Jūs tad arī esat tas Radītājs

 

Jūs tad arī esat tas Radītājs, kurš radīja šos apziņas laukus

03.09.13.

13 09 15 01Dārgo Irek, mēs varam turpināt mācības.

Sāksim visu no sākuma. Mēs turpināsim astrālā un mentālā plānu izzināšanu sasaitē. Tas ir vienots domu-jūtu lauks, kuram piemīt domāšanas darbība – radīšana. Ar ko atšķiras atoms vai cita sīka apziņa no radošas apziņas? Mazai neattīstītai apziņai nepiemīt plašs skats uz lietām, apvienojošs vairākus plānus. Eksistē pasaule, kurā viss ir stingri determinēts, un pluss-mīnuss centrs – šauri fokusētas daļas vienotā lielā telpā, to radītāju veidotā, kuri radīja šo pasauli un atvēlēja tajā noteiktu lomu mazām apziņām.

Skata uz lietām plašums ļauj, pamatojoties uz piemēriem, radīt jaunas telpas, kurās piedalās Liela daudzdimensionāla apziņa, kuras visām daļām piemīt radošas telpiskas iemaņas.

Piemēram, jūsu pasauli radījāt jūs paši mentālajā un budhiskajā domas telpā. Domas telpa – tas ir tas apjoms, kurš ļauj jums izteikt sevi pienācīgā veidā, tā ir tā daļa, ar kuru jūs cieši strādājat vai domājat, ka tas ir jūsu apjoma ietvars. Tas nav fizisks apjoms, tas ir elastīgums domai, kura paplašinās bezgalīgumā un sašaurinās līdz iekļūšanas sevī punktam.

Tas ir, telpa mentālajā plānā ir izpausta kā pūslis, kā portāls, kurš izstiepjas un saraujas punktā un ved domātāju citu būtņu ārējās (iekšējās) pasaulēs?

Ne gluži tā. Jūsu domāšanas process jau ir kāda jūsu domas izplatīšanās areāla radīšana. Process ir dzīve. Domāšanas procesam dziestot, jūsu pasaule saraujas līdz punktam, kurā jūs eksistēja kā aizmigusi apziņa. Jūs esat vai nu aizvērti, vai atvērti.

Viss ir vienkārši: tu tagad domā un radi telpas apjomu ar savām domām. Viņš ir arī tevis iekšienē. Ja tu ceļosi sevis iekšienē, tad tur arī ir iekšējās telpas, kuras rada tava doma. Tā tad arī ir mentālā telpa, līdzīga manai mentālajai telpai. Mans skats ir plašāks un pamatīgāks, tavs pagaidām sāk radīt un mācīties.

Jūs domtēla radīšanā izmantojat visas iemaņas, kuras esat ieguvuši šeit, uz Zemes, astrālajā, mentālajā un fiziskajā pasaulē. Jūs visās savās zemes dzīvēs pilnveidojāt tieši vienu sevis daļu – domāšanu un saprātīgumu. Jūs atnācāt uz gatavu ķermeni, radītu, lai īpašā veidā uztvertu gatavu telpu, kuru radīja jūsu augstākie aspekti dzīvības oāzes radīšanai blīvākos plānos. Jūs pilnveidojat uztveri un domāšanu, to, kas jums noderēs jaunu pasauļu radīšanai.

Jūs iemantojāt kaut kādus ideālus, saistītus ar jūsu ķermeņu noturīgu vajadzību. Šos ideālus jums translēja jūsu Vecākie Draugi, vedoši dvēseles pa to ceļu, kurš vispārībā ir ieplānots no augšas. Jūs ieguvāt priekšstatu par labu un ļaunu. Jūs sākāt pārzināt daudzdimensionalitāti, lai arī pagaidām ļoti primitīvā veidā, taču jūsu iztēle strādā, palīdzot jums iztaisnoties un nostāties augstāk.

Tagad mēs esam sākuši strādāt ar radīšanu, tā ir tikai preambula tām radīšanas iespējām, kuras mēs pielietosim nākotnē. Nedomā, ka tas ir ļoti vienkārši. Taču visu var sasniegt, pateicoties iemaņām un iestrādēm.

Un tā, domas-jūtas telpa ir tava pasaule, kurā tu gribi ievest zināmu kārtību. Šeit pagaidām ir daudz haosa un pretrunu, netīrumu un vienkārši atkritumu. Viss dzīvē krājas, un savākt aiz sevis jūs varat un jums tas jādara pašiem.

(Es paskatījos uz planētu.) Pasauli vienkārši plosa pretrunas un darba un barības negodīga sadale. Kārtība – tas nedaudz nav tas vārds, šim vārdam piemīt piespiešanas nokrāsa... Ievest kārtību...

Bet varbūt skaistumu? Kas ir skaistums? Nepieciešamība un nekā lieka...

Skaistumu var ieraudzīt arī pārpilnībā, kura pārsniedz nepieciešamību.

Pārpilnība – tā arī ir nepieciešamība, citam domāšanas veidam, tam, kurš ir noguris no vienveidības un grib dažādot savu dzīvi, radot gleznas, filmas, drāmas, romānus un mūziku. Tā ir jaunā radīšana, un mēs to apsveicam. Un paskaties, kāda domas kārtība ir šajos veikumos, cik tie ir noslīpēti un pilnīgi, tiem ir pielikts mentāls darbs, un tie kļūst par paraugiem radošajai domai, kura atrodas lielā kārtībā un piešķir jēgu jebkurai detaļai. Nekā lieka, kas aptumšotu pamatu.

Kārtība – tas nenozīmē atgriezties pie dabas un svēti ievērot dabas sākotnējo kārtību. Jūs varat ievest kārtību bibliotēkā, pārskatot tās grāmatas, kuras jums vēl būs vajadzīgas, un izmest visas nevajadzīgās.

Bet, iespējams, kāds vēl to visu lasīs?

Diez vai. Katrs ievieš kārtību savā bibliotēkā.

Kā to labāk saprast, paplašināt, vispārināt un izdarīt?

Izmest naidu, netaisnību, nabadzību no planētas.

To mēs uz planētas sapņojam izdarīt visi, taču nevaram. Iemāci, lūdzu. Tas būtu pats labākais mūsu domas un radīšanas pielietojums.

(Es redzu planētu taisnīgu, spožu, svētku noskaņā, laimīgu un draudzīgu. Gluži kā manas bērnības Pirmais Maijs.)

Redzi, kādas idejas visu laiku mēs translējam jūsu sirdīs? Kurš atteiksies no tādas dzīves?

Neviens neatsakās, taču Hitleram un fašistiem tika translētas pavisam citas idejas, un arī tagad tumšie negrib aiziet no planētas, izraisot jaunus karus. Viņiem taču kāds translē ideālus? No kurienes viņi ņem savas domāšanas idejas?

Kāpēc nauda valda pār pasauli? Vai tad tas ir tas, ko jūs translējat?

Ja ceļinieks ir ieklīdis purvā, tad tas nenozīmē, ka nav skaistas sausas un tīras telpas. Vajag tikt laukā no purva. Viens iznāca, otrs, trešais, pēc tam šie trīs atgriezās un pastāstīja, ka vajag vienkārši tikt laukā, visu mest pie malas un nākt ārā.

(Atcerējos savu nesenu sapni. Es lidoju virs apvidus, kur cilvēki līdz krūtīm stāv melnā ūdenī. Daži ir uzrāpušies koku zaros. Visi kā viens ir pacēluši rokas augšup un kliedz pēc taisnības, lūdz Dievu glābt viņus. Es saku – nāciet aiz manis, nāciet ārā no šejienes, un stiepju savas rokas. Viņi atgaiņājas un turpina stāvēt. Saka: mums arī šeit ir labi, mēs esam pieraduši.)

Un tā, domāšana ir inerta, cilvēki gaida palīdzību no augšas, nesaprotot, ka jūs tad arī esat palīdzība no augšas.

Cilvēki neredz mūsos kaut ko labāku, viņiem ir vajadzīga bagātības vairošana un pati ātrākā. Viņi atgaiņājas no mums, kādēļ mums kaut kas, kas nesola tūlītēju izdevīgumu? Un ko es varu izdarīt parastu cilvēku labā? Kā es viņus varu pacelt? Viņi nesaprot mūsu valodu, mūsu prakses, mūsu ceļu...

Ja es varētu iedarboties uz planētu no augšas tā, kā es gribu...

Par agru vēl pagaidām, tu neesi izaugusi līdz planētas vadīšanai un cilvēku izvēlei.

Kāpēc mēs nevaram audzināt bērnus saskaņā ar viņu iespējām un vibrācijām? Kas mums traucē kaut vai bērnu nākotni padarīt gaišāku? Mēs daudz runājām, ka pēc 12. gada nebūs karu, sāksies miermīlīga dzīve. Tā taču ir nepieciešamība...

Pasaule pamazām kļūs gaišāka. Vēl daži gadi...

Katrs no jums ir uzskaitē. Nebaidieties runāt pilnā balsī un darboties saskaņā ar savu misiju, piepildot pasauli ar mīlestību. Jūs vēl arvien kaut ko gaidāt. Kaut kādu signālu? Jeb jūs vajag kārtīgi sapurināt?

Ko tu ar to domā? Mūsu cilvēki visi jau ir darbā, viņi strādā ar sevi un palīdz citiem – dziedina, apmāca, palīdz planētai izlīdzināties caur mentālām praksēm...

Te tev nav taisnība. Nedaudzi pagaidām ir “iznākuši no ierakumiem”. Daudzi lasa un ar to aprobežojas. Mēs neredzam viņu balsis, gatavas iziet no purva. Viņi ir kopā ar klusējošo vairākumu. Nav viņu aktivitāšu, nav viņu domu izpaušanās – nevis lūgšanās, bet domāšana – kā izdarīt tā, lai mans kaimiņš vairs neciestu? Bet pēc tam rīcība, kura rada jaunu kārtību tajās vietās, kur ir atbalsts un cilvēki ir gatavi.

Ir iespaids, ka cilvēku inertums ir kaut kā ieprogrammēts. Viņi tā nogurst, ka vienkārši nav spējīgi aktīvi ar sevi nodarboties. Tas kaut kā mākslīgi tiek regulēts? Apslēpta verdzība, nespēja padomāt, piecelties un izdarīt...

Tas, protams, tiek regulēts. Pamatā tie noturētas negatīvās domas, kuras rada neapmierinātību ar sevi un citiem. Televīzijas pārraides novērš uzmanību, piebāž domāšanu ar gremokli. Cilvēki ir atradinājušies domāt un spriest.

Tās ir dažādas lietas?

Domāt – tas ir zemāks jēdziens, trīsdimensionāls. Spriest – veidot domās radīšanu, kaut arī nelielu, taču augstāku pēc vibrācijām. Mēs sakām – savas nākotnes radīšanu.

Kā tu liec priekšā izmest naidu, netaisnību, nabadzību no planētas? Visu laiku un tautu visi domātāji ir tiekušies uz to. Ko jaunu tu piedāvā?

Jūs esat izauguši līdz radīšanai. Jūs varat pozitīvi domāt. Jūs varat sev apkārt radīt prieka un mīlestības saliņas. Jūs varat bīdīt uz priekšu mūsu idejas un prakses, mācot cilvēkiem mīlestību un veselību. Jūs varat publicēt mūsu idejas, ļaujot tām iziet masu informācijas līdzekļos.

Iztēlojieties sevi par Kristiem, kuri nolaidušies uz planētas cilvēces glābšanai. Ko jūs varat?

Daudzi no jums teiks – neko. Lūk, par to tad es arī tagad runāju. Atveriet apziņu, izejiet no sava būra brīvībā, paskatieties uz Zemi saimnieka acīm. Paskatieties Radītāja acīm – jūs tad arī esat tas Radītājs, kurš radīja šos apziņas laukus. Jums tad arī ir jāapstrādā lauki, jums tad arī ir jāapsēj tie ar jaunām sēklām un jāsavāc tā raža, kuru sastrādājāt. Un nekādi vairāk.

Nekādi vairāk.

Mēs varam apbruņot jūs ar zināšanām, taču nevaram apstrādāt jūsu laukus jūsu vietā.

Tikai jūs paši. Tikai kopā un saskanīgi. Tikai priecīgi un ar mīlestību. Jūs jau esat pieauguši.

 

06.09.13.

Vakar un šodien ritēja cīņa ar milzīgu pelēku būtību, kura sagrāba vienu no semināra klausītājām un uzbruka man, kad es sāku viņu vākt prom. Pie kam man nācās tikt ar viņu galā patstāvīgi.

Galu galā man nācās atsekot vēl 5 tādas pašas būtības uz planētas, attīrīt no viņām planētu un nosūtīt viņas uz ieslodzījumu Saulē. Tās ir dzimuma vardarbības un perversuma būtības.

Irek, tu man palīdzēji?

Es vēroju, kā skolotājs vēro savas mācekles cīņu. Tu tiki galā.

Kāpēc neviens no palīgiem man nepalīdzēja? Man liekas, ka viņi nevarēja izlemt.

Viņu spēku nepietiktu.

Bet palīgu ir tik daudz!

Tev jāiemācās pretoties šiem spēkiem, kuri ir pārpludinājuši planētu un gūst labumu no cilvēka. Viss, ko izdarīji, ir pareizi. Es priecājos par tavu uzvaru.

Kas ar viņām būs uz Saules?

Viņas nodos pārkausēšanai, es domāju. Diez vai viņas kādam patiks.

Parunāsim par šīm būtībām, kuras pārpludina planētu. Tās ir astrālas būtības?

Jā, mentāls tik zemu nav nolaidies.

Bet viņas ir nevis melnas, bet pelēkas... Par ko tas liecina?

Par to, ka mīmikrija ir raksturīga būtībām arī citās pasaulēs. Šajā gadījumā būtība nebija nāvējoši bīstama, kaut arī stipra.

Kad es redzēju, ka neviens nepalīdz, palīgi bīstas, tad sapratu, ka nāksies izdarīt darbu pašai (es iesēdināju viņu būrī un nodevu uz Sauli, kur tādos pašos būros sēž vēl vairāki desmiti tamlīdzīgu būtību).

Zeme sāk attīrīties. Ar dažādiem paņēmieniem un tādu arī.

Tagad man kļuva skaidrāka frāze: jūs tad arī esat tas Radītājs, kurš radīja šos apziņas laukus. Vai tad tās ir cilvēciskas emocijas un darbības?

Bet vai tad starp cilvēkiem nebija varmāku un slepkavu? Viņi tad arī atradās tādu būtību iedarbībā. Daudz vēl ir līdzīga darba uz Zemes.

Bet kas to tīrīs?

Visi tīrīs. Daudz tumša sēž cilvēku zemapziņā, bailes kā programmas satur piestiprinātas būtības, kuras barojas no bailēm un savas pozīcijas netaisās atdot. Viss jums ir priekšā.

Man gribētos uzzināt par viņām sīkāk. Mani vienmēr ir mācījuši mīlēt un pieņemt visus un visu, bet šeit nācās cīnīties...

Priekš kam tev tas? Lai tava dvēseles paliek neaptraipīta, nav jāzina visa tumsa, drīz viņa pati nevarēs izturēt gaismu uz planētas. Lai ir mīksti un silti tavā dvēselē. Bet šo cīņu tu drīz aizmirsīsi...

 

11.09.13.

Vairākas dienas es nenodarbojos ar tevi, Irek. Lūdzu pieošanu. Nācās nodarboties ar Baikālu un grāmatu “Ugunīgie ķermeņi”. Sāksim mācību.

Labi, mēs spēsim panākt mūsu programmu. Ir jautājumi?

Man gribētos atsekot, kā Galaktiskais Centrs vada Zemes programmu, kādas iniciācijas un enerģijas viņš mums dod apziņas pacelšanai un attīstībai.

Šī tēma uz Zemes ir aktuāla, kaut arī iniciācijas norit jau daudzus gadus. Jums liekas, ka katru dienu kaut kas mainās, jūs rakstāt datumus un prognozes. Patiesībā saules aktivitāte tiek vadīta ar impulsu paketi, kura ir iznākusi un darbojas jau daudzus gadus. Programma izdara pagriezienus visām planētām un viņu mēnešiem, maina polus un stimulē apziņu, veicina jaunu projektu sākšanos jaunu rasu, jaunu realitāšu radīšanā, kā, piemēram, jūsu jaunā realitāte, uz kuru jūs ejat katru dienu, tā realitāte, kurp jūs pārejat un augšupceļaties.

Tās ir divas dažādas realitātes jeb viena – pāriešana un augšupcelšanās?

Tie ir jaunās Zemes varianti, tāpat kā tagad ir Zemes astrālā un mentālā realitātes, tās atjaunojas un pārkārtojas. Un soļi nav tik skrupulozi izskaitļoti, kā tas ir pieņemts uz Zemes. Tie ir varbūtīgi, izskaitļoti dažādām iespējām, apziņas attīstības ātrumiem. No apziņas attīstības izriet tālāko izmaiņu ātrums.

Lūdzu saprast, ka ir izšķirošais attīstības faktors, kuru jūs neņemt vērā – tas ir jūsu apziņas attīstības katalizatora darbs un pretošanās spēks tam. Dīgstu spēks un augsnes blīvuma spēks. Blīvā augsnē grūti dīgst un ar grūtībām aug augi, bet ir arī vielas, kuras atvieglina dīgšanu un paātrina augu augšanu sākuma etapā. Jūs tagad esat šīs pašas “vielas”, apzinieties savu lomu un nepieciešamību.

Bet kāda ir galaktiskās “laistīšanas” loma?

Jūs pārvērtējat šo lomu. Tā vienmēr ir bijusi un būs, tā nāk pa etapiem, procesiem un atrodas bezlaikā.

Cik lielā mērā ir izmainījusies galaktisko enerģiju iedarbība un saules iedarbība uz planētu? Tiek rakstīts par asu saules aktivitātes, radiācijas u.c. lēcienu.

Jā, saules aktivitāte ir pastiprinājusies, un saules hierarhijas pārkārtošanās norit aktīvi. Jūs visu nofiksēsiet ar ierīcēm, nav nepieciešams brīdināt sarunās par šīm darbībām.

Cik plūstoša ir šī iedarbība? Vai vajag gaidīt kaut kādus Saules vai citu zvaigžņu aktivitātes uzplaiksnījumus?

Es skatos cilvēces pāriešanas “grafiku”. Šeit apziņas pacēluma vilnim ir pīķis 12.-14. gadā un nomainās ar krituma vilni un gaismas plašu radiālu izplūšanu tuvākajos gados pēc krituma. Ja pacēluma vilnis bija plakanā grafikā, tad izplūšana norit telpiskā grafikā, tas ir, tā ir pāriešana uz citu dimensiju, tā to var saprast. Vai tas tā ir?

Tas tā ir, pakāpeniski realitāte pārvērtīsies. Tai būs jaunas vielas īpašības, tā pieņems jaunu apziņu un radīs apstākļus vispārējās apziņas pāriešanai uz jaunu dimensiju. Nemēdz būt pilnīgi mierīga attīstība. Vienmēr ir kādi pretimstāvoši spēki, kurus vajag pārvarēt, pierādot savas eksistences pamatotību un tiesiskumu. Un jūsu cīņa nebeigsies pēc gada, diviem. Sēklām vajag uzdīgt smagā augsnē, tas nav vienkārši. Jūs pārveidojat realitāti, nevis realitāte pārveido jūs. Radītāji esat jūs.

Negaidiet, ka “jaunie galaktiskie stari” radīs jums jaunu apziņu. Jūs varat izmantot iestājušās “galaktiskās vasaras”, procesu vētrainas izaugsmes un aktivizācijas perioda starus, lai aktivizētu zemiešu apziņu. Uz dažām planētām dzīve, gluži otrādi, dziest (pie tās pašas “apliešanas”). Programma ir domāta ne tikai iedarbībai uz vienu Saules sistēmu, tā rit pa visu Galaktiku, un tā ir globāla. Jūs esat daļiņa no Programmas, kura ir elastīga un kustīga un saskaņo visas savas daļas katru mirkli. Un, lai kā jums ietu, tā ieliks jūsu daļiņu tajā kontekstā, kuru izskaitļos un nokoriģēs.

Tagad visu jūsu uzmanību jums jākoncentrē uz savām pašu problēmām, uz zemes lietām – kā un cik cilvēku jūs spēsiet aktivizēt, cik cilvēku jūs spēsiet apziņot, kā izveidosies viņu likteņi, cik efektīva ir jūsu apmācība, jūsu dziedināšana utt.

Strādājiet pie planētas saglabāšanas, lai nākošās paaudzes rokās nodotu nevis jūsu zinātnieku un saimniecisko darbinieku izkropļotu Zemi, bet atjaunotu un priecīgu planētu. Zeme pretojas un negrib vairs panest tādu cilvēci, kā bija Atlantīdas laikos. Sašķiebums saimnieciskumā ir skaidri redzams. Cilvēka iedarbība traucē planetāros procesus. Esiet modri, pievērsiet savu uzmanību planētai.

Galaktika “tiks galā” bez jums. Tai pat laikā nemēģiniet “novelt” visu galaktisko palīgu palīdzībai, nesauciet “pēc Dieva”, sasniedziet visu paši. Tas ir eksāmens rases briedumam, viņas iespējai pāriet uz astrālo plānu ar galaktisko apziņu un galaktisko apzināšanos. Iztēlojieties, kā uz jums skatīsies jūsu brāļi no citām planētām: “Ā, tie ir no tās rases, kur pazudināja savu planētu. Vajag būt ārkārtīgi uzmanīgiem saziņā ar viņiem... Apziņa ir zema un agresīva...” vai “Viņi spēja padarīt cildenu savu planētu un dot viņai brīnišķīgu plaukstošu dzīvi. Vajag pamācīties no viņiem...”

Kļūstiet tālredzīgi un nobrieduši. Jūtiet, kur jūs esat vajadzīgi tagad.Saprotiet savus spēkus, bet nepārvērtējiet tos. Esiet modri un kļūstiet par Zemes pilsoņiem.

 

Pievienots 15.09.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/vi-i-est-tot-tvorets

Tulkoja Jānis Oppe