augstfrekvenču viļņu diapazonā utt.

Kāpēc eksistē sadalījums plānos, vai nav vienkāršāk, piemītot daudzdimensionālai redzei, mierīgi saņemt informāciju no visurienes? Cilvēka smadzenes ir pārāk mazas, viņām ir ļoti šaurs diapazons enerģijām, kuras viņas uztver, lielākā daļa informācijas pat fiziskajā plānā paliek aiz viņu uztveres ietvariem. Viņas strādā selektīvi, tāpēc ka vēl nav iemācītas uztvert, nav attīstītas pietiekamā pakāpē. Jūsu cilvēcisko dzīvju apstākļi nebija vērsti uz rases attīstību. Jūs izgājāt izdzīvošanas periodu, un tas ir pirmais rases attīstības etaps, kurā viņa rāda savu dzīvotspēju. Jūs parādījāt izdzīvošanas iespēju un attīstījāt to, ko spējāt attīstīt. Pirmām kārtām darbs ritēja ar fizisko apvalku, ar ķermeni, kurš kļūs par nākošo un nākošo zināšanu nesēju. Turpmākie rases attīstības etapi būs vērsti uz daudzdimensionalitātes uztveres padziļināšanu, kosmisko likumu izzināšanu, kuri darbojas tiešā veidā, tādi, kā cēlonis un sekas, un daudzi citi.

Tagad ir svarīgi saprast visu apvalku nozīmi cilvēkā daudzdimensionālajā, un mēs pacentīsimies atklāt šo apvalku mijiedarbības iemeslus. Neskatoties uz to, ka viņi ir atdalīti cits no cita, tas ir, pāriešana no apvalka uz apvalku prasa zināmas pūles, viņi sastāda cilvēka daudzdimensionālā Vienoto Ķermeni.

Astrālā apvalka stāvoklī (astrālajā ķermenī) šī iziešana uz augstākiem ķermeņiem ne tik daudz atvieglojas, cik izšķīst pirmais aizsegs starp astrālo un mentālo ķermeni. Jums kļūst pieejamas mentālā ķermeņa zināšanas un enerģijas, viņas ir daudz tuvāk, jums ir vienkāršāk viņas apgūt un pieņemt.

Bet mēs zinām, ka daudzas astrālās dvēseles pēc nāves gandrīz guļ un neuztver ne tikai mentālo, bet pat astrālo sevis daļu. Vai tas tā ir?

Šeit mēs atkal skaram konkrētus mentālā un astrālā ķermeņa nepilnīgas attīstības gadījumus. Tas, ko tu apraksti, ir konkrētas nepilnīgi attīstītas aizmigušas dvēseles atsevišķs gadījums. Daudz dvēseļu pagaidām atrodas apmācības un pat sākuma attīstības stadijā. Bet mēs runājam nevis par tās vai citas dvēseles konkrētu attīstības fāzi, bet par attīstības potenciālu kopumā, par rasi, viņas iespējām un uzbūvi.

Un tā, jums piemīt daudzi apvalki, par kuriem mēs stāstīsim. Tagad konkrēti par jūsu ugunīgo apvalku, tā kā jūs uz viņu tad arī pārejat pēc iešanu cikla caur astrālajām un mentālajām fāzēm.

Tas ir, mēs vienalga iziesim astrālo dzīvi paātrinātā veidā, pēc tam mentālo fāzi, un tikai pēc tam mēs pāriesim uz ugunīgajiem ķermeņiem?

Tas tā ir. (Kvantu realitātē tas nepavisam nav tā, tā kā eksistē viss vienā punktā, taču priekš jums tas tā ir.) Viss ir atkarīgs no jūsu dvēseles attīstības tempiem: cik spēku un nodomu jūs veltīsiet savai attīstībai, tā tad arī attīstīsieties. Paradokss ir tajā, ka, ja šeit jūs ved un skubina, tad tur jūs paši vedīsiet tos, ko vajag “skubināt” . Un pārējā attīstība būs atkarīga no tiem pūliņiem, kurus jūs pieliksiet tieši savai attīstībai, nevis atpūtai, nevis izklaidēm, bet attīstībai.

Tas ir, brīvā griba ir mūsu brīvība atpūsties vai strādāt?

Gandrīz tā. Ir kaut kādi nepieciešamie pienākumi, bet pārejā daļā jūs varat atļauties daudz vairāk nekā tagad.

Vai arī tur ir paņēmieni pamosties citā līmenī: pastumšana un apmācība, nolaišana un pacelšana, tas, kas pavada mūs šeit?

Viss tas ir daudz lielākā pakāpē nekā šeit. Jūs esat paredzējuši sev veselu gammu tādu veiklu paņēmienu, un uzvedaties tur daudz efektīvāk. Mēs tagad sarunājamies kā viendimensijas būtne ar viendimensijas būtni. Bet tev jāsaprot, ka visas tavas daļas no augšas redz un vada tevi, taču dod vairāk iespēju un daudzveidības vienkārši tādēļ, ka astrālā un vēl jo vairāk mentālā pasaule paredz lielāku visa attīstītību un pieejamību. Nav stingras regulēšanas, tur jebkura pieredze ir vērtīga, tāpēc ka tā neatkārto nevienu un ir vērtīga ar savu neatkārtojamību.

Jūs attīstāt savu apziņu pakāpeniski līdz tam stāvoklim, kad sākat uztvert sākumā savu astrālo aspektu, pēc tam mentālo, dvēseles un gara līmeni. Tas ir, runa nav par jaunu apvalku izaudzēšanu, bet tikai par to IZPAUŠANU sevī daudzdimensionālajā. Bet pārējās būtības sāk sarunāties ar jums samērā ar jūsu pieejamību, kas tad arī notiek ar mums ar tevi.

Tu sarunājies ar manu astrālo aspektu?

Jā, kaut kādā mērā jā, viņš ir informācijas pārraidītājs, taču ne atšifrētājs. Tās ir tavas smadzenes, kuras ir atpakotājs tieši šīs informācijas loģiskajā plānā. Tu nevarēsi pārraidīt to astrālā veidā, tas pārāk atšķiras no jūsu pierastā veida domāt.

Jā, tur domas ir saistītas ar enerģijām, tiek enerģiju vadītas un enerģiju formētas.

Tas ir mentālais slānis, tu apraksti mentālo līmeni. Astrālajā viss vairāk atgādina Zemi, tikai ķermeņi un jūsu iespējas ir citi. Vecas dvēseles pamatā dzīvo mentālajā apgabalā naktīs, kaut gan reizēm nolaižas arī uz astrālu. Jūs sākat apzināties jūsu daudzdimensionalitāti, izejot dažādus jūsu realitāšu slāņus, nolaižoties un paceļoties pa tiem. Ugunīgajos ķermeņos jūs nemēdzat būt bieži un sākat apgūt šos ķermeņus priekš tā, lai atcerētos par viņiem, kad pienāks laiks.

Jūs attīstīsiet jūsu mentālos un ugunīgo slāņus, kad spēsiet atrast atbildi uz jautājumu: priekš kam man tas vajadzīgs.

Es zinu, priekš kam, jo es taču eju uz augšupcelšanos šajos ķermeņos.

Tu to esi apzinājusies, un tāpēc mēs ar tevi arī sarunājamies par tādām retām un pagaidām nepopulārām tēmām kā cilvēka daudzdimensionalitāte. Nedomā, ka šī tēma kļūs populārāka tuvākajā nākotnē, tāpēc ka sadalīšanās ir notikusi.

Kāda ir tās būtība?

Jau ir noskaidrojušies tie cilvēki, kuru potenciāls spēs aizvest viņus līdz augšupcelšanai. Daži no viņiem paši vēl to nezina, nav pamodušies, bet daži tik tikko sāk savu garīgo ceļu.

Cik procentu ir mūsu pusē? (Rāda 10-12 minūtes.) Nu ko, tā ir gandrīz ceturtdaļa! Vai būs labojumi, vai cilvēce spēs palielināt šo daudzumu?

Tas ir ļoti sarežģīti, taču iespējams. Jā, tādi gadījumi ir. Taču mums nav svarīgi daži gadījumi, tagad mēs ar tevi runājam par vispārīgām situācijām. Un tā, mums ir jāsagatavo tie, kas iet jauno ceļu uz dvēseles un visu viņas apakšējo aspektu augšupcelšanu. Mēs ar tevi vēl tiksimies, lai padziļinātu šo tēmu.

Pateicos tev, mana dārgā Skolotāja! Mīlu tevi.

 

Pievienots 21.02.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/nasha-mnogomernost

Tulkoja Jānis Oppe